Ryssland allt mer ett rysarland

Ryska fastighetsfonderna, numera Norrpada, har det allt värre i Ryssland. Så här berättar de själva i en statusrapport:

”Egna erfarenheter har t.ex. varit att en bekant till oss, en rysk fastighetsägare, i januari kom till sin fastighet på Bolshaya Nikitskaya, ett av de absolut bästa lägena i Moskva, och möttes av människor som bad honom lämna. De förklarade för honom att han sålt fastigheten till dem. De visade upp köpekontrakt och lagfarter och kastade ut honom. I maj 2014 övervägde han att sälja fastigheten för 200 miljoner dollar. Nu har han en hopplös kamp i rysk domstol att se framför sig ett par år. En kamp han med största sannolikhet förlorar.”

Anarkin och rättshaverin i Ryssland rycker allt närmare av detta att döma. Nu tror jag inte att alla stjäl från alla och det är nog stor skillnad på vilka tillgångar man äger och vilka kontakter man har. Norrpada och andra i ”rysarland” anar i alla fall onåd:

”Vi kan idag inte längre utesluta att en fientligt övertagande av vår mark skulle kunna ske. Idag har så pass många så stora problem av olika slag att en sådan händelse skulle bli oerhört svårt att i dagsläget få gehör för och få rätt i en domstol. Vi skulle dessutom sakna medel att driva en sådan process.”

Norrpada är å andra sidan redan konkursfärdigt, eftersom man inte kunnat tjäna pengar på de tomträtter man äger. Inte så mycket till tillgångar att norpa. 

Jag hoppas att t.ex. Fortum säljer sin verksamhet i Ryssland om en köpare hör av sig. Om fel köpare får nobben vet man ju inte hur det går… även om elproduktion nog är viktigare för samhället och styrs/övervakas mer av Putins reformer än fastighetsmarknaden. Fastigheter i Ryssland innebär nog stor risk för maffiametoder och andra problem, fråga bara Ruric som misslyckades helt med sin affärsidé. 

All ryskt exponering som ett bolag har får ses som en lottsedel i verksamheten. Det kan med tur bli vinst, men risken är skyhög.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)