Mitt äventyr i Tectona Capital är slut

Externa faktorer kan stoppa även lovande bolag och trots en skicklig bolagsledning blir det ibland omöjligt att lyckas. Black Earth East och Tectona Capital stötte under åren på dråpslag som finanskrisen 2008 och covidkraschen 2020. Mina aktier i Tectona Capital är sålda sedan hösten 2022 och jag drar några slutsatser.

Mina aktier i Tectona Capital är sålda sedan hösten 2022 och jag drar några slutsatser. Här foto på Trump Ocean Club i Panama City.
Trump Ocean Club i Panama City. Foto av aktieskägget Hernhag.

2013 konverterade jag Black Earth East-aktier till Tectona Capital. Under sommaren och hösten 2022 fick vi aktieägare erbjudanden om att byta aktier till hälsovårdsinvesterarna Cardeon som tog över börsplatsen på Nordic SME via fusion. De Tectonaägare som ville kunde även köpa aktier i onoterade Sweteak. Detta för att kunna fortsätta äga aktier i hyresverksamheten i ett Panama.

Jag sålde istället mina Cardeon för kanske 44 öre per aktie i genomsnitt och totalt under de nio åren blev det trots lite aktieutdelning ingen bra affär. Innan Tectona Capital hade jag dessutom Green Growth-aktier som jag konverterade till Black Earth East-aktier.

Finanskrisen 2008-2009 förändrade allt för Black Earth East i Rumänien. Under covidkrisen 2020 införde Panama regler för att skydda hyresgäster som inte kunde eller ville betala, vilket skedde på bekostnad av fastighetsägarna som minsann inte slapp några kostnader.

Kvar i Panama är för mig två små bolag som äger teakplantager och absolut inget annat. Där slipper jag få exponering mot skötseln (för den drar negativa kassaflöden varje år). Jag har såvitt jag vet renodlade bolag som äger marken och som får avkastning från slutavverkningen av teak-träden. Inget annat löpande, vilket är viktigt.

Cardeon behöver inte vara fel att äga som chansaktie, men jag vet inte om de är bättre än de investmentbolag jag redan har i sparportföljen.

Skogsägarbolaget Euroforest (Realfond Skog) blev däremot en bra affär för mig, så visst går det med onoterade aktier i bolag med reala tillgångar. I alla fall om det finns en tydlig exitplan och är reala tillgångar i det geografiska närområdet. Samt att ingen finanskris eller pandemi slår direkt mot verksamheten.

Jag önskar de som äger aktier i Sweteak all lycka till!

Slutsatser och lärdomar

Investera i första hand på hemmaplan och var försiktig i mer exotiska länder. Det är ofta svårare att förutsäga utvecklingen utomlands.

Fundera en extra gång innan du investerar i onoterade aktier eller aktier som är tunt handlade. Kan du verkligen komma ur innehavet om du mot förmodan måste?

Undvik bolag som inte har positiva kassaflöden. Ett smärtsamt exempel på det är mitt äventyr i Forwood, som också hade verksamhet i Panama.

10 reaktioner till “Mitt äventyr i Tectona Capital är slut”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)