När återinvesterar fonderna utdelningarna?

Läsarfråga: Om jag förstått rätt så återinvesteras direktavkastningen i (de flesta?) aktiefonder. När/hur görs detta? Om det görs på våren när de flesta utdelningarna ligger, -kan man se en kursuppgång under våren i aktiefonder? Tänker nu främst på Spiltan Investmentbolag. Är det en bra strategi att köpa extra i fonden nu tidig vår för att få del i kursutvecklingen p.g.a. återinvesterad direktutdelning?

Mitt svar: Alla traditionella aktiefonder behåller och återinvesterar utdelningarna. När utdelningen avskiljs från en aktie faller kursen med ungefär utdelningsbeloppet. Fonderna får därför en kursminskning på aktieinnehaven men kontanter motsvarande det. Det märks med andra ord ingen automatisk effekt rent tekniskt på fondandelsvärdet.

En fond kan återinvestera kontanterna som deras aktieinnehav delat ut direkt, men de kan också vänta med det om det är en aktivt förvaltade fond. En indexfond som Spiltan Investmentbolag återinvesterar nog direkt i fler aktier.

Enda undantaget är om inte fondandelsägarna säljer sina andelar för då behöver fonden likviderna till det istället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)