Gränsen för utdelningen på D-aktier

I tider med skakig kapitalmarknad för fastighetsbolag är det lätt att bli orolig för att utdelningen på D-aktierna i värsta fall ska sänkas. Var går egentligen gränsen för när det måste ske?

Detta fick jag en läsarfråga om och jag började själv undra hur man ska tolka bolagsordningarna.

Vi vet att D-aktierna har ett maxtak för utdelningen per aktie. De ska i övrigt ge mer utdelning per aktie än övriga stamaktier så länge bolagets finanser tillåter. Börsbolagen med D-aktier har som du ser nedan liknande formuleringar i sina bolagsordningar och det är viktigt att vi inte tolkar det så att utdelningen per D-aktie ska vara X gånger den per A-aktie eller per B-aktie.

Akelius:
”Om utdelning beslutas på stamaktierna, har stamaktierna av serie D rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A, dock högst 0,10 euro per stamaktie av serie D och år.”

Corem Property:
”Stamaktierna av serie D har rätt till femtio (50) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och serie B, dock högst tjugo (20) kronor per stamaktie av serie D och år.”

Fast Partner:
”Stamaktie av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktie av serie A, dock högst fem (5,00) kronor per aktie och år.”

Sagax version är denna:
”Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2,00) kronor per aktie och år.”

SBB:
”Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.”

Du bör i fallet med exempelvis SBB inte räkna som så att utdelningen på D-aktien ska vara fem gånger den per aktie B-aktie.
Exempelvis att om den onoterade A-aktien och den noterade B-aktien ger minst 40 öre vardera i utdelning ska d-aktierna få fem gånger det lika med 2 kr per d-aktien. 
Det är fel för det finns olika många A- och B-aktier respektive D-aktier och det är den totala summan utdelning från bolaget som gäller.

Rätt sätt att räkna på D-aktiernas utdelning

Rätt sätt att räkna har jag fått från SBB:s IR-avdelning:
”Utdelningen på samtliga D-aktier =
5 * (utdelning A-aktie * antal A-aktier + utdelning B-aktie * antal B-aktier).
Detta belopp ska delas på antalet D-aktier, DOCK högst 2 kr/D-aktie och år.”

Sammanfattning. Varje börsbolag som har en D-aktie delar ut ett visst antal gånger den sammanlagda utdelningen för alla andra stamaktier upp till maxgränsen. Utdelningen per annan stamaktie är det alltså inte, utan de totala beloppet.

Räkneexempel: Då SBB i nuläget lite avrundat har totalt 1 450 000 000 A- och B-aktier innebär 5,4 öre per aktie i utdelning att 78 miljoner kr betalas ut. Fem gånger det gå till D-aktierna. Det innebär 388 miljoner kr delat på 194 miljoner d-aktier, vilket är 2 kr per aktie.

SBB:s gräns för när utdelningen på D-aktierna ska sänkas är om den årliga utdelningen på de andra två stamaktierna är lägre än 5,4 öre per aktie.

SBB:s månadsutdelning på 11 öre per B-aktie under 2022 innebär 1,32 kr per B-aktie om året. Det ska med andra ord till en rejäl utdelningssänkning för B-aktien innan den för D-aktien sänks.

7 reaktioner till “Gränsen för utdelningen på D-aktier”

  1. Mycket btra förklaring!
    Några följdfrågor, om det skulle bli en nyemission i SBB kommer den i så fall att på något vis påverka vilkoren för D-aktiens utdelning?

    Om inte bör väl en nyemission närmast ses som positiv för D-aktieägare?
    Jag tänker att bolaget stärker sin finansiella ställning och allt annat lika så bör ju D-aktiens utdelning vara tryggare än förut, eller måste man räkna med någon slags utspädningseffet även som D-aktieägare?

    1. D-aktiernas villkor och utdelning står i bolagsordningen så en nyemission påverkar inte det. Däremot kanske man drar in utdelningen först för B-aktier och därmed sannolikt även D-aktier för att inte behöva en så stor nyemission. Har man en nyemission ändå bara stärker det finanserna och är positivt för utdelningen. Enda risken då är att en nyemission ses som en svaghet så kursen rasar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)