Euroforest fortsätter men sänker målen

Det blir inget uppköp av Euroforest, f.d. Europeiska Skogsfonden, f.d. Realfond Skog. Mitt innehav i första ”fonden” har tillsammans med den andra konverterats till den tredje. Allt ligger nu i samma bolag. 

I samband med budet kom uppgifter från Euroforest om att förutsättningarna försämrats. Enligt vd Patrik Lingårdh är det främst:

  1. Konkurrensen har hårdnat vilket lett till högre priser på skogsfastigheter vilket gör att den framtida potentiella ökningen sjunker.
  2. Den politiska risken i Baltikum har ökat signifikant.
  3. Euron och eurosamarbetet ger en högre risk idag i vår analys.

Tydligen har Euroforest hittills levererat 12-14 % om året i avkastning på investeringarna.
– Vår bedömning är att vi kan ligga på 5-8 % i årlig avkastning med bibehållen verksamhet, d v s fortsätta investera i nya fastigheter och samtidigt förvalta det fina innehav vi byggt upp, svarar Lingårdh.

Planen på sikt är nu att inte göra en exit genom att sälja av utan bara notera aktien på Alternativa Aktiemarknaden. Vi får se hur mycket handel det eventuellt blir där framöver. 

Skog i Baltikum är säkert en bra placering så länge det stora hotet österifrån stannar vid att bli just ett hot. Det indikativa värdet per aktie har utvecklats väl för Euroforest, men det blir kanske substansrabatt när aktien börjar handlas någon gång nästa år. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)