Preferensaktier – utdelningar och villkor

Preferensaktier (preffar) är en sorts aktie vars kurs inte påverkas lika mycket av bolagets vinstutveckling som vanliga aktier (som ofta kallas stamaktier). Preffarna ger i regel inga utdelningshöjningar. Fördelen med preferensaktier är istället deras stabila utdelningar och att bolagen måste ge preferensaktieägarna utdelning innan stamaktieägarna kan få något.
Preferensaktierna påminner därför till viss del om företagsobligationer.

Som jag lovade i min första aktiebok finns här en sammanställning över de svenska preferensaktiernas villkor. Källa är bolagens bolagsordningar och prospekt, vilka kan hittas på respektive sajt. Kom ihåg att aktierna kan bli inlösta till inlösenkursen, men att de inte behöver bli det. Vid uppköp kan du tvingas sälja aktien till annan kurs än inlösenkursen.

Preferensaktie Utdelning per år i kr Verksamhet Inlösenkurs och övriga villkor
Aros Bostadsutveckling Pref 8,5 Bostadsutveckling 115 kr fram till 19 december 2020, därefter 100 kr.
Alm Equity Pref 8,4 Fastigheter 120 kr
Amasten Pref 20 Fastigheter 350 kr
Corem Pref 20 Fastigheter 500 kr
Eniro Pref 48 Katalog-tjänster Uppskjuten utdelning sedan 2017.
Fast Partner Pref 6,68 Fastigheter 116,67 kr
Footway Pref 8 E-handel. 105 kr.
Genova Property Pref 10,5 Fastigheter 130 kr fram till november 2025, därefter 110 kr.
Heimstaden Pref 20 Fastigheter 375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr.
K2A Pref 20 Fastigheter 325 kr
Klövern Pref 20 Fastigheter 500 kr
NP3 Pref B 2 Fastigheter 35 kr
Obducat Pref B 0,2 Teknik Kan bara lösas in mot en stamaktie. Utdelningen lagd på is 2018.
Oscar Properties Pref 20 Fastigheter 350 kr. Utdelningen lagd på is 2019.
Oscar Properties Pref B 50 Fastigheter 550 kr. Utdelningen lagd på is 2019. Aktieägarna kan heller inte längre begära frivillig inlösen till 500 kr varje mars månad.
Pegroco Pref 9,5 Investeringar 115 kr. Utdelningen inställd.
Preservia Pref (serie A) 10 Fastigheter 105 kr fram till 2022 då den höjs till 110 kr. Uppskjuten blev utdelningen från och med 2018.
Preservia Holding Pref (serie B) Ingen Fastigheter 305,15 kr.
Prime Living Pref 8,5 Fastigheter 125 kr. Inställd utdelning från 2018.
Quartiers Properties Pref 0,96 Fastigheter 12 kr.
Sagax Pref 2 Fastigheter 35 kr. Varje aktie kan lösas in mot en D-aktie.
SBB Pref 35 Fastigheter 750 kr till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr.
Sdiptech Pref 8 Infrastruktur-tjänster 105 kr.
Volati Pref 40 Industri-konglomerat 725 kr till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.

Preferensaktier ger oftast utdelning kvartalsvis, men du får fram direktavkastningen genom att dela den sammanlagda årliga utdelningen med aktiekursen. Tänk på att preferensaktierna med högst direktavkastning är de med högst risk och tvärtom.

Löptiden (durationen) på preferensaktier är i princip evig, vilket gör dem räntekänsliga. Varje bolags styrelse eller i förekommande fall bolagsstämma kan besluta om inlösen av alla preferensaktierna till inlösenkursen. Annars har preferensaktierna inget slutdatum.

Det är tveksamt om du ska köpa preferensaktier som handlas ovanför inlösenkursen. Blir det inlösen gör du då en kursförlust, som drar ned din avkastning.

Varför ger börsbolagen ut preferensaktier när direktavkastningen är högre än räntan på lån? I de flesta fall handlar det om att göra sig mindre beroende av banker och andra långivare. Dessutom räknas preferensaktier som eget kapital vilket ökar bolagets soliditet jämfört med om de tagit lån istället. Bättre finanser kan ge högre kreditrating och därmed lägre räntor på lånen.


(C) Marcus Hernhag 2012 - 2020