Helt okej slut för fastighetsfonden SIG Utveckling 1

Den alternativa investeringsfonden SIG Utveckling 1 startades våren 2011 och gick i mitten av november 2013 i mål och avslutades. Fastighetsinvesteringarna gjordes i Sverige och gav enligt Svenska InvesteringsGruppen en total avkastning på 22 – 36 procent beroende på när investeringen i bolaget skedde.

Det motsvarar en årsavkastning på ca 10-14 procent. Det är helt okej och bättre än vad Svenska Bostadsfonden 1 gav.

Löptiden på 2,5 år är ganska kort, vilket är bra då de flesta andra alternativa investeringsfonder brukar satsa på ca 5 år. Hur det blir framöver får vi se, det är skandalöst att inte bara branschen utan även Finansinspektionen är så osäkra på exakt hur den nya LAIF ska tolkas.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)