Aktiestrategier gör dig bättre på börsen

Det finns flera bra aktiestrategier och du måste välja en eller flera som passar dig. Vi har alla olika mycket kunskap och tid och vi påverkas och mår olika under börsens olika faser. Ta dig därför tid att lära känna dig själv som investerare genom att testa olika aktiestrategier och låt det som fungerar för dig växa fram.

Det finns flera bra aktiestrategier och du måste välja en eller flera som passar dig. Allt blir mycket enklare på börsen då. Vi har alla olika mycket kunskap och tid och vi påverkas och mår olika under börsens olika faser. Ta dig därför tid att lära känna dig själv som investerare genom att testa olika aktiestrategier och låt det som fungerar för dig växa fram.

Jag behövde flera år av erfarenheter för att få fram min breda och grundläggande investeringsfilosofi och utdelningsstrategin som vilar på den grunden stod klar 10-15 år efter att jag började handla aktier 1998. Utgår du från denna guide kan du med lite tur hitta vinnande aktiestrategier relativt snabbt.

En aktiestrategi är per definition en samling regler och förutsättningar kring hur du ska välja dina aktier. Det kan vara allt från att bara köpa en viss sorts aktie till vilken analysmetod du använder. Aktiestrategier är per definition långsiktiga i grunden, men du kan alltid bygga på och komplettera den du följer över tid.

Enligt Alexander Green på libertythroughwealth.com fick den genomsnittliga investeraren tjänade bara 7,13 procent om året under 30-års-perioden som slutade med december 2021. Det är klart lägre än USA:s börsindex S&P500 som i genomsnitt gav årligen 10,65%.

Jag är övertygad om att förklaringen är investerarna saknade en lämplig aktiestrategi att hålla fast vid. Mer statistik om aktier och börsen har jag här, annars är det dags att gå igenom olika strategier.

Sex bra aktiestrategier

Investmentbolagsaktier
Investmentbolagens aktier har historiskt sett gett en överavkastning på Stockholmsbörsen. Läs min granskning i boken Bli rik och fri med aktier där vi bland annat går igenom både avkastningen och substansrabattens olika fördelar. Bolagens förvaltning är dessutom billigare än för vanliga aktiefonder som alltid tar samma procentsats medan investmentbolagens förvaltning inte kostar mer för dig som aktieägare bara för att börsen stiger så de underliggande aktierna ökar i värde.

Investmentbolagsaktier lämpar sig bra som grund i portföljen både för nybörjare och erfarna placerare tack vare den riskspridningen.

Läs om vad ett investmentbolag är definitionsmässigt här.

Utdelningsaktier
Utdelningsaktiestrategin innebär att du köper aktier i bolag som sällan eller aldrig sänker utdelningen. Du kan läsa mer om vad aktieutdelning är på den här sidan. Vissa bolag höjer utdelningen varje år. Du ser det även som en stor fördel om direktavkastningen är lagom hög, i de flesta börslägen ca 4-7 procent.

Utdelningsaktiestrategin innebär att du har utdelningstrenden och direktavkastningen som två strategiskt viktiga parametrar, men vi utdelningsinvesterare tittar på annat också. Det är alltid totalavkastningen som avgör, men utdelningsstrategin har historiskt sett gett överavkastning. En variant som just jag inte följer, men som slagit börsindex över lång tid är Dogs of the Dow, storbolagen med högst direktavkastning.

En annan fördel med utdelningsstrategin är att en aktieutdelning är enklaste sättet att ta hem en vinst på börsen.

Värdeaktier
En värdeaktie handlas klart lägre än sitt egentliga värde. Svårigheten är att beräkna detta värde rätt och när marknaden eventuellt håller med dig och värderas upp aktien. Värdeaktier är kort sagt aktier där du i nuläget får mycket värde för pengarna, helt enkelt billiga aktier. Fråga dig alltid vad haken är. Aktier handlas sällan lägre än de flesta andra aktier på börsen utan anledning.

Hur man analyserar aktier med värdeaktiestrategin har utvecklats över tid, vilket jag konstaterar i boken Hitta världens bästa aktier. Alla ursprungliga analysmetoder fungerar inte längre.

Denna aktiestrategi kräver som alla andra att du hittar bästa sätten för just dig att analysera aktier. Kanske är det via egen analys, kanske är det en Greenblatts magiska formel även om den inte är helt lätt att följa.

Tillväxtaktier
Tillväxtaktier är en aktiestrategi där mycket av värdet som bolaget skapar och dess vinster kommer i framtiden. Tillväxtaktier är dyrare än värdeaktier och kraven på att bolagen ska öka försäljning och vinst är större. Både risken och potentialen är högre med denna aktiestrategi. Gränsen mellan värdeaktier och tillväxtaktier är en gråzon och tillväxtaktier kräver relativt mycket tid då du bör bevaka bolagens utveckling så de fortsätter att växa in i sin värdering.

Småbolagsaktier
Småbolagsstrategin har historiskt gett överavkastning för att mindre bolag i regel växer snabbare. Småbolagsaktier ligger därför som strategi nära tillväxtaktiestrategin, men det går också att hitta värdeaktier och utdelningsaktier bland småbolagen. En annan anledning till att småbolag kan ge god avkastning är att färre analytiker följer bolagen, så de lättare blir felprissatta när de ”glöms bort”.

Det finns ingen definition av småbolag som är ristad i sten. Enligt fondkollen.se innebär småbolag ”ofta bolag som har ett marknadsvärde under 1 procent av Stockholmsbörsens sammanlagda värde.” Svenska småbolagsfonder får med andra ord bara placera i bolag som väger max 1 procent i börsindex. Då börsvärdet för alla börsbolagen långsiktigt blir större och större blir också definitionen av småbolag större och större. Småbolagsfondernas gräns höjs emellanåt, från 30 miljarder till 40 miljarder kr och sen till 50 miljarder kr och så vidare. Globala småbolagsfonder kan ha andra regler, exempelvis Öhman Global Småbolag Hållbar hade 2019 en gräns som sa att de bara får investera i aktier där börsvärdet är max 5 miljarder dollar.

Teknisk analys och momentum
En utgångspunkt inom teknisk analys (TA) är hur kursen rör sig och vilka handelsvolymer det är. Är kurstrenden långsiktigt stigande eller fallande? Är det sjunkande omsättning i handeln i aktien eller blir det allt hetare? Teknisk analys försöker också fånga upp börspsykologin, då många placerare brukar agera på ett visst vis när en gammal kursbotten eller kurstopp närmare sig.

Teknisk analys brukar vara det som är mest användbart för tajming och därmed trading, som i sin tur är mer kortsiktigt till sin natur är långsiktiga (fleråriga) investeringar.

Momentumstrategier innebär bildligt talat att man letar efter aktier med bränsle för uppgång. Det behöver inte bara vara stigande kurstrend och TA utan analysen kan också bygga på att börsbolaget ökar vinst och kommer med bra kvartalsrapporter. En aktiestrategi som kombinerar TA med fundamental analys är Canslim.

Övriga aktiestrategier
Det finns också mer nischade aktiestrategier, som att följa insiders, framgångsrika investerare/investerarfamiljer, vara contrarian (gå mot strömmen). Dessa ser jag främst som kompletterande strategier, eller en del av din analys när du ska analysera och köpa en aktie.

Vilken aktiestrategi är bäst?

Alla strategierna ovan kan och till och med brukar ge överavkastning om vi får lita på olika studier på området. Om du bara klarar av genomförandet kan alla vara vinnande aktiestrategier. Anledningen till att många placerare ändå får dålig avkastning är att det är svarare än man tror att följa en aktiestrategi.

Att fråga vilken aktiestrategi som är bäst är lite som att fråga vilket instrument som är bäst att börja spela, vilken idrott som är bäst, och så vidare. Allt beror på vad som passar dig, vad du mår bra av. Det krävs att du gillar dina aktiestrategier för att du ska klara av att följa dem väl och välja rätt aktier.

Det spelar därmed ingen avgörande roll vilken eller vilka av ovanstående aktiestrategier som du väljer, bara den passar dig, din kunskap, ditt intresse och den tid du har för att lägga på aktieanalys.

Vill du veta mer om de kvalitativa aktiestrategierna skriver jag mer utförligt i mina aktieböcker. Den enkla vägen att lyckas med aktier innehåller olika aktiestrategier, medan andra böcker fokuserar mer mot en enskild aktiestrategi.

Lär dig olika aktiestrategier i boken Den enkla vägen att lyckas med aktier

Vill du fördjupa dig i olika vinnande aktiestrategier och massor av allmän börskunskap kan köpa min bok på Adlibris, Bokus eller signerade exemplar från Sterners Förlag.

Kvantitativa aktiestrategier

Kvantitativa aktiestrategier bygger på ett stort insamlande av data. Det skiljer sig från den utgångspunkt jag har i mitt sparande på hernhag.se som bygger på kvalitativa aktiestrategier, där jag ser varje bolag och aktie mer som en fallstudie. Den kvantitativa strategin är däremot som gjort för AI och big data. Utifrån stora datormängder sitter datorer och kommer med köpråd och säljråd, alternativt handlar själv.

Greenblatts magiska formel är å ena sidan en kvalitativ aktiestrategi jag klassar som värdeaktiestrategi, men analysprocessen av aktier där du eller en börstjänst använder formeln på många olika bolag för att vaska fram och ranka de bästa aktierna är kvantitativ.

Kombinera gärna olika strategier

En kombination av olika strategier kan vara det bästa för många placerare. Själv har jag grundat sparportföljen med utdelningsaktier som ger mig kassaflöden att leva för om jag behöver. Ett sorts pensionssparande jag kan komma åt när jag vill.

När det gäller mer traditionellt pensionssparande har jag tillväxtaktier och mer eller mindre tillväxtfokuserade fonder i IPS. I premiepensionen får fonder med fokus mot tillväxtaktier och tillväxtmarknader dominera, så det är en sorts tillväxtstrategi där också. Detta då jag inte kommer åt kapitalet på decennier så tillväxten kommer att spela stor roll.

Frågor och svar om aktiestrategier

Vad är en aktiestrategi?

En aktiestrategi är en samling regler och förutsättningar kring hur du ska välja dina aktier och hur länge du ska behålla dem.

Vilken aktiestrategi ger högst avkastning?

Bland de långsiktiga strategierna är både risken och potentialen högst bland småbolag och tillväxtaktier. Dessa strategier kräver mer analys samt att du följer kurstrenderna och bolagens utveckling mer noga, men hanterar du riskerna utan misstag blir avkastningen sannolikt högre än för lågriskstrategier. Kan du mot förmodan lyckas med exempelvis daytrading utifrån teknisk analys är potentialen kanske störst där, men det är också den svåraste strategin.

Vilken aktiestrategi ska jag välja?

Börja med en strategi som passar din kunskapsnivå och din erfarenhet. Nybörjare köper aktier i investmentbolag och de lite större och tryggare aktierna. Prova dig fram och se vad som över flera år passar just dina förutsättningar.

Vad är en aktiestrateg?

Aktiestrateg är ett yrke där strategen ger bankens kunder strategiska råd kring deras aktiesparande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)