Sparkalkylator – Så funkar ränta på ränta-effekten

Här är en bra sparkalkylator för att beräkna avkastning på sparande och ränta-på-ränta-effekten. Mer information om den effekten finns längre ned på denna sida.

Har du liten skärm så inte hela sparkalkylatorn syns får du gå till hernhag.se/kalkyl.php. Sparkalkylatorn erbjuds i samarbete med

Räkneexempel för att dubbla kapitalet

I denna sparkalkylator behöver du åtta år för att dubbla kapitalet i ISK och KF om du ställer in 10 procent i värdeutveckling och statslåneränta på 1,5%. Detta utan månadsinsättningar eller engångsinsättningar så se till att de rutorna har noll ifyllt. Du sätter i denna kalkyl en nolla även på fasta och rörliga avgifter samt har samma värde i rutan för ingående värde som inbetalt värde.

Anledningen till att du inte behöver tio år för att med 10 procent i ränta få 100 procent mer beror på ränta på ränta-effekten.

Så fungerar ränta på ränta-effekten

Ränta på ränta-effekten innebär att samma antal procent i avkastning ger mer och mer värdeökning räknat i kronor och ören i takt med att kapitalet växer. Ju längre du håller på desto snabbare går det.

Du behöver till exempel inte 10 procents avkastning i 10 år för att få 100 procents avkastning. Det tar bara drygt sju år att dubbla kapitalet då den årliga genomsnittliga avkastningen beräknas på ett allt större belopp för varje år som går.

Ränta på ränta-effekten kallas ibland för världens åttonde underverk, eftersom effekten tids nog blir så kraftfull. Det är den här matematiska effekten som kan göra oss aktiesparare rika, ge oss aktieutdelningar som sätter guldkant på tillvaron eller försörjer oss.

Ibland går börsen och aktierna ned. Avkastningen som ger ränta-på-ränta-effekt sett över flera år mäts som genomsnitt. Väljer du någorlunda klokt så kan du räkna med att aktier är den bästa tillgången att spara i.

När man pratar om ränta på ränta tar man i regel inte hänsyn till skatt. Det beror på att aktiedepåer beskattar annorlunda jämfört med investeringssparkonto och kapitalförsäkring. Det krävs 10 procent om året i nettoavkastning (efter skatt) för att dubbla kapitalet.

FRÅGOR FRÅN NYBÖRJARE OCH MINA SVAR OM RÄNTA PÅ RÄNTA-EFFEKTEN
Du behöver inte sälja och sen återinvestera kapitalet för att få ränta-på-ränta. Däremot behöver du återinvestera utdelningar och räntor. Det är nämligen på investerat kapital som effekten uppstår. 

Du behöver inte ha allt i samma depå för maximal ränta på ränta-effekt. Det går bra att sprida det till olika depåer så länge beskattningen är densamma. 

Mer om hur räknar med sparkalkylatorn

Skillnad mellan ingående värde och inbetalt värde
Ditt ingående värde är det värde du har på kapitalet nu, år ett. Skriver du exempelvis in 200 000 kr i inbetalt värde och 100 000 kr ingående värde innebär att du nu år ett har halverat ditt kapital sedan du började en gång i tiden. Om du i övrigt har samma siffror som i stycket ovan och framöver dubblar dina 100 000 kr på åtta år är därmed tillbaka på ca 200 000 kr. Avkastningsraden i tabellen visar därför på låga siffror då.

Testa dig fram
Testa olika siffror i månadssparande kalkylera avkastningen i olika scenarior. Kanske kommer skatten på ISK och KF att stiga framöver om räntorna stiger. Kanske blir den genomsnittliga avkastningen på börsen lägre än det historiska genomsnittet på 8-10 procent. Kanske har du räntefonder eller andra tillgångar i ditt sparande som sänker både risken och tryggheten? Det finns inga garantier om framtiden.

Skatt i aktiedepå
Skatten på en traditionell aktiedepå är 30 procents kapitalskatt. Det innebär att du inte betalar någon skatt alls förrän du säljer med vinst. Kalkylatorn ovan utgår från att du inte får årliga aktieutdelningar utan har aktier som investmentbolaget Berkshire Hathaway som inte ger utdelning. Har du aktier som ger utdelning kommer utdelningen att beskattas med 30 procents kapitalskatt och då blir avkastningen sämre än vad kalkylatorn och grafen visar.

Överkurs – Ränta på ränta-effekten och geometriskt medelvärde

Anledningen till att ränta på ränta-effekten ger avkastningsgrafer som pekar allt brantare uppåt är att den är ett så kallat geometriskt medelvärde. Detta är inget rakt genomsnitt, utan bygger på att förräntningen sker på ett allt större (ofta årligt) tal. Den ackumulationen innebär att det via ränta på ränta-effekten krävs lägre procentuell avkastning eller ränta för att uppnå samma absoluta avkastning eller ränta.

Bild till vår sparkalkylator. Oavsett om du har en tillgång eller en skuld ökar den allt snabbare tack vare ränta på ränta-effekten. Grafen är från boken Lyckligare Ungdom.
Oavsett om du har en tillgång eller en skuld ökar den allt snabbare tack vare ränta på ränta-effekten. Grafen är från boken Lyckligare Ungdom.

Ett vanligt rakt genomsnitt (aritmetiskt medelvärde) är att du exempelvis tar 100 procent i avkastning och delar det på de tio åren det tog dig att uppnå det. Medelvärdet blir då 10 procent om året.

Geometriskt medelvärde blir däremot 7,2 procent i avkastning om året. Klart lägre summa än det raka genomsnittets tio, men avkastningen på de tio åren är ändå exakt samma 100 procent.

För formeln för ränta på ränta-effekten och det geometriska medelvärdet se Wikipedia.

Apropå de där 7,2 procent om året i avkastning för att dubbla kapitalet på tio år. Det är därifrån 72:ans regel kommer. För 72 delat på 10 procent i årlig återinvesterad avkastning ger svaret att du dubblar ditt kapital på sju år. Läs mer om hur du ska tänka kring detta i kapitel sex i Bli rik på aktieutdelning.

Pyramidspelet som visar på ränta på ränta-effektens storhet

Det är smart att räkna ut vad bluffmakares orealistiska löften och mål skulle innebär sett över många år. Ett konkret exempel på hur extremt ränta på ränta-effekten och geometiska medelvärden slår är bluffen Mind.Capital. De lovade 0,5-1,5 procent om dagen i avkastning, vilket är mycket mer än det låter. 

Mina uträkningar i en varnande krönika hos Privata Affärer oktober 2021 (länk öppnar i nytt fönster) mynnar ut i att 1 procent om dagen 365 dagar om året nästan 38-faldigar kapitalet på ett år. 1,01 upphöjt i 365. Valutor och kryptotillgångar handlas varje dag året om. 

På tio år innebär 1 procent om dagen orealistiska belopp. Närmare bestämt innebär det att du ”5929448572069430-faldigar din ursprungliga insats. Det är 5929 biljoner gånger kapitalet. En satsad dollar har då gett dig en förmögenhet som är 70 gånger större än världens årliga BNP. Då krävs det med andra ord inte så oerhört mycket i startkapital för att du skulle äga mer eller mindre allt i hela världen.”

Stöter du någon gång på en misstänkt hög garanti om lägsta avkastning – testa då gärna i denna sidas sparkalkylator. Är ens 25 procent om året realistiskt att hoppas på när börsen historiskt gett 9-10 procent?

Vill du bli rik bör du skynda långsamt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)