Sparkalkylator – Ränta på ränta-effekten

Här är en bra kalkylator för att beräkna avkastning på sparande och ränta-på-ränta-effekten. Har du liten skärm så inte hela sparkalkylatorn syns får du gå till hernhag.se/kalkyl.php. Sparkalkylatorn erbjuds i samarbete med

Ränta-på-ränta-effekten
Ränta-på-ränta-effekten innebär att du till exempel inte behöver 10 procents avkastning i 10 år för att få 100 procents avkastning exklusive skatt. Det tar bara drygt sju år att dubbla kapitalet före skatteeffekter då den årliga genomsnittliga avkastningen beräknas på ett allt större belopp för varje år som går.

Räkneexempel för att dubbla kapitalet
I sparkalkylatorn ovan behöver du åtta år för att dubbla kapitalet i ISK och KF om du ställer in 10 procent i värdeutveckling och statslåneränta på 1,5%. Detta utan månadsinsättningar eller engångsinsättningar så de rutorna blir noll. Du sätter i detta exempel en nolla även på fasta och rörliga avgifter samt har samma värde i rutan för ingående värde som inbetalt värde.

Skillnad mellan ingående värde och inbetalt värde
Ditt ingående värde är det värde du har på kapitalet nu, år ett. Skriver du exempelvis in 200 000 kr i inbetalt värde och 100 000 kr ingående värde innebär att du nu år ett har halverat ditt kapital sedan du började en gång i tiden. Om du i övrigt har samma siffror som i stycket ovan och framöver dubblar dina 100 000 kr på åtta år är därmed tillbaka på ca 200 000 kr. Avkastningsraden i tabellen visar därför på låga siffror då.

Testa dig fram
Testa olika siffror i månadssparande mät avkastning i olika scenarior. Kanske kommer skatten på ISK och KF att stiga framöver om räntorna stiger. Kanske blir den genomsnittliga avkastningen på börsen lägre än det historiska genomsnittet på 8-10 procent. Kanske har du räntefonder eller andra tillgångar i ditt sparande som sänker både risken och tryggheten? Det finns inga garantier om framtiden.

Skatt i aktiedepå
Skatten på en traditionell aktiedepå är 30 procents kapitalskatt. Det innebär att du inte betalar någon skatt alls förrän du säljer med vinst. Kalkylatorn utgår från att du inte får årliga aktieutdelningar utan har aktier som Berkshire Hathaway som inte ger utdelning. Har du aktier som ger utdelning kommer utdelningen att beskattas med 30 procents kapitalskatt och då blir avkastningen sämre än vad kalkylatorn och grafen visar.