Läsarfråga: Risken i Estea Kapitalandelsbevis3

Läsarfråga: Jag ser att Estea har en emission för kapitalandelsbevis i april. Har sett att du har sådana innehav, men själv har jag ingen erfarenhet av den här typen av investeringar. Hur bedömer du risken i det här fallet? Om man jämför risken med en preferensaktie i Akelius t ex?

Svar: Jämfört med Akelius Pref är risken klart högre i Estea Kapitalandelsbevis3. Orsaken är att när löptiden är slut om 5 år (senast år 2022) är vi beroende av värdet på fastigheterna som då säljs. NAV-kursen kan ha ökat och ge oss ännu mer än de 6,25% i ränta, men kursen kan också vara lägre och sänka avkastningen.

Det finns dessutom rätt få fastigheter, då Estea Kapitalandelsbevis3 inte ger exponering mot något mångmiljardbolag precis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)