Heimstaden Pref ger en sista utdelning

Utdelningen kommer att bli slopad i Heimstaden Pref, då bolagstämman säkert går på styrelsens förslag. Därmed blir den sista utdelningen som aktieägarna beslutade om 2023 att bli den som betalas ut den 10 april 2024 (sink-dag är 3 april och ex-datum 4 april). Sink-dag innebär sista dagen utdelningen är inkluderad i aktiekursen.

Heimstaden Pref ställer in utdelningen och det är inte värt risken att äga aktien. Det finns bättre preferensaktier.

Har fastighetsbolaget Heimstaden ställt in utdelningen nu?
Inte riktigt än. Det blir en sista aktieutdelning i april 2024. Utdelningar beslutade på årsstämma måste i princip genomföras. Sedan lär det bli minst ett år utan, kanske längre beroende på hur djup fastighetsbolagets kris blir.

Om jag äger aktien vid utdelningsdatum, men säljer den några dagar senare, kommer jag då att stå registrerad som fordringsägare och få min utdelning + räntan då de återupptar utdelningarna?
Nej, taktiken att bara äga aktien över alla datum där preferensaktiens utdelning skulle ha kommit och aldrig annars fungerar inte. När ett bolag som ställt in utdelningen återinför den så får alla som är aktieägare på den framtida sink-dagen (det vill säga med i aktieägarregistret på avstämningsdagen) utdelningen. Har man ägt utdelningen under tiden den varit inställt och sen sålt får man inget.

När industribolaget Volati höll in utdelningen på sin preff under 2000 fick alla som var aktieägare när börsen stängde på sink-dagen den 3 februari 2021 utdelningen och räntan på totalt 30,80 kr per preferensaktie. Se pressrelease här.
”Bolagstämman beslutade vidare om preferensaktieutdelning i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen med ett sammanlagt vinstutdelningsbelopp om 30,80 kronor per preferensaktie, vilket inkluderar ett innestående belopp om 20,80 kronor. Avstämningsdag för preferensaktieutdelningen är den 5 februari 2021 (sista dag för handel med rätt till utdelning är 3 februari 2021).”

Det är inte alls säkert att det blir något motsvarande för Heimstaden Pref. Det kan komma förslag på andra lösningar som är mindre fördelaktiga, vilket vi sett i exempelvis Eniro och Oscar Properties.

Hur ska jag göra med aktien?
Generellt är det svårt att uppskatta hur det ska gå för bolag med hög skuldsättning och finansiella kris. Mitt råd är därför fortsatt att undvika Heimstaden Pref. Det finns bättre preferensaktier.

En kommentar till “Heimstaden Pref ger en sista utdelning”

  1. Om man inte har utdelning i preferensaktien sk inga andra ha utdelning.
    Dom så kallade A preferensaktie bör inte ha utdelning i den storleken som har noterats ingen utdelning a pref.
    Men bolaget har haft intäkter så man borde ha utdelning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)