Elekta, räntesparande och Tectona

Jag köpte Elekta-aktier i mitten av januari 2014 och tänkte ligga på dem till årets slut. Elekta gick i morse ner med 10 procent, är det då läge att sälja enligt er proffs eller sitta still i båten som jag tänker.
Elekta tyngs just nu av valutaförändringar, uppskjutna leveranser och låg efterfrågan på strålkniven. De två första är övergående, vilket även det tredje orsaken kan vara. Frågan är bara när. I tider av besparingar i offentlig sektor kan inköp av dyra medicintekniska produkter skjutas upp, men sett över flera år lär åldrande befolkning i väst och tillväxtmarknadsländer som satsar mer på välfärd driva på Elektas efterfrågan. Sett över 2-3 år är det säkert en bra aktie, men jag är mer osäker på kortare sikt även om den ökade orderingången bådar gott.

Du skrev ” I dag kontosparar jag bara om det är relativt hög ränta och insättningsgaranti, resten blir främst preferensaktier och vanliga stamaktier på lång sikt”. Tycker du inte att en fond som Spiltans Räntefond eller någon High Yield fond kunde vara ett alternativ? Jag funderar just nu på att – på sidan av mina aktier – starta upp en till kapitalförsäkring och där lägga in lågrisksparande.
Jag har faktiskt både räntefonder och en hedgefond själv, som kan ses som bättre alternativ är kontosparande utan insättningsgaranti. Jag nämnde inte allt i krönikan. Spiltan Räntefond Sverige liksom en del företagsobligationsfonder är bra lågrisksparande. Däremot brukar jag inte rekommendera sparande med så pass låga avkastningsmöjligheter i kapitalförsäkring eller i ISK, det är bättre med sånt som bör ge 5-10 procent per år i där. Ska KF och ISK löna sig ska avkastningen vara större än statslåneräntan, och det är inte med mycket marginal som Spiltans Räntefond är det. Så visst kan du ha räntesparande i kapitalförsäkring, men det är ingen stor vinst med det.

1 Tectona har skickat ut ett erbjudande till befintliga investerare. Vad har du för synpunkter kring om det är ett bra/dåligt erbjudande? 
2 Vad tror du om Tectona och dess verksamhet överlag? Såg att du varit med på en resa, känns allt seriöst?
1 Det är ett intressant erbjudande om du är långsiktig och vill vara utanför börsen. Du får inga detaljerande kvartalsrapporter precis, men verksamheten ser jag inget fel på. Tectona Skogsfond emitterade tidigare preferensaktier som var kopplade till ett visst skogsområde, nu är det stamaktier. Jag har svårt att jämföra t.ex. antal träd per aktie, eftersom upplägget har ändrats något och jag inte hittar alla detaljer i skrivande stund. Jag ska ev. kolla upp detta framöver.
2 Allt känns seriöst, ja. Sen är det ingen garanti för att det blir bra avkastning, men Tectona verkar till skillnad från Forwood vara duktiga på att minimera kostnaderna. Sen kryllar det inte precis av redovisning och tabeller från fonderna/bolagen. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)