Exit Tectona Capital och lärdomar av det

Tectona Capital blev en lång aktieaffär och ett bevis på att aktier inte alltid lönar sig i längden. Några lärdomar av det kan jag dra.

Tectona Capital blev en lång aktieaffär och ett bevis på att aktier inte alltid lönar sig i längden. Några lärdomar av det kan jag dra. Här foto på Trump Ocean Club i Panama City.
Trump Ocean Club i Panama City. Foto av aktieskägget som driver denna aktiesajt.

2013 konverterade jag Black Earth East-aktier till Tectona Capital. Efter kapitalanskaffningar och split under åren som följde hade jag 3,03 kr per aktie i genomsnittligt anskaffningsvärde och jag sålde för kanske 44 öre per aktie i genomsnitt. Jag bryr mig inte om att räkna ut exakt.

85 procent i baken på nio år. Innan Tectona Capital hade jag dessutom Green Growth-aktier som jag ”konverterade” till Black Earth East med tydlig förlust. Sett på 10-15 år sikt blev förlusten för första investeringen därmed ännu större.

Jag är nöjd med det direktägande i teakplantager jag har via aktier i andra bolag. Där slipper jag få exponering mot skötseln (för den drar negativa kassaflöden varje år). Jag har såvitt jag vet renodlade bolag som äger marken och som får avkastning från slutavverkningen av teak-träden. Inget annat löpande, vilket är viktigt.

Under sommaren och hösten kom erbjudanden om att byta aktier till hälsovårdsinvesterarna Cardeon som tog över börsplatsen på Nordic SME via fusion. De Tectonaägare som ville kunde även köpa aktier i onoterade Sweteak. Detta för att kunna fortsätta äga aktier i hyresverksamheten i ett Panama där det i praktiken inte längre går att avhysa de som inte betalar sin hyra. Plus en verksamhet där teakplantager ska skötas, vilket mig veterligen inte sker med någon lönsamhet.

När Tectona-aktien nu i november och december 2022 studsade upp till 40-50 öre per aktie sålde jag över börsen. För äntligen var handeln tillräckligt stor så det alls gick.

Jag vill inte sitta med något liknande onoterat innehav igen, i alla fall inte om det handlar om bolag utan bra kassaflöden eller utan en kassa som täcker all löpande drift till beräknad exit eller lönsamhet på annat sätt.

Cardeon behöver inte vara fel att äga, men jag vet inte om de är bättre än de investmentbolag jag redan har i sparportföljen.

Skogsägarbolaget Euroforest (Realfond Skog) blev däremot bra, så visst går det med onoterade aktier. I alla fall om det finns en tydligare exitplan och är reala tillgångar i närområdet.

Slutsatser

Investera i första hand på hemmaplan och undvik onoterade aktier eller aktier som är dåligt handlade. Undvik bolag som inte har positiva kassaflöden.

Det här är råd som jag nämnt i aktiechattar och på sociala medier då och då under lång tid. Nu har jag äntligen kunnat skeppa iväg sista aktieinnehavet som inte följde de råden.

Det känns skönt och jag önskar de som ännu äger aktier i Sweteak all lycka till!

10 reaktioner till “Exit Tectona Capital och lärdomar av det”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)