Dubbelnotering – Vilken börs är bäst?

Om en aktie är noterad både i USA och i Kanada, på vilken börs är det då bäst att köpa som svensk? Svaret är att vid dubbelnotering du ska välja börsen i bolagets hemland.

Anledningen är att:
–> Om du köper kanadensiska aktier noterade i USA så kommer det att dras 25 procent i källskatt på alla aktieutdelningar.
–> Om du köper kanadensiska aktier noterade i Kanada så kommer det att dras 15 procent i källskatt på alla aktieutdelningar.

Anledningen till att det är så är att olika länder har olika hög källskatt och att det dessutom mellan olika länder finns dubbelbeskattningsavtal som kan förändra källskatten.

Det kan vara olika för börser även i andra länder när det gäller källskatten. Läs exempelvis denna genomgång av källskatten hos Avanza.

Har du kapitalförsäkring så kommer banken/pensionsbolaget sannolikt att begära tillbaka källskatten åt dig. Problemet är att det hos flera banker tar tid innan du får det du ska, så ju mindre källskatt som dras desto bättre.

Vissa banker är numera väldigt snabba med källskatten, men har du en bank som inte är det finns det en lösning.

Konvertera aktier från USA till Kanada

Jag har testat att konvertera det vill säga flytta aktier från New York-börsen till Toronto-börsen. Jag begärde det via Avanzas kundtjänst för att slippa den extra källskatten som drogs från Brookfield Corporation, som när jag begärde detta i december 2022 hette Brookfield Asset Management. (Sedan dess har bolaget knoppat av en verksamhet och bytt namn.)

Flytten av aktier mellanbörserna påbörjades 8 december och blev klar den 19 december. 11 dygn inklusive heldagar. Det är ändå ganska snabbt att konvertera/flytta aktier.

Bara fyra dagar efter det meddelar Avanzas sparekonom Nicklas Andersson att banken ska börja återbetala källskatt mycket snabbare. Vilken tajming!

Därmed spelar det plötsligt mindre roll var man har sina aktier, om källskatten ändå återbetalas snabbt. Valet vid dubbelnotering hade inte varit särskilt avgörande för avkastningen ändå, men en princip och många bäckar små…

Vad är direktavkastning?

Den här delen i Hernhags Aktieskola förklarar vad direktavkastning är. Direktavkastning är per definition hur stor aktieutdelningen per aktie är jämfört med aktiekursen.

Direktavkastningen får du fram genom att dela utdelningen per aktie med kursen och sedan räkna om till procent. Direktavkastning uttryckts nämligen alltid i form av en procentsats.

Direktavkastningen får du fram genom att dela utdelningen per aktie med kursen och sedan räkna om till procent.

Lär dig grunderna inom aktieutdelning i en annan del av aktieskolan. Då blir det lättare att förstå denna del sen.

Hur får jag bra eller hög direktavkastning?

Den bästa aktieutdelningen är den som stiger och oftast innebär det att en stor del av bolagets kassaflöde blir återinvesterat i verksamheten. Särskilt om branschen växer kan bolagen växa och då prioriteras oftast tillväxten. Inte att dela ut kapital till sina aktieägare.

Utdelningstillväxten kan vara desto högre för tillväxtbolag, men direktavkastningen är ofta låg då snabbväxare värderas i regel högt på börsen. Totalavkastningen blir ändå bra om bara aktiekursen stiger över tid.

Vissa placerare föredrar tillväxtaktier medan andra vill ha värdeaktier. Välj den aktiestrategi som passar dig bäst och ha det här med direktavkastning som något underordnat, som en del i valet av aktier.

Titta på hernhag.se/utdelningar för utdelningstrender. Jag tittar mycket på det, men också en hel del annat när jag ska välja aktier att köpa.

Jag brukar föredra en direktavkastning på 2-6 procent för majoriteten av mina aktieinnehav. Några köper jag för den höga direktavkastningens skull och då räknar jag med att kursen inte kommer att gå särskilt bra. Tele2 B är en aktie som ofta står lågt jämfört med utdelningen, och än mer branschkollegan Telia som jag inte gillar lika mycket.

Preferensaktier och D-aktier ska ha högre direktavkastning än vanliga stamaktier, då utdelningen inte höjs där. Det är därmed en annan sorts investering inom utdelningar.

Tillväxtaktier har som jag nämnde ovan i regel låg direktavkastning, vilket inte spelar någon större roll. Jag har då och då i alla fall satsat på aktier i exempelvis mjukvarubolaget Fortnox och ofta med framgång. I sådana bolag har aktien ofta en direktavkastning under 1 procent och det gör inget då nästan allt handlar om att istället få avkastning via stigande aktiekurs.

Stabil utdelning och en oftast hygglig direktavkastning får du via aktierna i min sparbox hos Aktieinvest. Den heter Utdelningsfavoriter by Hernhag och här är min infosida om den.

Jag siktar mot att aktierna i boxen ska ha en genomsnittlig direktavkastning på över 3 procent. Utdelningarna förändras i regel en gång om året medan aktiekurserna förändras varje börsdag. Direktavkastningen svänger därmed i takt med börskurserna.

Det gör även många andra nyckeltal och aktievärdering handlar därmed ofta om att baka ihop alla siffror till en helhetsbild samt att förstå bolagens långsiktiga utveckling.

Fonder med utdelning och direktavkastning

Även i Sverige finns det fonder med utdelning. Aktiespararna Direktavkastning B och min favorit Xact Norden Högutdelande är två fonder som betalar ut utdelning till sina fondandelsägare.

Det gör inte fonden Swedbank Robur High Dividend, som har utdelningsaktier som fokus. Den återinvesterar istället all utdelning. Nästan alla fonder som placerar i aktier erhåller utdelningar i någon form och det allra vanligaste är att utdelningen återinvesteras.

Det vore ändå möjligt för fondbolagen att berätta om direktavkastningen som aktierna i fonden har. Vad är genomsnittet och vilka övriga genomsnittliga nyckeltal har fondens innehav? Bättre information från fondbolagen är en gammal käpphäst jag har på min sida med opinionsbildning.

Sparar du i aktier istället för fonder kan du däremot lätt själv räkna ut direktavkastningen för alla dina innehav och för andra aktier som du är intresserad av. Om du inte räknar själv är det lätt att hitta vad direktavkastningen är för olika bolag. Det står på bankernas och nätmäklarnas sajter samt på ekonomitidningarnas sajter.

Lär dig mer om direktavkastande aktier och utdelningar

Förutom Aktieskolan för nybörjare som jag har här på sajten kan du även lära dig mer om direktavkastning i dessa båda aktieböcker.

Lär dig mer om direktavkastning i min nybörjarbok Att lyckas med aktiesparande
Lär dig mer om direktavkastning i min nybörjarbok Att lyckas med aktiesparande.

Information om alla mina aktieböcker om hur du lyckas på börsen samt blir rik och fri finns här.

Bästa tipsen för att nå dina mål

På instagram blev jag nyligen intervjuad av Mindsetgurun om bland annat mina bästa tips för hur du som läsare ska nå dina mål. Här kommer mitt svar som jag också utvecklat något från intervjun, som du kan läsa här om du har instagram-appen.

På instagram blev jag nyligen intervjuad av Mindsetgurun om bland annat mina bästa tips för hur du som läsare ska nå dina mål. Här kommer mitt svar som jag också utvecklat något från intervjun.

Fråga: Vad är ditt BÄSTA tips alla därute som också strävar efter att uppnå samma mål som dig?

HERNHAGS SVAR: Bästa tipset är att lära känna dig själv och vad som du verkligen blir lycklig av. Därefter behöver du hitta sätt att nå dit samt att tjäna pengar på det du verkligen brinner för. Sånt kan ta lång tid så försök att njuta av resan mot målen.

Älska det du gör eller gör det du älskar. Läs mitt blogginlägg om hur du hittar passionen i livet och karriären.

Det är trots allt dina inre drivkrafter som ger dig passion och som lägger grunden för din karriär och dina investeringar.

Jag tycker även att du ska vara flexibel när det ambitiösa slutmål. För du kanske upptäcker att de du satte upp från början inte var de som du vill verkligen vill nå. Under resans gång kan mycket hända då du utvecklar dig som person.

Oavsett bryt ned alla dina mål till många små delmål, så du kan börja ta de första stegen. Målsättningar och sannolikheter för att nå dem skrev jag en del om i min bok om de bästa tillgångarna.

Sikta gärna mot stjärnorna så kanske du når halvvägs, mot en annan stjärna eller åtminstone en trädtopp. Det kanske gör dig ännu lyckligare. Ibland är framgångens pris för högt för att det ska vara värt det. Ibland inte.

Tyvärr kan jag inte vara mer specifik än så här, för allt beror på vem du är och vad du drömmer om.

Svårigheterna med strukturerade ränteprodukter

Ibland när jag researchar i samband med bokskrivande stöter jag på problem. Jag undrar till exempel fortfarande hur siffrorna ska gå ihop i faktabladet från SEB om deras strukturerade ränteprodukt.

Jag hittade den gången höga avgifter och en avkastning som även i ett positivt scenario blir lägre än den fasta räntan. Skillnaden mellan indikativa räntan och avkastningen verkar konstigt nog inte vara den årliga avgiften.

I boken Hitta tillgångarna som gör dig rik granskar jag många olika tillgångar, bland annat strukturerade ränteprodukter, räntecertifikat, räntebevis, och allt vad de heter. Här är ett utdrag från bokens kapitel om räntebärande tillgångar:

Det stora problemet med strukturerade ränteprodukter är avgifterna och riskspridningen. Enligt faktabladet för SEB KO Stena Kvart 3624 som emitterades i april 2019 blir kostnaderna under löptiden på 6,7 år 7 500 kr för varje 100 000 kr du köper, motsvarande 1,54 procent om året. Mycket dyrt och du får ingen riskspridning till något annat bolag än det onoterade rederiet Stena AB.

Dessutom får du en kreditrisk mot utgivaren SEB, vilket betyder att båda bolagen måste klara sig för att du ska få den utlovande räntan på 6,5 procent per år. Enligt faktabladets resultatscenarion får du bara 5,54 procent om året om allt går bra.

Jag fick aldrig svar från SEB:s pressavdelning och inte heller från deras återförsäljare (som jag vill minnas var) Garantum.

Avkastningen är samma både i det neutrala och positiva scenariot i faktabladet för SEBG3624K. Den utlovade räntan är indikativ, så det borde kanske skilja sig åt?

Räntan på 6,5 procent minus avgiften på 1,54 procent är lika med 5,4 procent?

Om det ska vara så svårt att förstå faktablad ska vi kanske satsa på andra räntebärande produkter. Inte för det är helt rätt med de andra heller, vilket jag förklarar i boken. Gör vi rätt så går det däremot att förstå vad vi köper med exempelvis räntefonder.

Boken Hitta tillgångarna som gör dig rik utreder hur du hittar bra ränteprodukter att spara i. Och strukturerade ränteprodukter att undvika. Som den från SEB och Garantum.

Så blev jag miljonär som student – bokrecension

Studenten Linus Hansen har skrivit e-boken Så blev jag miljonär som student. Den är avsiktligt ganska kort och lättläst. Den är tänkt att inspirera och visa hur även studenter kan få pengar över och göra investeringar. Här är min recension av boken.

Studenten Linus E. Hansen har skrivit boken Så blev jag Miljonär som Student. Den är avsiktligt ganska kort och lättläst.

Boken bygger mycket mer på författarens egna erfarenheter än vad som är bäst för just oss andra.

Det är därför inga stora guider, djupa räkneövningar eller tung statistik, vilket å andra sidan bidrar till lättlästheten. Det går snabbt att läsa igenom de olika delarna i boken.

Jag tycker att Hansen skriver om intressanta erfarenheter, främst då investeringar i andra tillgångar än aktier. Den biten kan jag personligen rätt skapligt vid det här laget. 🙂 Det jag tänker på är P2P och fastighetslån via olika plattformar. Där har jag inte tidigare läst om någons erfarenheter.

Så blev jag miljonär som student har med andra ord mer än bara sparande i aktier och fonder. Bokens manus har inte redigerats av redaktör, men språkliga petitesser ska jag inte slå ned på. Det här är en bok av en ung person och för andra unga som vill läsa och se att det visst går att spara ihop en miljon kr relativt tidigt i livet.