Preferensaktier – utdelningar och villkor

Preferensaktier kallas för preffar. Det är en sorts högutdelande aktie vars kurs inte påverkas lika mycket av bolagets vinstutveckling som vanliga aktier, vilket ofta kallas stamaktier. Preffarna ger i regel inga utdelningshöjningar.

Fördelen med preferensaktier är istället deras stabila utdelningar och att bolagen måste ge preferensaktieägarna utdelning innan stamaktieägarna kan få något. Preferensaktier påminner därför till viss del om företagsobligationer även om preffarna har lite högre risk.

Som jag lovade i min första aktiebok finns här en sammanställning över de svenska preferensaktiernas villkor. Källa är bolagens bolagsordningar och prospekt, vilka kan hittas på respektive sajt.

Jag försöker hålla tabellen ständigt uppdaterad, men har jag inte hunnit med kontakta mig gärna och påtala vad som ska ändras.

Kom ihåg att aktierna kan bli inlösta till inlösenkursen, men att de inte behöver bli det. Vid uppköp kan du tvingas sälja aktien till annan kurs än inlösenkursen.

PreferensaktieUtdelning per år i krVerksamhetInlösenkurs och övriga villkor
Aros Bostadsutveckling Pref8,5Bostadsutveckling115 kr fram till 19 december 2020, därefter 100 kr.
Alm Equity Pref8,4Fastigheter120 kr
Amasten Pref20Fastigheter350 kr
Corem Pref20Fastigheter500 kr
Eniro Pref48Katalog-tjänsterUppskjuten utdelning sedan 2017.
Fast Partner Pref6,68Fastigheter116,67 kr
Footway Pref8E-handel.105 kr.
Genova Property Pref10,5Fastigheter130 kr fram till november 2025, därefter 110 kr.
Heimstaden Pref20Fastigheter375 kr fram till maj 2025, därefter 330 kr.
K2A Pref20Fastigheter325 kr
Klövern Pref20Fastigheter500 kr
NP3 Pref B2Fastigheter35 kr
Obducat Pref B0,2TeknikKan bara lösas in mot en stamaktie. Utdelningen lagd på is 2018.
Oscar Properties Pref20Fastigheter350 kr. Utdelningen lagd på is 2019.
Oscar Properties Pref B50Fastigheter550 kr. Utdelningen lagd på is 2019. Aktieägarna kan heller inte längre begära frivillig inlösen till 500 kr varje mars månad.
Pegroco Pref9,5Investeringar115 kr. Utdelningen inställd.
Preservia Pref (serie A)10Fastigheter105 kr fram till 2022 då den höjs till 110 kr. Uppskjuten blev utdelningen från och med 2018.
Preservia Holding Pref (serie B)IngenFastigheter305,15 kr.
Prime Living Pref8,5Fastigheter125 kr. Inställd utdelning från 2018.
Quartiers Properties Pref0,96Fastigheter12 kr.
Sagax Pref2Fastigheter35 kr. Varje aktie kan lösas in mot en D-aktie.
SBB Pref35Fastigheter750 kr till 2020-10-05. Därefter 650 kr till 2024-10-05. Sen 600 kr.
Sdiptech Pref8Infrastruktur-tjänster105 kr.
Volati Pref40Industri-konglomeratUtdelningen temporärt uppskjuten i coronakrisen.
725 kr till maj 2020, 675 kr t o m 2025 och 625 kr efter maj 2025.

Preferensaktier ger oftast utdelning kvartalsvis, men du får fram direktavkastningen genom att dela den sammanlagda årliga utdelningen med aktiekursen. Tänk på att preferensaktierna med högst direktavkastning är de med högst risk och tvärtom.

Börsens bästa preferensaktier

Börsens bästa preferensaktier är de som ger hög direktavkastning, men inte har för hög risk. Hernhag.se:s tumregel som historiskt fungerat mycket väl är att max 7,5-8 procent i direktavkastning, annars är risken för hög. Marknaden är ofta smart och bra påläst och värderar i normala marknader preffarna utifrån riskerna.

Den enda preff som gett ca 8 procent och som sen ställt in utdelningen på grund av dålig ekonomi är bostadsutvecklaren Oscar Properties. Alla andra som ställt in utdelningen har haft högre direktavkastning, så det är en varningssignal.

Löptiden (durationen) på preferensaktier är i princip evig, vilket gör dem räntekänsliga. Varje bolags styrelse eller i förekommande fall bolagsstämma kan besluta om inlösen av alla preferensaktierna till inlösenkursen. Annars har preferensaktierna inget slutdatum.

Det är tveksamt om du ska köpa preferensaktier som handlas ovanför inlösenkursen. Blir det inlösen gör du då en kursförlust, som drar ned din avkastning.

Börsens bästa preferensaktier är därför de som handlas under sin inlösenkurs, i alla fall den nuvarande. Enstaka bolag ändrar nämligen inlösenkursen och helst vill vi att aktiekursen är under även eventuella framtida inlösenkurser.

Varför ger börsbolagen ut preferensaktier när direktavkastningen är högre än räntan på lån? I de flesta fall handlar det om att göra sig mindre beroende av banker och andra långivare. Dessutom räknas preferensaktier som eget kapital vilket ökar bolagets soliditet jämfört med om de tagit lån istället. Bättre finanser kan ge högre kreditrating och därmed lägre räntor på lånen.

De utdelningsaktier som ger störst totalavkastning är de vanliga stamaktierna och de hittar på min topplista över stabilaste utdelningsbolagen.

Preffar kallar vi preferensaktier för. Lär dig mer om dem i min bok.

Lär dig mer om preffar i aktieboken som du kan köpa via Adlibris och Bokus eller i signerat skick från Sterners Förlag.


(C) Marcus Hernhag 2012 - 2020