Dags att såga boken ”Kapitalet i det 21:a århundradet”

Enligt en statistisk undersökning läste nästan alla de som köpt Thomas Pikettys jättebok om ekonomi bara lite i början. Jag har faktiskt läst hela sammanfattningen av Jesper Roine, men även den är lite trist periodvis. Tidigt i boken kommer en genomgång av en forskningsbakgrund, vilket får boken att verka som en forskningsuppsats. Journalistiska produkter börjar med intressanta saker och har fördjupning lite senare.

Nåväl, en slutsats av Pikettys forskning är tydligen att det är främst ökade löneinkomster och inte kapitalinkomster som fick skillnaderna i inkomst att öka i främst USA men också Frankrike under 90-talet och 00-talet.

En annan slutsats är att det kan bli problem om avkastning på kapital långsiktigt är större än tillväxten i ekonomin. Nu hänger de båda faktorerna ihop rätt mycket. Dessutom spelar det in om folk kan skapa sin egen förmögenhet eller om det bara går att bli rik genom arv. Lägg till att även fattiga gynnas av hög avkastning på kapital på grund av att pensionsfonder etc placerar i aktier och annat.

Piketty vill ha en progressiv skatt för riktigt rika och ser även utbildning och kunskap som lösningar mot orättvisor.

Jag är glad att jag valde sammanfattningen av boken för nu när till och med den var jobbig och lite trist att läsa emellanåt kan jag knappt föreställa mig originalet. Vissa sidor förklarar nationalekonomiska formler och det känns både invecklat och abstrakt via avsaknad av mänskliga exempel.

Kapitalet i det tjugoförsta århundradet är tvärt emot vad Paul Krugman anser en av de oviktigare böckerna om ekonomi. En kort version av mina åsikter finns långt ned bland bokrecensionerna. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)