Fondavgifter & förkortningar

Fonder är konsumentprodukter, men har ändå långa eller kryptiska namn. Även avgifterna är svåra då det inte är lätt att veta vilka avgifter som ingår och vilka som inte ingår i en siffra. På den här sidan har jag därför samlat lite olika förklaringar till ord och förkortningar.

Med fonder menar jag här vanliga aktiefonder och räntefonder. Dessa heter egentligen värdepappersfonder och står under ett ganska stort regelverk numera. Specialfonder har lite friare placeringsregler och dessa fonder kallas ofta för hedgefonder. Dessa fonder är aldrig börsnoterade.

FONDAVGIFTER

TKA är fondens alla fasta och rörliga förvaltningsavgifter och övriga kostnader inklusive courtaget fonden betalar för sina transaktioner.

Förvaltningsavgift är bara den fasta avgiften för förvaltningen.
TER (total expense ratio) är förvaltningsavgifterna inkl de rörliga arvodena/avgifterna plus ev. andra administrativa avgifter i den mån de existerar. TER exkluderar fondens courtage.

Årlig avgift som du hos fondjämföraren Morningstar ser under varje fonds ”Översikt” heter på engelska ”ongoing charges”. Avgiftsmåttet är mycket likt TER. Årlig avgift är ett europeiskt standardmått där fondens alla kostnader utom courtage ingår.

Årlig avgift hos Morningstar ska vara den faktiska kostnaden enligt Fondbolagen själva och Morningstar kollar årsredovisningar. Ändå ingår inte alla kostnader. I skrivande stund december 2015 är AMF Aktiefond Världens årliga avgift 0,4 procent, liksom förvaltningsavgiften. Tittar vi däremot på fondrapporten från AMF själv hittar vi TKA och ser att den var 0,63 procent under första halvåret 2015. Det är alltså det du får betala per år i kostnader om du köper fondandelar. Nu är alla avgifter och kostnader dragna när du ser avkastningen, men ändå. I längden lönar det sig att pressa kostnaderna och det är TKA som gäller om du vill ha med courtaget.

FÖRKORTNINGAR I FONDNAMNEN & FONDORD

Förkortningarna kommer i regel sist i fondnamnen. De övriga orden i ordlistan är bara vanligt förekommande när det gäller fonder.

A = Fondandelar som säljs privatpersoner. Är samma sak som fonder med B, C eller Z i fondnamnet.

Ack = Acc = Ackulmulerande. Det betyder ingen utdelning, men det ger nästan ingen fond alls numera efter de ändrade skattereglerna.

Aktiv risk = Se tracking error.

Avkastning = Hur värdet på fondandelarna utvecklats. Förvaltningsavgiften och andra kostnader är alltid inräknad.

Dis = distribution. Fonden betalar ut utdelningar.

EUR = Fonden handlas i euro.

Fondklass = En fond kan ha olika typer av andelar, där vissa bara säljs till institutioner och andra bara till privatpersoner. Fondens innehåll är i övrigt identiskt.

Hdg = Hedged = Fonden är valutasäkrad. Ej att blandas ihop med hedgefond.

I = Fonden säljs till institutioner och större och professionella investerare.

Inc = Income. Fonden betalar ut utdelningar.

Lcl CCy = Local currency. Fondandelarna handlas i lokal valuta.

LUX = Fonden är registrerad i Luxemburg. Det kan innebär en liten extra skatt på fonden.

NAV = Net Asset Value = Fondandelsvärdet. Det är priset på varje fondandel, alltså fondkursen.

R = Retail.  Fondandelar som säljs privatpersoner.

SEK = Fonden handlas i svenska kronor.

Sicav = Ett investeringsbolag som fungerar som en värdepappersfond.

SRI = Sustainable and Responsible Investments. Hållbara investeringar är det modeord(?) som tog över efter etiska fonder.

Standardavvikelse = Mäter hur många procent en fond svängt i kurs under de senaste tre åren. Mäts som skillnaden mellan avkastningen och dess medelvärde under perioden.

Sust = Sustainable. Se SRI.

Tracking error = På svenska aktiv risk, vilket är missvisande eftersom det inte alls behöver vara en risk om en fondförvaltare är aktiv och avviker från jämförelseindex. Mäts på ett helt obegripligt sätt. 🙂

Ucits = Undertakings for Collective Investments In Transferable Securites. Fonder som följer regler om riskspridning enligt EU-direktiv.

Utd = Inc = Utdelande. Fonden ger utdelning. Det är helt onödigt, eftersom i princip alla fonder privatpersoner får köpa andelar i automatiskt återinvesterar hela utdelningsbeloppet. Då för med andra ord ingen förstärkning av hushållskassen eller kapital du kan välja vart du vill återinvstera.