Hur mycket kan en aktie som SBB rasa?

Jag fick tidigare i veckan en läsarfråga om det finns en botten i SBB. Det gör det säkert. Allt handlar om vad bolagets fastigheter är värda, för skuldernas storlek är mer given.

Läsarfråga: Jag är en av dem som sett investeringen i SBB krympa. Det jag inte riktigt förstår är hur mycket värderingen och aktiekursen kan minska?

Skulle bolaget gå i konkurs borde väl byggvärdet på bolagets fastigheter minus skulder utgöra ”bottennivå”? För kommuner & andra aktörer kommer ju behöva fastigheterna även framgent, så jag har lite svårt att förstå att det inte verkar finnas någon botten i hur lågt kursen kan gå trots ”kreativ bokföring” och övervärdering av fastigheter borde väl ändå byggvärde vara någon form av botten. Det är något jag missar men vad?

Hur mycket kan en aktie som SBB rasa? Det finns säkert en botten. Allt handlar om vad bolagets fastigheter är värda, för skuldernas storlek är given.

Hernhags svar – Vad SBB:s fastigheter är värda avgör var aktien har sin botten

Jag svarar: Aktien blir bara värd noll kronor om värdet på fastigheterna sjunker så mycket att skulderna är större än tillgångarna i SBB. ”Byggvärdet” är då mindre än skulderna.

Då skulle det egna kapitalet vara negativt, vilket när det är orsakat av förluster ger konkurs utan nytt kapital. Detta oavsett hur många miljarder det rör sig om.

Så långt kommer det sannolikt inte att gå och dagens rally kanske är början på en botten för aktien.

I ett värstascenario får SBB emittera nya aktier till låg kurs så utspädningen blir stor för befintliga aktieägare. Den risken har varit med och sänkt aktien. Ju mer aktien fallit desto mer svårare att emittera aktier, vilket kan ha skapat ny kursnedgång. 

I ett bra scenario säljer SBB fastigheter till bra priser och betar av ”de svåraste skulderna”. Med det menar jag obligationer och hybrider och annat där det inte längre lär gå att lägga om lånen till rimliga villkor.

Andra frågor jag svarat på om SBB är dessa tre frågor och jag har även skrivit om SBB:S katastrofrapport.

Ework Group tar över efter Softronic i sparboxen

IT-konsultmäklaren Ework Group utvecklas bra och vi får med tanke på vinsttillväxten mycket mer för pengarna än i Softronic. Det är i alla fall min analys av Ework Group, som tar över den platsen som en av högutdelarna i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag.

IT-konsultmäklaren Ework utvecklas bra och vi får med tanke på vinsttillväxten mycket mer för pengarna än i Softronic. Det är i alla fall min analys av Ework, som tar över den platsen som högutdelare i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag.

Jag vill verkligen vara långsiktig med aktierna i sparboxen och Softronic repar sig säkert tids nog. Efter en tid av huvudbry och analys väljer jag ändå att byta ut dem mot Ework Group av nedanstående anledningar.

Utdelningstillväxten är bättre. Ework Group har höjt utdelningen med 7,6 procent om året mätt på fem år och 10 procent om året mätt på tio år. Softronic ligger efter vinterns sänkta utdelning 1,7 procentenheter efter på både tidsperioderna.

Utdelningstrenden är aningen stabilare, då pandemin 2020 är Eworks enda hack i utdelningskurvan på 13 år. Softronic har nu sänkt även på grund av resultatutvecklingen.

Resultattillväxten är klart bättre. Vinsttillväxten för de senaste fem åren för Ework Group är goda 11,5 procent om året. Softronic ligger efter de senaste två kvartalen på låga 5,8 procent.

Vinstvärderingen i Ework Group är lägre jämfört med den högre vinsttillväxten. I absoluta tal handlas bolaget däremot till 19,5 gånger årsvinsten och Softronic till 13,2 gånger.

Med 15 procent lägre rörelsevinst under det förvisso säsongsmässigt ganska lilla första kvartalet undrar jag om Softronic klarar av att höja utdelningen nästa gång. Ework däremot redovisade ännu ett starkt kvartal och rörelsevinsten var upp med 14 procent. Ework redovisar dessutom stigande orderingång och betydligt mer information om efterfrågan än vad Softronic gör.

Direktavkastningen är lägre i Ework Group då den är 4,0 procent, vilket är klart under Softronics 6,1 procent. Det är värt att gå ned i direktavkastning så länge vinsten och utdelningen utvecklas bättre. Softronics direktavkastning stiger i takt med att kursen fallit handlöst nu i maj.

Kurstrenden är en kortsiktigt faktor, men ändå av intresse. Ework Group ligger i stigande och Softronic i fallande. Ibland är marknaden mer trist utveckling på spåret.

Totalavkastning har på både fem och tio år varit bättre i Ework Group och jag tror att det kan hålla i sig.

Jag trodde mer på Softronic när jag tog in den i sparboxen i första läget och det är fortfarande att bolag med bra positioner. Nu knakar det i fogarna medan Ework Group ångar på mer än vad de gjorde då.

Ework Groups finansiella mål att från 2022 och till och med 2025 ha ”En årlig tillväxt av vinsten per aktie om minst 30 procent” behöver de knappt nå för att aktien ska fortsätta stiga brant.

Verksamheten i Ework Group är bred då de mäklar konsultuppdrag både åt andra IT-konsultfirmor och åt bolag i helt andra branscher, samt finns i flera länder. Satsningarna på digitala plattformar och annat för att få uppdrag från kunder och binda de till sig verkar ge allt mer resultat.

Marknaden framöver kan bli bistrare för båda bolagen, då konsulter lätt åker ut i lågkonjunkturer. Långsiktigt är samhällets behov ändå stigande när det gäller investeringar i IT.

Sparboxens avdelning för stabilitet och hög utdelning

Min analys av Ework Group är att den förtjänar en plats i sparboxens avdelning för högutdelare.

Min analys av Ework Group är att den förtjänar en plats i sparboxens avdelning för högutdelare. Där finns också stabila och trygga utdelare som Investor.

Hur gör Hernhag

Jag tänker sälja mina aktier i Softronic, trots att jag egentligen är långsiktig optimist. Ework Group lockar mer och på mitt ISK hos Aktieinvest har jag enbart de aktier som finns i sparboxen för tillfället. Då får jag en totalavkastning som speglar valet av aktier bäst.

Jag kommer att köpa aktier i Ework Group för kapitalet. Vill du behålla Softronic på flera års sikt kan du göra det. Somliga av er som sparar i boxen kanske likt mig har relativt lite i den aktien jämfört med andra innehav. Alla vill inte ha småslattar i portföljen och då säljer man och köper Ework Group istället.

Gör som jag och börja månadsspara i sparboxen eller gör ett engångsköp av aktierna via anmälan hos Aktieinvest.

Många bolag rapporterade bra för 2023 års första kvartal.

Sparboxen-bolagens första kvartal 2023

Alla bolag i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag har nu rapporterat för 2023 års första kvartal. Här är mina kommentarer:

Fettillverkaren AAK var först ut med en vinstuppjustering (omvänd vinstvarning) och det lyfte aktien. Under första kvartalet blev det vinstrekord och rörelseresultatet per kilo ökade 53 procent. Inflation förekommer uppenbarligen även i börsbolagens intäkter och vinster. Ett styrkebesked från AAK, som nu även gynnas av att råvarupriserna mattats av lite.

Matbutikernas Axfood behöll sin rörelsemarginal på 3,9 procent under kvartalet. Detta exklusive jämförelsestörande poster. Därmed har man inte skickat mer inflation vidare till kunderna än man fått i kostnadsled. Intäkterna växte 16 procent och rörelsevinsten med 15 procent. Enda svagheten är att värdet på aktierna i Mathem skrivits ned med 83 procent. Sammantaget en stabil rapport. Det är ännu inte något fyndläge värderingsmässigt i aktien.

Bahnhof fortsatte att gå bra under första kvartalet då omsättningen steg 8 procent och nettovinsten med 17 procent. Arbetet med att flytta aktien från Spotlight går vidare och nu meddelar bolaget att man ska notera sig på First North för att sedan hamna på Mid Cap på Stockholmsbörsen. Bahnhofs prognos för helåret 2023 är en omsättningstillväxt på ca 10 procent och rörelsemarginal på ca 12 procent.

BTS fortsatte växa sina intäkter trots svagare utveckling i Nordamerika. Totalt 2 procent i organisk tillväxt medan kvartalets resultat föll ganska hårt med 21 procent till 1,17 per aktie. Nu blir det besparingar och tack vare dessa är prognosen fortsatt ett förbättrat resultat under 2023. Detta även om vd Jessica Skon menar att osäkerheten har ökat. Aktiemarknaden sänkte aktien ytterligare på rapporten. Långsiktigt tror jag säkert att BTS kommer att återhämta sig och växa vidare och att det är ett bra läge att månadsspara.

IT-bolaget Hexagon tuffade på ungefär som vanligt med 8 procent i organisk tillväxt, vilket innebär till fasta växelkurser och med jämförbar struktur. Även vinsten steg, hur mycket beror på alla justeringar som finns i rapporten. Rörelsemarginalen var omkring oförändrad och enligt nye VD:n finns det anledning att vara optimistiska när det gäller tillväxten i Kina och Asien under resten av året. Långsiktigt tycker jag att Hexagons ganska stora verksamhet i Kina är en tydlig politisk risk.

Inkassobolaget Intrum kom med vad som vid en första anblick var en katastrofrapport för årets tre första månader. Intäktstillväxten var nära noll och vinsten netto allt nästan raderades ut. Den justerade avkastningen på portföljinvesteringarna var ändå oförändrade 13 procent. Resultatmåttet ”Cash EBITDA” föll med mer hanterliga 10 procent. Det är ett kassaflödesfokuserat rörelseresultat, kan vi säga. Framöver lär det ljusna lite när domstolsstrejken i Spanien är över och Intrums befintliga och nya effektivitets- och sparprogram biter.

Aktiekursen är otvivelaktigt en sorg för sparboxen. Intrum sänker den nästan på egen hand och det gör lite ont i hjärtat. Kanske expansionen gick lite för snabbt i Sydeuropa och all omstrukturering i bolaget har inte blivit optimalt än.

Jag avvaktar mer information om hur det går för bolaget, vilket åtminstone kommer den 13 september när Intrum har (sin framflyttade) kapitalmarknadsdag och vi får se hur de stakat ut sina strategiska prioriteringar på medellång sikt. I kvartalsrapporten uppger bolaget ”pågående dialoger kring avyttringar och investeringspartnerskap” så vi får se vad som händer under resten av året.

Något som hände redan den 11 maj var pressmeddelandet att man gjort ett förvärv i Spanien, som fick kursen att rekylera upp en bit den dagen.

Intrums hjärta av kassaflödesgenererande verksamhet är det inget fel på. Minns exempelvis att bolaget i höstas svarade mig att ”Den nuvarande makroekonomiska miljön förväntas leda till ökad efterfrågan av våra tjänster och ett ökat inflöde av nya ärenden, särskilt under 2023.” Återstår nu att se hur sant det är.

Investmentbolaget Investor matchade börsindex under första kvartalet. Utifrån bolagets kvartalsrapport verkar de onoterade innehaven ha gått relativt bra.

Lagercrantz kom den 16 maj med bokslut. Utdelningen höjs med 23 procent till 1,60 kr per aktie vilket är en höjning med 30 öre per aktie. Försäljningen under det senaste kvartalet steg 9 procent och via förvärv blev tillväxten totalt 30 procent. Per aktie steg vinsten med 24 procent till 1,03 kr per aktie. Sammantaget en riktigt bra rapport och jag är glad att jag tog in aktien i sparboxen efter Castellum.

IT-konsulten Softronics första kvartal var ett steg framåt efter den svaga avslutningen på 2022. Under första kvartalet 2023 växte intäkterna med 5 procent till 233 miljoner kr, medan rörelsemarginalen fortsatt ligger på lägre nivåer än motsvarande period ett år tidigare. 15 procent lägre rörelsevinst är dåligt och jag saknar utförlig information om varför resultatutvecklingen är som den är.

Mina bekymrade veck i pannan är kvar och aktien byts nu ut mot Ework Group. Mer om aktiebytet och min analys av läget hittar du här.

Fastighetsbolaget Wihlborgs substansvärde per den 31 mars var 92 kr per aktie. Tack vare att intäkterna per aktie steg 22 procent under första kvartalet kunde stigande kostnader pareras. Förvaltningsresultatet sjönk 2 procent och värdeförändringarna på fastigheter var bara -28 miljoner kr. Finanserna beskriver bolaget i rapporten så här: ”Soliditet och belåningsgrad är i princip oförändrade under kvartalet på 41,1 respektive 48,5 procent.”
En helt okej rapport, enligt mig.

Utdelningshöjarna i sparboxen

Jag är långsiktigt full av optimism när det gäller utdelningshöjarna i sparboxen. Detta trots kursnedgången i BTS nu i maj 2023.

Utdelningshöjarna i sparboxen är jag klart nöjd med nu i maj 2023.

Börja månadsspara i sparboxen eller gör ett engångsköp av aktierna via anmälan hos Aktieinvest. Ett ISK där så kan du köpa för exakt samma summa i alla bolagen varje månad. Det är det kanske enklaste sättet att köpa aktier för små summor i många bolag samtidigt.

Tre snabba om krisen i SBB

Här är tre av frågorna och svaren om krisen i SBB. Det är utdrag från en snabbintervju av Densomspar på Instagram. Dessutom några tankar till om aktien efter SBB:s katastrofrapport.

Mina personliga tankar om SBB är att krisen bara blir värre. Ska bolaget överleva krävs det nog nytt kapital och då blir utspädningen av aktier stor.
Mina personliga tankar om SBB är att krisen bara blir värre. Ska bolaget överleva krävs det nog nytt kapital och då blir utspädningen av aktier stor. Castellums nyemission gav rejäl utspädning utan en liknande kris.
Mitt råd till de som äger aktier i SBB är att undvika bolaget. Det är sent att sälja allt, men vikta gärna ned på upprekyler.
Mitt råd till de som äger aktier i SBB är fortsatt att undvika bolaget. Det är sent att sälja allt, men vikta åtminstone ned på upprekyler. Nedsidan i en aktie är alltid 100 procent.
Äger du inga aktier i SBB i nuläget är det säkrast att fortsätta stå utanför.

Substansrabatten i SBB må vara hög, men att nettoskuldsättningen fortfarande är så hög trots allt man har sålt många fastigheter av är oroande. Det är heller inte så att man håller det man lovar. Jag citerar här en artikel/analys från Affärsvärlden (bakom betalvägg):

  • Q3 2022: ”Belåningsgraden kommer falla väsentligt i fjärde kvartalet”Utfall: belåningsgraden ökade från 47% i tredje till 49% i fjärde kvartalet.
  • Efter Brookfieldaffären: ”Bolagets skuldsättning minskar från 47% till 42%”Utfall: skuldsättningen låg kvar på 47% nu i första kvartalet.
  • Efter Brookfieldaffären: ”Kommer inte behöva en spänn mer. Det blir det inga fler fastighetsförsäljningar i närtid”Utfall: fortsätter avyttra fastigheter och gör nu nyemission.
  • Efter Brookfieldaffären: ”Med den här transaktionen har vi tillräckligt med cash för att återköpa alla våra obligationer under de närmaste tre åren”Utfall: har i första kvartalet en kassa på 5,5 miljarder kronor och återstående obligationsförfall under 2023 och 2024 på drygt 10 miljarder.

Att de ska kalla till extrastämma och skjuta upp utdelningen är dessutom en hittills unik åtgärd för ett börsbolag. SBB är svåra att få grepp på grund av alla strukturaffärer, komplexa finansiella upplägg och ögonbrynshöjande kommunikation.

Castellums nyemission 2023 – En liten analys

Dags för en liten analys av fastighetsbolaget Castellums nyemission på 10 miljarder kr. Till skillnad från när Norrporten förvärvades 2016 känns det här kapitaltillskottet klart mer defensivt, vilket är negativt. För många är det ändå inte så dumt att teckna.

VILLKOREN: Nyemissionen skapar 50 procent fler aktier och efter nyemissionen blir då utspädningen 33 procent. Detta då villkoren är att varannan aktie via teckningsrätterna ger rätt att teckna en ny.

Teckningskursen är 62 kr och det krävs två teckningsrätter för att teckna en ny aktie. Med en aktiekurs på i skrivande stund 99 kr är det teoretiska värdet på varje teckningsrätt 18:50 kr.
Den 16 maj kl 16:55: Korrigerade jag ovan nämnda teoretiska värdet på teckningsrätten.

Just nu den 15 maj handlas teckningsrätten i nivå med det och avsaknaden av rabatt gör att intresset och förtroendet för bolaget och kapitaltillskottet är bra.

Teckningstiden är 15 maj till 29 maj 2023. Handeln med teckningsrätterna är 15 maj till 24 maj.

Teckna eller inte teckna

Det viktigaste är att du gör någonting. Här är dina tre alternativ:

  • Sälj teckningsrätterna och erhåll likvid.
  • Utnyttja dina rätter för att teckna fler aktier.
  • En mellanväg kan vara att sälja en del av dina teckningsrätter för att finansiera att du tecknar nya aktier via de teckningsrätter du har kvar.

På kort sikt bör du inte öka ditt ägande i fastighetssektorn om du redan äger en hel del. Jag tycker ännu att det är lite tidigt att investera direkt tungt. Vi har ännu inte sett räntetoppen och kanske kommer den senare än vi alla nog hoppas på.

På lång sikt är däremot Roger Akelius rygg den du ska ta om du ska ta någon i fastighetssektorn. Castellum kan sett på tre till fem år dra fördel sina stärkta finanser.

Som jag utredde i boken Trenderna som gör dig rik på aktier är kontorsdöden en myt. Guldåldern är över, men visst kommer det att finnas efterfrågan på kontor.

Dags för en liten analys nu när det är dags för fastighetsbolaget Castellums nyemission på 10 miljarder kr. Som jag utredde i boken Trenderna som gör dig rik på aktier är kontorsdöden en myt.
Köp aktieboken på AdlibrisBokus eller signerad på Sterners Förlag.

Substansrabatten i Castellum är nu höga 55 procent, enligt sajten FBindex. Castellum är en värdeaktie, även om fastighetsvärdena är i sjunkande trend. Den passar inte in i just min portfölj, men på några sikt är det en helt okej basaktie. Aktieköp i stabila bolag efter en lång nedgång kan löna sig även denna gång.

Teckna i Castellums nyemission – om du äger och vill öka ditt ägande i fastighetssektorn redan nu.
Andra avstår och avvaktar lite till.