Heimstaden Pref ger en sista utdelning

Utdelningen kommer att bli slopad i Heimstaden Pref, då bolagstämman säkert går på styrelsens förslag. Därmed blir den sista utdelningen som aktieägarna beslutade om 2023 att bli den som betalas ut den 10 april 2024 (sink-dag är 3 april och ex-datum 4 april). Sink-dag innebär sista dagen utdelningen är inkluderad i aktiekursen.

Heimstaden Pref ställer in utdelningen och det är inte värt risken att äga aktien. Det finns bättre preferensaktier.

Har fastighetsbolaget Heimstaden ställt in utdelningen nu?
Inte riktigt än. Det blir en sista aktieutdelning i april 2024. Utdelningar beslutade på årsstämma måste i princip genomföras. Sedan lär det bli minst ett år utan, kanske längre beroende på hur djup fastighetsbolagets kris blir.

Om jag äger aktien vid utdelningsdatum, men säljer den några dagar senare, kommer jag då att stå registrerad som fordringsägare och få min utdelning + räntan då de återupptar utdelningarna?
Nej, taktiken att bara äga aktien över alla datum där preferensaktiens utdelning skulle ha kommit och aldrig annars fungerar inte. När ett bolag som ställt in utdelningen återinför den så får alla som är aktieägare på den framtida sink-dagen (det vill säga med i aktieägarregistret på avstämningsdagen) utdelningen. Har man ägt utdelningen under tiden den varit inställt och sen sålt får man inget.

När industribolaget Volati höll in utdelningen på sin preff under 2000 fick alla som var aktieägare när börsen stängde på sink-dagen den 3 februari 2021 utdelningen och räntan på totalt 30,80 kr per preferensaktie. Se pressrelease här.
”Bolagstämman beslutade vidare om preferensaktieutdelning i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen med ett sammanlagt vinstutdelningsbelopp om 30,80 kronor per preferensaktie, vilket inkluderar ett innestående belopp om 20,80 kronor. Avstämningsdag för preferensaktieutdelningen är den 5 februari 2021 (sista dag för handel med rätt till utdelning är 3 februari 2021).”

Det är inte alls säkert att det blir något motsvarande för Heimstaden Pref. Det kan komma förslag på andra lösningar som är mindre fördelaktiga, vilket vi sett i exempelvis Eniro och Oscar Properties.

Hur ska jag göra med aktien?
Generellt är det svårt att uppskatta hur det ska gå för bolag med hög skuldsättning och finansiella kris. Mitt råd är därför fortsatt att undvika Heimstaden Pref. Det finns bättre preferensaktier.

Blir SBB D värdelös utan utdelning?

SBB kommer enligt 2023 års bokslut på SBB.se inte att ge någon utdelning från våren 2024. Om det varar för evigt – är då d-aktien värdelös?

Blir SBB D värdelös utan utdelning? Min slutsats: Om SBB överlever och bara kör på utan utdelning som Balder är d-aktien värdelös. Det skulle skada bolagets rykte och därför lär bolagsledningen och bolagets huvudägare vilja ha utdelning igen.

Läsarfråga: Om SBB inte betalar utdelning på sin D-aktie, kommer den utdelningen ackumuleras/sparas så att det betalas ut senare, när utdelning betalas på a/b-aktierna? En D-aktie är ju värdelös om utdelning aldrig betalas ut och ett bolag kan ju ändra utdelningspolicy. SBB kan bli ett Balder som återinvesterar allt. Hur skall man tänka kring detta?

Svar: D-aktien har enligt SBB:s bolagsordning rätt till utdelning utifrån vad a- och b-aktien ger:

”Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.”

Svaret på läsarfrågan finns i SBB:s bolagsordning och den intressantaste biten, som jag ska försöka tolka, har jag svärtat:

”Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.”

Det är ett väldigt viktigt OM det där. Om SBB aldrig någonsin beslutar om utdelning på stamaktie B kommer d-aktieägarna aldrig någonsin att få utdelning heller. Varken upplupen eller ny. Enda värdet då vore om bolaget upplöses och det då finns kapital att dela ut.

”Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt trettioen (31) kronor per aktie.”

Min slutsats: Om SBB överlever och bara kör på utan utdelning som Balder är d-aktien värdelös. Det skulle skada bolagets rykte och därför lär bolagsledningen och bolagets huvudägare vilja ha utdelning igen.

All generellt fakta och villkor om d-aktier har jag på denna sida.

Dogs of the Dow på Stockholmsbörsen 2024

Här är årets Dogs of the Dow Sverige. Om du fortfarande tror att storbolagsaktierna med högst direktavkastning är en bra utdelningstrategi är det här listan för dig. Som jag skrev hos PA är jag skeptiskt till det numera.

Här är 2024 års Dogs of the Dow Sverige. Om du fortfarande tror att storbolagsaktierna med högst direktavkastning är en bra utdelningstrategi är det här listan för dig.

Se alla tidigare års Dogs of the Dow i Sverige här.

Markering med * innebär att bonusutdelning ingår. De ordinarie utdelningarna är klart lägre.

Utfallet för motsvarande aktieurval Dogs of the Dow Sverige 2023 är (mätt från 28 februari 2023 och fram till 28 februari 2024) nedslående -2,9 procent för Dogsen. Det är klart sämre än de 10,8 procent som börsens utdelningsinkluderande avkastningsindex OMXSGI gav. Storstryk igen alltså med nästan 14 procentenheter.

Räknar vi bort SBB B från fjolårets svenska Dogs of the Dow blir avkastningen 5,3 procent, vilket är klart bättre men ändå sämre än börsindex för de återstående nio. Orsaken är usel kursutveckling för Boliden och klen även för Tele2 B och Telia.

SBB var med 2023 för fastighetsbolaget gav utdelning när urvalet gjordes, vilket är ännu ett bevis för att riktigt hög direktavkastning är en varningssignal.

Sparboxens bolag höjer utdelningarna med 15,7% under 2024

Aktierna i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag höjer utdelningarna per aktie med i genomsnitt 15,7 procent. Det framgår av boksluten, för de nio av tio bolag som lämnat utdelningsbesked. Störst höjningar kom från Bahnhof följt av AAK.

För att vara i en lågkonjunktur är det riktigt bra siffror och bokslut från sparboxens tio bolag. Det sänder även positiva signaler om framtiden.

Aktierna i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag höjer utdelningarna per aktie med i genomsnitt 15,7 procent under 2024.

AAK höjer utdelningen rejält. Närmare bestämt med 34 procent till 3,70 kr per aktie. Vinsten fortsätter att rusa uppåt för fettillverkaren tack vare starkare marginaler. Anledningarna uppger bolaget till interna optimeringsprojekt och delvis via en bättre portfölj- och prishantering. Dessutom fortsatt högre försäljning av speciallösningar.

Axfood höjer utdelningen med 4 procent till 8,50 kr per aktie. Fjärde kvartalet fortsatte bolaget att växa måttligt och höjde även vinsten. Marknadsandelarna är också stigande.

Bahnhof överraskade mig rejält genom att höja den ordinarie utdelningen med 60 procent till 2 kr per aktie. Det betyder att bredbandsbolaget delar ut hela sin vinst för 2023. Bolaget fortsätter att växa med god lönsamhet, så det bådar gott.

BTS höjer utdelningen med 5,6% till 5,70 kr per aktie. Lönsamheten förbättrades rejält under fjärde kvartalet. Bolagets effektivitetsarbete verkar bita bra.

Ework höjer utdelningen med 8 procent till 7 kr per aktie. IT-konsultmäklaren hade ett svagt fjärde kvartal, men ser bättring för rörelsevinsten för 2024.

Hexagon höjer utdelningen med 8 procent, från 0,12 till 0,13 euro per aktie. Inget riktigt starkt fjärde kvartal, även om man växte i alla fall lite försäljningsmässigt.

Investor höjde utdelningen med klart godkända 9,1 procent. Det blir därmed 4,80 kr per aktie från investmentbolaget under 2024.

Lagercrantz meddelade inget om sin aktieutdelning, för industribolaget har brutet räkenskapsår. Däremot kan vi konstatera att intäkterna sjönk 2 procent organiskt, det vill säga justerat för förvärv och valutakurser. Nettovinsten ökade å andra sidan med 13 procent.

Latour höjer utdelningen med 11 procent till 4,10 kr per aktie. Investmentbolagets industrirörelses orderingång pekade under fjärde kvartalet fortfarande uppåt.

Wihlborgs höjer utdelningen med minimala 5 öre till 3,15 kr per aktie. Anledningen är att finanserna tillåter det, trots att förvaltningsresultat minskade med 16 procent under fjärde kvartalet. Räntekostnaderna steg mer än vad driftnettot gjorde. Även på helåret 2023 backade resultatet. Särskilt mycket tuffare år lär det inte bli framöver och jag är glad att fastighetsbolaget vårdar sin utdelningstrend. Nu är man uppe i 18 år av höjningar i följd!

——
Utdelningarna ovan är de för räkenskapsåret 2023, vilket betalas ut under 2024. Undantaget är Lagercrantz, som inte lämnar utdelningsbesked så här års då man har brutet räkenskapsår. Vill du spara i aktierna i sparboxen gör du det via Aktieinvest här.

2024 års bästa utdelningsbolag

Mjukvarubolaget Vitec behåller ledningen före fastighetsbolaget Wihlborgs när det gäller höjd utdelning varje år. Mina tre topplistor över utdelningshöjande svenska bolag och utdelningsaktier hittar du här.

Byggbolaget JM sänker utdelningen och jag degraderar därför aktien från topplistan över bolagen som alltid höjer.

Fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs sänker utdelningen för första gången på 29 år. Aktien lämnar därmed listan över bolag som aldrig sänker och hamnar på den tredje listan – den med de som sällan sänker.

Ny regel för de sällan sänkande bolagen

Jag inför en ny regel för listan över bolag som sällan sänker: Max två sänkningar på 25 år.

Skanska får därför lämna efter ännu en utdelningskapning. Även Telia kastar jag ut, för de hade tre sänkningar av ordinarie utdeningen sedan tidigare.

Castellum och Intrum har även de lämnat listan och eventuellt kan de återkomma om de återinför utdelningen inom ett eller två år.