Ger belåning av aktier ökad skatt?

Jag har fått frågor om belåning av aktier ökar schablonskatten? Svaret är lite förenklat ja, om du har en värdepapperskredit och belånar dina aktier i ISK eller i KF.

Jag frågade om min KF och Avanza svarade mig att ”Det är korrekt att din skatt ökar då det sker en insättning på kontot iom att du nyttjar krediten. Ditt värde blir också högre vilket räknas med för beskattning vid nästa årsskifte.”

Tolkar jag mejlsvaren från Skatteverket rätt har de samma linje.

När det gäller ISK står på Skatteverkets sajt att:
”Enligt Skatteverket är det skatterättsligt sett inte möjligt att ha en kredit inom ramen för ett investeringssparkonto. En kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto ska alltid anses upptagen utanför kontot. Det innebär att varje gång en kredit utnyttjas ska detta likställas med en egen inbetalning på investeringssparkontot som ökar kapitalunderlaget.

Räntan för krediten är avdragsgill, eftersom krediten vid beskattningen inte ska anses upptagen inom ett investeringssparkonto.”

Slutsats: Varje gång du belånar dina aktier räknas det som en insättning till din depå. Schablonintäkten och därmed skatten på KF och ISK stiger därför om du använder en värdepapperskredit.

Även i värdet av tillgångarna ingår din kredit, vilket höjer kapitalunderlaget och därmed din skatt.

Belånar du din KF eller ditt ISK via din nätmäklarens eller banks kreditutbud lönar det sig enbart om du får en avkastning som är högre än schablonskatten plus låneräntan minus effekten från att dina räntekostnader är avdragsgilla.

Belåning av aktier ökar din schablonskatt.

Räkneexempel exklusive effekten av insättningar (2024 års skattesatser):
0,7 gånger låneräntan för private banking-kunder på 2%
plus 0,3 gånger schablonräntan på 3,6%
= 2,5%.
Du behöver med andra ord en avkastning på över 2,5 procent för att alls få någon avkastning på dina aktielån. Jag har enbart räknat med lånets effekt på värdet på löpande årsbasis efter det första året då insättningar ingår. Dessutom får du betala courtage för att handla aktier. Plus att många kanske inte kan låna så billigt som 2%.

Att ta det försiktigt med belåning av aktier är mitt råd.

Hur mycket kan en aktie som SBB rasa?

Jag fick tidigare i veckan en läsarfråga om det finns en botten i SBB. Det gör det säkert. Allt handlar om vad bolagets fastigheter är värda, för skuldernas storlek är mer given.

Läsarfråga: Jag är en av dem som sett investeringen i SBB krympa. Det jag inte riktigt förstår är hur mycket värderingen och aktiekursen kan minska?

Skulle bolaget gå i konkurs borde väl byggvärdet på bolagets fastigheter minus skulder utgöra ”bottennivå”? För kommuner & andra aktörer kommer ju behöva fastigheterna även framgent, så jag har lite svårt att förstå att det inte verkar finnas någon botten i hur lågt kursen kan gå trots ”kreativ bokföring” och övervärdering av fastigheter borde väl ändå byggvärde vara någon form av botten. Det är något jag missar men vad?

Hur mycket kan en aktie som SBB rasa? Det finns säkert en botten. Allt handlar om vad bolagets fastigheter är värda, för skuldernas storlek är given.

Hernhags svar – Vad SBB:s fastigheter är värda avgör var aktien har sin botten

Jag svarar: Aktien blir bara värd noll kronor om värdet på fastigheterna sjunker så mycket att skulderna är större än tillgångarna i SBB. ”Byggvärdet” är då mindre än skulderna.

Då skulle det egna kapitalet vara negativt, vilket när det är orsakat av förluster ger konkurs utan nytt kapital. Detta oavsett hur många miljarder det rör sig om.

Så långt kommer det sannolikt inte att gå och dagens rally kanske är början på en botten för aktien.

I ett värstascenario får SBB emittera nya aktier till låg kurs så utspädningen blir stor för befintliga aktieägare. Den risken har varit med och sänkt aktien. Ju mer aktien fallit desto mer svårare att emittera aktier, vilket kan ha skapat ny kursnedgång. 

I ett bra scenario säljer SBB fastigheter till bra priser och betar av ”de svåraste skulderna”. Med det menar jag obligationer och hybrider och annat där det inte längre lär gå att lägga om lånen till rimliga villkor.

Andra frågor jag svarat på om SBB är dessa tre frågor och jag har även skrivit om SBB:S katastrofrapport.

Aktier att äga för evigt?

Finns det aktier som man kan äga för evigt undrar denna läsare. Andra har också frågat om aktier att gifta sig med eller ha i byrålådan. Det är inte många bolag som man alls kan eller bör äga för evigt utan att enstaka gånger ompröva.

Läsarfråga: Jag har en portfölj med aktier där jag enbart köper. Tanken är att den här portföljen ska växa under lång tid.(tänk aktiestinsen). Jag kommer ev ta en liten del när jag pensionerar mig. Jag vill att mina barn ska ta över portföljen när jag går bort. Frågan är: vilka aktier tycker du att man kan ha med i en ”Forever-portfölj”

Hernhag svarar: Det är nog bara investmentbolag som man kan ha för evigt utan att ta för stor risk. Enskilda rörelsedrivna bolag bör man följa. Investmentbolag passar bäst för att vara passiv i och att låta barn ärva, då den typen av aktier innebär riskspridning till en korg av olika andra aktier.

Finns det aktier som man kan äga för evigt undrar denna läsare. Andra har också frågat om aktier att gifta sig med eller ha i byrålådan.

Helt optimalt är det inte att vara gift livet ut ens med investmentbolagsaktier. Bolagen kan förändras till det sämre eller något helt annat där också. Det kan också bli avknoppningar.

Men en minimal övervakning kan man däremot äga de under en mycket lång tid.

Var finns data för att avläsa en börstopp eller börsbotten

Var kan vi se de indikatorer och data som visar på att en topp eller botten på börsen närmar sig? Den läsarfrågan fick jag gällande en bok som jag inte ens har skrivit själv.

Läsarfråga: Visst har du läst boken ”Börsens psykologi, så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”? Författaren nämner vissa indikatorer som tyder på att en topp/botten närmar sig, men jag förstår inte hur man kan se den datan. Till exempel fondflöden, kreditspread, BNP för varje månad, etc?

Kommentar från Marcus: Ja, visst har jag läst Börsens psykologi och har recenserat den här bland alla mina recensioner av böcker som gör dig rik.

Ja, visst har jag läst Börsens psykologi och har recenserat den här bland alla mina recensioner av böcker som gör dig rik.

Det är ändå bättre att låta han som skrev boken svara.

Svar från författaren Lars-Erik Boström (som jag poddar med):

”Du bör fokusera mot att i första hand (och för enkelhetens skull) använda prisförändringen på börsindex som den ledande och viktigaste indikatorn. Gärna med t.ex. en trendföljande modell som glidande medelvärde som finns med i boken.

BNP-statistiken är en laggande indikator och blir en residual av en ledande indikator som ett börsindex. Börsindex fångar bättre och tidigare förändringar i optimism och pessimism i ekonomisk aktivitet.

Pris går före prognos.

Däremot är det viktigt att följa upp förändringar i ekonomisk statistik, men lägga mindre vikt vid den absoluta nivån. Har börsen stigit i ett par månader bör vi se en positiv förändringstakt i den ekonomiska statistiken, även fast den absoluta nivån fortfarande är svag.

BNP data och annan statistik finns ju t.ex. på tradingeconomics.com (gratis) som har mycket makroekonomisk data. Här kan man också se att den lägsta nivån på konsumentförtroende sammanföll med den lägsta nivån på börsen i oktober. Men övrig statistik på t.ex. företagsförtroende och inköpschefsindex laggar lite fortfarande.

Men precis som jag skriver i boken bör fokus vara enligt följande rangordning (dvs viktigast först):

  1. Börsindex – priset som ledande indikator.
  2. Volatilitet – är trenden nedåt eller uppåt. ”Spikar upp” ger ofta bra köplägen.
  3. Sentiment. Överdriven optimism eller pessimism ger en signal om motsatsen. Här kan man då och då kika på CNBC Fear and Greed index.
  4. Ekonomisk statistik. Fokus på förändringstakt.

Däremot är det svårt att hitta bra lättillgängliga data på kreditspreadar om man inte har access till t.ex. Bloomberg eller liknande informationssystem. Men även om man har tillgång till massor av indikatorer, anser jag att det är bättre att hålla det förhållandevis enkelt.”

Se Boströms sajt Börspsykologen här.

Dubbelnotering – Vilken börs är bäst?

Om en aktie är noterad både i USA och i Kanada, på vilken börs är det då bäst att köpa som svensk? Svaret är att vid dubbelnotering du ska välja börsen i bolagets hemland.

Anledningen är att:
–> Om du köper kanadensiska aktier noterade i USA så kommer det att dras 25 procent i källskatt på alla aktieutdelningar.
–> Om du köper kanadensiska aktier noterade i Kanada så kommer det att dras 15 procent i källskatt på alla aktieutdelningar.

Anledningen till att det är så är att olika länder har olika hög källskatt och att det dessutom mellan olika länder finns dubbelbeskattningsavtal som kan förändra källskatten.

Det kan vara olika för börser även i andra länder när det gäller källskatten. Läs exempelvis denna genomgång av källskatten hos Avanza.

Har du kapitalförsäkring så kommer banken/pensionsbolaget sannolikt att begära tillbaka källskatten åt dig. Problemet är att det hos flera banker tar tid innan du får det du ska, så ju mindre källskatt som dras desto bättre.

Vissa banker är numera väldigt snabba med källskatten, men har du en bank som inte är det finns det en lösning.

Konvertera aktier från USA till Kanada

Jag har testat att konvertera det vill säga flytta aktier från New York-börsen till Toronto-börsen. Jag begärde det via Avanzas kundtjänst för att slippa den extra källskatten som drogs från Brookfield Corporation, som när jag begärde detta i december 2022 hette Brookfield Asset Management. (Sedan dess har bolaget knoppat av en verksamhet och bytt namn.)

Flytten av aktier mellanbörserna påbörjades 8 december och blev klar den 19 december. 11 dygn inklusive heldagar. Det är ändå ganska snabbt att konvertera/flytta aktier.

Bara fyra dagar efter det meddelar Avanzas sparekonom Nicklas Andersson att banken ska börja återbetala källskatt mycket snabbare. Vilken tajming!

Därmed spelar det plötsligt mindre roll var man har sina aktier, om källskatten ändå återbetalas snabbt. Valet vid dubbelnotering hade inte varit särskilt avgörande för avkastningen ändå, men en princip och många bäckar små…