Årets första fråge- och svarslåda

Jag såg att Du efterlyste P/E-tal m m för fonder. Om man går in på Google Finance och kollar på amerikanska ETF så ser man där finns uppgifter om P/E för dessa. Vad som är märkligt är dock att P/E-talen är mycket låga. Finns det någon förklaring till det? Om de definieras på samma sätt som för företag så finns det ju överhuvudtaget ingen anledning till att man skall köpa aktier direkt i några etablerade företag om det inte handlar om sådana som förväntas att utvecklas till kanoner.
P/E-talen på många fonder ser ibland konstiga ut, oftast är de låga. Både för amerikanska ETF:er och svenska fonder. Fondernas P/E-tal är aktieinnehavens P/E-tal viktade efter storleken i fonden, men trots det har indexfonder lite olika P/E-tal ibland. Morningstar.se har P/E-tal som jag tror ska vara senaste redovisade helårsvinst, men hur det är på olika USA-sajter vet jag inte. Sen är det svårt att veta om engångsposter etc ingår i vinsterna och om investmentbolag ingår eller inte. Det vore därför bra om de svenska fondbolagen själva utifrån fastställda riktlinjer rapporterade in värderingar. 

Jag tänkte köpa Investor B men vad händer vid deklarationen när jag inte har minus och plusaktier att kvitta mot i K4 eftersom jag bara har en aktie, eller räknas portföljens alla aktier som separata. Förmodligen tycker du nog att jag borde sprida risken genom att halvera inköpssumman och köpa en till aktie Lundberg eller Industrivärlden. Låter detta bra eller vad skulle du göra?
Det låter bra att köpa ett eller flera investmentbolag. Efter några års börsuppgång är det viktigt att hålla nere riskerna och kanske inte ha allt i aktier, utan en del i korta räntefonder. Köper du aktier i ett investmentbolag räknas det som ett aktieslag och det är bara det som ska deklareras när du sålt det.

Jag tänker att investera aktier, men jag vet inte hur ska jag göra. Om jag investerar 10 000 kronor – vilka aktier ska jag köpa? Kan du ge mig tips?
Investmentbolag är bra att börja med för då får du riskspridning. Dessutom är investmentbolag som Lundbergs, Industrivärden, Investor och Melker Schörling billigare än vanliga aktiefonder. 

En intressant fråga som jag inte vet något om är hur det är med beskattningen av utdelningar som ETF:erna får från företagen och med värdestegringar på deras innehav. Beskattas ETF:erna i USA för detta eller rullas utdelningar och värdestegringar vidare till fondernas delägare som då betalar den totala skatten. Vi har ju i Sverige haft regler för detta som ändrades för ett eller några år sedan. Det här med skatter är alltid intressant för utländska aktier och extra krångligt blir det om utdelningar och värdestegringar beskattas olika – en anledning att ge utdelning i form av återköp. Amerikanska Limited Partnerships (vanligt för infrastrukturföretag och oljebolag) verkar också knepiga för aktieägare i andra länder.
Fonderna beskattas inte för utdelningen de får av aktieinnehaven. Det gör däremot du som fondandelsägare när utdelningen skiftas vidare till dig. I KF och ISK dras det källskatt på utdelningen, men det går att få tillbaka hos de flesta nätmäklare. Motsvarande med eventuella värdeökningar, bara när du köper och säljer kan det bli beskattning om du har vanlig aktiedepå. Ett undantag är ETF:er som köper MLP:er, t.ex. Alerian MLP kan få skatta en del. Amerikanska LP och MLP tror jag dessutom inte vi svenskar ens får köpa och äga direkt av skatteskäl, utan bara indirekt via ETF:er och ETN:er som investerar i sådana.

———

God fortsättning tillönskas alla sparare där ute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)