Hur mycket kan en aktie som SBB rasa?

Jag fick tidigare i veckan en läsarfråga om det finns en botten i SBB. Det gör det säkert. Allt handlar om vad bolagets fastigheter är värda, för skuldernas storlek är mer given.

Läsarfråga: Jag är en av dem som sett investeringen i SBB krympa. Det jag inte riktigt förstår är hur mycket värderingen och aktiekursen kan minska?

Skulle bolaget gå i konkurs borde väl byggvärdet på bolagets fastigheter minus skulder utgöra ”bottennivå”? För kommuner & andra aktörer kommer ju behöva fastigheterna även framgent, så jag har lite svårt att förstå att det inte verkar finnas någon botten i hur lågt kursen kan gå trots ”kreativ bokföring” och övervärdering av fastigheter borde väl ändå byggvärde vara någon form av botten. Det är något jag missar men vad?

Hur mycket kan en aktie som SBB rasa? Det finns säkert en botten. Allt handlar om vad bolagets fastigheter är värda, för skuldernas storlek är given.

Hernhags svar – Vad SBB:s fastigheter är värda avgör var aktien har sin botten

Jag svarar: Aktien blir bara värd noll kronor om värdet på fastigheterna sjunker så mycket att skulderna är större än tillgångarna i SBB. ”Byggvärdet” är då mindre än skulderna.

Då skulle det egna kapitalet vara negativt, vilket när det är orsakat av förluster ger konkurs utan nytt kapital. Detta oavsett hur många miljarder det rör sig om.

Så långt kommer det sannolikt inte att gå och dagens rally kanske är början på en botten för aktien.

I ett värstascenario får SBB emittera nya aktier till låg kurs så utspädningen blir stor för befintliga aktieägare. Den risken har varit med och sänkt aktien. Ju mer aktien fallit desto mer svårare att emittera aktier, vilket kan ha skapat ny kursnedgång. 

I ett bra scenario säljer SBB fastigheter till bra priser och betar av ”de svåraste skulderna”. Med det menar jag obligationer och hybrider och annat där det inte längre lär gå att lägga om lånen till rimliga villkor.

Andra frågor jag svarat på om SBB är dessa tre frågor och jag har även skrivit om SBB:S katastrofrapport.

Aktier att äga för evigt?

Finns det aktier som man kan äga för evigt undrar denna läsare. Andra har också frågat om aktier att gifta sig med eller ha i byrålådan. Det är inte många bolag som man alls kan eller bör äga för evigt utan att enstaka gånger ompröva.

Läsarfråga: Jag har en portfölj med aktier där jag enbart köper. Tanken är att den här portföljen ska växa under lång tid.(tänk aktiestinsen). Jag kommer ev ta en liten del när jag pensionerar mig. Jag vill att mina barn ska ta över portföljen när jag går bort. Frågan är: vilka aktier tycker du att man kan ha med i en ”Forever-portfölj”

Hernhag svarar: Det är nog bara investmentbolag som man kan ha för evigt utan att ta för stor risk. Enskilda rörelsedrivna bolag bör man följa. Investmentbolag passar bäst för att vara passiv i och att låta barn ärva, då den typen av aktier innebär riskspridning till en korg av olika andra aktier.

Finns det aktier som man kan äga för evigt undrar denna läsare. Andra har också frågat om aktier att gifta sig med eller ha i byrålådan.

Helt optimalt är det inte att vara gift livet ut ens med investmentbolagsaktier. Bolagen kan förändras till det sämre eller något helt annat där också. Det kan också bli avknoppningar.

Men en minimal övervakning kan man däremot äga de under en mycket lång tid.

Var finns data för att avläsa en börstopp eller börsbotten

Var kan vi se de indikatorer och data som visar på att en topp eller botten på börsen närmar sig? Den läsarfrågan fick jag gällande en bok som jag inte ens har skrivit själv.

Läsarfråga: Visst har du läst boken ”Börsens psykologi, så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer”? Författaren nämner vissa indikatorer som tyder på att en topp/botten närmar sig, men jag förstår inte hur man kan se den datan. Till exempel fondflöden, kreditspread, BNP för varje månad, etc?

Kommentar från Marcus: Ja, visst har jag läst Börsens psykologi och har recenserat den här bland alla mina recensioner av böcker som gör dig rik.

Ja, visst har jag läst Börsens psykologi och har recenserat den här bland alla mina recensioner av böcker som gör dig rik.

Det är ändå bättre att låta han som skrev boken svara.

Svar från författaren Lars-Erik Boström (som jag poddar med):

”Du bör fokusera mot att i första hand (och för enkelhetens skull) använda prisförändringen på börsindex som den ledande och viktigaste indikatorn. Gärna med t.ex. en trendföljande modell som glidande medelvärde som finns med i boken.

BNP-statistiken är en laggande indikator och blir en residual av en ledande indikator som ett börsindex. Börsindex fångar bättre och tidigare förändringar i optimism och pessimism i ekonomisk aktivitet.

Pris går före prognos.

Däremot är det viktigt att följa upp förändringar i ekonomisk statistik, men lägga mindre vikt vid den absoluta nivån. Har börsen stigit i ett par månader bör vi se en positiv förändringstakt i den ekonomiska statistiken, även fast den absoluta nivån fortfarande är svag.

BNP data och annan statistik finns ju t.ex. på tradingeconomics.com (gratis) som har mycket makroekonomisk data. Här kan man också se att den lägsta nivån på konsumentförtroende sammanföll med den lägsta nivån på börsen i oktober. Men övrig statistik på t.ex. företagsförtroende och inköpschefsindex laggar lite fortfarande.

Men precis som jag skriver i boken bör fokus vara enligt följande rangordning (dvs viktigast först):

  1. Börsindex – priset som ledande indikator.
  2. Volatilitet – är trenden nedåt eller uppåt. ”Spikar upp” ger ofta bra köplägen.
  3. Sentiment. Överdriven optimism eller pessimism ger en signal om motsatsen. Här kan man då och då kika på CNBC Fear and Greed index.
  4. Ekonomisk statistik. Fokus på förändringstakt.

Däremot är det svårt att hitta bra lättillgängliga data på kreditspreadar om man inte har access till t.ex. Bloomberg eller liknande informationssystem. Men även om man har tillgång till massor av indikatorer, anser jag att det är bättre att hålla det förhållandevis enkelt.”

Se Boströms sajt Börspsykologen här.

Dubbelnotering – Vilken börs är bäst?

Om en aktie är noterad både i USA och i Kanada, på vilken börs är det då bäst att köpa som svensk? Svaret är att vid dubbelnotering du ska välja börsen i bolagets hemland.

Anledningen är att:
–> Om du köper kanadensiska aktier noterade i USA så kommer det att dras 25 procent i källskatt på alla aktieutdelningar.
–> Om du köper kanadensiska aktier noterade i Kanada så kommer det att dras 15 procent i källskatt på alla aktieutdelningar.

Anledningen till att det är så är att olika länder har olika hög källskatt och att det dessutom mellan olika länder finns dubbelbeskattningsavtal som kan förändra källskatten.

Det kan vara olika för börser även i andra länder när det gäller källskatten. Läs exempelvis denna genomgång av källskatten hos Avanza.

Har du kapitalförsäkring så kommer banken/pensionsbolaget sannolikt att begära tillbaka källskatten åt dig. Problemet är att det hos flera banker tar tid innan du får det du ska, så ju mindre källskatt som dras desto bättre.

Vissa banker är numera väldigt snabba med källskatten, men har du en bank som inte är det finns det en lösning.

Konvertera aktier från USA till Kanada

Jag har testat att konvertera det vill säga flytta aktier från New York-börsen till Toronto-börsen. Jag begärde det via Avanzas kundtjänst för att slippa den extra källskatten som drogs från Brookfield Corporation, som när jag begärde detta i december 2022 hette Brookfield Asset Management. (Sedan dess har bolaget knoppat av en verksamhet och bytt namn.)

Flytten av aktier mellanbörserna påbörjades 8 december och blev klar den 19 december. 11 dygn inklusive heldagar. Det är ändå ganska snabbt att konvertera/flytta aktier.

Bara fyra dagar efter det meddelar Avanzas sparekonom Nicklas Andersson att banken ska börja återbetala källskatt mycket snabbare. Vilken tajming!

Därmed spelar det plötsligt mindre roll var man har sina aktier, om källskatten ändå återbetalas snabbt. Valet vid dubbelnotering hade inte varit särskilt avgörande för avkastningen ändå, men en princip och många bäckar små…

Vad är direktavkastning?

Den här delen i Hernhags Aktieskola förklarar vad direktavkastning är. Direktavkastning är per definition hur stor aktieutdelningen per aktie är jämfört med aktiekursen.

Direktavkastningen får du fram genom att dela utdelningen per aktie med kursen och sedan räkna om till procent. Direktavkastning uttryckts nämligen alltid i form av en procentsats.

Direktavkastningen får du fram genom att dela utdelningen per aktie med kursen och sedan räkna om till procent.

Lär dig grunderna inom aktieutdelning i en annan del av aktieskolan. Då blir det lättare att förstå denna del sen.

Hur får jag bra eller hög direktavkastning?

Den bästa aktieutdelningen är den som stiger och oftast innebär det att en stor del av bolagets kassaflöde blir återinvesterat i verksamheten. Särskilt om branschen växer kan bolagen växa och då prioriteras oftast tillväxten. Inte att dela ut kapital till sina aktieägare.

Utdelningstillväxten kan vara desto högre för tillväxtbolag, men direktavkastningen är ofta låg då snabbväxare värderas i regel högt på börsen. Totalavkastningen blir ändå bra om bara aktiekursen stiger över tid.

Vissa placerare föredrar tillväxtaktier medan andra vill ha värdeaktier. Välj den aktiestrategi som passar dig bäst och ha det här med direktavkastning som något underordnat, som en del i valet av aktier.

Titta på hernhag.se/utdelningar för utdelningstrender. Jag tittar mycket på det, men också en hel del annat när jag ska välja aktier att köpa.

Jag brukar föredra en direktavkastning på 2-6 procent för majoriteten av mina aktieinnehav. Några köper jag för den höga direktavkastningens skull och då räknar jag med att kursen inte kommer att gå särskilt bra. Tele2 B är en aktie som ofta står lågt jämfört med utdelningen, och än mer branschkollegan Telia som jag inte gillar lika mycket.

Preferensaktier och D-aktier ska ha högre direktavkastning än vanliga stamaktier, då utdelningen inte höjs där. Det är därmed en annan sorts investering inom utdelningar.

Tillväxtaktier har som jag nämnde ovan i regel låg direktavkastning, vilket inte spelar någon större roll. Jag har då och då i alla fall satsat på aktier i exempelvis mjukvarubolaget Fortnox och ofta med framgång. I sådana bolag har aktien ofta en direktavkastning under 1 procent och det gör inget då nästan allt handlar om att istället få avkastning via stigande aktiekurs.

Stabil utdelning och en oftast hygglig direktavkastning får du via aktierna i min sparbox hos Aktieinvest. Den heter Utdelningsfavoriter by Hernhag och här är min infosida om den.

Jag siktar mot att aktierna i boxen ska ha en genomsnittlig direktavkastning på över 3 procent. Utdelningarna förändras i regel en gång om året medan aktiekurserna förändras varje börsdag. Direktavkastningen svänger därmed i takt med börskurserna.

Det gör även många andra nyckeltal och aktievärdering handlar därmed ofta om att baka ihop alla siffror till en helhetsbild samt att förstå bolagens långsiktiga utveckling.

Fonder med utdelning och direktavkastning

Även i Sverige finns det fonder med utdelning. Aktiespararna Direktavkastning B och min favorit Xact Norden Högutdelande är två fonder som betalar ut utdelning till sina fondandelsägare.

Det gör inte fonden Swedbank Robur High Dividend, som har utdelningsaktier som fokus. Den återinvesterar istället all utdelning. Nästan alla fonder som placerar i aktier erhåller utdelningar i någon form och det allra vanligaste är att utdelningen återinvesteras.

Det vore ändå möjligt för fondbolagen att berätta om direktavkastningen som aktierna i fonden har. Vad är genomsnittet och vilka övriga genomsnittliga nyckeltal har fondens innehav? Bättre information från fondbolagen är en gammal käpphäst jag har på min sida med opinionsbildning.

Sparar du i aktier istället för fonder kan du däremot lätt själv räkna ut direktavkastningen för alla dina innehav och för andra aktier som du är intresserad av. Om du inte räknar själv är det lätt att hitta vad direktavkastningen är för olika bolag. Det står på bankernas och nätmäklarnas sajter samt på ekonomitidningarnas sajter.

Lär dig mer om direktavkastande aktier och utdelningar

Förutom Aktieskolan för nybörjare som jag har här på sajten kan du även lära dig mer om direktavkastning i dessa båda aktieböcker.

Lär dig mer om direktavkastning i min nybörjarbok Att lyckas med aktiesparande
Lär dig mer om direktavkastning i min nybörjarbok Att lyckas med aktiesparande.

Information om alla mina aktieböcker om hur du lyckas på börsen samt blir rik och fri finns här.