Sparboxen-bolagens första kvartal 2023

Alla bolag i sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag har nu rapporterat för 2023 års första kvartal. Här är mina kommentarer:

Fettillverkaren AAK var först ut med en vinstuppjustering (omvänd vinstvarning) och det lyfte aktien. Under första kvartalet blev det vinstrekord och rörelseresultatet per kilo ökade 53 procent. Inflation förekommer uppenbarligen även i börsbolagens intäkter och vinster. Ett styrkebesked från AAK, som nu även gynnas av att råvarupriserna mattats av lite.

Matbutikernas Axfood behöll sin rörelsemarginal på 3,9 procent under kvartalet. Detta exklusive jämförelsestörande poster. Därmed har man inte skickat mer inflation vidare till kunderna än man fått i kostnadsled. Intäkterna växte 16 procent och rörelsevinsten med 15 procent. Enda svagheten är att värdet på aktierna i Mathem skrivits ned med 83 procent. Sammantaget en stabil rapport. Det är ännu inte något fyndläge värderingsmässigt i aktien.

Bahnhof fortsatte att gå bra under första kvartalet då omsättningen steg 8 procent och nettovinsten med 17 procent. Arbetet med att flytta aktien från Spotlight går vidare och nu meddelar bolaget att man ska notera sig på First North för att sedan hamna på Mid Cap på Stockholmsbörsen. Bahnhofs prognos för helåret 2023 är en omsättningstillväxt på ca 10 procent och rörelsemarginal på ca 12 procent.

BTS fortsatte växa sina intäkter trots svagare utveckling i Nordamerika. Totalt 2 procent i organisk tillväxt medan kvartalets resultat föll ganska hårt med 21 procent till 1,17 per aktie. Nu blir det besparingar och tack vare dessa är prognosen fortsatt ett förbättrat resultat under 2023. Detta även om vd Jessica Skon menar att osäkerheten har ökat. Aktiemarknaden sänkte aktien ytterligare på rapporten. Långsiktigt tror jag säkert att BTS kommer att återhämta sig och växa vidare och att det är ett bra läge att månadsspara.

IT-bolaget Hexagon tuffade på ungefär som vanligt med 8 procent i organisk tillväxt, vilket innebär till fasta växelkurser och med jämförbar struktur. Även vinsten steg, hur mycket beror på alla justeringar som finns i rapporten. Rörelsemarginalen var omkring oförändrad och enligt nye VD:n finns det anledning att vara optimistiska när det gäller tillväxten i Kina och Asien under resten av året. Långsiktigt tycker jag att Hexagons ganska stora verksamhet i Kina är en tydlig politisk risk.

Inkassobolaget Intrum kom med vad som vid en första anblick var en katastrofrapport för årets tre första månader. Intäktstillväxten var nära noll och vinsten netto allt nästan raderades ut. Den justerade avkastningen på portföljinvesteringarna var ändå oförändrade 13 procent. Resultatmåttet ”Cash EBITDA” föll med mer hanterliga 10 procent. Det är ett kassaflödesfokuserat rörelseresultat, kan vi säga. Framöver lär det ljusna lite när domstolsstrejken i Spanien är över och Intrums befintliga och nya effektivitets- och sparprogram biter.

Aktiekursen är otvivelaktigt en sorg för sparboxen. Intrum sänker den nästan på egen hand och det gör lite ont i hjärtat. Kanske expansionen gick lite för snabbt i Sydeuropa och all omstrukturering i bolaget har inte blivit optimalt än.

Jag avvaktar mer information om hur det går för bolaget, vilket åtminstone kommer den 13 september när Intrum har (sin framflyttade) kapitalmarknadsdag och vi får se hur de stakat ut sina strategiska prioriteringar på medellång sikt. I kvartalsrapporten uppger bolaget ”pågående dialoger kring avyttringar och investeringspartnerskap” så vi får se vad som händer under resten av året.

Något som hände redan den 11 maj var pressmeddelandet att man gjort ett förvärv i Spanien, som fick kursen att rekylera upp en bit den dagen.

Intrums hjärta av kassaflödesgenererande verksamhet är det inget fel på. Minns exempelvis att bolaget i höstas svarade mig att ”Den nuvarande makroekonomiska miljön förväntas leda till ökad efterfrågan av våra tjänster och ett ökat inflöde av nya ärenden, särskilt under 2023.” Återstår nu att se hur sant det är.

Investmentbolaget Investor matchade börsindex under första kvartalet. Utifrån bolagets kvartalsrapport verkar de onoterade innehaven ha gått relativt bra.

Lagercrantz kom den 16 maj med bokslut. Utdelningen höjs med 23 procent till 1,60 kr per aktie vilket är en höjning med 30 öre per aktie. Försäljningen under det senaste kvartalet steg 9 procent och via förvärv blev tillväxten totalt 30 procent. Per aktie steg vinsten med 24 procent till 1,03 kr per aktie. Sammantaget en riktigt bra rapport och jag är glad att jag tog in aktien i sparboxen efter Castellum.

IT-konsulten Softronics första kvartal var ett steg framåt efter den svaga avslutningen på 2022. Under första kvartalet 2023 växte intäkterna med 5 procent till 233 miljoner kr, medan rörelsemarginalen fortsatt ligger på lägre nivåer än motsvarande period ett år tidigare. 15 procent lägre rörelsevinst är dåligt och jag saknar utförlig information om varför resultatutvecklingen är som den är.

Mina bekymrade veck i pannan är kvar och aktien byts nu ut mot Ework Group. Mer om aktiebytet och min analys av läget hittar du här.

Fastighetsbolaget Wihlborgs substansvärde per den 31 mars var 92 kr per aktie. Tack vare att intäkterna per aktie steg 22 procent under första kvartalet kunde stigande kostnader pareras. Förvaltningsresultatet sjönk 2 procent och värdeförändringarna på fastigheter var bara -28 miljoner kr. Finanserna beskriver bolaget i rapporten så här: ”Soliditet och belåningsgrad är i princip oförändrade under kvartalet på 41,1 respektive 48,5 procent.”
En helt okej rapport, enligt mig.

Utdelningshöjarna i sparboxen

Jag är långsiktigt full av optimism när det gäller utdelningshöjarna i sparboxen. Detta trots kursnedgången i BTS nu i maj 2023.

Utdelningshöjarna i sparboxen är jag klart nöjd med nu i maj 2023.

Börja månadsspara i sparboxen eller gör ett engångsköp av aktierna via anmälan hos Aktieinvest. Ett ISK där så kan du köpa för exakt samma summa i alla bolagen varje månad. Det är det kanske enklaste sättet att köpa aktier för små summor i många bolag samtidigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)