Därför sålde jag Hemfosa och Hexpol

Hemfosa har jag likt Tele 2 inget emot, men efter uppgångar är direktavkastningen inte superhög längre. Dessutom har jag fortsatt en stor slagsida mot fastigheter.

I Hemfosa tjänade jag 29 procent på ett års tid (varav utdelningen 6 procentenheter). Precis som i fallet med Tele2 är det här mycket mer avkastning än vad den här typen av bolag kan rimligen leverera som årligt genomsnitt uthålligt över tid. När den långa trenden viker av nedåt tar jag nu hem vinsten.

I fallet med Hexpol gick det illa. Den låga direktavkastningen kan inte rädda mig här och då det verkar råda prispress både på aktien och bolagets produkter säljer jag av. Jag köper gärna tillbaka när kurstrenden och bolagets tillväxt känns bättre. In Kavastrutrender we trust. 🙂

Efter det stora kurslyftet tidigare år fortsätter aktien i bästa fall att konsolidera på toppen. Jag har ändå så många innehav att jag gärna fokuserar min portfölj lite.

Därför sålde jag Tele2 och därför köpte jag Brookfield Renewable Partners

Jag har tidigare denna månad sålt hela mitt innehav i Tele2. Jag har inget emot teleoperatören, men med nuvarande direktavkastning på drygt 4% är den varken hög som den utdelningshöjaren AT&T har eller låg som tillväxtbolaget Bahnhof. För bredbandsbolaget och webbhotellet Bahnhof kommer tillväxten att kompensera för den låga tillväxten och ge mer kursökningar och utdelningshöjningar än vad Tele2 kan åstadkomma.

Dessutom står det i min investeringsfilosofi att vi ska ”se upp om en lång uppåtgående trend (längre än ett år) upphör, eventuellt går sidledes, för att sedan vända ned.” Ju lägre direktavkastning desto mer beroende av aktiekursen är vi ju för att få bra totalavkastning. Då Tele2 sänkt utdelningen har de ingen riktigt hög direktavkastning längre. Tele2 är därför inget undantag med så pass hög och trygg direktavkastning att jag kan fokusera mer på den än på kursen.

Eftersom jag hade en bra vinst att ta hem i Tele2 har jag den senaste månaden sålt kring 93-97 kr. Det ger 48 procent i vinst på 1,5-2 års tid inklusive utdelningar. Utdelningarna stod för 12 procentenheter av dessa 48 procent.

Fusionen med Comhem kommer att ta en del tid och fokus det närmaste året för bolaget och historiskt brukar Tele2 ge inte gå så oerhört mycket högre än dryga 100 kr i kurs. Det är inget bolag som klarat av att höja vinsten långsiktigt direkt, då prispress och annat i branschen har satt stopp för det. De stora engångsutdelningarnas tid kanske dessutom är förbi nu (utdelningarna syns inte i grafen nedan).

Går kursen i Tele2 ned till de 69-70 kr jag köpte för 2016 köper jag gärna tillbaka om läget är minst lika hyggligt som nu. På nuvarande nivåer och med dessa förutsättningar är jag neutral till bolaget och aktien.

De senaste veckorna har jag ökat i andra befintliga innehav och köpt in mig i kanadensiska Brookfield Renewable Partners. Fick in bolaget på radarn via Petrusko och jag gillade till min överraskning 🙂 det mesta med bolaget. Riskerna för torrare väder och därmed svårare att tjäna pengar på vattenkraften samt fortsatt periodvis lågt elpris finns bland de negativa faktorerna. Det gör även dyrare importer av solcellspaneler till USA efter deras införda tullar.

Fast hög direktavkastning och i alla fall ett mål från bolagets sida att fortsätta höja utdelningen lockar desto mer. Liksom ren energi i tider där elmotorn snart borde börja ersätta bensindrivna motorer i större utsträckning.

2017 blev ett bra utdelningsår

2017 blev ett nytt bra utdelningsår.

2017 blev som vanligt ett nytt utdelningsrekord. Varje år på 2010-talet har gett mig mer utdelningar än året innan tack vare den utdelningsstrategi har började köra med någon gång efter finanskrisen.

Under 2017 ingår en engångsutdelning i form av en avknoppning för omkring ett år sedan (amerikanska HCP:s avknoppning). Under 2018 är det tveksamt om det därför blir en lika fin stapel.

Mina börsnoterade besparingar gav en avkastning på totalt 9,85 procent under 2017.
Nasdaq Stockholms avkastningsindex OMXSGI var upp med 9,76%.
Hade dollarn på årets sista börsdag stigit till de 9,1 kr den kostade vid årets ingång hade min lågriskportfölj gett 14,3%.

För att vara en till största delen trygg utdelningsportfölj med i nuläget 12,1 procent i preferensaktier är jag nöjd med 2017. Att matcha Stockholmsbörsen trots lägre risk och en dollareffekt som tog ca 4,5 procentenheter i avkastning är relativt bra.

Köpt Fortnox och gjort två fondaffärer

Jag köpte en liten post i det framgångsrika mjukvarubolaget Fortnox i veckan. Värderingen är hög på nuvarande vinst, men tillväxttrenden är oerhört fin och lovande. De växer nog in i kostymen framöver. Redovisningsprogram i molnet hör framtiden till och program av det slaget är inget kunderna byter hur som helst heller.

Jag tipsade om Fortnox som Månadens chans i Privata Affärer tidigare i höstas och nu lever jag som jag lär. Jag kan inte låta bli bolaget längre utan vill äga andelar i det. Går aktien ned köper jag gärna mycket mer, annars är jag ändå med på ett av de bästa tillväxttågen på de svenska börslistorna. Tillväxtbolag får gärna komplettera alla utdelningsaktier jag äger.

För en tid sedan sålde jag även ut fonden Alerian MLP ETF. Detta då kurstrenden vände nedåt igen, bland annat för att utdelningen har sänkts under 2017. När de trenderna bottnar kan jag överväga att köpa tillbaka denna skifferoljefond igen. Direktavkastningen är fortfarande hög, men av en anledning. Jag gick kursen Kavastutrender tidigare i höstas och nu tillämpar jag lite mer trendföljande investeringsfilosofi på detta innehav.

Alerian MLP ETF var en kursmässigt katastrof, ändå gick jag bara 4 procent back sammanlagt. Tacka utdelningarna för det.

Avkastningen kursmässigt blev dålig, men starkare dollar och höga utdelningar räddade mig så jag förlorade bara ca 4 procent på ca fyra år. En lärdom blir att fonder är svåra att verkligen förstå då de innehåller en massa innehav jag inte har analyserat.

En annan lärdom är att utdelningshöjande innehav med 4-5 procent i direktavkastning ofta är bättre än icke utdelningshöjande fonder som ger 7-8 procent. Samt förstås att jag gör rätt i som har många olika innehav och inte ligger för tungt i de med högst risk. Alerian MLP ETF var aldrig ett stort innehav.

Jag har också köpt Swedbank Robur Ny Teknik denna månad. Många små fina tillväxtbolag som jag inte kan köpa själv. Fonden ligger i stigande trend och kanske gör det en tid till. Den kompletterar mitt tidigare innehav Lannebo Vision  och Swedbank Robur Ny Tekniks förvaltare Carl Armfelt gör alltid bra ifrån sig när har pratar i EFN eller i poddar.

Tectona Capital – mitt exotiska och spännande innehav mot notering

Äntligen är mitt onoterade innehav Tectona Capital på väg mot en börslista. I början av 2018 kommer aktien att börja handlas på NGM MTF.

Tectona Capital är ett fastighetsbolag med fokus mot Panama. Det landet växer snabbt och därmed är utvecklingen för hyresfastigheterna god. Tectona köper in stora lägenheter och styckar av dem till två eller tre små och hyr ut dem. Efterfrågan på små lägenheter är större än på den för stora.

Just nu tar Tectona Capital in kapital via en listningsemission. Själv känner jag mig mer eller mindre fullinvesterad i bolaget på kort sikt.

På risksidan märks slagsida mot dollarn, då Panamas valuta är amerikansk dollar. Tectona är också ett litet bolag (endast 22 miljoner i eget kapital) med stort personberoende.

Mig veterligen är inte fastigheterna upptagna till marknadsvärde i bokföringen. Därför bör det finnas en del dolda värden i balansräkningen, vilket å andra sidan gör Tectona lite svårvärderat. Teckningskursen på 2,70 kr kanske känns stor i förhållande till den bokförda substansen, men i praktiken är det annorlunda.