Brookfield Corp, utdelningen och blankarna i BIPC

Hernhags Utdelare. Ytterst är det det stora kanadensiska bolaget Brookfield Corp som bestämmer och äger Brookfield-bolagen. Blankarrapporten från Keith Dalrymple (PDF) fick aktierna i innehavet Brookfield Infrastructure (BIPC) att gå extra svagt under en period hösten 2023. Poängerna som nagelfarandet har är flera, främst att kassaflödena inte räcker till utdelningarna. Det är sant och det behöver inte vara något problem. Låt mig förklara!

Här är intressanta punkter som vi ska ta med oss och jag tror säkert att det gäller även Brookfield Renewable (BEPC) också:

  • BIPC utmålar sig som ett operativt bolag, men egentligen äger de bara andelar av sina tillgångar. Detta via eget kapital och infrastrukturfonder. De är därmed snarare ett investmentbolag/investeringsbolag.
  • Bara om BIPC är ett operativt bolag kan aktien värderas högre än den bokförda substansen. Länge hade BIPC substansrabatt, men värderades sedan upp rejält.
  • BIPC använder termer som FFO i sina rapporter och det är ”funds from operations”, vilket märkligt nog inte är tillgängliga kassaflöden. Istället är det andelar av de delägda bolagens vinster. Detta enligt information BIPC lämnat in till amerikanska myndigheten SEC. Aktieutdelningen överstiger de löpande kassaflöden som man faktiskt erhåller från sina investeringar.
  • BIPC kallar sina delägda investeringar i termer av verksamhetsbeskrivningar, exempelvis flytande gas-terminal istället för aktier i Cheniere Energy Partners.

Läs mer i detta inlägg på Seeking Alpha (SA), en sajt med blandad kvalitet. I detta fall känns det ändå trovärdigt.

Det viktigaste är huruvida BIPC kan klara sin utdelning.
Räcker de löpande kassaflödena? Nej.
Räcker kassaflödena efter strukturaffärer? Ja, för bolaget säljer verksamheter med reavinster. Det är förklaringen till hur de får loss vinsterna som ingår i FFO och det justerade AFFO.

Tydligen fick skribenten på SA svar från bolaget om detta:

Blankarrapporten från Keith Dalrymple (PDF) fick aktierna i Brookfield Infrastructure (BIP) att gå extra svagt under en period hösten 2023. Poängerna där är flera, främst att kassaflödena inte räcker till utdelningarna. Det är sant och det behöver inte vara något problem.

Hela Brookfield-familjen har väldigt bra historik när det gäller förvärv och försäljning av tillgångar. Utdelningarna är därför rätt säkra ändå.

Gruppen är mycket komplex när det gäller ägande och man berättar heller inte pedagogiskt. Nästan allt som vi har att gå efter är en lysande historik och de stigande utdelningarna. Dividends don’t lie, eller hur?!

Känslan jag får är att ägarbolaget Brookfield Corp (BN) och förvaltningsbolaget Brookfield Asset Management (BAM) är lite säkrare. Det är BN som bestämmer och BAM tjänar säkra förvaltningsavgifter på alla tillgångar.

Sen kommer man aldrig att utarma sina egna bolag BIPC och BEPC, vilket blankningsrapporten verkar antyda. Det slår bara tillbaka mot BN och BAM i det långa loppet.

Värderingen av substansen är ett osäkerhetsmoment, då det är svårt att värdera eller ens veta vad man exakt ska värdera i de olika Brookfield-bolagen.

Att jag tror att blankarna har fel skrev jag om i denna krönikan hos PA. Tills vidare litar jag på Brookfield Corp och dess bolagsledning.

Brookfield Corps rapport för tredje kvartalet 2023 visade att ”Distributable earnings (“DE”) before realizations” det vill säga utdelningsbara vinsten var oförändade 0,67 USD per aktie under det tredje kvartalet. På rullande tolv månader stiger fortfarande vinsten justerat för utdelningen av Brookfield Asset Management.

Med 0,07 USD per aktie i kvartalsutdelning är utdelningen 0,28 dollar per aktie på årsbasis. Det innebär en betryggande låg utdelningsandel och BN fortsätter satsa på att investera mer än att dela ut. Aktien blir därmed i första hand ett investering i kurstillväxt, inte hög utdelning.

7 reaktioner till “Brookfield Corp, utdelningen och blankarna i BIPC”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)