Drabbar butiksdöden Realty Income?

Läsarfråga: Äger en större post i Realty Income och funderar på hur klokt det är framöver med trolig butiksdöd i framförallt USA. Realty income äger ju inte bara butikslokaler, men du förstår min fundering. Jag ser att du har kvar ditt innehav. Hur går dina tankar? Vore oerhört tacksam för input!

Det är nog ingen fara även om det är mest retail i bolagets portfölj. Realty Income lyckades t.ex. göra sig av med bokaffärerna när det begav sig. Troligen är det en viss fördel med fokuset mot annat än sällanköpsvaror, alltså mer mot hälsovård och dagligvaror som apotek och restauranger, etc.

Jag är mer orolig för fastighetsbolag med gallerior, där riskerar uthyrningsgraden att öka då många butiker inte lönar sig. Jag har därför hellre Realty Income än Atrium Ljungberg.

Sen är en trend dessutom att även ehandlare som Amazon börjar med fysiska butiker som Amazon Go.

Slopa räntefonden och köpa aktier med hög direktavkastning?

Läsarfråga: I min ISK har jag fonder och aktier ungefär 2/3 delar och spiltan räntefond 1/3 del. Jag har den i säkerhet för jag tycker börsen är rätt högt värderad nu och om det blir köpläge i något så tar jag pengar där. Men räntefonden har bara gått upp nästan 3 % på knappt 3 år. Tycker det är lite lågt. Så till min fråga. Ska jag slopa räntefonden och köpa aktier med hög direktavkastning och rätt säkra (ex Hemfosa osv.) eller preferensaktier istället?

Svar från Skägget: Som långsiktig strategi är mitt svar ja. Däremot vet jag inte om det är läge nu eller om 6-12 månader eller längre fram att sälja den trygga räntefonden och köpa aktier istället. Sett över tio år lär du få högre avkastning i de (relativt korta räntefonder) svängiga aktierna, men på kort sikt eller i en allmän börsnedgång kan även preferensaktier och relativt säkra stamaktier tappa över 10 procent eller så.

Jag säljer Clas Ohlson och köper Hexagon

Efter en hel del grubblerier har jag sålt Clas Ohlson och köpt Hexagon istället. I grunden är jag fortfarande utdelningsinvesterare, men framtiden ser så mycket ljusare ut för Hexagon är jag gärna går ned i direktavkastning.

Överraskande nog har Hexagon ett P/E-tal som är något lägre än Clas Ohlsons dryga 25. Detta trots att Hexagon har stigande marginaler, en vinst som växer, megatrender som talar tydligare till bolagets fördel, mycket hög rörelsemarginal, etc.

Clas Ohlson har dessutom en allt tuffare marknad framför sig i takt med att e-handel förändrar förutsättningarna för återförsäljare. Bolaget har ovanpå det en hög utdelningsandel och även om investeringarna i IT-system, e-handel och nya marknader kostar en del för tillfället stiger inte vinsten långsiktigt. Enligt Börsdatas tioårsöversikt av vinsten per aktie är trenden i sidled även om 2015 innebar vinstrekord.

För Hexagon pekar allt uppåt, även den långsiktiga kurstrenden. Bolaget är mycket mer än sin numera lite omstridda VD Ola Rollén. Oavsett hur det går med insiderbrottsmisstankarna är Hexagon i vinnarspåret när det gäller att via mätteknik (som sensorer) och mjukvaror (inom bl.a. CAD och CAM och 3D-modeller) effektivisera olika delar av samhället. Industrier och fabriker, infrastruktur, lantmäteri och offentlig säkerhet.

Om aktien hickar till igen vid eventuell rättegångsoro eller annat köper jag mer. Clas O var en ganska halvliten till medelstor post och det är Hexagon också.

Mina första Clas Ohlson-aktier köpte jag innan finanskrisen när jag började byta från allemansfonder till aktier. Med facit på hand blev det ingen vidare affär, inte särskilt många procent om året alls. 🙁 Stannar gärna som kund hos Clas O ett tag till.

Sälja investmentbolag som Creades när det är premie?

Läsarfråga: T.ex Creades-aktien har ju på kort tid gått som tåget och var uppe och nosade på 300 kr, men efter en säljrek, främst pga för hög premie, har aktien backat en hel del. Vad tycker du man ska göra om aktien börjar bli dyr och premien för hög, så man egentligen kanske borde plocka hem vinsten, men ändå inte vill sälja då man gillar aktien och dess innehav, har en fin inköpskurs och i detta fall nu dessutom hög direktavkastning??

Mitt svar: Håll fast vid din långsiktiga strategi. När en aktie ser för dyr ut brukar jag sälja en liten del av mitt innehav, men behålla det mesta. Som en liten kompensation för den värderingsmässigt sett höga risken. Jag skulle däremot sällan eller aldrig lämna en långsiktig favorit.

 

 

När återinvesterar fonderna utdelningarna?

Läsarfråga: Om jag förstått rätt så återinvesteras direktavkastningen i (de flesta?) aktiefonder. När/hur görs detta? Om det görs på våren när de flesta utdelningarna ligger, -kan man se en kursuppgång under våren i aktiefonder? Tänker nu främst på Spiltan Investmentbolag. Är det en bra strategi att köpa extra i fonden nu tidig vår för att få del i kursutvecklingen p.g.a. återinvesterad direktutdelning?

Mitt svar: Alla traditionella aktiefonder behåller och återinvesterar utdelningarna. När utdelningen avskiljs från en aktie faller kursen med ungefär utdelningsbeloppet. Fonderna får därför en kursminskning på aktieinnehaven men kontanter motsvarande det. Det märks med andra ord ingen automatisk effekt rent tekniskt på fondandelsvärdet.

En fond kan återinvestera kontanterna som deras aktieinnehav delat ut direkt, men de kan också vänta med det om det är en aktivt förvaltade fond. En indexfond som Spiltan Investmentbolag återinvesterar nog direkt i fler aktier.

Enda undantaget är om inte fondandelsägarna säljer sina andelar för då behöver fonden likviderna till det istället.