D-aktier – utdelningar och villkor

D-aktier påminner om preferensaktier då de har hög och fast aktieutdelning. D-aktier innebär högre risk då de är stamaktier och därmed har sämre företräde till utdelning jämfört preffarna.

D-aktierna har dessutom ingen inlösenkurs utan evig löptid. Därmed ska du allt annat lika kräva högre direktavkastning jämfört med en preferensaktie. Exempelvis SBB D har högre risk för sänkt utdelning och ska därför ge högre direktavkastning än SBB Pref.

På lång sikt bör direktavkastningen utgöra hela avkastningen i den här typen av aktier. De förväntade kursrörelserna borde därmed bli cykliska, stigande vissa perioder och sjunkande andra perioder. Så har det sett ut från ett år till ett annat i preferensaktierna och det verkar vara likadant i D-aktier. Exempelvis skrev jag i mars 2019 i Privata Affärer att vi ska vänta på rekyl i dyra D-aktier och våren 2020 kom den.

D-aktieKr per aktie
i utdelning per år
Kr per aktie i utdelning
varje kvartal
Akelius D0,10,025
Corem D205,0
Fast Partner D51,25
Sagax D20,5
SBB D20,5

I tabellen ovan handlas Akelius D i euro och fastighetsbolaget delar ut i euro. Övriga i SEK. Alla fem bolag är fastighetsbolag och utdelningen kommer kvartalsvis. Min ambition är att tabellen alltid ska vara uppdaterad, men är något fel kontakta mig.

Varför ger börsbolagen ut d-aktier?
Börsbolagen ger ut D-aktier istället för preferensaktier eftersom D-aktierna räknas som eget kapital till 100 procent av kreditvärderingsinstituten. Preferensaktier anses av dessa bara vara eget kapital till hälften. Ställs utdelningen på en preferensaktie in ackumuleras ränta under tiden aktieägarna får vänta på att få utdelningen, vilket aldrig är fallet med ”renodlat eget kapital”. Bokföringsmässigt är både preffar och D-aktier eget kapital.

D-aktier kan ge bolaget en högre kreditrating och därmed lägre räntor på lånen. Det kompenserar för den relativt höga utdelningen som ska betalas ut till D-aktiernas ägare.

Hur säker är utdelningen på D-aktier?
D-aktier är inga preferensaktier, men utdelningen är säkrare än för stamaktier. D-aktiernas utdelning bygger på stamaktiernas utdelning då det står i respektive bolags bolagsordning att utdelningen ska vara ett visst antal gånger högre på D-aktien än på stamaktien, men med ett utdelningtak. Exempelvis ”Femtio (50) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A och serie B, dock högst 20,00 kronor per aktie och år.”

Därför försvinner utdelningen på D-aktien om utdelningen dras in på stamaktierna. Fast då blir det svårare för bolaget att ge ut fler D-aktier i framtiden, om utdelningen inte är beständig och trygg.

Om utdelningen har dragits in från D-aktierna finns den teoretiska chansen att få den vid ett senare tillfälle, om bolagets finanser blir tillräckligt bra igen. Bolaget ska då betala ut mer än den vanliga utdelningen per D-aktie tills dess att all indragen utdelning utbetalats.

Vilka aktier har bäst utdelningstrend?
D-aktier höjer likt preferensaktier i regel inte sin utdelning och det är därför vanliga stamaktier som har bäst utdelningstrend. De utdelningsaktier som stigit mest på sikt är de stamaktier som du hittar på min topplista över stabilaste utdelningsbolagen.

15 reaktioner till “D-aktier – utdelningar och villkor”

  1. D-aktier är likställda med de andra stamaktierna, men d-aktierna har dessutom ett tak för hur mycket som kan återbetalas. Taket varierar mellan de olika bolagens d-aktier och egentligen är det inte intressant då bolag i regel bara likvideras efter finansiella kriser och konkurser och då får antagligen ägarna till alla typer av stamaktier nöja sig med småsmulor.

 1. Det står att man har rätt till utdelning 5 gånger gällande Akelius aktien, betyder det att man måste lösa in den efter man fått utdelning 5 gånger eller behåller man aktien och får fortsatt utdelning så länge man har den kvar?

  1. Var står det att det är utdelning fem gånger per år i Akelius D? Du får fyra utdelningar per år, kvartalsvis alltså, och du kan behålla den så länge på tills vidare-basis.

  2. Tror det är ett missförstånd. Det står att D-aktien har rätt till 5 gånger så stor utdelning som A-aktien, dock högst 0,10 Euro.

 2. Du skriver ”Därför försvinner utdelningen på D-aktien om utdelningen dras in på stamaktierna.”

  Men det är väl bara halva sanningen?
  Ett inställt år för stamaktie B:s utdelning kompenseras i D-aktien vid nästa år med EXTRA utdelning:

  https://www.corem.se/sv/om-corem/bolagsordning/
  ”Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger tjugo (20) kronor ska utdelningsbegränsningen om tjugo (20) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit tjugo (20) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till tjugo (20) kronor.”

  Har inte kollat övriga D-aktier.
  PS. förtydligade med EXTRA

 3. Köpa Sbb B eller D? Jag behöver inte pengarna först om 17 år och det handlar om ett engångsbelopp
  Mackan

  1. B-aktien har högre risk och högre potential. Så sikt lönar den sig nog bäst, men beroende på vad du föredrar som investerare är det inget givet val. SBB D har hög och trygg utdelning.

 4. Jag har Sbb (B) nu är det bra att köpa även sbb (D)? Då ska återinvestera utdelning på B aktien?

  Jag har funderat på köpa corem D men det är lite dyrt är det värt att köpa den ändå om man är långsiktigt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)