Fortsatta problem för författare hos Vulkan

Självpubliceringsförlaget Vulkan Media fortsätter att ha samarbetssvårigheter. I alla fall enligt mejl som kommit till mig. Senast jag rapporterade om Vulkan var 2021, då jag noterade att de tagit alla mina pengar.

Vulkan är i ett fall så försenade att avtalets skrivning om rätt att återta upphov och få ersättning gäller. Detta enligt författaren, som menar att Vulkan Media hävdar att tiden ska räknas från ett annat datum än det då parterna skrev avtal. För att försvara sin position anlitar Vulkan Media en förmodligen dyr och känd jurist. Inte ens förlikning är det tydligen tal om.

En annan författare mejlade till mig om att Vulkan har till exempel skrivit att de har redovisning vid två tillfällen/år; 30 juni och 31 december. ”Har mailat dem tre gånger och frågat om hur detta kommer redovisas för mig men fortfarande inte fått något svar.”

De som hör av sig till mig är inte nödvändigtvis representativa för Vulkan Medias kunder. Det är ändå anmärkningsvärt att inget annat self publishing-förlag, självpubliceringsförlag, får klagomål inskickade till mig.

Vulkan Media ägs av Bookea Vulkan Group AB, som därmed är ytterst ansvariga. Självpubliceringsförlag innebär att du som författare betalar utgivningen och tjänsterna du får av förlaget. Andra förlag tar hela kostnaden själva, men är då mycket restriktiva med vilka manus de alls ger ut.

Tre frågor och svar till Vulkan

Jag mejlade Vulkan för att få deras version av samarbetssvårigheter, förseningar och kundnö´jdheten. Svaret kom via kundtjänstens mejl och jag ser inget personnamn i svarsmejlet.

Självpubliceringsförlaget Vulkan Media fortsätter att ha samarbetssvårigheter. I alla fall enligt mejl som kommit till mig. Senast jag rapporterade om Vulkan var 2021, då jag noterade att de tagit alla mina pengar.

Upplever Vulkan några förseningar i förlagsarbetet och är det vanligt?
Nej, det upplever vi inte utan arbetet löper i det stora hela som det ska. I många fall är bokproduktion dock en process som är tidsödande, något som våra medarbetare informerar våra författare om. Det är väldigt ovanligt att en bok blir försenad eller att en leverans inte kommer till återförsäljare eller slutkund i tid. Skulle vi inte leverera i tid skulle vi inte kunna vara leverantör åt till exempel Adlibris. 

Upplever ni på Vulkan några samarbetssvårigheter med författare och hur hanterar ni i så fall det? 
Med den absoluta merparten av våra författare upplever vi inga som helst samarbetsproblem. Tvärtom är de flesta nöjda, såväl med vårt arbete som med slutprodukten, d.v.s. deras bok, vi har ett stort antal återkommande kunder och får många nya kunder på rekommendation. Vi arbetar proaktivt och förklarande under projektledningsfasen och är öppna och tydliga med vilka tidsramar och förväntningar som gäller, något som de flesta uppskattar. Reklamationer ligger under en procent! Men oavsett detta så är det alltid trist när vi inte lyckas uppfylla författarens förväntningar. I förekommande fall har vi en dialog med författaren i syfte att möta upp hens förväntningar och finna en lösning som fungerar för alla inblandade. Utgångspunkten är att alltid lösa det problem som lett till missnöjet, till exempel om boken har trycktekniska felaktigheter erbjuder vi självklart ett omtryck av upplagan. 

Hur skulle ni beskriva er kundnöjdhet?
Vi har en mycket hög andel nöjda kunder, men då Vulkan är Sveriges största företag inom egenutgivning och ger ut ett mycket stort antal böcker varje år, över 1 300 titlar per år, händer det tyvärr ibland att författare blir missnöjda. Detta är självklart väldigt tråkigt och något vi ser allvarligt på, då vi har maximal kundnöjdhet som mål, och därför arbetar vi löpande med att förbättra rutiner och processer. Något vi infört är till exempel informationsmaterial som under resans gång mot publicering förklarar vad som ska göras och varför, eftersom missförstånd ofta bottnar i en okunnighet om vilka moment som tar tid och varför. Vi arbetar vidare med att mäta bl.a. svarstid i vår kundtjänst, och nästintill alla som kontaktar oss får svar inom ca 24 timmar (på vardagar), dessutom levereras en stor del av de titlar vi ger ut till våra författare tidigare än till projektestimat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)