D-aktier – utdelningar och villkor

D-aktier påminner om preferensaktier då de har hög och fast aktieutdelning. D-aktier innebär högre risk då de är stamaktier och därmed har sämre företräde till utdelning jämfört preffarna. D-aktierna har dessutom ingen inlösenkurs utan evig löptid. Det gör att de är räntekänsligare.

Därmed ska du allt annat lika kräva högre direktavkastning jämfört med en preferensaktie.

På lång sikt bör direktavkastningen utgöra hela avkastningen i den här typen av aktier. De förväntade kursrörelserna borde därmed bli cykliska, stigande vissa perioder och sjunkande andra perioder. Så har det sett ut från ett år till ett annat i preferensaktierna och det verkar vara likadant i D-aktier. Exempelvis skrev jag i mars 2019 i Privata Affärer att vi ska vänta på rekyl i dyra D-aktier och våren 2020 kom den.

D-aktieKr per aktie
i utdelning per år
Kr per aktie i utdelning
varje kvartal
Akelius D0,10,025
Corem D205,0
FastPartner D51,25
Sagax D20,5
SBB D2 (inställd utdelning)0,5 (inställd utdelning)

I tabellen ovan handlas Akelius D i euro och fastighetsbolaget delar ut i euro. Övriga i SEK. Alla fem bolag är fastighetsbolag och utdelningen kommer kvartalsvis. Min ambition är att tabellen alltid ska vara uppdaterad, men är något fel kontakta mig.

Varför ger börsbolagen ut d-aktier?
Börsbolagen ger ut D-aktier istället för preferensaktier eftersom D-aktierna räknas som eget kapital till 100 procent av kreditvärderingsinstituten. Preferensaktier anses av dessa bara vara eget kapital till hälften. Ställs utdelningen på en preferensaktie in ackumuleras ränta under tiden aktieägarna får vänta på att få utdelningen, vilket aldrig är fallet med ”renodlat eget kapital”. Bokföringsmässigt är både preffar och D-aktier eget kapital.

D-aktier kan ge bolaget en högre kreditrating och därmed lägre räntor på lånen. Det kompenserar för den relativt höga utdelningen som ska betalas ut till D-aktiernas ägare.

Hur säker är utdelningen på D-aktier?
D-aktier är inga preferensaktier, men utdelningen är säkrare än för stamaktier. D-aktiernas utdelning bygger på stamaktiernas utdelning då det står i respektive bolags bolagsordning att utdelningen ska vara ett visst antal gånger högre på D-aktien än på stamaktien, men med ett utdelningtak. Exempelvis ”Femtio (50) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktier av serie A och serie B, dock högst 20,00 kronor per aktie och år.”

Därför försvinner utdelningen på D-aktien om utdelningen dras in på stamaktierna. Fast då blir det svårare för bolaget att ge ut fler D-aktier i framtiden, om utdelningen inte är beständig och trygg.

Om utdelningen har dragits in från D-aktierna finns den teoretiska chansen att få den vid ett senare tillfälle, om bolagets finanser blir tillräckligt bra igen. Bolaget ska då betala ut mer än den vanliga utdelningen per D-aktie tills dess att all indragen utdelning utbetalats.

Vid bolagets upplösning likställs d-aktierna med andra stamaktier plus att de har ett tak för hur mycket kapital per aktie som ägarna kan få ut. Vid konkurs finns sannolikt inget över till någon typ av stamaktie.

Läs mer om gränsen för utdelningen på d-aktier och när det blir sänkt utdelning här.

Vilka aktier har bäst utdelningstrend?
D-aktier höjer likt preferensaktier i regel inte sin utdelning och det är därför vanliga stamaktier som har bäst utdelningstrend. De utdelningsaktier som stigit mest på sikt är de stamaktier som du hittar på min topplista över stabilaste utdelningsbolagen.

46 reaktioner till “D-aktier – utdelningar och villkor”

  1. D-aktier är likställda med de andra stamaktierna, men d-aktierna har dessutom ett tak för hur mycket som kan återbetalas. Taket varierar mellan de olika bolagens d-aktier och egentligen är det inte intressant då bolag i regel bara likvideras efter finansiella kriser och konkurser och då får antagligen ägarna till alla typer av stamaktier nöja sig med småsmulor.

    1. Preffar står före D-aktier i kön om det blir konkurs eller kredithändelse, men räcker inte pengarna så går obligationsinnehavare och banker före i ledet.

 1. Det står att man har rätt till utdelning 5 gånger gällande Akelius aktien, betyder det att man måste lösa in den efter man fått utdelning 5 gånger eller behåller man aktien och får fortsatt utdelning så länge man har den kvar?

  1. Var står det att det är utdelning fem gånger per år i Akelius D? Du får fyra utdelningar per år, kvartalsvis alltså, och du kan behålla den så länge på tills vidare-basis.

  2. Tror det är ett missförstånd. Det står att D-aktien har rätt till 5 gånger så stor utdelning som A-aktien, dock högst 0,10 Euro.

 2. Du skriver ”Därför försvinner utdelningen på D-aktien om utdelningen dras in på stamaktierna.”

  Men det är väl bara halva sanningen?
  Ett inställt år för stamaktie B:s utdelning kompenseras i D-aktien vid nästa år med EXTRA utdelning:

  https://www.corem.se/sv/om-corem/bolagsordning/
  ”Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger tjugo (20) kronor ska utdelningsbegränsningen om tjugo (20) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit tjugo (20) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till tjugo (20) kronor.”

  Har inte kollat övriga D-aktier.
  PS. förtydligade med EXTRA

 3. Köpa Sbb B eller D? Jag behöver inte pengarna först om 17 år och det handlar om ett engångsbelopp
  Mackan

  1. B-aktien har högre risk och högre potential. Så sikt lönar den sig nog bäst, men beroende på vad du föredrar som investerare är det inget givet val. SBB D har hög och trygg utdelning.

  2. Råder ingen! Att gå all in mot ett enda bolag. SBB eller annat.
   Varför inte dela upp summan på flera olika aktier?
   Eller köp en aktiefond, så får du riskspridning den vägen!

 4. Jag har Sbb (B) nu är det bra att köpa även sbb (D)? Då ska återinvestera utdelning på B aktien?

  Jag har funderat på köpa corem D men det är lite dyrt är det värt att köpa den ändå om man är långsiktigt?

 5. Cibus har ramlat ner ordentligt på börsen nu. När vänder det?
  Det är ordentligt ner på bred front i övrigt betr fastigheter. Det har det varit förut, men efter en tid har det stigit igen till urspr nivåer. Men nu har tydligen ränteoron fastnat som ett segt tuggummi på börsen. Hur ser det ut i år?

  1. Aktien är 10 procent ned från årsskiftet, så det är en tydligt rekyl. Kanske kommer det att ta lite längre tid för återhämtning denna gång. Den långa trenden är ändå klart uppåt än.

   1. Ok, har kollat på Corem.

    Har en fundering, kommer inflationen äta upp utdelningen i slutändan på en pref?
    Om man investerar 100000 kr och utdelningen är 1500 kr i månaden.
    Menar att 1500 kr idag är mer än vad det kommer vara om tjugo år.

    Jag skulle dock återinvestera utdelningen.
    Mvh

    1. Ja, det kommer inflationen att göra om du inte återinvesterar och köper mer aktier. I alla fall en del av utdelningen bör man köpa fler preffar för så att utdelningssumman stiger minst lika mycket som inflationen.

 6. Hej! För 1 Corem preferensaktie ska man kunna får 1.12 Corem d-aktie.
  Hur ska man tänka. Är det ett bra erbjudande?
  Preferensaktieägare får sin utdelning
  först men å andra sidan får man fler d-aktier får man en högre utdelning.
  Vad är syfter med att Corem vill göra så?

  1. D-aktier räknas som eget kapital till 100% av kreditinstituten så rent tekniskt blir finanserna bättre då. Det gynnar deras kreditrating och låneräntor.

 7. Hej, har sedan länge ett antal Volvo A aktier är dåligt insatt i om man ska behålla dessa, är det klokt att återinvestera eller rent av söka upp andra bolag att investera i?.

  Mvh.

  Johan

  1. Hej!
   Är du långsiktig som investerare är det lika bra att behålla. Däremot ska du inte enbart äga en aktie, utan sprida riskerna till flera, men det kanske du redan har gjort?

 8. Hej! Är det möjligt eller t.o.m vanligt att utdelning staket höjs i en D aktie? Tänker på SBB d med tak på 2kr?
  Tack så mycket

  1. Hej!
   Det har aldrig hänt hittills under de ganska få år som D-aktier alls funnits i Sverige. Det är teoretiskt möjligt och kräver att bolagstämman fastslår ny bolagsordning.

 9. Hej,
  Hur länge måste man ha ägt en D-aktie för att ha rätt till utdelning? Eftersom att det är en utdelningsaktie så brukar ju inte kursen gå ner med motsvarande utdelning när den handlas utan rätt till utdelning. Kan man köpa den inför utbetalningsdatumet, erhålla utdelning och sedan sälja direkt efter?

  1. Det räcker att ha ägt den på sink-dagens stängning, det vill säga sista dagen som utdelningen ingår i kursen. Leta på t.ex. Avanza efter x-datum, för de dagarna ska även D-aktier falla med utdelningsbeloppet allt annat lika.

 10. Hej
  vad menas med ”D-aktierna har dessutom ingen inlösenkurs utan evig löptid. Det gör att de är räntekänsligare.” Vad innebär detta i praktiken för en lekman som äger d aktier?
  tack på förhand

  1. Hej!
   Att D-aktier svänger mer i kurs när de långa marknadsräntorna förändras. Det är nog ingen stor skillnad mot preffar, då de löses in rätt sällan, men ändå.

 11. Om tex. SBB får ett bud på hela bolaget. Hur skulle ett exempel på ett sådan bud se ut på aktierna i bolaget. Jag tänker då A + B + D? Det är lika rösträtt i B & D men inte i A-aktien.
  Mvh
  Jonas

  1. Jag tror att en budgivare lägger ett bud för A- och B-aktierna. Ett annat bud på D-aktien. Vill minnas det från när det blivit uppköpsbud på bolag som haft en preferensaktie ute.

 12. Hej,

  Hur skulle värdet se ut på SBB D om utdelningen dras in?
  Borde det teoretiskt vara samma som B-aktien teoretiskt?
  samma rätt till bolagets kapital?

  Tack

  1. Hej!
   Nja, D-aktien har annan rätt till vinstdelning via utdelningen så den borde värderas lite annorlunda utifrån det. Marknaden värderar alltid aktier utifrån de framtida förutsättningarna så SBB:s utdelningspaus är inte allt, utan hur det blir under de kommande åren väger också tungt.

 13. Hejsan

  vad händer med D-aktier vid uppköp alt. likvidation?
  SBB som exempel.

  tack på förhand

 14. Hej! Hur värderas D-aktien i sin egenskap av eget kapital i balansräkningen. Påverkar kursutvecklingen eller är det ursprunglig emissionskurs som avgör hur det är bokfört?

  1. Hej!
   Utan att vara redovisningsexpert så finns aktier under eget kapital. Vid nyemissioner ökar det fria egna kapitalet med emissionsbeloppet. Sedan förändras det egna kapitalet av bolagets resultat, där vinster höjer det och förluster får det att minska.

 15. Hej!

  Varför rasar Corem pref nu? Dras de med i oron av SBB och artiklar i DI? Vad är den reela risken med att äga preffen nu?

  1. Hej, jag ser ingen anledning till raset. B-aktien står emot mycket bättre. AV försiktighetsskäl kan man minska lite ändå, men det borde vara en tillfällig dipp då B-aktien inte rasar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)