Fondportföljer och barnsparande

Fondportföljer för bl.a. barnsparande

Ibland får jag frågor om jag har tips på aktiefonder. Jag har därför tagit fram två fondportföljer med aktivt förvaltade aktiefonder. Dels en för långsiktigt sparande till exempelvis barnen. Dels en miljöfondportfölj. Du hittar dem längre ned på denna sida medan alla råd för barnsparande finns här.

Utgångspunkten för dessa fondportföljer är långsiktigt sparande på flera års sikt. Det brukar löna sig att månadsspara i fonder genom hela nedgångarna och sen skörda frukterna i den börsuppgång som kommer till slut. Är du en försiktig placerare eller vill vara aktiv kan du trots det hålla extra koll på den långa trenden för fondkurserna och de stora börsindexen. Detta för att du under dåliga börsår då kan avvakta med nya köp av fondandelar eller möjligen sälja av en del av ditt innehav om du tror du klarar av att tajma de långa trenderna.

Att hålla en del kapital i likvider eller i räntefonder utanför under en kortare tid kan löna sig då du då har krut att gå på offensiven i dina fondportföljer med om det fortsätter ned. Eller så sover du bara bättre om natten. Att spara i räntefonder kräver att du placerat helst på medellång sikt och att du är medveten om riskerna. Räntesparande i allmänhet och företagsobligationsfonder i synnerhet kräver sin strategi. Aktiefonder kommer sannolikt att löna sig på fem till tio års sikt och de fondportföljer du hittar nedan har därför enbart aktiefonder.

De aktieportföljer som jag byggt för att de liknar indexfonder har jag investerat i med egna pengar, medan fondportföljerna nedan är referensportföljer. Enstaka aktiefonder kan jag ha investerat i, se min sparportfölj.

Framtidstrendernas fondportfölj för barnsparande

Mitt förslag på fondportfölj för den långsiktiga tillväxtplaceraren. Den fungerar inte bara som barnsparande utan även för dig som pensionssparar.

Carnegie Indienfond, Lannebo Teknik, PriorNilsson Globala Utdelare, Rhenman Healthcare Equity, Skagen M2 och Tundra Sustainable Frontier är mina favoritfonder inför framtiden. Beroende på begränsat utbud kan jag i pensionssparande välja även andra aktiefonder, som säkerhetsfonden Pictet Security R i premiepensionen.

Framtidstrendernas fondportfölj tog jag fram 2018 och reviderade 2023. Alla fonderna i portföljen är aktiefonder. Riskerna är något höga, men det finns också stor potential då jag valt flera utifrån intressanta investeringsteman och megatrender.

Barnsparande bör ske med balans och är något som ska sker över flera år. Ju förr du börjar desto bättre. Hernhags tematiska fondportfölj passar bäst för mångårigt fondsparande och den lämpar sig därför både för sparande till barnen liksom för vuxna med en sparhorisont på minst fem till tio år.

Jag rekommenderar ungefär lika delar i alla fonderna. Detta kommer förstås att ändras i takt med att fonderna utvecklas olika i kurs, så vi får olika viktning över tid. Du kan vikta portföljen utifrån dina egna preferenser om du vill eller jämvikta årligen. Fondportföljen placerar som du förstår inte som något särskilt börsindex och kan inte jämföras rakt av med något index.

Jag har i fondvalen inte brytt mig om förvaltningsavgifterna, utan letat upp aktiva och bra fonder som investerar i framtidsbolag. Du kan välja andra fonder med liknande inriktning om du vill eller tycker dig ha en sparstrategi som fungerar bra för fonder och som säger något annat.

Tidningen Privata Affärer har i varje nummer andra typer av portföljer för pensionssparande samt en kortare och en längre fondportfölj. De referensportföljerna är uppbyggda och förvaltade mer av traditionellt akademiskt snitt och passar en vanlig fondsparare bra. Mitt förslag här ovan är för oss som gillar samhällsförändrande teman och långa värdeskapande trender i börsbolagen mer än geografisk fördelning och tillgångsallokering.

Miljöfondportföljen

Min miljöfondportfölj. Det är svårt att hitta bra miljöfonder, men dessa fem som placerar i vatten, ren energi och andra miljöaktier känns som hyggliga val.
En bra fondportfölj för den miljömedvetne? Proethos Fond lades till i januari 2021 då fonden uppfyllde mitt krav på minst tre års historik. Källa till tyngsta branschen i respektive fond är Avanza.se.

Det är svårt att hitta bra miljöfonder, men dessa fem som placerar i vatten, ren energi och andra miljöaktier känns som hyggliga val. Jag rekommenderar i startläget ungefär lika delar i alla fonderna och även månadssparande tycker jag man kan fördela jämnt. Om du inte har särskilda preferenser förstås.

Som urvalskriterier har jag tagit fonder med relativt bra historisk avkastning och minst tre Morningstarstjärnor. Jag har tagit de som har fondförvaltningsavgift i den lägre delen av skalan, ca 1,5 procent. De dyraste fonderna valde jag bort. Även om fonderna har liknande fokus är de största aktieinnehaven rätt olika.

Sen kan vi också fråga oss om exempelvis vattenbolag som gör olika sorters vattenpumpsystem säljer det till en miljövänliga bolag och branscher eller inte. Det är inte lätt att avgöra vad som är bäst för miljön och välfärden på olika tidshorisonter. Svårigheterna kring vad miljövänlig, hållbar, sustainable och CSR är exakt har jag skrivit om på Privata Affärers webb.

Lär dig mer om fonder och fondportföljer i min bok Hitta tillgångarna som gör dig rik.

Lär dig mer om fonder och fondsparande i min bok Hitta tillgångarna som gör dig rik. Samt mycket annat om olika tillgångar. Du kan köpa den hos både Bokus och Adlibris eller signerat exemplar på Sterners Förlag.

Undrar du hur svårt det är att starta en aktiefond kan du läsa det här.

Disclaimer: Fondportföljerna är inspiration på fonder att köpa, inte personliga rekommendationer. Det är kan vara bra att vid behov modifiera portföljförslagen utifrån dina behov och förutsättningar. Alla beslut om att handla fonder är på ditt eget ansvar.