Recension av Överlägsen på aktier

Tore Davegårdhs bok Överlägsen på aktier handlar om hans bror Björn Davegårdh och börsen. Boken pendlar mellan att vara underhållande och informativ.

Som aktiebok är det verkligen inte det längsta eller mest analytiska som getts ut, men har du arbetat inom media eller som läsare till känner börslegenden Björn Davegårdh är anekdoterna lite intressantare.

Att vissa av minnena är saker i stil med att en tjej på ett gym för flera decennier sedan inte kände till uttrycket ”att lägga rabarber på” utan tolkade det bokstavligt må ha sitt underhållningsvärde för vissa, men det kanske inte är det mest skrattframkallande heller. Eller lärorika.

Det är däremot Björns tumregler om börsen och genomgången av varför integraler behövs i börsgrafer. Med en sådan skala på y-axeln blir varje procent lika stort i diagrammet, vilket är mer rättvist.

Ett av skämten i Överlägsen på aktier kommer från Mats Qviberg och handlar om när Göran Persson var statsminister.

Ett skämt om Göran Persson i boken Överlägsen på aktier

Petitesser finns i form av att ett par stycken upprepas på sid 43 och några avstavningar återfinns mitt på sin respektive rad.

Sammantaget en börsrelaterad bok för dig som verkligen gillade Björn Davegårdh eller arbetat i från bank och tidskriftsvärlden. Tips på andra böcker om börsen finns här.

Du vet nästan sämst själv

Tore Davegårdh har en intressant tolkning av inledningen av min första bok, Den enkla vägen att lyckas med aktier.

I boken Överlägsen på aktier tar Tore Davegårdh upp min första aktiebok och missförstår inledningen. Eller nåt sånt.

En obegriplig tolkning. Det är verkligen bara du själv som kan ta reda på hur du är som investerare och aktiesparare, som kan känna efter hur du mår i olika börstrender, som vet hur mycket tid du har för aktier, hur mycket kunskap du har.

Bara om du lär känna dig själv vet du om du ska låta ”seriösa placeringsrådgivare” styra ditt sparande eller om du mår bättre om du gör det själv. Det är endast om du har en bra aktiestrategi som du undviker misstagen Tore nämner i utdraget ovan.

Recension av boken Pengars psykologi

Pengars psykologi är en mycket intressant, levande och lättläst aktiebok. Den är full av lärorika fakta, statistik och berättelser från det verkliga livet. Måsteläsning för alla som likt jag själv anser att ekonomi är en beteendevetenskap.

Boken är däremot inte en fördjupning jämfört med 101 tankar om aktier eller något djupare inom börspsykologi. Det vi lär oss är istället lätt att ta till sig och ha i minnet när börsen svänger eller när vi ska välja aktier.

Pengars psykologi är en mycket intressant, levande och lättläst aktiebok. Den är full av lärorika fakta, statistik och berättelser från det verkliga livet. Måsteläsning för alla som likt jag själv anser att ekonomi är en beteendevetenskap.

Pengars psykologi tar bland annat upp en studie från 2006 som visar att du investerar mer i aktier senare livet om börsen gick bra när du var ung, men mindre om du växte upp under dåliga börstider.

Så det gäller att inte bli alltför mycket ett barn av sin tid.

En annan lärdom är att vi för att hålla riskerna nere inte ska dras med i statuskamper och jakt på att alltid bli rikare. Vi bör bestämma oss för när vi har nog med kapital för att kunna hålla vettig risknivå i vårt sparande.

Vi lär oss också att amerikaner lägger mer pengar på lotter än på filmer, spel, sportevenemang, musik och böcker tillsammans. Att inte slösa pengar på lotterier är ett av många spartips jag samlat på mig.

Dessutom är slumpen och tillfälligheter något som gör att vi ska hålla oss ödmjuka inför framtiden och vara redo att vara flexibla.

Boken Pengars psykologi diskuterade vi även i ett avsnitt av podden Börspanelen. Den finns också sammanfattad på min sida om böcker om aktier och börsen.

En kunds krig mot Klarna

Klarna må ha en effektiv administrativ tjänst, men e-handlarna tappar samtidigt kundkontakten. När saker inte fungerar som de ska hamnar du som konsument i kläm.

För en e-handlare och e-butik är det smidigt att lägga ut betalningsrutinerna på Klarna. Även börsnoterade Fortnox kan skicka fakturor och fixa med inkasso åt sina kunder, men de har ett mer begränsat utbud än så länge.

Problemet är att många e-handlare nog inte märker eller inser när denna outsourcing går fel. Att tappa direktkontakten med kunden kan ha sina nackdelar. Förstår alla näthandlare hur arga och ledsna många konsumenter blir när de inte kan få svar från firman de handlade hos utan bara får stånga sig blodiga mot en oresonlig tredje part?

Vissa sajter och appar bränner då broar till framtida kunder.

Ett exempel på när det gått fel med Klarna

Ett exempel på när det gått fel i postgång och betalningsrutiner är min källa som vi kan kalla för Blivande Mamma. Hon var mellan två jobb och hade ont om likvider när det här hände.

Hon beställde en vara från graviditetskollen.nu, men produkten skickades av olika anledningar tillbaka innan hon hämtade ut den. Då blev hon skyldig 639 kr enligt deras villkor. Detta för att varan behövde förpackas om etc.

Det egentliga problemet var att först Klarna och sedan inkassofirman Legalis krävde 1500 kr och sen 1600 kr.

Att skicka betalningskravet på 639 kr från graviditetskollen.nu till Klarna och Legalis gjorde ingen skillnad. Att informera om konsumentköplagen hjälpte inte heller. Att kräva att varan ska skickas till henne var även det meningslöst.

Det gick inte ens att få svar på varifrån den extra tusenlappen kom. Istället för 639 kr krävdes Blivande Mamma på 1700 kr till slut efter ett antal månader. För att slippa lägga allt mer energi på vad vi kan likna vid en administrativ vägg blev det till att betala ändå för att bli av med eländet. 1700 kr för en produkt hon aldrig såg röken av.

Självklart har graviditetskollen.nu förlorat henne som (potentiell) kund för all framtid. Sannolikt även alla andra som har liknande erfarenheter, inte bara av detta företag utan även av andra.

Min poäng med detta exempel är att jag tror många företag inte inser hur många kunder de förlorar genom att lägga ut kundhanteringen. Graviditetskollen.nu menade att de inte kunde göra något när ärendet låg hos Klarna och Legalis.

Går det inte att möta sina potentiella kunder ens halvvägs eller åtminstone förklara varför man är skyldig mer än ursprungsbeloppet och dröjsmålsränta är det frågan hur lönsamt och effektivt det blir i längden att lägga ut betalningsrutinerna på en tredje part.

Når klagomål och i förekommande fall mycket mörka känslor inte fram förstår nog inte det säljande bolaget hur mycket goodwill och anseende de tappar.

Mina egna erfarenheter av Klarna

Jag har själv bara goda erfarenheter av Klarna och att exempelvis kunna beställa saker först och först därefter få faktura för att betala känns bra. Jag undviker däremot alltid allt som handlar om avbetalning för att slippa det där med ränta.

Klarnas funktion som kräver bank-id för att beställa saker på nätet är bra, men det är en tjänst du behöver logga in och ställa in om du vill skydda dig på nätet.

Däremot vet jag andra konsumenter som hatar Klarna efter flera turer och aldrig handlar om Klarna är inblandade.

OBS! Jag låter det vara osagt om allt ovanstående är de nämnda bolagens svagheter och brister eller om det finns andra förklaringar. Bolagen har inte enbart missnöjda kunder och bolagen behöver inte vara representativa, utan de utgör endast exempel som jag tar upp i min journalistik.

Jag planerar att skriva om hur man agera i sådana här situationer när något går fel. Vilka är dina bästa privatekonomiska tips i ärendet? Har du bestridit fakturor med framgång eller överklagat till ARN och vunnit?
Vilken är din sämsta erfarenhet av de nya betalningsföretagen?

Du kan ärva aktier i ett ISK, inte i en KF

Du kan ärva aktier som finns i ett ISK, men inte i en KF. Detta då ISK möter samma lag och regler som ett vanligt bankkonto. Du ärver med andra ord med fri förfoganderätt.

Ärver du aktierna i ett ISK eller får aktier på annat sätt kan de stoppas in i ditt befintliga investeringssparkonto.

Sparekonomen Sharon Lavie på Schibsted tipsade mig på instagram om lagen om investeringssparkonto §24 (och den finns här på riksdagen.se):

”Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt får överföras till ett annat investeringssparkonto.”

Du kan ärva aktier som finns i ett ISK, men inte i en KF. Detta då investeringssparkonton möter samma lag och regler som vanliga bankkonton. Du ärver med fri förfoganderätt.

Lawline har dessutom en artikel om vad som gäller för att få ärva aktier i ett ISK enligt ärvdabalken.

Kan man ärva aktier i en kapitalförsäkring? Kapitalförsäkring är som namnet antyder en försäkring och det visar sig i praktiken när du dör. En KF har till skillnad från ett ISK förmånstagare som får ärva och den eller de får 101 procent av värdet på tillgångarnas i KF. Alla placeringar i den avlidnes KF säljs, kapitalet skiftas ut och försäkringen avvecklas.

Det går därmed inte att ärva aktier och fonder som finns på en kapitalförsäkring. Bara värdet av dem. Detta till skillnad från ISK, som ingår bland tillgångarna i dödsbouppteckningen.

Arvingarna kan dessutom som en läsare påpekade på min sida om skillnaderna och att välja mellan ISK och KF gå miste om att få tillbaka källskatten som dragits i din KF. Detta då kapitalförsäkringen inte längre finns när källskatten ska avräknas och återfås tre år senare.

Ärva en vanlig aktiedepå (aktie- och fondkonto, AK-konto)? Har den avlidne aktierna och fonderna i en vanlig depå eller ett gammalt VP-konto får arvingarna aktierna. Ingångsvärdena (genomsnittliga anskaffningsvärdet, GAV) hänger med och först när arvingarna säljer aktierna blir det kapitalskatt på 30 procent på reavinsterna.

I skrivande stund finns det ingen arvsskatt i Sverige, vilket det gjorde på exempelvis 1990-talet.

Fördelen med att ärva aktier och fonder via kapitalförsäkring

Då kapitalförsäkringar inte ingår i arvet kan du nästan runda arvsrätten med en sådan. Juridik för alla har en bra sammanfattning i ärendet.

”Eftersom en kapitalförsäkring inte ingår i arvet efter en avliden person så delas kapitalförsäkringen ut ”före” arvet. Det betyder att en person kan få mer pengar från den avlidne än andra arvingar. Däremot finns det en möjlighet för de andra arvingarna att väcka talan om jämkning av kapitalförsäkringen och få ut en del av försäkringsersättningen.”

Det går enligt min tolkning inte med 100 procents säkerhet att välja arvingar fritt via KF, men förutom att det kan bli en del jämkning så öppnar det i vart fall för mycket stora friheter.

Om du nu har en dålig relation till dina barn (bröstarvingar). Eller bara vill skänka ditt arv till välgörenhet. Arvingar som inte är bröstarvingar (barn) kan du via testamente göra arvslösa så där behövs ingen KF.
Uppdatering 26 februari 2021: Korrigerar och förtydligar i stycket ovan.

Bli en miljönär – bästa boken om grön privatekonomi

Bli en miljönär är en av de mest ambitiösa böckerna när det gäller att spara genom att sänka kostnaderna och leva grönt och smart. Fokus är mot miljöriktiga investeringar, men framförallt mot spartips och privatekonomi.

Boken Bli en miljönär har fokus mot miljöriktiga investeringar, men framförallt mot spartips och privatekonomi.

Joel Bladhs bok heter Bli en miljönär (länken går till bokens hemsida), även om det är lätt att i hasten tro att det står miljonär.

Boken är en imponerande heltäckning av spartips. Dessutom annan nyttig information som för- och nackdelar med ekologisk mat, som att det går åt mer koldioxid men att det är bättre för djuren.

Vi lär oss också att borrmaskiner mestadels ligger oanvända i folks hem, för de används bara 12 minuter under hela livstiden. Bilar står stilla 95 procent av tiden. Delningsekonomi och att hyra är goda råd för en bättre ekonomi och en gröna planet där vi utnyttjar resurserna bättre.

Jag gillar även bolagsförslagen för att investera mera grönt. Både svenska och internationella förslag på investeringar att analysera närmare.

Jag håller med författaren om att bra privatekonomi och bättre miljö går bra ihop. En sak jag däremot inte håller med om är det som står redan på sid nio, att ofta eller så gott som alltid sker ekonomisk tillväxt på bekostnad av miljön. Det kan vara sant i vissa faser, som när kolkraften började byggas ut en gång i tiden. Numera leder ökad BNP per capita att folk har råd att tänka på miljön. Tillväxt kan komma av ökad produktivitet, alltså effektivare produktion av varor och tjänster. Ekonomisk tillväxt kan därmed leda till bättre miljö, särskilt om det är energisnålare och renare produktion och transport som tillväxten leder till.

Med det sagt kommer Bladh senare i boken in på hur finansvärlden och näringslivet sitter på nycklar för en grönare planet samtidigt som de tjänar pengar på ökad effektivitet och annat.