Recension av boken Mer börspsykologi

Mer Börspsykologi är sammantaget läsvärd och insiktsfull. Boken är oväntat långa 310 sidor och går igenom både psykologi och börspsykologi. Det finns flera lättlästa och bra partier i boken.

Mer Börspsykologi är sammantaget läsvärd och insiktsfull. Boken är oväntat långa 310 sidor och går igenom både psykologi och börspsykologi. Det finns flera lättlästa och bra partier i boken.

Jag upplever att Mer börspsykologi har mycket mer om allmän psykologi och dess grunder, än vad som finns i börspsykologiböckerna Börsens psykologi och 101 tankar om aktier.

Det blir i Mer börspsykolog flera olika lärdomar, uttryck och annat som kan kopplas till annat än börsen och aktier. Och det redan i inledningen om hur hjärnan fungerar. Om det är bra eller inte är en smaksak, beroende på ens intresse för psykologi.

Det är en smaksak även hur många ord det egentligen behöver med de fiktiva exemplen, vars personer vi började lära känna redan i den första boken Börspsykologi.

Jag hade gärna sett en tydligare koppling till konkreta och verkliga exempel från aktiemarknaden, även om de fiktiva personerna stöter på en del bra exempel därifrån. Med det menar jag en koppling som förklarar i stil med att hade du tolkat de här konkreta signalerna/faktorerna på marknaden rätt hade du i den här aktien gjort en bra affär den här perioden. Nu blir det mer igenkänning i hur man kan känna och agera i sin analys.

Klart bästa kapitlet i Mer Börspsykologi är Lögnen om överlevnad. Det handlar om survivorship bias, överlevnadsbias. Det är intressant och lärorikt och faktiskt första gången på länge jag känner att jag inte bara lär mig något nytt utan att jag även ska undersöka och research mer om det framöver. Jag tänker nu på Dogs of the Dow och hur mycket överavkastning den aktiestrategin verkligen ger.

Lite mindre nöjd är jag kanske med delar av kapitlet Knockad av slumpen, vilket jag skriver i blogginlägget Behöver du tur för att bli rik?

Boken är ofta lättläst, men ambitionerna inom psykologin gör det kanske lite mer svårtuggat i enstaka passager. En för mig lite mer svårtuggad del av boken är avsnittet med CUDOS-modellen och beslutsteorins båda perspektiv, vilka är det normativa respektive det deskriptiva.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)