Blir SBB D värdelös utan utdelning?

SBB kommer enligt 2023 års bokslut på SBB.se inte att ge någon utdelning från våren 2024. Om det varar för evigt – är då d-aktien värdelös?

Blir SBB D värdelös utan utdelning? Min slutsats: Om SBB överlever och bara kör på utan utdelning som Balder är d-aktien värdelös. Det skulle skada bolagets rykte och därför lär bolagsledningen och bolagets huvudägare vilja ha utdelning igen.

Läsarfråga: Om SBB inte betalar utdelning på sin D-aktie, kommer den utdelningen ackumuleras/sparas så att det betalas ut senare, när utdelning betalas på a/b-aktierna? En D-aktie är ju värdelös om utdelning aldrig betalas ut och ett bolag kan ju ändra utdelningspolicy. SBB kan bli ett Balder som återinvesterar allt. Hur skall man tänka kring detta?

Svar: D-aktien har enligt SBB:s bolagsordning rätt till utdelning utifrån vad a- och b-aktien ger:

”Stamaktierna av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2) kronor per aktie och år.”

Svaret på läsarfrågan finns i SBB:s bolagsordning och den intressantaste biten, som jag ska försöka tolka, har jag svärtat:

”Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.”

Det är ett väldigt viktigt OM det där. Om SBB aldrig någonsin beslutar om utdelning på stamaktie B kommer d-aktieägarna aldrig någonsin att få utdelning heller. Varken upplupen eller ny. Enda värdet då vore om bolaget upplöses och det då finns kapital att dela ut.

”Upplöses bolaget ska samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D ska dock endast ha rätt till maximalt trettioen (31) kronor per aktie.”

Min slutsats: Om SBB överlever och bara kör på utan utdelning som Balder är d-aktien värdelös. Det skulle skada bolagets rykte och därför lär bolagsledningen och bolagets huvudägare vilja ha utdelning igen.

All generellt fakta och villkor om d-aktier har jag på denna sida.

13 reaktioner till “Blir SBB D värdelös utan utdelning?”

 1. Detsamma gäller alla aktier, även SBB B. Aktier i ett företag som aldrig någonsin kommer fördela kontanter till sina ägare är värdelösa.

  Värdet på aktier i företag som inte delar ut just nu kommer från en förhoppning att de kommer fördela pengar i framtiden.

  (Eller i fallet SAS: en förhoppning att det går att hitta en större dåre)

  1. I teorin ska förvisso värdet på en aktie vara nuvärdet av alla framtida utdelningar (Gordons formel). Å andra sidan innebär det att t.ex. Berkshire Hathaway är ett värdelöst bolag och det är det uppenbart inte.
   SBB B kan med andra ord värderas på andra sätt än SBB D.

   1. Det är skillnad på ”kan aldrig någonsin generera pengar” (SBB B om de vägrar att dela ut för SBB D) och ”just nu har företaget sagt att det inte kommer dela ut pengar” (Berkshire Hathaway).

    Berkshire Hathaway har potentialen att generera pengar vilket ger aktien värde. Just det bolaget står antagligen för en del förändringar när Buffett inte finns och hans ägarmakt sprids ut så ingen vet om hans filosofi kommer överleva. Kuriosa är också att han själv som aktieköpare värderar aktier som fördelar värdet till aktieägare, inte företag vars värde bygger helt på förhoppningar om ”en större dåre”.

 2. Tack för en bra sammanfattning. Dock, har SBB något rykte kvar att vara rädd om? Visst, de har ju vissa tillgångar i form av fastigheter, men dessa tycker jag knoppas av på löpande band. Frågan är vad som finns kvar när slaktkniven har gjort sitt?

  1. Ryktet kan allt bli sämre. De har hittills bara gjort för offensiva affärer och hamnat i skuldträsket, inte betett sig som bedragare eller som oseriösa.
   Frågan är verkligen hur mycket de kan tjäna när bolaget nästan monteras ned i form av försäljningar och avknoppningar.

 3. En intressant händelse är väl att Leiv själv har sålt en hel del SBB B köpt ett stort antal SBB D istället. Vore intressant att få veta hur han resonerar…

 4. Hej, hoppas allt är bra.

  Förlorar nästan alltid mot DJ USA + att jag ser att OMXS30 nästan alltid också gör det.

  Har du några tips till någon som bara sparat svenska aktier att starta med i USA?
  Mvh

  1. Hej!
   Jo, tack. Det är fint här. USA-index går upp mycket för att de stora teknikbolaget stiger. Deras andel av börsindex är större än någonsin. Historiskt pendlar det då sektorer förr eller senare börjar minska istället. Frågan är bara när och varför teknikjättarna skulle tappa mot allt annat på börsen. I princip alla fonder mot USA har de här bolagen.

 5. Hej!
  Nytt köp Avanza innebär att du blir dubbelexponerad mot marknaden, kan ju vara bra om det går upp, eftersom du har creades också. Spännande har höra ditt resonemang utifrån långsiktighet och diversifiering.
  Tacksam för svar!

  1. Hej!
   Ja, jag ville öka i Avanza. Posten jag har i Creades är inte så jättestor och inte den i Avanza heller. Totalt kanske 2% av portföljen i Avanza.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)