Fondportfölj och barnsparande

Att spara till barnen är att spara på flera år. Då barnsparande är långsiktigt är även min tematiska fondportfölj det. Alla fonderna i portföljen är aktiefonder och riskerna är därmed något höga, men det finns också stor potential då jag valt flera utifrån intressanta megatrender.

Hernhags tematiska fondportfölj

Fondportföljen lämpar sig inte bara bra för barnsparande utan även för dig som är vuxen och har en sparhorisont på minst fem till tio år.

Jag rekommenderar ungefär lika delar i alla fonderna. Detta kommer förstås att ändras i takt med att fonderna utvecklas olika i kurs, så vi får olika viktning över tid. Du kan vikta portföljen utifrån dina egna preferenser om du vill eller jämvikta årligen. Fondportföljen placerar som du förstår inte som något särskilt börsindex och kan inte jämföras rakt av med något index.

Jag har i fondvalen inte brytt mig om förvaltningsavgifterna, utan letat upp aktiva och bra fonder som investerar i framtidsbolag. Du kan välja andra fonder med liknande inriktning om du vill eller tycker dig ha en sparstrategi som fungerar bra för fonder och som säger något annat.

Är du en försiktig placerare eller vill vara aktiv ska du hålla koll på den långa trenden för fondkurserna och de stora börsindexen. Dåliga börsår kan du avvakta med nya köp av fondandelar eller möjligen sälja av en del av ditt innehav om du tror du klarar av att tajma de långa trenderna. Att hålla en del i likvider eller i räntefonder under en kortare tid kan löna sig då du då har krut att gå på offensiven med om det fortsätter ned. Eller så sover du bara bättre om natten.

Att spara i räntefonder kräver att du placerat helst på medellång sikt och att du är medveten om riskerna. Räntesparande i allmänhet och företagsobligationsfonder i synnerhet kräver sin strategi.

Det här är oavsett det mina offensiva favoritfonder inför framtiden. Tidningen Privata Affärer har i varje nummer andra typer av portföljer för pensionssparande samt en kortare och en längre fondportfölj. De referensportföljerna är uppbyggda och förvaltade mer av traditionellt akademiskt snitt och passar en vanlig fondsparare bra. Mitt förslag här ovan är för oss som gillar samhällsförändrande teman och långa värdeskapande trender i börsbolagen mer än geografisk fördelning och tillgångsallokering.(C) Marcus Hernhag 2012 - 2020