D-aktier – utdelningar och villkor

D-aktier påminner om preferensaktier då de har hög och fast aktieutdelning. D-aktier innebär högre risk då de är stamaktier och därmed har sämre företräde till utdelning jämfört preffarna.

D-aktierna har dessutom ingen inlösenkurs utan evig löptid. Därmed ska du allt annat lika kräva högre direktavkastning jämfört med en preferensaktie. Exempelvis SBB D har högre risk för sänkt utdelning och ska därför ge högre direktavkastning än SBB Pref.

På lång sikt bör direktavkastningen utgöra hela avkastningen i den här typen av aktier. De förväntade kursrörelserna borde därmed bli cykliska, stigande vissa perioder och sjunkande andra perioder. Så har det sett ut från ett år till ett annat i preferensaktierna och det verkar vara likadant i D-aktier. Exempelvis skrev jag i mars 2019 i Privata Affärer att vi ska vänta på rekyl i dyra D-aktier och våren 2020 kom den.

D-aktieUtdelning per årUtdelning per kvartal
Akelius D0,10,025
Fast Partner D51,25
Sagax D20,5
SBB D20,5

I tabellen ovan handlas Akelius D i euro och fastighetsbolaget delar ut i euro. Övriga i SEK. Alla fyra bolag är fastighetsbolag och utdelningen kommer kvartalsvis. Min ambition är att tabellen alltid ska vara uppdaterad, men är något fel kontakta mig.

Varför ger börsbolagen ut d-aktier?
Börsbolagen ger ut d-aktier istället för preferensaktier eftersom d-aktierna räknas som eget kapital till 100 procent av kreditvärderingsinstituten. Preferensaktier anses av dessa bara vara eget kapital till hälften. Ställs utdelningen på en preferensaktie in ackumuleras ränta under tiden aktieägarna får vänta på att få utdelningen, vilket aldrig är fallet med ”renodlat eget kapital”. Bokföringsmässigt är både preffar och d-aktier eget kapital.

D-aktier kan ge bolaget en högre kreditrating och därmed lägre räntor på lånen. Det kompenserar för den relativt höga utdelningen som ska betalas ut till d-aktiernas ägare.

Vilka aktier har bäst utdelningstrend?
D-aktier höjer likt preferensaktier i regel inte sin utdelning och det är därför vanliga stamaktier som har bäst utdelningstrend. De utdelningsaktier som stigit mest på sikt är de stamaktier som du hittar på min topplista över stabilaste utdelningsbolagen.

2 reaktioner till “D-aktier – utdelningar och villkor”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)