Basportfölj med utdelningsprägel

Hernhags basportfölj med utdelningsprägel består av åtta förslag på basaktier: Alfa Laval, Astra Zeneca, Castellum, Hexagon, Essity B, Investor B, Kinnevik B och Swedish Match.

Det är en fiktiv aktieportfölj med basaktier, vilket innebär börsbolag som är stora och stabila så att risken är överkomligt låg. Då kan aktierna utgöra en bas i din portfölj. Vanliga aktiestrategier för att välja basaktier är utdelningsstrategin och värdeaktiestrategin.

BasaktieVerksamhetMotivering
Alfa LavalIndustriViss miljöprägel via produkter som t.ex. renare av barlastvatten på båtar.
Astra ZenecaLäkemedelstillverkningKonjunkturstabilt och ingen utdelningssänkning i dollar sedan 1999.
CastellumFastigheterLängsta trenden av utdelningshöjningar.
HexagonIT. Mätteknik och mjukvarorStörsta IT-bolaget som varit framgångsrikt under lång tid. Bra trend av utdelningshöjningar.
Essity BKonsumentprodukterKonjunkturstabil efterfrågan på bl.a. hygienpapper, men lite konjunkturkänsligare på inköpssidan. Stabil verksamhet.
Investor A eller BInvesteringarBäst när substansrabatten är ca 15 procent eller större. Ger utdelning varje år. Välj billigaste alternativet av A-aktien och B-aktien.
Kinnevik BInvesteringarBäst när det finns substansrabatt. Bra fokus mot telekom och e-handel. God historik av avknoppningar och bonusutdelningar.
Swedish MatchTobaksprodukter som snusMästare på regelbundna återköp av egna aktier och har mycket stabil utdelningstrend.
Jag tog fram portföljförslaget den 21 mars 2021 och tanken är att det ska vara placeringar tio års sikt.

Målet med basportföljen är att du ska kunna välja att placera i aktierna utan att du över flera års sikt riskerar att göra bort dig helt. Köper du aktierna och sen glömmer bort dem räknar jag med bolagen överlever finanskriser och lågkonjunkturer. Det är mer tveksamt om aktierna slår börsindex, men det kan de mycket väl göra också med lite tur.

Placera lika mycket i varje aktie eller möjligen övervikta investmentbolagen Investor och Kinnevik om de handlas med substansrabatt enligt motiveringarna ovan.

Min förhoppning är att man med en basportfölj med dessa åtta innehav inte ska behöva ändra ens varje år.

Även om Kinnevik inte ger utdelning varje år framöver är de bra på bonusutdelningar och avknoppningar. Det är dessutom portföljen som helhet som har utdelningsprägel, inte precis alla innehav hela tiden. Därför passar även Alfa Laval som en av basaktierna, trots utebliven utdelning i pandemiåret 2020. Det året var ett undantag då 111 börsbolag ändrade sina egna utdelningsförslag på våren.

Fler förslag på basaktier på Stockholmsbörsen är Atlas Copco, Assa Abloy, Industrivärden, Lundbergföretagen, Holmen, SCA och Stora Enso R.

Oavsett hur du komponerar din basportfölj eller annan aktieportfölj är det viktigt att du fattar dina egna beslut och tar ansvar för dina investeringar. Se detta som inspiration och inget annat.

Vad har man ovanpå basen i portföljen? Vill du har mer än basaktier i din aktieportfölj föreslår jag tillväxtaktier, som de du kan hitta i mina aktieportföljer som du bygger som indexfonder.