Enskild firma fortfarande bästa företagsformen

Enskild firma är enklaste företagsformen för frilansare.

Aktiebolag må vara bra för dig som är höginkomsttagare eller har flera delägare. För oss andra med relativt liten verksamhet är enskild firma bäst tack vare sin enkelhet.

Det finns flera fördelarna med enskild firma enligt mig:

 1. Jag slipper registrera bolagsnamn. För just mig när jag och mitt personliga namn är mitt varumärke går det bra utan.
 2. Jag behöver inte separata bankkonton, kontokort, kreditkort, etc.
 3. Jag slipper ha företagskonto, plusgiro och bankgiro. Nästan alla mina kunder kan betala till något av mina privata konton eller till paypal. Det var bara en period på 00-talet då en uppdragsgivare krävde giro.
 4. Alla eventuella krav på revisor slipper jag också. Jag kan dessutom bokföra själv och pressa ned kostnaderna.
 5. Jag slipper upprätta årsredovisning. Jag har bara ett förenklat årsbokslut.
 6. Jag slipper ha styrelse och styrelsemöten.
 7. Du kan ha kort karenstid och få ersättning från försäkringskassan om du blir sjuk, medan ditt aktiebolag får betala sjuklön de första 14 dagarna.

Uppdatering 9 maj: Lade till punkt sju ovan, samt ändrat och lagt till i början av stycket nedan. Detta efter feedback i kommentarerna under artikeln och på sociala medier. 

Aktiebolag har fördelar som möjlighet till delägare och friskvårdsbidrag med aktiebolag (länken går till standardbolag.se) samt att deklarationen kan bli enklare. Dessutom är AB bättre om du vill investera i onoterade bolag med kapital som bara beskattats med bolagsskatten (även om enskild firma tydligen är bättre om du äger skog och kvittar kostnaderna för skogsskötseln mot vinsterna i din firma). Har du aktiebolag finns möjligheter som att sälja bilen till aktiebolaget och större möjligheter för avdrag för arbetsrum, men utifrån vad jag kan läsa på foretagande.se gör reglerna för sånt att det inte är lika lätt som det kanske låter. Under stor del av mitt yrkesliv som skribent har jag inte haft något särskilt inrättat arbetsrum i mitt hem och då går det inte att få avdrag.

Jag har med andra ord den klart smidigast formen av näringsverksamhet. Jag saknar fasta kostnader och banklån i mitt företagande och behöver därmed inte det lilla skydd som aktiebolag kan ge då det är en juridisk person (som kan gå i konkurs utan att skulderna vältras över på ägarna). För övrigt innebär just det att du som har ett nystartat aktiebolag tvingas betala hög ränta på dina företagslån då risken för banken att förlora är så stor. Såvida du inte som privatperson borgar för ditt aktiebolags lån då förstås, men då är du ju inte längre skyddad vid konkurs.

Frågor och svar om enskild firma vs aktiebolag

De som ifrågasätter varför jag har enskild näringsverksamhet brukar låta ungefär så här:

”Bolagsskatten är låg och du kan ta ut lågt beskattad utdelning från ett aktiebolag.”
Delvis sant, men det är bara beskattade vinster du kan ta ut som utdelning via ditt AB. Du kan inte ta ut hur mycket utdelning som helst heller från fåmansbolag, reglerna är krångliga och använd t.ex. Driva Egets räknesnurra för att ta reda på vad du alls bör göra. Bolagsskatt plus skatten på utdelning blir inte särskilt mycket lägre än de egenavgifter och den inkomstskatt jag betalar. Inte så jag tycker det är värt all byråkrati som följer med bolagsformen AB.

”I enskild firma kan du inte bestämma din lön. Det kan du i aktiebolag.”
Jag får ingen lön alls från enskild firma, däremot inkomst av näringsverksamhet. Det kan jag bestämma i viss mån via periodiseringsfonder. Delar av inkomsten skjut upp i max fem år. Om kommande år ser ut att bli bra, återför periodiseringsfonderna i förtid. För mig som inte tjänar pengar som gräs likt advokater, läkare, riksdagsledamöter och idrottsstjärnor så får jag den inkomst jag vill ha. Det är att få ut så mycket beskattad inkomst som möjligt (utan att betala statlig inkomstskatt) så att jag kan förfoga över kapitalet fritt till investeringar och konsumtion.

Pensionssparande i enskild firma

Min utgångspunkt är att smart pensionssparande är att göra det via ISK och KF.

Vi som är egenföretagare kan pensionsspara på traditionellt sätt. Detta till skillnad från anställda där avdragsrätten för avsättningar till pensionsförsäkringar och pensionsdepån IPS (bland ej ihop med ISK) försvunnit kan vi med enskild firma få avdrag för upp till 35 procent av inkomsten i deklarationen. Läs gärna avsnittet om enskild firma hos deklarationsmyndigheten.

Pensionssparat genom avdragsgill insättning till IPS har jag i undantagsfall gjort för att slippa statlig inkomstskatt. Om inte avdragsgilla kostnader och periodiseringsfonder redan fixar den biten så finns IPS där som en möjlighet. Då slipper jag inkomstskatt på det kapital jag stoppar in i IPS-depån, men kapitalet är inlåst där tills jag fyllt 55 år.

När jag tar ut inkomster från IPS måste skattesatsen vara lägre för att det ska löna sig. Vid oförändrad skattesats finns ingen egentlig anledning att pensionsspara via IPS eller andra lösningar.

Särskilda löneskatten som dras från pensionssparande till IPS är 24 procent för mig med enskild firma medan egenavgifterna på den inkomst som blir kvar är ca 29 procent. Är det då en fördel att pensionsspara för att på så vis skjuta upp skatt även om jag ligger under gränsen för statlig inkomstskatt? Jag skjuter väl också upp även inkomstskatten i för mig 15-25 år då pensionssparande sänker firmans överskott?

När jag mejlade frågorna till min förre chef, privatekonomigurun Anders Andersson blev svaret:
”Du tänker rätt. Pensionssparande  är ju faktiskt det enda sättet att aktiespara i en enskild firma.

Förvisso skjuter man upp även inkomstskatten, men i IPS kommer beloppet antagligen att ge avkastning och därmed kommer kapitalet att vara större och med oförändrad skattesats jämnar det ut sig. Samma skattesats dras från ett större belopp, men i framtiden. Se räkneexempel från min författarkollega Miljonär innan 30 i denna twittertråd.

Här skiljer sig pensionssparande markant från periodiseringsfonderna, som dels bara finns i deklarationen och dels aldrig ökar av via börsuppgång. Därmed är det samma belopp man skjuter upp som ska beskattas. Den latenta skatteskulden blir som ett sorts lån där du kan placera pengarna och få avkastning (som privatperson i ISK och KF) och sen när periodiseringsfonderna återförs i din deklaration skattar du (din näringsverksamhet) på det ursprungliga beloppet oavsett vad du (som privatperson) gjort med kapitalet under tiden.

Slutsats. IPS kan löna sig om skattesatsen i procent i framtiden när du tar ut pensionen är lägre (för att du t.ex. tjänar mindre) och slipper statlig inkomstskatt. Jag skriver att det kan löna sig, för det finns en tydlig politisk risk med att binda kapitalet i pensionsdepåer eller i ett aktiebolag där du inte tagit ut alla vinster. Det kan bli högre skatter i framtiden.

Min grundteser om företagande är därför att ha en så smidig företagsform du kan utifrån vad som passar dig. Skatta hellre i år än att binda kapitalet i decennier. Pensionsspara traditionellt bara i undantagsfall.

14 reaktioner till “Enskild firma fortfarande bästa företagsformen”

 1. Utifrån dina förutsättningar är enskild firma mest troligen det smartaste alternativet. Enskild firma är också särklass bäst om man har en vinstgivande firma och vill köpa skog. Eftersom både verksamheter ryms inom samma skal kan du kvitta förluster ifrån skogen med vinster i den inkomstbringande delen av verksamheten.

  Skälen till varför ett AB kan vara smartare är dock många fler. Vid en heltidssysselsättning i det egna bolaget finns en stor möjlighet att generera för ”stora” vinster vilket är en nackdel ur skattesynpunkt. Bolaget kan behöva låna medel eller anställa personal vilket både medför ekonomiska risker. Dessutom har man möjligheten att spara intjänade vinster i bolaget för att kunna investera i den ordinarie verksamheten, investera i andras verksamheter eller utveckla nya verksamheter. Sist men inte minst är det en ytterst stor del av svenska företagarna har det som sidosyssla till sin ”fasta” tjänst och då är AB nästan ett tvång för att inte utlösa statlig inkomstskatt.

  Jag är en stark förespråkare av aktiebolag givet de lättnader som skett de senaste åren. Slopad revisionskrav för mindre aktiebolag, 25.000 kr som aktiekapital (ett visst startkapital behövs ändå i nästan alla verksamheter) samt K2-regelverket som är relativt enkelt. Med dagens verktyg kan man producera årsstämmoprotokoll, årsredovisning och inkomstdeklaration relativt snabbt och enkelt. Jag skulle inte rekommendera någon att låta den extra formalian avgöra valet av bolagsform. Det som är ”sämst” med aktiebolag är att det är betydligt besvärligare att avveckla än enskild firma när den dagen väl kommer.

  För egen del har jag ett arbete som gör att jag betalar statlig inkomstskatt så jag har ett AB för att kunna åta mig sidouppdrag. All vinst i bolaget sparas och investeras i indexfonder. Den gångna veckan har jag fått ett erbjudande om att investera i ett annat bolag och har nu möjlighet att använda icke privata pengar till att investera. Att använda bolagets medel för investeringar är en betydande fördel gentemot enskild firma. Skulle jag inte varit intresserad av att investera i andras verksamheter skulle jag kunna samla ihop kapital till inköp av något annat som t ex fastigheter.

  Som i alla situationer, vad som är bäst beror på perspektiv, förutsättningar och mål.

  1. Nej, även om räntefördelning kan vara bra om du har mycket kapital i din enskilda firma. Själv brukar jag ha underskott och få negativ räntefördelning.

 2. Driver själv enskild firma av snarlika skäl, men punkt 2 och 3 känns som icke-problem. Jag har både separat bankkonto och bankgiro. Kostar varken tid eller pengar.

  1. Punkt två och tre är av bekvämlighetsskäl och för att jag blev lite bränd av Nordeas smådyra, svinkrångliga och ålderstigna plusgiro på 00-talet.

 3. Du nämner inte någåiot om sjukdom som ger fördel enskild firma. Med AB betalar din egen firma sjuklön en de första 14 dagarna vilket kan bli tungt då du också förlorar inkomst till bolaget. Med enskild firma betalar försäkringskassan och du kan välja hur många karensdagar du ska ha. Tyvärr så åldersdiskriminerar de oss som fyllt 50 så vi kan inte välja 1 karensdag utan 7 är det lägsta för oss men det är fortfarande bättre än ABs 14 dagar

 4. Själv har jag AB då jag fakturerar såpass bra (iaf när det inte är pandemi) att EF inte riktigt är ett alternativ.
  Bortsett från det:
  Jag tycker att den största fördelen med AB är att ekonomierna hålls isär. Det är mycket tydligare vilka pengar som är vems, vad som är skattat, osv. Man har som två olika hattar; en som arbetsgivare och en som anställd. ”Den anställde” får sin lön och lever som vem som helst. Det skapar en tydlighet jag gillar.

 5. ”… bokföra själv och pressa ned kostnaderna.”

  Ser att det finns gratis bokföringsprogram, är det något du använder eller kollat närmare på?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)