Analys av nya sparbox-aktien Lagercrantz

Hernhags Utdelare. Lagercrantz är som jag nyligen skrev den nya utdelningsaktien i min sparbox. Här kommer en analys där jag försöker beskriva läget för tillväxtbolaget och aktien.

Lagercrantz är som jag nyligen skrev den nya aktien i min sparbox. Här kommer en analys där jag försöker beskriva läget för tillväxtbolaget och aktien.

Lagercrantz är ett snabbväxande industribolag. Affärsidén är ”att inom expansiva nischer erbjuda värdeskapande tekniska produkter och lösningar till företagskunder.” Det verkar bolaget ha lyckats med då historiken är bra.

Verksamheten fokuserar mot Nordeuropa och omfattar nischer inom bland annat elinfrastruktur, mät- och regleringsteknik och säkerhetsprodukter. Det låter onekligen som möjliga framtidsområden med viss strukturell tillväxt.

Målet är att öka resultatet med 15 procent om året, vilket är ganska högt. Det inkluderar förvärv och är enligt deras sajt inte per aktie utan totalt sett. Det är en bra ambition ändå.

Senaste kvartalet var intäktstillväxten 39 procent till knappt 1,7 miljarder kr, varav den av egen växtkraft (organisk) 11 procent. Förvärv och valutor hjälper med andra ord upp den totala försäljningen i kronor räknat.

Vinsten per aktie lyfte 45 procent till 0,82 kr. Full fart med andra ord och orderboken beskriver bolaget i sin rapport här som fortsatt god.

Intressant är också att bolagets andel egna produkter ökar. ”Strategiskt fortsätter vi att öka andelen egna produkter och når nu 72%, vilket innebär att vi närmar oss vårt mål om minst 75%.”
Det är lättare att hålla marginalerna uppe då, även om grossistverksamhet/teknikhandel binder mindre kapital.

Jag tycker för övrigt att det är bra att ett så pass förvärvsglatt bolag har en decentraliserad organisation. Troligen är det bäst att inte gå in och peta alltför mycket i alla enskilda bolag och deras nischer.

Utdelningstrenden och direktavkastningen

15 av de 16 senaste åren har bolaget behållit eller höjt utdelningen. Det blir framöver främst fina utdelningshöjningar på sikt för i närtid kan lågkonjunkturen och de stigande räntorna göra att styrelsen blir försiktig.

Bolaget har brutet räkenskapsår så utdelningen i nästa augusti eller september blir i bästa fall marginellt högre, tror jag. Analytikernas medelprognos enligt Marketsceener.com är en höjning från 1,30 kr per aktie till 1,66 kr per aktie för 2023.

Det skulle höja direktavkastningen en bit, vilket behövs då den nu i november 2022 är låga 1,2 procent. Bra historisk utdelningstillväxt kompenserar för det. De senaste fem åren 2017-2022 är tillväxten höga 14,2 procent om året och det är i linje med målet för resultattillväxten.

Utdelningsandelen är låga 40 procent av årsvinsten som i nuläget ligger på 3,30 kr per aktie. Då Utdelningsfavoriter by Hernhag saknade renodlade industriplaceringar och att Lagercrantz är små nog för att kunna växa under lång tid tror jag på denna aktie som en passiv investering att månadsspara i. Jag hoppas att det blir ett bra tillskott i segmentet för snabbt stigande utdelning.

Finanser, värdering och risker

Värderingen är lite ansträngd då P/E-talet är höga 35, även om snabbväxare sällan är billiga. Något direkt fynd är aktien inte på nuvarande vinster. Kursen har rusat senaste månaden och jag ser gärna rekyler framöver.

Aktien har legat i ett konsolideringsintervall under det senaste året och jag undrar om den orkar gå så mycket mer i närtid. Kommer en allmän börssättning kanske kursen återigen bottnar runt 80-90 kr. För månadssparare i sparboxen minskar kraven på tajming till förmån för tid i marknaden.

Lagercrantz kursgraf senaste året fram till 2022.

Lagercrantz soliditet är låga 30 procent och det kanske är läge för en liten paus med förvärven. Nettoskulden på 38 procent av tillgångarna är lite högre än vanligt.

Konjunkturkänslighet finns inom industrin och även Lagercrantz kommer att känna press därifrån inom ett år eller så.

2 reaktioner till “Analys av nya sparbox-aktien Lagercrantz”

  1. Hej Marcus.

    Har du invensteringar privat i Lagercrantz? Intressant att läsa att dom kom från Bergman och Beving då jag tänkt köpa lite i de bolaget men nu funderar jag på Lagercrantz i stället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)