Dubbelnotering – Vilken börs är bäst?

Om en aktie är noterad både i USA och i Kanada, på vilken börs är det då bäst att köpa som svensk? Svaret är att vid dubbelnotering du ska välja börsen i bolagets hemland.

Anledningen är att:
–> Om du köper kanadensiska aktier noterade i USA så kommer det att dras 25 procent i källskatt på alla aktieutdelningar.
–> Om du köper kanadensiska aktier noterade i Kanada så kommer det att dras 15 procent i källskatt på alla aktieutdelningar.

Anledningen till att det är så är att olika länder har olika hög källskatt och att det dessutom mellan olika länder finns dubbelbeskattningsavtal som kan förändra källskatten.

Det kan vara olika för börser även i andra länder när det gäller källskatten. Läs exempelvis denna genomgång av källskatten hos Avanza.

Har du kapitalförsäkring så kommer banken/pensionsbolaget sannolikt att begära tillbaka källskatten åt dig. Problemet är att det hos flera banker tar tid innan du får det du ska, så ju mindre källskatt som dras desto bättre.

Vissa banker är numera väldigt snabba med källskatten, men har du en bank som inte är det finns det en lösning.

Konvertera aktier från USA till Kanada

Jag har testat att konvertera det vill säga flytta aktier från New York-börsen till Toronto-börsen. Jag begärde det via Avanzas kundtjänst för att slippa den extra källskatten som drogs från Brookfield Corporation, som när jag begärde detta i december 2022 hette Brookfield Asset Management. (Sedan dess har bolaget knoppat av en verksamhet och bytt namn.)

Flytten av aktier mellanbörserna påbörjades 8 december och blev klar den 19 december. 11 dygn inklusive heldagar. Det är ändå ganska snabbt att konvertera/flytta aktier.

Bara fyra dagar efter det meddelar Avanzas sparekonom Nicklas Andersson att banken ska börja återbetala källskatt mycket snabbare. Vilken tajming!

Därmed spelar det plötsligt mindre roll var man har sina aktier, om källskatten ändå återbetalas snabbt. Valet vid dubbelnotering hade inte varit särskilt avgörande för avkastningen ändå, men en princip och många bäckar små…

Vad är direktavkastning?

Den här delen i Hernhags Aktieskola förklarar vad direktavkastning är. Direktavkastning är per definition hur stor aktieutdelningen per aktie är jämfört med aktiekursen.

Direktavkastningen får du fram genom att dela utdelningen per aktie med kursen och sedan räkna om till procent. Direktavkastning uttryckts nämligen alltid i form av en procentsats.

Direktavkastningen får du fram genom att dela utdelningen per aktie med kursen och sedan räkna om till procent.

Lär dig grunderna inom aktieutdelning i en annan del av aktieskolan. Då blir det lättare att förstå denna del sen.

Hur får jag bra eller hög direktavkastning?

Den bästa aktieutdelningen är den som stiger och oftast innebär det att en stor del av bolagets kassaflöde blir återinvesterat i verksamheten. Särskilt om branschen växer kan bolagen växa och då prioriteras oftast tillväxten. Inte att dela ut kapital till sina aktieägare.

Utdelningstillväxten kan vara desto högre för tillväxtbolag, men direktavkastningen är ofta låg då snabbväxare värderas i regel högt på börsen. Totalavkastningen blir ändå bra om bara aktiekursen stiger över tid.

Vissa placerare föredrar tillväxtaktier medan andra vill ha värdeaktier. Välj den aktiestrategi som passar dig bäst och ha det här med direktavkastning som något underordnat, som en del i valet av aktier.

Titta på hernhag.se/utdelningar för utdelningstrender. Jag tittar mycket på det, men också en hel del annat när jag ska välja aktier att köpa.

Jag brukar föredra en direktavkastning på 2-6 procent för majoriteten av mina aktieinnehav. Några köper jag för den höga direktavkastningens skull och då räknar jag med att kursen inte kommer att gå särskilt bra. Tele2 B är en aktie som ofta står lågt jämfört med utdelningen, och än mer branschkollegan Telia som jag inte gillar lika mycket.

Preferensaktier och D-aktier ska ha högre direktavkastning än vanliga stamaktier, då utdelningen inte höjs där. Det är därmed en annan sorts investering inom utdelningar.

Tillväxtaktier har som jag nämnde ovan i regel låg direktavkastning, vilket inte spelar någon större roll. Jag har då och då i alla fall satsat på aktier i exempelvis mjukvarubolaget Fortnox och ofta med framgång. I sådana bolag har aktien ofta en direktavkastning under 1 procent och det gör inget då nästan allt handlar om att istället få avkastning via stigande aktiekurs.

Stabil utdelning och en oftast hygglig direktavkastning får du via aktierna i min sparbox hos Aktieinvest. Den heter Utdelningsfavoriter by Hernhag och här är min infosida om den.

Jag siktar mot att aktierna i boxen ska ha en genomsnittlig direktavkastning på över 3 procent. Utdelningarna förändras i regel en gång om året medan aktiekurserna förändras varje börsdag. Direktavkastningen svänger därmed i takt med börskurserna.

Det gör även många andra nyckeltal och aktievärdering handlar därmed ofta om att baka ihop alla siffror till en helhetsbild samt att förstå bolagens långsiktiga utveckling.

Fonder med utdelning och direktavkastning

Även i Sverige finns det fonder med utdelning. Aktiespararna Direktavkastning B och min favorit Xact Norden Högutdelande är två fonder som betalar ut utdelning till sina fondandelsägare.

Det gör inte fonden Swedbank Robur High Dividend, som har utdelningsaktier som fokus. Den återinvesterar istället all utdelning. Nästan alla fonder som placerar i aktier erhåller utdelningar i någon form och det allra vanligaste är att utdelningen återinvesteras.

Det vore ändå möjligt för fondbolagen att berätta om direktavkastningen som aktierna i fonden har. Vad är genomsnittet och vilka övriga genomsnittliga nyckeltal har fondens innehav? Bättre information från fondbolagen är en gammal käpphäst jag har på min sida med opinionsbildning.

Sparar du i aktier istället för fonder kan du däremot lätt själv räkna ut direktavkastningen för alla dina innehav och för andra aktier som du är intresserad av. Om du inte räknar själv är det lätt att hitta vad direktavkastningen är för olika bolag. Det står på bankernas och nätmäklarnas sajter samt på ekonomitidningarnas sajter.

Lär dig mer om direktavkastande aktier och utdelningar

Förutom Aktieskolan för nybörjare som jag har här på sajten kan du även lära dig mer om direktavkastning i dessa båda aktieböcker.

Lär dig mer om direktavkastning i min nybörjarbok Att lyckas med aktiesparande
Lär dig mer om direktavkastning i min nybörjarbok Att lyckas med aktiesparande.

Information om alla mina aktieböcker om hur du lyckas på börsen samt blir rik och fri finns här.

Vad är aktieutdelning?

Något som jag verkligen gillar med att äga aktier är att få allt mer aktieutdelning. Här kommer en lektion i min aktieskola för dig som är nybörjare och ämnet är: Vad är aktieutdelning?

I aktieskolans avsnitt ”Hernhags introduktion till aktier” kan vi som aktieägare till olika bolag gå runt i ett shoppingcentrum eller färdas genom ett industriområde för att se varumärken och bolag där vi är eller kan bli aktieägare. Istället för att jag bara är konsument utan även är ägare vet jag att många personer arbetar och drar in pengar åt bolagen, så att jag ska kunna få min aktieutdelning.

Börsnoterade bolag har ofta verksamhet globalt, så det är alltid någon anställd som arbetar för att få sin lön och för att vi ägare ska få utdelning och kursuppgång. Rättvist så, båda parter måste få sitt.

Vad är aktieutdelning per definition och när det lönar sig

Utdelningen är den del av årsvinsten eller kassaflödet som bolaget inte behöver investera i annat. Pengarna betalas ut från bolagets konto till din aktiedepå, till ditt ISK eller till din KF.

Den dag en aktie handlas utan rätt till aktieutdelning kallas för x-datum eller x-dagen (eller möjligen ex-dagen). Det datumet brukar kursen falla ungefär lika mycket som utdelningsbeloppet.

Det är istället över tiden som utdelningar lönar sig. Det beror på att sett över ett år eller över flera år kommer bolagets fortsatta intjäning och därmed möjligheten att ge mer utdelning att driva upp aktiekursen igen.

När får jag min utdelning?

Utbetalningarna kommer mellan en och fyra gånger om året. De flesta bolag betalar ut sin ordinarie utdelning om våren, medan andra även skiftar ut kapital om hösten. Det finns dessutom kvartalsutdelare och enstaka månadsutdelare samt bolag med brutet räkenskapsår och därmed med en utdelning som ofta kommer andra månader än övriga bolags.

Läs mer om vilka bolag det är på min sida om hur du får utdelning varje månad året om genom en utdelningsbombmatta.

Exakt när dina aktier ger dig inbetalningar kan du hitta hos din bank/nätmäklare, respektive bolags investerarsida, samt i exempelvis börskalendern på Privata Affärers sajt.

Hur du alls kommer igång rent praktiskt med aktieutdelning och aktiesparande har jag en sida om här.

Vilka typer av aktieutdelning finns det?

Det vanligaste är att du får pengar, så kallad kontantutdelning. Det förekommer även att bolag delar ut aktier i ett intresse- eller dotterbolag.

Regelbunden utdelning kallas för ordinarie utdelning och den beslutas på bolagsstämma årsvis. Utöver det kan det bli bonusutdelningar när finanserna och intjäningen tillåter.

Aktierna du ska köpa för att få utdelning

Få gärna inspiration genom att titta på mina topplistor över börsens stabilaste utdelningsaktier. Jag har främst svenska utdelningsaktier i tre olika kategorier, men även en del utländska. När det är köpläge är en annan sak, men där hittar du i vart fall förslag på bolag med lång utdelningstrend.

Du kan också få utdelning genom att investera i min sparbox, Utdelningsfavoriter by Hernhag, som du kan läsa om här på Aktieinvest.se. En fördel med den är att du kan få utdelningen återinvesterad automatiskt och det helt courtagefritt. Annars får du själv välja när och i vilket bolag som du ska återinvestera, om du inte behöver ta kapitalet och använda det till annat utanför börsen.

Det enkla sättet att ta hem vinster på börsen

Utdelningar från aktier är ett relativt enkelt sätt att få loss pengar från dina investeringar. Jag brukar säga att det är det enklaste sättet att ta hem vinster från börsen och det utan att behöva sälja en enda aktie. Det handlar därmed inte alls om tajming, för du får utdelningen på förutbestämda datum enligt ovan.

Vad är aktieutdelning? Det är utbetalningar från bolagen du äger aktier i och det är ett enkelt sätt att ta hem vinsten på börsen via.
Utdelningar från aktier är ett relativt enkelt sätt att få loss pengar från dina investeringar.

Det är även något som ger oss investerare regelbundna kassaflöden, vilket brukar göra det lättare att hantera känslorna på börsen. Det hjälper oss med andra ord att hantera allt med börspsykologi (som du kan läsa mer om här).

Min utdelningsportfölj

Min utdelningsportfölj är det stora trygga basen i min sparportfölj. Den är uppdelad i olika kategorier, där de två största är de allra säkraste utdelningsaktierna/bolagen samt utdelningshöjande bolag.

Hur jag viktar portföljen kan du se exempel på här. Jag har alltid största delen av mitt kapital i den stora trygga basens båda delar av portföljen och mindre delar i cykliska aktier och i tillväxtaktier. Det möjliggör ett mer passivt sparande och relativt feta utdelningsinkomster.

Nya Sampo-aktien och valutakostnader

Jag har fått frågor om nya Sampo-aktien i veckan. Parallellnoteringen som nu skett i Stockholm – är den bättre eller billigare än samma aktie i Helsingfors?

ag har fått frågor om nya Sampo-aktien i veckan. Parallellnoteringen i Stockholm - är den bättre eller billigare?

Rent formellt är det svenska depåbevis (SDB eller på engelska SDR) som noterades på Nasdaq Stockholm den 22 november 2022. I praktiken är det som vanliga aktier, även om det rent formellt är skillnad.

LÄSARFRÅGA: Som ägare av finska Sampo-aktier har jag nu fått erbjudande att konvertera mina finska stamaktier till svenska depåbevis. Är det en bra eller dålig idé med tanke på att kronkursen är dålig? Eller är det så att intresset för aktien ökar och därmed kanske också kursen?
SVAR: Valutakursen spelar ingen roll då aktierna kommer att handlas i paritet med varandra. Den ena noteringen kommer att stå i samma kurs som den andra sedan man räknat om i den valutan. Kanske ökar intresset för bolaget en del långsiktigt. Jag tror ändå inte det blir avgörande för kursen.

Det inom valuta som spelar roll här är valutaväxlingsavgiften som uppkommer om du handlar en aktie noterad i euro på en svensk depå där det inte finns valutakonto kopplat till. Det vill säga de allra flesta ISK och KF vi har i landet. Sampo-aktierna blir därmed netto valutaväxlingen billigare att handla på Nasdaq Stockholm.

Utdelningen sätts i euro, men bankerna tar ändå ingen valutaväxlingskostnad på utdelningen om du äger de svenska depåbevisen.
Sampo kommer nämligen för de svenska aktierna att växla via Euroclear och då gäller samma sak som för Evolution och Hexagon som båda sätter sin utdelning i (redovisningsvalutan) euro. Här är svaret från Avanzas kundtjänst, som jag frågade om Sampo:
”För svenska aktier (inklusive Sampo om du har den svenska varianten) som delar ut i euro så sker växling direkt hos Euroclear och vi mottar endast SEK som vi bokar ut till våra kunder. Vi tar således inget betalt för växling då ingen sådan sker hos oss.”
Om det blir en växlingskostnad i tidigare led låter jag vara osagt, men Sampo har ju tillgångar i SEK så det borde inte vara nödvändigt ens för dem.

I övrigt kanske det är lägre courtage att handla Sampo på Stockholmsbörsen än på Helsingfors dito. Olika banker kan ha lägre courtage för svenska aktier.

Källskatt på utdelningen? Ja, sannolikt. Det är ett krångligt område så jag går inte in på detaljer utan föreslår en bra KF för Sampo oavsett noteringsplats.

Sampo är annars en värdeaktie och en bra basaktie att ha i portföljen. Jag skrev lite om det och det ovan i aktiechatten som jag nyligen hade på Privata Affärer sajt.

Uppdateringar:
Den 27 november kl 22:45: Ett stycke om depåbevis har jag lagt in efter ingressen.
Den 29 november: Stycket om valutakostnad på utdelningen har korrigerats med svar från Avanza.

Hur mycket kapital behöver jag för att börja spara i aktier?

Hur mycket kapital vi behöver när vi startar vårt aktiesparande handlar denna läsarfråga om. I princip går det att börja med en utdelningsportfölj även med oerhört små summor i startbelopp.

LÄSARFRÅGA: När är det lämpligt att börja med en utdelningsportfölj? Bör jag ha en viss mängd kapital eller kan man/är det värt att börja trots att man endast ett mindre belopp att disponera (säg 100 000 kr)?

HERNHAGS SVAR: Nej, det finns ingen egentlig nedre gräns för mängden kapital när du börjar spara i aktier. Det gäller oavsett om det är en utdelningsportfölj eller inte.

Tvärtom är det bra att börja med lite kapital så du lär känna dig själv som investerare i tid. Hittar en aktiestrategi som passar dig och här nämner jag ett flertal av dem.

Det är när du har lite kapital som misstag inte kostar så mycket. Många procent blir ändå ganska få kronor om ditt sparkapital är litet.

Börjar du att aktiespara först som miljonär vore det värre att exempelvis halvera kapitalet. Hur du upplevt en och annan stor börsnedgång och några felinvesteringar när du var nybörjare är det mycket värt när du till slut har ett större kapital. Erfarenheter och att vara lite härdad är mycket vunnet då, rent börspsykologiskt.

Finns det alls en nedre gräns för när det är värt att öppna ISK och börja med aktier så är det kanske några hundralappar eller någon tusenlapp. Det är praktiskt om du kan köpa minst en aktie i ett bolag, helst i flera olika bolag för riskspridningen i din portfölj. Annars är du hänvisad till Aktieinvests fraktionshandel för ditt sparande. Där kan du köpa andelar av aktier.

I tider där många nätmäklare och banker har nollcourtage för småsummor i kapital går det att köpa aktier ändå med väldigt lite pengar, men ska det över tid vara värt din tid och energi bör du försöka spara ihop till över tusenlappen i alla fall.

Slutsats: Börja spara i aktier i tid, när ditt sparkapital är litet.

Hur mycket kapital vi behöver när vi startar vårt aktiesparande handlar denna läsarfråga om. I princip går det att börja med en utdelningsportfölj även med oerhört små summor i startbelopp.
Foto: Mimmie England.