Halverar i Balder Pref, flerfaldigar i Amasten Pref och ökar i MDIV

Eftersom Balder Pref handlas strax över inlösenkursen på 350 kr och bara ger 5,6 procent i direktavkastning har jag halverat mitt innehav med god förtjänst. Istället tog jag chansen och ökade upp det alldeles för lilla innehavet jag fick i tilldelningen sen jag tecknat mig för Amasten Holding Pref. Från en preferensaktie i fastighetsbranschen till en annan.

På 270 kr ger Amasten Pref 7,4 procent i direktavkastning, vilket känns lockande med de ca 6 procent som de flesta andra någorlunda trygga fastighetspreffar ger. Risken är högre i Amasten än i Balder och Akelius, men direktavkastningen tycker jag kompenserar fullt ut för det.

Amasten blir lönsamma även icke-proforma via de fastighetsköp de nu genomför och inlösenkursen ligger på 350 kr, vilket är högt ovan de ca 270 kr aktien kostar i skrivande stund. Jag siktar på ett långsiktigt passiv innehav att mjölka utdelning från.

I Balder Pref avvaktar jag ett tag till med återstående innehav, eftersom det trots allt är ett populärt papper i ett bra bolag, trenden är långsiktigt upp, preffar är populära, och det sannolikt inte blir någon inlösen av Balders preffar än på länge.

Jag har även passat på att öka en del i den börshandlade fonden MDIV, som nu är mitt största ETF-innehav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)