Du kan ärva aktier i ett ISK, inte i en KF

Du kan ärva aktier som finns i ett ISK, men inte i en KF. Detta då ISK möter samma lag och regler som ett vanligt bankkonto. Du ärver med andra ord med fri förfoganderätt.

Ärver du aktierna i ett ISK eller får aktier på annat sätt kan de stoppas in i ditt befintliga investeringssparkonto.

Sparekonomen Sharon Lavie på Schibsted tipsade mig på instagram om lagen om investeringssparkonto §24 (och den finns här på riksdagen.se):

”Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett annat investeringssparkonto.”

Du kan ärva aktier som finns i ett ISK, men inte i en KF. Detta då investeringssparkonton möter samma lag och regler som vanliga bankkonton. Du ärver med fri förfoganderätt.

Lawline har dessutom en artikel om vad som gäller för att få ärva aktier i ett ISK enligt ärvdabalken.

Kan man ärva aktier i en kapitalförsäkring? Kapitalförsäkring är som namnet antyder en försäkring och det visar sig i praktiken när du dör. En KF har till skillnad från ett ISK förmånstagare som får ärva och den eller de får 101 procent av värdet på tillgångarnas i KF. Alla placeringar i den avlidnes KF säljs, kapitalet skiftas ut och försäkringen avvecklas.

Det går därmed inte att ärva aktier och fonder som finns på en kapitalförsäkring. Bara värdet av dem. Detta till skillnad från ISK, som ingår bland tillgångarna i dödsbouppteckningen.

Arvingarna kan dessutom som en läsare påpekade på min sida om skillnaderna och att välja mellan ISK och KF gå miste om att få tillbaka källskatten som dragits i din KF. Detta då kapitalförsäkringen inte längre finns när källskatten ska avräknas och återfås tre år senare.

Ärva en vanlig aktiedepå (aktie- och fondkonto, AK-konto)? Har den avlidne aktierna och fonderna i en vanlig depå eller ett gammalt VP-konto får arvingarna aktierna. Ingångsvärdena (genomsnittliga anskaffningsvärdet, GAV) hänger med och först när arvingarna säljer aktierna blir det kapitalskatt på 30 procent på reavinsterna.

I skrivande stund finns det ingen arvsskatt i Sverige, vilket det gjorde på exempelvis 1990-talet.

Fördelen med att ärva aktier och fonder via kapitalförsäkring

Då kapitalförsäkringar inte ingår i arvet kan du nästan runda arvsrätten med en sådan. Juridik för alla har en bra sammanfattning i ärendet.

”Eftersom en kapitalförsäkring inte ingår i arvet efter en avliden person så delas kapitalförsäkringen ut ”före” arvet. Det betyder att en person kan få mer pengar från den avlidne än andra arvingar. Däremot finns det en möjlighet för de andra arvingarna att väcka talan om jämkning av kapitalförsäkringen och få ut en del av försäkringsersättningen.”

Det går enligt min tolkning inte med 100 procents säkerhet att välja arvingar fritt via KF, men förutom att det kan bli en del jämkning så öppnar det i vart fall för mycket stora friheter.

Om du nu har en dålig relation till dina barn (bröstarvingar). Eller bara vill skänka ditt arv till välgörenhet. Arvingar som inte är bröstarvingar (barn) kan du via testamente göra arvslösa så där behövs ingen KF.
Uppdatering 26 februari 2021: Korrigerar och förtydligar i stycket ovan.

11 reaktioner till “Du kan ärva aktier i ett ISK, inte i en KF”

 1. Har du någon aning om hur det fungerar om man äger väldigt illikvida aktier i en kapitalförsäkring?
  Kommer de då vräkas ut i marknaden så snart man avlidit, och krascha priset totalt?

 2. Viktigt är också att arvet skiljer sig i KF. Om ingen förmånstagare specats så kommer sambo/maka/make ärva före barnen. Bra att veta om man har inneboende skriven på sin adress varpå denne kan bli arvtagare

    1. En sambo ÄRVER inte (om man inte har testamente), men det påpekas ju högre upp på sidan att en KF inte ingår i själva arvet utan det är ett förmånstagarförordnande. Och ett sådant kan mycket väl gå till en sambo. På min KF står det att förmånstagare är ”Make/maka/registrerad partner/sambo eller, om sådana saknas, barn eller om sådana saknas, arvingar.”

  1. Med KF är det så att endast likvider kan stoppas in och tas ut. Ingen omvandling med andra ord.

   Sannolikt får du posta en blankett fortfarande för att ändra förmånstagare, men det kan bero på bank också.

 3. Sista stycket blir lite förvirrande. Du behöver inte placera pengar i en kapitalförsäkring för det fall du vill undvika arv till annan släkting än bröstarvinge. Det är endast bröstarvingar son har rätt till laglott. Saknar du bröstarvingar kan du genom testamente råda över hela din kvarlåtenskap utan begränsning. Märk väl att jag skriver din kvarlåtenskap. Till och med upprätta testamente till nackdel för efterlevande make/maka.

  För övrigt räknas inte inneboende som en sambo bara för att ni har samma adress. Det krävs ett parförhållande. Kanske att en inneboende skulle försöka fejka det men det är ju inte så att samboförhållande presumeras endast pga folkbokföringsadressen.

 4. En ypperlig anledning att ha aktier i en KF mao. Så många historier där folk ärvt handelsbanken eller Ericsson, så har de vägrat att sålt. De har ju inte gjort en förlust för de har ju fått aktierna. Ericsson kurs från 2001 är inte så kul..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)