Spara till barnen med balans

Foto: Mimmie England.

Visst ska vi spara till barnen för att ge dem en bra ekonomisk start i livet. Det betyder inte nödvändigtvis att ge dem ett stort sparkapital. Detta då det är viktigt för alla människor att bygga sin egen förmögenhet för att förstå värdet och arbetet bakom sparandet. Att bara överlåta ett stort arv eller en stor fondportfölj när ett barn fyller 18 år är inte alltid det allra bästa. Vi kan alla lära oss så mycket av att försöka själva och lära av våra misstag.

Låt barnen åtminstone delfinansiera sina investeringar och konsumtion.
Kanske är principen där du finansierar delar av det ditt barn behöver i livet bäst. Oavsett om det handlar om att ge veckopeng till de yngre eller för de lite äldre ett större bidrag till första bostaden bör vi ställa krav på att barnen ska ha gjort sitt, arbetat och/eller sparat ihop en summa själva också. Ingen blir ekonomiskt vuxen utan att lära sig att man måste arbeta och spara först för att kunna få det man vill ha därefter. Utan att prestera bör vi inte få något, då blir man antagligen bara bortskämd.

Kapitalförsäkring (KF) i eget namn ger störst frihet för dig som förälder.
Med en KF som du äger själv men har barnen som förmånstagare kan du själv välja när du ska sälja av dina aktier eller fonder och överlåta till barnen. Allt på en gång när barnet eller barnen blivit myndiga är troligen inte det optimala. Mer och generellare information om valet mellan ISK och KF har jag samlat på annan sida.

Ge aldrig kontanter till barn som är bottenlösa hål.
Har ditt barn ett slösaktigt beteende lönar det sig dåligt att ställa upp med kontanter. Det finns de som försummar sina barn genom att slösa bort sin lön på onödig och dyr konsumtion. Tänk Lyxfällan på TV3. Som jag skriver i ett avsnitt i boken Bli rik och fri med aktier har studier visat att det lönar sig mycket dåligt att fortsätta ge kapital till de barnen. Varför skulle de bättra sig när föräldrarna hjälper dem hela tiden? Bättre för barnen att fortsätta slösa i så fall om de ändå får hjälp utan motprestation.

Sparsamma barn förstår ofta hur mycket arbete och tid som finns bakom pengar,  förstår pengars underliggande värde och nytta. Då behövs det sällan gåvor och arv för barnen klarar sig själv bra rätt tidigt i livet. Somliga livsstilar gör dig med stor sannolikhet förmögen, medan andra med lika stor sannolikhet fattig. Om detta kan du läsa i första delen av Bli rik och fri med aktier.


(C) Marcus Hernhag 2012 - 2020