Din sparkvot visar hur snabbt du kan bli rik

Din sparkvot är andelen av din inkomst som du sparar. Ju högre sparkvot i procent desto snabbare når du ekonomisk frihet eller om du så vill blir rik.

Så här räknar du ut sparkvoten: Tjänar du exempelvis 20000 kr efter skatt och sparar 2000 kr är din sparkvot klart godkända 10 procent.

Utgångspunkten är att du enbart ska räkna in dina fleråriga investeringar i sparkvoten. Ditt månatliga överskott som består av kortsiktigt kontosparande till exempelvis din semester eller till kommande köp av kylskåp är inget som ska ingå i din långsiktiga sparkvot. I en kortsiktig är en annan sak.

Sparkvoten visar också hur snabbt du blir ekonomiskt fri. Det kan liknas vid den lägsta graden av ekonomiskt oberoende. I sin yttersta form kräver ekonomiskt oberoende enormt mycket kapital, vida mer än att du bara kan leva på kapitalet.

Du kan spara mer än du anar

Din sparkvot kan vara högre än du tror. Enligt boken 101 tankar om aktier på sidorna 216-217 finns det en studie från Princeton i USA där de frågade ett antal slumpvis utvalda personer om de kunde spara 20 procent av inkomsten. Majoriteten svarade att det var otänkbart.

Samma fråga men annorlunda formulerat gav ett helt annat svar. Till en annan slumpmässigt utvald grupp frågade de om de kunde leva på 80 procent av inkomsten. Det var enligt svaren fullt möjligt.

Som man frågar får man svar. Min slutsats är i vart fall att ser vi på sparande med rätt mindset och inställning blir sparande lättare och sparkvoten högre. Du behöver känna glädje av att se dina investeringar växa så din trygghet och framtida frihet ökar.

Sparkvoten visar antalet år till ekonomisk frihet

Din sparkvot visar hur många år du det tar innan du är ekonomisk fri, om du nu inte redan har nått dit. Ju högre kvot desto färre år, om vi antar genomsnittlig avkastning på dina placeringar och investeringar.

Sajten Networthyfi.com har en kalkylator där vi kan räkna ut hur lång tid det tar. Jag fyllde som du kan se via denna länk i 5 procent i real avkastning (efter inflation), en sparkvot på 50 procent och ingen förmögenhet vid start.

Här nedan resultatet utifrån mitt eget kalkylblad som jag tog fram för dubbelkolla hur de räknat och för att få fram en trevlig graf.

Sparkvoten som gör dig rik på 15-17 år beroende på hur man räknar.
Efter 16,6 år räcker dina finansiella inkomster till 100 procent av dina hushållskostnader, ditt leverne. Detta om du årligen tar ut 4 procent av din nettoförmögenhet.

Nedan samma sak fast i tabellform. Se gärna även Mr Money Mustaches blogginlägg om detta. Du kan se mina uträkningar i Google Sheets här.

Din sparkvot visar antalet år tills du är ekonomiskt fri. Här en tabell över det.
Följer du fyraprocentsregeln tar det 16,6 år att bli ekonomiskt fri med 5 procent i real avkastning (efter inflation).

Som jag skriver på min sida om att bli ekonomiskt fri via fyraprocentsregeln är den defensiv. Detta även enligt mannen som skapade den. Troligen kan du utgå från att du kan ta ut 5 procent om året sen du nått friheten, vilket enligt tabellen ovan är efter 15 år.

Viktigt! Om du lever sparsamt eller snålt för att sedan när du blivit rik kunna leva ett liv i lyx tar det längre tid än i exemplet ovan. Det bygger istället på att du lever på samma sätt efter att du blivit ekonomiskt fri, att du har samma levnadskostnader och utgifter.

Sparkvoten och inflationen. Networthyfi och jag utgår i detta exempel från 5 procent i årlig avkastning och räkneexemplet är i reala termer, men det är sällan exakt noll i inflation.

I praktiken behöver och får du med andra ord mer än 5 procent om året. Är inflationen 2 procent får du 7 procent om året i avkastning. Detta då börsbolagens intäkter ökar minst i samma takt som kostnaderna, så att inflationen även finns i intäktsled för då kommer en oförändrad rörelsemarginal att skapa inflation även för vinsten.

Troligen kommer även dina levnadskostnader att öka med inflationens 2 procent om året. Att lägga på inflationens 2 procentenheter både på avkastningen och på inkomster och utgifter förändrar inte hur många år det tar att bli ekonomiskt fri med en sparkvot på 50 procent.

Vad har Hernhag för sparkvot?

På frågan vilken sparkvot jag har är svaret att jag under 2001-2015 kanske sparande uppåt 50 procent i sparkvot de flesta månader. Därefter har månaderna då det är lägre andel blivit klart fler, men mina inkomster är väldigt ryckiga beroende på hur böckerna säljer och när jag får mina författarroyalties.

Jag hade lite sparkapital innan jag började arbeta och spara på riktigt och visst kunde jag om jag hade velat leva på min sparsamma budget efter 15 år. Fyraprocentsregeln var inget jag tittade alls på, utan jag räknade mer på om jag till nöds kunde leva på kapitalet med en normal avkastning från mitt aktiesparande.

Det är lite offensivare att utgå från hela avkastningen från sparandet, men jag hade inga planer på att sluta arbeta helt heller.

Hur får jag hög sparkvot?

Att följa spartips och ha en smart konsumtion är viktigt för att få pengar över regelbundet.

Du behöver också lära dig ränta på ränta-effekten, för det är inte bara i själva avkastningen den finns utan även när det gäller avgifter på ett allt större fondsparande. Se avsnittet om det i länken till spartips-sidan ovan.

Att ställa upp din ekonomi i en hushållsbudget för att få koll på dina inkomster och utgifter kan vara en god hjälp.

Bonusläsning om sparkvoten – Sparguruns tips på hur du får den att bli hög och hur Fröken Investera tänker kring den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)