Estea Kapitalandelsbevis 3 avslutas med god vinst

Mitt innehav i Estea Kapitalandelsbevis 3 kom denna vecka med en riktig rökare i krysset. Bolaget meddelade att man säljer hela fastighetsinnehavet till Nyfosa för 2,5 miljarder kr, vilket fick upp marknadsvärdet med 19 procent på fredagseftermiddagen den 23 oktober 2020.

Avkastningen från start blir 25-30 procent från nominellt värde, men lite mer för oss som i genomsnitt köpt på oss via substansrabatt. Plus räntan på 6,25 procent då. Jämfört med de måttliga risken är det hög totalavkastning.

Mitt innehav i Estea Kapitalandelsbevis 3 kom denna vecka med en riktig rökare i krysset. Bolaget meddelade att man säljer hela fastighetsinnehavet till Nyfosa för 2,5 miljarder kr, vilket fick upp marknadsvärdet med 19 procent på fredagseftermiddagen den 23 oktober 2020.

Detta löser även problemet med att det inte blev några förändrade villkor och att Estea därför riskerade att få lite ont om tid att sälja av allt i enlighet med de ursprungliga villkoren från 2015 (vilket för övrigt var året när jag började köpa in mig).

Trevligt att Nyfosa köper till rejält över NAV-kursen i Estea Kapitalandelsbevis 3, vilket motsvarar det beräknade marknadsvärdet. Det verkliga marknadsvärdet är ju vad en fastighet kan säljas till så det är ju det som Nyfosa betalar.

Trevligt även att detta var ett av de större innehaven i min breda aktieportfölj. Kursen ligger nu på 119 procent av nominellt värde, men troligen finns det trots alla osäkerhetsmoment ändå ca 5 procent till att hämta innan utbetalningarna kommer i december och därefter.

Första betalar bolaget tillbaka själva kapitalandelsbeviset, det vill säga 100 procent av lånet. Sen kommer resultatandelen, vilket ytterligare 25-30 procent. Totalt ca 125 procent av det nominella värdet.

Minns att även Estea första kapitalandelsbevis blev bra. Vi får se när jag eventuellt köper in mig i Estea Omsorg.

Coronastöd ska vara till de som behöver det

Via Sveriges Författarfond kunde vi som är författare söka coronastöd från under perioden 2-15 oktober 2020. Eller snarare: ”Extra utlysning av arbetsstipendier till litterärt yrkesverksamma hösten 2020”.

Har du firma och är enskild näringsidkare kan du också söka stöd från andra kanaler, läs exempelvis vad Fortnox konkurrent Visma skriver. Regeringen ställer en hel del krav för att man ska få omställningsstödet.

Jag har inte sökt eller tänker söka stöd för lägre inkomster under de aktuella månaderna. Visst sjönk mina inkomster en del, men det ligger inte i min natur att vilja leva på skattepengar och bidrag. Då jag har viss ekonomisk frihet vill jag att de resurser vi alla är med och betalar via skatten ska gå till de som behöver det som mest.

Coronastöd ska vara till de som behöver det. Jag tänker inte söka något.
Jag tänker inte aktivt söka coronastöd, jag har det lite för bra för det nu när börsen återhämtat sig och allt. 🙂 Med det sagt sitter jag inte på sydliga breddgrader och latar mig utan kör på med mina inkomstkällor.


Den sänkta egenavgiften för oss med enskild firma blir det enda stödet jag antar att jag får och det räcker. Funderar på att återbetala det eller skänka till välgörenhet.

Att ”100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond” skulle kunna vara av intresse, men jag vet inte om jag vill skjuta upp så mycket inkomster till framtiden. Jag har inga förluster att kvitta det mot, utan det blir en stor latent skatteskuld. Förvisso blir det också mer kapital att placera på börsen under femårsperioden, men jag har redan periodiseringsfonder så det räcker säger min magkänsla.

Bra för övrigt att vissa kända artister betalar tillbaka det coronastöd de fått då de är rika nog att klara sig ändå.

Kännetecken på en fejk guru

Det finns flera olika kännetecken och varningssignaler på en fejk guru i kategorin bli rik snabbt. Framför allt i USA finns det en hel industri som säljsnackar via YouTube.

I det stora hela tror jag det ligger något i uttrycket ”If you cant do it you teach it”. Om du inte kan göra det så lär du andra göra det istället. Det är inte alltid sant, men ibland så.

Att lära ut något vissa delar av året eller vid enstaka tillfällen säger inget, men om du enbart lär ut är det frågan. En fotbollscoach är i regel för gammal för att spela själv, så han eller hon lär och organiserar andra istället. En akademiker som lär ut ledarskap för blivande eller befintliga chefer, men som själv aldrig lett en organisation… och så vidare.

All respekt för lärare och utbildare, men kan man exempelvis investera med framgång på börsen så gör man väl det? Kan man leda framgångsrika bolag så gör man väl det? Istället för att ENBART lära och hjälpa andra hela tiden året om?

Ha detta i åtanke nu när jag ska lista några varningssignaler och kännetecken för en fejk guru. Jag nämnde Dan Lok och lycksökare i en intervju med mig på YouTube om skillnaden mellan investerare som är redo för en lång process och de som vill bli rika snabbt.

Vill du bli rik snabbt på nätet och saknar moral kan det löna sig att låtsas vara en framgångsrik guru för att många följer den som postar foton på sig själv och lyx. Sen när följarna är nog många säljer man olika produkter och har den verksamheten som enda inkomstkälla.

Ett exempel är den hetlevrade Dan Pena, som enligt egen utsago är miljardär, har flera gånger högre testosteron än en 20-årig man trots att han själv är i 70-årsåldern, plus har slagit ihjäl en björn en gång. Inget av det är direkt sant, men det bygger hans image. Han hävdar även att han är alfahanne, men är du någonting behöver du sällan påpeka det för då är det mer självklart, så när Dan Pena kallar folk för könsord och sig själv för alfa… Hans affärskurser för chefer som han håller på sitt slott i Skottland är det enda han verkar göra sedan han gjorde en bra affär en gång.

If you cant do it you teach it. Vore han så duktig affärsman och chef borde han väl leda framgångsrika brittiska och amerikanska bolag? Eller sitta i deras styrelser? Men Dan Pena svär och domderar sig genom hans kurser och intervjuer.

En av hans ”studenter”, Dan Lok, har heller inte den mest transparenta historiken och varifrån deras kunskap och kapital kommer. Alla hans företag startades efter att han blev stor i sociala medier.

Först fejka framgången tills du får den och sen slå mynt av det. Dan Lok är duktig på att få många följare och sälja kurser i telefonförsäljning för 2600 dollar, men han har inga stora meriter inom företagande innan han började sälja kurser för blivande entreprenörer och säljare.

6 kännetecken på en fejk guru

Ett kännetecken är inte ett bevis på att någon är fejk, däremot är det en varningssignal du får utvärdera. Kanske överdriver de bara i sin marknadsföring, kanske är det värre än så.

  • Visar ofta upp sin privatjet och sina sportbilar, som Wesley Virgin som jag nämnde i detta blogginlägg och den överskattade fastighetsinvesteraren Grant Cardone. De säljer i första hand sin livsstil som ska locka folk som vill bli väldigt rika väldigt snabbt, i andra hand säljer de en produkt.
  • Argumenterar alltför enögt, undviker att informera om nackdelar eller det hårda jobbet bakom framgången. Se även mina slutsatser i blogginlägget jag länkar till ovan.
  • Visar sällan upp vanliga anställda eller det dagliga gnetet.
  • Satsar allt på att sälja kurser och utbildningar, men praktiserar likt den arge Dan Pena aldrig eller sällan själv.
  • Dålig transparens på hur kapitalet byggdes upp (som Dan Lok) och hur pengar tjänas nu.
  • Har uppenbarligen bara kopierat andra rakt av, som den ökände Kevin David.

Vill du veta mer om copycats som Kevin David och de övriga ovan se min spellista på YouTube där jag lagt upp utvalda klipp som visar hur bluffmakare kan agera och vad vi ska se upp med.

Det finns flera olika kännetecken på en fejk guru, typ de amerikanska som säljsnackar om att bli rik snabbt.

”Tjänar du inte 10 000 dollar i månaden passivt (…) är du inte särskilt smart.”
Säger Wesley Virgin framför sina sportbilar. Det är offensiv marknadsföring där du ska lockas via drömmen om att lyx och snabba cash. Produkterna i sig däremot har jag inte testat och ”The overnight millionaire mind” lockar mig inte.

Estea Omsorgsfastigheter en intressant ny placering

Estea ska den 27 oktober 2020 notera ett nytt kapitalandelsbevis, Estea Omsorgsfastigheter. Noteringen blir på Nasdaq Stockholms obligationslista. Det blir hyggliga 4 procent i ränta på nominellt värde och jag tycker att fokuset mot omvårdnad är lovande. Teckningstiden går ut 19 oktober 2020.

Upplägget är motsvarande det för Estea kapitalandelsbevis 3, för trots att kortnamnet enligt pressmeddelandet blir ”ESTEA OMSORG FONDANDEL” är det egentligen ingen fond utan en sorts skuldsedel som kallas för kapitalandelsbevis. Själva bolaget Estea Omsorgsfastigheter AB är en Alternativ Investeringsfond under lagen LAIF.

Estea Omsorgsfastigheter ger hyggliga 4 procent i ränta på nominellt värde och jag tycker att fokuset mot omvårdnad är lovande.

Fördelen med skuldsedlar är generellt att de ger ränta och räntorna är avdragsgilla för bolaget, vilket inte utdelningar är. Det är därför lite konstigt att det inte finns fler börsnoterade skuldsedlar i Sverige, men det är en annan historia.

Marknaden för omvårdnad är långsiktigt lockande då 31000 platser saknas år 2027, enligt Boverket. Det krävs 500-600 nyproducerade äldreboenden, som i vanliga fall har 50-55 platser medan stora har 80-90 platser. Just nu har inte alla ändamålsenliga platser nu på grund av bristen.

År 2030 prognosticeras antalet personer över 80 år öka från dagens 530 000 till närmare 800 000 personer. Detta innebär att det fram till 2026 kommer att behöva byggas närmare 560 nya äldreboenden enligt Finansdepartementet.
Citatet är från pressmeddelandet jag länkar till ovan.

Att köpa befintliga omsorgsfastigheter och vara med och producera nya för att sedan äga och förvalta är en bra nisch. Estea Omsorg är inte ensamma och exempelvis SBB ska satsa mer på ungefär denna marknad och öka sin andel äldreboenden.SBB bedömer att behoven av äldreboenden fortsatt kommer att öka i takt med att befolkningen åldras.

Det är ungefär samma ekonomiska upplägg från Estea även denna gång. De har ändrat en sak och det är att avkastningen nu blir lite mer som en trappa. Räntan är 4 procent och inte 6 procent, men sen när fastigheterna säljs och alla vinster betalas ut får investerare hela avkastningen för fastigheterna upp till 6 procents avkastning.

Den årliga räntan uppgår till 4 procent och utbetalning sker kvartalsvis. Utöver räntan delas eventuell vinst som följer av värdeuppgång vid fondens realisering. Upp till en avkastning motsvarande 6 procent per år erhåller investeraren 100 procent av värdeuppgången. Därutöver erhåller investeraren 75 procent av värdeuppgången, och resterande 25 procent tillfaller Estea AB.

Det är i det stora hela tillräckligt bra jämförbart med tidigare upplägg där Estea1 gick i mål med bra avkastning för mig, men där Estea3 inte gått lika bra än så länge.

Det blir viss substansrabatt från start, vilket är positivt. Under anmälningsperioden fram till den 19 oktober 2020 kan vi teckna oss till kursen 101,4 vilket är lite rabatt jämfört NAV-kursen (alltså substansvärdet) på 103,6. Rent formellt pratar vi här inte om kronor utan kursen är procent av det nominella värdet, men effekten när du lägger en köp- eller säljorder blir väldigt lika den i kronor.

Löptiden på fyra år till 31 december 2024 kan lätt förlängas. Kapitalet som Estea Omsorg tar in ska gå till förvärv och allt ska vid löptidens skull säljas och vinsterna ska delas ut. Som tidigare upplägg. Tiden som de har på sig att utveckla verksamheten kan enligt prospektet förlängas med ytterligare tre år vid ett antal tillfällen. Det finns inte ens något slutdatum för Estea Omsorgsfastigheter.

Det är på både gott och ont. Det blir i vart fall mer utav en tillsvidareplacering än tidigare.

Det går ju alltid att sälja över börsen, men om Estea Omsorg Fondandel handlas med substansrabatt kan man utan slutdatum få vänta länge på att få den realiserad.

Hur gör du själv då, Hernhag?

Jag tecknar inte, men jag kommer att försöka få en lucka i portföljen och ha likvider redo framöver. Kanske blir substansrabatten större tids nog, vilket varit fallet med de två tidigare produkterna som Estea har börsnoterat.

Jag är dessutom redan lite överinvesterad i fastigheter just nu, men det kan ändras.

Jag gillar att investeringen:
* ger ränta på 4 procent på nominellt värde
* är konjunkturstabil
* gynnas av de fortsatt låga räntorna
* fokuserar mot en intressant fastighetssektor och som gynnas av allt det blir allt fler äldre i landet
* att verksamheten är ett steg ifrån de politiska riskerna när det gäller att tjäna pengar på välfärden/offentlig sektor
* att hyresavtalen är långa, ofta ca 15 år
* att Estea har bra historik för sina tidigare fastighetssatsningar

Som vanligt är det jag skriver ingen personlig rådgivning och jag har inga affärsmässiga samarbeten med Estea utan skriver som alltid helt oberoende.

Kursrusning för aktietipsen i podden Börspanelen

De tre underskattade börsbolagen vi tipsade om i avsnitt #4 av Börspanelen har fått en hittills bra kursutveckling. Midsona, Veoneer och Tobii har i tur och ordning stigit 17 procent, 23 procent respektive 22 procent sedan poddsläppet den 11 september och fram nu på eftermiddagen den 9 oktober.

Vi gjorde inget anspråk på tajming i podden och det var bolagen vi syftade på mer än att aktierna skulle vara undervärderade. Icke desto mindre är det roligt när vi har lite medgång i tajmingen.

Det är heller inte så att våra tips drev upp kursen, för det ser snarare ut som att kurserna backade en aning när poddavsnittet kom ut.

Jag svarar även lite kort i aktiechatten vad jag tycker om bolagen nu.

Tobii uttalas för övrigt ”tobi” och inte ”to bi aj”. Detta enligt Tobiis investerarrelationschef Henrik Mawby:
– När det gäller uttalet som jag hörde du funderade kring i podcasten,  ska vi uttalas ”toe bee” inte ”To be eye”.