Bra andra kvartal 2023 för bolagen i sparboxen

Sammantaget rapporterade bolagen i Sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag bra för 2023 års andra kvartal. Här är min genomgång!

På sistone har värdeaktier generellt på börsen gått bättre än de mer högtflygande aktierna med utdelningstillväxt som adelsmärke. Sparboxen som vi kan spara i via Aktieinvest.se har båda sorterna så vi har under senaste månaden fått en spretig utveckling i kurserna.

Långsiktigt litar jag mycket på konceptet med utdelningar i en sparbox och fortsätter att månadsspara.

Sammantaget rapporterade bolagen i Sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag bra för 2023 års andra kvartal. Här är min genomgång! 

Långsiktigt litar jag mycket på konceptet med utdelningar i en sparbox och fortsätter att månadsspara.

AAK redovisade blandad utveckling. Detta då volymerna exklusive Ryssland minskade med 7 procent, vilket kompenserades av att rörelsevinsten exklusive valutakurseffekter och jämförelsestörande poster ökade med 36 procent. Den förbättrade rörelsemarginalen är glädjande då bolagets efterfrågan från konsumenterna var svagare än föregående år, framför allt inom Chocolate & Confectionery Fats och Food Ingredients.
–>Produktivitetsförbättringar och att lyckas sälja speciallösningar är två faktorer bakom de förbättrade marginalerna. Gott så! Vegofetter hör till framtiden och målet är att från 2025 enbart köpa in palmolja från verifierat avskogningsfria områden.
–>Rapporten i PDF.

Axfood steg 8 procent på sina halvårssiffror. Intäkterna var upp 9,9 procent per aktie medan utvecklingen för vinsten per aktie steg mer modesta 6,5 procent. Ökade engångskostnader är en anledning till det är att det nya högautomatiserade logistikcentret i Bålsta ännu inte är intrimmat till fullo.
–>Långsiktigt blir det säkert bra med det nya lagret och det är även lovande att Willys går som tåget intäktsmässigt.
–>Rapporten i PDF.

Bahnhof överraskade med att äntligen berätta något om den tidigare vid ett enstaka tillfälle nämnda expansionen utomlands. Verksamhet har startats i Finland och resten av Norden står på tur. Under andra kvartalet växte intäkterna med måttliga 6,5 procent medan rörelseresultatet var oförändrat. Bahnhofs prognos för helåret 2023 är fortsatt en omsättningstillväxt på ca 10 procent med en rörelsemarginal på ca 12 procent.
–>Bahnhof fortsätter att få allt fler kunder i Sverige, även om andra kvartalet inte var någon riktig höjdare. Framöver finns nu risk för uppstartskostnader i de nya länderna. Det positiva är att man behåller helårsprognosen och att vd Jon Karlung bedömer att det finns en ”tydlig positiv uppsida” för de kommande kvartalen. Bahnhof har därför chans att fortsätta utklassa Tele2 och Telia på börsen.
–>Rapporten i PDF.

BTS föll först på sin rapport för att sedan återhämta sig. Den digitala utbildaren av chefer rapporterade oförändrade intäkter justerat för valutaeffekter. Nettovinsten sjönk under detta andra kvartal med 10 procent. Dessutom sänker man prognosen/utsikterna till oförändrad vinst under 2023. Det innebär förbättrat resultat under andra halvåret.
–>Att marknaden har blivit mer avvaktande är sånt som händer i lågkonjunkturer innan marknaden vänder upp igen. Framtiden blir snarare ljusare, då BTS nu börjar använda stora AI-språkmodeller (Large Language Models – LLM) internt. Det visade sig öka produktiviteten. BTS utvecklar även andra AI-relaterade tjänster.
–>Rapporten i PDF.

Ework rapporterade klart bättre än sina sektorkollegor B3, Knowit och Softronic. Eworks intäkter ökade under kvartalet med 10,5 procent och nettovinsten steg med 23,5 procent. Enda negativa var att orderingången minskade med 4,8 procent till 5492 miljoner kr samt att vd Karin Schreil uppger att man såg en mer avvaktande marknad och dämpad efterfrågan. Tillväxttakten väntas därför sakta in under kommande kvartal.
–>Lågkonjunkturen är här och trots det har Ework fortsatt att växa. Det blir tuffare under andra halvåret och att alls växa vore starkt. Jag tycker att det nu och under hösten är ett bra läge i aktien.
–>Rapporten i PDF.

Hexagons andra kvartal var blandat. Bra intäktstillväxt på 8 procent organiskt, men försämrat resultat och kassaflöde. Ett sparprogram med full effekt 2025 ska förbättra den trots allt höga rörelsemarginalen. Aktien rasade på rapporten och har även pressats av blankarrapporter.
–>Min utgångspunkt är att det handlar om kortsiktig oro i kursen. På fem år litar jag fullt och fast på bolagets produkter. Att man under kvartalet tecknade det största avtalet hittills gällande autonoma vägtåg för gruvdrift. Hexagons ”drive-bywire-teknik” och den långsiktiga efterfrågan på metaller till elektrifieringen av samhället känns lovande.
–>Rapporten i PDF.

Investors totalavkastning under andra kvartalet blev 6 procent och det var bättre än de 2 procent som SIXRX avkastningsindex gav. Substansrabatten låg vid rapporttillfället i mitten av juni på ca 16,7 procent enligt ibindex.se.
–>Ett relativt börsindex bra kvartal. Jag funderar över riskerna med att industribolagen Atlas Copco och ABB tillsammans utgör 30 procent av tillgångarna. Det är väldigt mycket.
–> Rapporten i PDF.

Lagercrantz förvärv och egen växtkraft får både intäkter och vinst att lyfta. Rörelsevinsten före avskrivningar steg 25 procent under kvartalet april-juni i det brutna räkenskapsåret.
”Framgångarna innebär att vi når vårt mål om 1 miljard i vinst efter finansnetto på rullande 12 månader. Målet lanserades i april 2021 och var att dubbla resultatet till en miljard inom 5 år, något som nu infriats med nivån 1 012 MSEK, knappt 3 år tidigare än planerat.”
–>Bara att hålla i aktierna för de kommande åren. Helt immun mot konjunktursvängningar är man som industribolag nog inte. Hittills märks ingen svaghet.
–>Rapporten i PDF.

Latour redovisade ett substansvärde på 178 kr den 18 augusti 2023. Då aktiekursen var 189 kr innebär det 6 procent i premie, vilket är relativt lågt för att vara Latour. Industrirörelsen gick riktigt bra under kvartalet, fast orderingången i jämförbara enheter och valutor minskade med 13 procent.
–> Den onoterade industrirörelsen kanske betingar ett högre värde än vad den är bokförd till och därmed behöver premien inte vara fel. Definitivt inte nu när den minskat och Latour värderas klart lägre än den premie på 40 procent som är genomsnittet på tre år, enligt sajten Ibindex.
–>Rapporten i PDF.

Wihlborgs ökade driftnettot under kvartalet med fina 25 procent. Samtidigt trefaldigades räntekostnaderna så förvaltningsresultatet steg bara 1 procent till 491 miljoner kr. Värdeförändringarna på fastigheterna var måttliga -59 miljoner kr och minskade värdeökningar på derivat fick resultat före och efter skatt att minska rejält. De båda posterna med värdeförändringar påverkar inte kassaflödena så det är inte lika viktiga.
–>Det är glädjande att se att Wihlborgs presterar fortsatt hyggligt och håller förvaltningsresultatet uppe. Substansvärdet står sig därmed runt 90 kr.
–>Rapporten i PDF.

2 reaktioner till “Bra andra kvartal 2023 för bolagen i sparboxen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)