Preferensaktier – utdelningar och villkor

Preferensaktier (preffar) är en sorts aktie vars kurs inte påverkas lika mycket av bolagets vinstutveckling som vanliga aktier (som ofta kallas stamaktier). Fördelen med preferensaktier är deras stabila utdelningar och att bolagen måste ge preferensaktieägarna utdelning innan stamaktieägarna kan få något.
Preferensaktierna påminner därför till viss om företagsobligationer.

Som jag lovade i min första aktiebok finns här en sammanställning över de svenska preferensaktiernas villkor. Källa är bolagens bolagsordningar och prospekt, vilka kan hittas på respektive sajt.

Preferensaktie Utdelning per år i kr Verksamhet Inlösenkurs och övriga villkor
Agora Pref 20 Fastigheter 500 kr
Akelius Pref 20 Fastigheter 375 kr fram t.o.m. maj 2019, sedan 345 kr. 330 kr efter maj 2024.
Alm Equity Pref 8,4 Fastigheter 120 kr
Amasten Pref 20 Fastigheter 350 kr
Concent Pref 8 Fastigheter 95 kr. Uppskjuten utdelning under 2017.
Corem Pref 20 Fastigheter 500 kr
Eniro Pref 48 Katalog-tjänster Uppskjuten utdelning 2017.
Fast Partner Pref 20 Fastigheter 350 kr
Ferronordic Pref 120 Säljer maskiner. 1200 kr. Utdelningen höjs med 10 kr om året t.o.m. 2023.
Footway Pref 8 E-handel. 110 kr till juni 2019, därefter 105 kr.
Genova Property Pref 10,5 Fastigheter 130 kr fram till november 2025, därefter 110 kr.
Hancap Pref 3,5 Bygg-produkter 50 kr
Heimstaden Pref 20 Fastigheter 375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr.
Hemfosa Pref 10 Fastigheter 211,25 kr, efter aktiesplit på två. Efter november 2019 är det 195 kr och efter november 2024 är det 178,75 kr.
Högkullen Pref 2,4 Fastigheter 35,2 kr till juni 2018. 33,6 kr från juni 2018. Fr o m 25/7 2020 höjs utdelningen med 0,32 kr per år för att bli 3,68 kr efter 23/7 2023.
K2A Pref 20 Fastigheter 325 kr
Karlbergsvägen77 Pref Fastighet Inlösen fjärde kvartalet 2019. 7% i ränta på preff-kapitalet plus ev. vinstdelning
Klövern Pref 20 Fastigheter 500 kr
Obducat Pref B 0,2 Teknik En stamaktie
Oscar Properties Pref 20 Fastigheter 350 kr
Oscar Properties Pref B 35 Fastigheter 550 kr. Aktieägarna kan begära frivillig inlösen till 500 kr varje mars månad.
Pegroco Pref 9,5 Invest-eringar 115 kr
Preservia Pref 10 Fastigheter 105 kr fram till 2022 då den höjs till 110 kr.
Prime Living 8,5 Fastigheter 115 kr. Från och med den 11 oktober 2019  höjs direktavkastningen med 2 procentenheter till 10,5 procent räknat på teckningskursen 100 kr. Inlösenkursen höjs samtidigt från 115 kr till 125 kr.
Quartiers Properties Pref 0,96 Fastigheter 12 kr efter aktiesplit på tio.
Real Holding Pref1 20 Fastigheter 350 kr. Uppskjuten utdelning under 2017.
Sagax Pref 2 Fastigheter 35 kr. Varje aktie kan lösas in mot en D-aktie.
SAS Pref 50 Flyg 600 kr. Efter februari 2018 är det 525 kr i inlösenkurs. Fr.o.m. maj 2019 höjs utdelningen årligen med 5 kr på årsbasis tills den blir 75 kr på årsbasis i maj 2023.
SBB Pref 35 Fastigheter 750 kr till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr.
Sdiptech Pref 8 Infrastruktur-tjänster 110 kr till februari 2019 och därefter 105 kr.
Tobin Properties Pref 11,5 Fastigheter 110 kr. Inlösenkursen höjs till 130 kr i juni 2020.
Victoria Park Pref 20 Fastigheter 325 kr till 2019, sedan 300 kr till och med 2020, sen 275 kr från och med 2021.
Volati Pref 40 Industri-konglomerat 725 kr till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.
Zetadisplay Pref 9 IT/reklam 120 kr till november 2018, 110 kr till november 2020 och sen 105 kr.

Preferensaktier ger oftast utdelning kvartalsvis, men du får fram direktavkastningen genom att dela den sammanlagda årliga utdelningen med aktiekursen. Tänk på att preferensaktierna med högst direktavkastning är de med högst risk och tvärtom.

Löptiden (durationen) på preferensaktier är i princip evig, vilket gör dem räntekänsliga. Varje bolags styrelse eller i förekommande fall bolagsstämma kan besluta om inlösen av alla preferensaktierna till inlösenkursen. Annars har preferensaktierna inget slutdatum.

Det är tveksamt om du ska köpa preferensaktier som handlas ovanför inlösenkursen. Blir det inlösen gör du då en kursförlust, som drar ned din avkastning.(C) Marcus Hernhag 2012 - 2018