Bra Bolag

Bra bolag är sådana med bland annat stabil utdelningstrend, stark historik, som klarat finanskriser och recessioner relativt väl. Det finns ingen exakt definition av vad ett bra bolag är, men det finns mer info i mina böcker Den enkla vägen att lyckas med aktier och Den enkla vägen hitta världens bästa aktier.

Här samlar jag lite portföljförslag med bra bolag. Tajmingen lämnar vi därhän och fokuserar istället mot förutsättningarna på exempelvis tio års sikt eller mer.

2021 års bra bolag

Årets åtta bolag är kvalitetsbolag som står sig över tiden och där aktiekursen inte uppenbart återhämtat sig eller i vart fall inte slagit stora nya kursrekord efter pandemiåret 2020.

AQ Group – industribolag och kontraktstillverkare. Ingen superhög värdering.

Assa Abloy – låstillverkare som lär gynnas av framtidens krav på smartare skalskydd för fastigheter. Aktien står klart lägre än i februari 2020. Klarade till och med utdelningen under 2020.

Axfood – säljer livsmedel och är ett bolag som överlever de flesta kriser. Trygg efterfrågan, men ganska hög värdering jämfört med tillväxten.

Balder fastighetsbolag utan utdelning, men som gett överavkastning under de senaste tio åren.

Beijer Alma – industribolag med god historik. Sänkte tyvärr utdelningen för första gången på 17 år under 2020. Kanske påbörjas nu trend nu.

Essity – tillverkar hygienartiklar vilket har trygg efterfrågan, men då pappersmassa är en stor insatsvara är de konjunkturkänsliga i kostnadsledet. Ett bra långsiktigt bolag oavsett det.

Intrum – inkassobolag som finns i många länder. Trots marknadens misstro mot aktien fortsätter bolaget att leverera, så kursen borde kunna återhämta sig mer framöver om det håller i sig.

Wihlborgs – fastighetsbolag som är Sveriges fjärde bästa utdelningshöjare enligt min topplista. 14 år av höjd utdelning i följd fram till och med kalenderåret 2020.

Bra bolag 2020

Här är åtta bolag som jag tycker är bra och där jag inte tror att kurståget ännu gått i aktierna.

Alfa Laval – industribolag med miljöteknikprägel. Mycket stark delårsrapport kom de med i höstas.

Autoliv – marknadsledande inom bilsäkerhet. Konjunkturkänslig bransch.

Bahnhof – bredbandsbolag med nöjda kunder. Fjolårets kurssvacka och avstannande tillväxt kan vara över.

Digital Realty Trust – fastighetsbolag med fokus mot serverhallar. Stabil utdelningshöjare.

Ework – vinstvarningen ifjol till trots, den här IT-konsulten ser ut att öka vinsten. Hög direktavkastning.

Hexagon – IT-bolag som påverkas negativt av handelsoro och Kina-USA-bråk. Långsiktigt fortsatt mycket intressant bolag.

Intrum – kurstrenden ser ut att tuffa på uppåt och aktien är billig om man bara kommer nära vinstprognosen.

Kinnevik – Innehaven Tele2, Zalando och en bunt små e-handelsbolag kan bli bra om vi ger det några år.

Bra bolag 2019

I år har jag plockat åtta bra bolag som fallit mycket i kurs. Det är antagligen inte särskilt bråttom att köpa aktierna om kurstrenderna är tydligt nedåt, men förr eller senare uppstår fina lägen när bra bolag faller. Aktierna har antingen fallit med minst 20 procent på tre månader, minst 20 procent på sex månader eller som i Intrums fall drygt 30 procent på ett års sikt.

Alfa Laval – värmeöverföring och hantering av flöden, ofta med miljöprägel
Hexagon – mätteknik inom många olika områden
Hexpol – tillverkar gummi/plastmaterial och gillar förvärv
HMS Networks – nätverkskort för industriell automation låter bra för framtiden
Intrum – inkassobolag som vuxit via fusion
Kinnevik B – investmentbolag med stor slagsida mot e-handel och teleoperatörer
SCA B – äger skog och gör skogsrelaterade produkter
Sectra – medicinteknik

Bra bolag 2018

Årets exempel på bra bolag är tio till antalet. Som vanligt säger jag egentligen inget om timingen när det gäller aktierna, men jag har ändå valt att sortera utifrån kurstrenderna.

Fem bra bolag i neutrala eller stigande trender sett till de senaste tre månaderna:
Balder – fastighetsbolag med bra tillväxthistorik.
Beijer Ref – kylgrossist där marknaden tar fart.
Novo Nordisk – läkemedelsbolag med stabil utdelningstrend.
Sectra – IT- och medicintekniskt bolag med långsiktigt stigande vinster.
SCA – skogsbolag med enligt det bokförda värdet lågt värderad skog.

Fem bra bolag som rekylerat ned i kurs de senaste tre månaderna:
Garo – framgångsrika elinstallationsprodukter.
HMS Networks – IT-bolag som gynnas av automationstrenden.
Investor A – investmentbolag med substansrabatt och bra riskspridning.
Latour – investmentbolag med god historik.
Sweco – teknikkonsult med lång utdelningssvit.

Bra bolag 2017

Här är åtta bra bolag som inte rusat i kurs i år, utan ligger en bit ifrån kursrekorden. Ett förslag är att du på sikt strävar mot att likavikta bolagen och därmed har 12,5 procent i vart och ett av dem. Portföljen är å andra sidan som förra året oaktat tajming och inget konkret köpråd just nu.

Autoliv – Sällanköpsvaror för bilsäkerhet
Axfood – Dagligvaror
Indutrade – Teknikhandel
Johnson & Johnson – Läkemedel och hälsovård (USA-noterat)
Netent – Kasinoleverantör
Nibe – Energieffektiviserande industriprodukter
Vitec – Mjukvaruprogram
W.P. Carey – Fastigheter (USA-noterat)

Bra bolag inför 2016

Aktierna i det här portföljförslaget har utvecklats mer eller mindre svagt under 2015. Placeringen är som vanligt oaktat tajming, men ska du köpa kan det förstås vara en fördel nu när aktierna rekylerat lite. Inför 2016 kan med andra ord du som ska köpa aktier på tio års sikt förslagsvis välja bland dessa.

Bra bolag inför 2016BranschPortföljvikt i procent
CastellumFastigheter10
H&MKläder15
Handelsbanken ABank10
ICAKonsumentprodukter15
Kinnevik BInvestmentbolag15
MedaLäkemedel10
Procter & GambleKonsumentprodukter15
Skanska BByggbolag10

Nedan ett portföljförslag som dök upp i samband med att boken lanserades hösten 2015:

Bra bolag
september 2015
BranschPortföljvikt i procent
Investor BInvestmentbolag15
Industrivärden CInvestmentbolag10
H&MDetaljhandel10
Atlas Copco BVerkstadsindustri10
SkanskaBygg10
AutolivFordonsindustri10
Hufvudstaden AFastigheter10
SCA BKonsument och skog10
HexagonIT8
HexpolKemisk industri7

September 2015. Tonvikt på investmentbolagen för riskspridningen och sedan ganska jämn fördelning mellan bra bolag. Atlas Copcos A-aktie är den mest omsatta, men B-aktien handlas tillräckligt mycket och ger lite högre direktavkastning då kursen är lägre men utdelningen den samma. Nu när Atlas rekylerat känns de och Autoliv som två bra industribolag att ta rygg på långsiktigt. Sen går det inte att veta hur de går närmaste månaderna eller så.