Oklarheterna i Castellum fick mig att sälja

Här kommer min genomgång om läget i Castellum och varför jag sålt, samt vad vi ska hålla koll på i sektorn framöver.

Det blir antagligen ingen svensk utdelningsaristokrat. Efter 24 år har Castellum som jag redan skrivit lite om slopat utdelningen som skulle ha kommit under 2023.

I teorin hinner de införa utdelningen efter beslut på extrastämma hösten 2023 och bli en aristokrat ändå. Det allra mest troliga är ändå att trenden att bruten. De får kalla det ”pausad utdelning” om de vill, jag tror pausen blir minst ett helt år (2023). Förutsättningarna lär bestå en tid och då även utdelningspausen.

Oklart varför beskedet kom exakt just nu

Jag bedömer beskedet om den pausade utdelningen som en försiktighetsåtgärd i kombination med indirekta påtryckningar från storägaren Akelius Residential Property. Roger Akelius säger och gör dessutom det som passar honom och just nu får det han säger kursen ibland att falla.

Slopad utdelning borde sätta press på VD och storägare Rutger Arnhult, som å andra sidan just stärkt finanserna i sitt högbelånade ägarbolag M2. Detta efter försäljningen av Castellum-aktier för 4,6 miljarder kr till just Akelius.

En enhällig styrelse där vd Rutger Arnhult ingår tog beslutet att pausa Castellums utdelning. Finansiellt pressad och i behov av utdelningarna verkar han inte vara utifrån det. Han och bolagsledningen var med och föreslog beslutet till styrelsen.

Vad som förändrats sedan den av självförtroende präglade niomånadersrapporten är oklart. I en intervju i DI med ordförande Per Berggren (länk i ny flik och artikel bakom betalvägg) kom inget mer substantiellt än detta:
”Marknaden har förändrats, och den är framför allt väldigt svår att överblicka och läsa av. ”

Samtidigt har Castellum enligt Berggren ändå bra finanser:
”Vi har en stark balansräkning och full likviditet för att kunna lösa våra obligationer 2022 och 2023, och har goda relationer med bankerna.”

Har ska vi agera då?

Jag skrev i aktiechatten den 4 november 2022 att det var bäst att avvakta i Castellum och inte köpa dippen. Även om jag inte hade en aning att styrelsen redan nu skulle föreslå att pausa/slopa utdelningen för 2023 kände jag mig mer osäker kring bolaget än vanligt. Det gör jag fortfarande.

Därmed är Castellum ingen given utdelningsaktie på det viset längre. Agera utifrån om du vill ha en utdelningshöjare eller om det går bra med en värdeaktie som kan ge utdelning igen framöver. Bolaget får vara kvar som förslag på basaktie tills vidare.

Det är ändå värt att hålla extra koll på Castellum och alla andra fastighetsaktier. Avgörande är hur stora nedskrivningar det blir av fastigheter framöver. Sjunker värdet på fastigheterna ökar per automatik belåningsgraden – allt annat lika. Utifrån substansrabatterna på börsen är det märkbara nedgångar av substansen som väntar.

Sammantaget känns det som att det varken är storägare eller ens obligationsinnehavare som vi i första hand ska hålla koll på. Jag tror att den stora riskfaktorn för fastighetsbolagens finanser vid sidan av räntorna är bankerna:

Tack och adjö då, Castellum!

När bolaget fortsatte att höja utdelningen mitt i coronakraschen 2020 blev jag lite kär i aktien. Nu tvingas vi gå skilda vägar. Jag var inte helt förtjust i fusionen med Kungsleden på grund av alla deras kontor. Nu när utdelningen dras in utan en mer konkret förklaring eller någon akut kris känns det rätt att jag har sålt allt för att kunna fokusera mot mina andra fastighetsaktier.

Det oklara läget gör att jag av strategiska skäl har sålt av allt. Det minskar även min exponering mot mycket kapitalintensiva och ränteberoende bolag. Jag har som jag skrev i aktiechatten nyligen ”…fem fastighetsplaceringar (varav två tycker jag tycker kan klassas som digital infrastruktur istället) kvar på börserna och dessa står för 14,5 procent av min börsnoterade portfölj. Det är för riskabelt att sitta med hur mycket fastigheter som helst när räntorna stiger.”

Castellum är en helt okej värdeaktie och basaktie på dessa nivåer, men det är inget givet läge heller. För just mig med flera andra fastighetsaktier i portföljen är det ingen investering jag behöver sen utdelningstrenden spruckit. För dig kan det vara annorlunda och vill du behålla aktien och vänta ut bättre tider – gör det.

Min tid som ägare från 2013 till 2022 blev sådär, även om risken i bolaget länge var låg. Buntar jag ihop alla inbetalningar (aktieförsäljningar och utdelningar) och jämför med utbetalningarna (aktieköp och utnyttjande av nyemissionsrätter så ökade kapitalet med 63 procent under de nio åren. Det ger 5,5 procent om året i avkastning – fast det är missvisande.

Castellum har historiskt sett haft svårt att avkasta mer än börsindex. Deras stora andel med kontorsfastigheter är heller inte den mest lysande framtidssektorn.
Castellum har historiskt sett haft svårt att avkasta mer än börsindex. Deras stora andel med kontorsfastigheter är heller inte den mest lysande framtidssektorn.

Den beräkningen säger inget om när inköpen gjordes. Det första var till 90,70 kr hösten 2013 och som du kan se har det hänt mer än det i grafen. En del av kapitalet har bara förräntats under en kortare tid än så, vilket borde snygga till siffrorna något.

Nyemissionen våren 2016 syns inte heller i grafen. Då köpte jag aktier till kursen 77 kr och vi kan också fundera på om/hur teckningsrätternas värde ska ingå i avkastningen. Jag sålde de inte, utan utnyttjade de till köp till de rabatterade 77 kr styck.

4 reaktioner till “Oklarheterna i Castellum fick mig att sälja”

  1. Personligen tror jag att Balder och Castellum med starka ägare och inställd utdelning kommer ur den här krisen bättre än bolag med högt belånade ägare som låtsas att det regnar och delar ut. Hur det går för fastighetsbranschen avgörs av räntorna. Förutsatt att hyrorna inte faller alltför mycket kan de till och med bli vinnare i en lågkonjunktur med sjunkande räntor.

    1. Visst kan de bli vinnare till slut. Bara om vakanserna blir riktigt höga kommer bolagen att sänka hyror på nya kontrakt. Befintliga kontrakt ger högre i takt med inflationen.

  2. Ägare till bolaget som vill ha utdelning kan rösta för det på årsmötet? Majoriteten borde väl bestämma även på ett AB årsmöte? Men styrelsen kanske inte vill vara kvar om ägarna inte litar på deras gemensamma bedömning av läget framåt.

    1. Om det på stämman finns flera förslag på vinstdisposition kan man rösta på utdelning. Kanske behöver sådana förslag/motioner inkomma innan stämman, jag vet inte vad som gäller där rent formellt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)