Läsarfråga – Vad tror jag om nybörjarstrategin?

Fråga: Jag har inte jättemycket kapital än, men börjat och köpt lite i Investor, Latour, Nordea, h&m samt Hemfosa. Mitt mål är till en början att öka då och då till 50 aktier i vardera bolag, därefter ta in ytterligare en aktie. Tex industriaktie eller Ratos/industrivärden? Därefter satsar jag på mina utvalda bolag, aldrig sälja och hela tiden öka innehaven lite oavsett kurs. Målet är sedan 100 aktier i varje bolag. Därefter siktar jag mot 4-5 bolag med hög direktavkastning så blir det ca 10 bolag som är bra, stabila och som har bra utdelning. Vad tror du om min nybörjarstrategi inspirerad av dig? Mina farhågor är att jag tröttnar då utdelningarna är så små. Tips på det?

Svar: Du skulle kunna vara lite flexiblare än just 100 aktier i varje bolag. Respektive aktie har ju olika börskurser så det blir ju lite olika stora belopp, vilket inte behöver vara ett problem men ändå.

Räkna ut hur mycket utdelning du får på årsbasis och fokusera mot att få det att bli större varje år. Då blir det roligare. Tänk även på vad du skulle kunna göra för det beloppet och att du får utdelningarna varje år i resten av ditt liv om du behåller aktierna och säljer och köper något annat bara om det kommer en utdelningssänkning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)