Brookfield-bolagen – ett framgångsrikt men komplicerat nätverk

Brookfieldbolagens affärer
En av adresserna i New York. 666 Fifth Avenue.

Kanadensiska Brookfield-bolagen är intressanta och stora spelare inom infrastruktur och grön energi. Deras nätverk av bolag och olika röster är däremot komplicerat.

Som ägare i Brookfield Renewables, Brookfield Infrastructure och Brookfield Asset Management blev jag intresserad när jag på twitter fick tips om en artikel om bolagsgruppen i Financial Times (om artikeln är bakom betalvägg prova här istället).

Att Brookfield Property sålde kontorsbyggnader i New York City till sitt moderbolag, spindeln i nätet, Brookfield Asset Management, för att få in extra kapital i samband med i en affär som ökar exponeringen mot köpcenter (malls) är kanske lite konstigt. Det fokuset får mig också att hålla mig borta från just Brookfield Property, även om det finns chans till bra affärer i en pressad del av fastighetssektorn investerar jag hellre i fastigheter med tydligare megatrender i ryggen.

Om Brookfield-bolagens ägarstruktur och många gemensamma projekt har jag ingen särskilt åsikt. Det är lite insyn, men de gör oftast bra affärer. Sånt tar jag gärna rygg på. Även komplicerade nätverk kan vara hederliga och göra lovande investeringar.

Stark dollar vs inbromsning på marknaden för Tectona Capital

Fastighetsbolaget Tectona Capital på NGM MTF levererade ett rätt bra första halvår 2018. Detta trots att marknaden bromsade in under perioden då ekonomins tillväxt saktat in och även migrationen till landet sjunkit.

Under 2017 ökade fastigheterna i värde med 23 procent i lokal valuta, vilket inte syntes i balansräkningen på grund av redovisningsregler. Under 2018 blir det inte samma utveckling, men Tectonas egna kapital på 1,76 kr per aktie vid halvårsskiftet exkluderar ändå dolda tillgångar. Den senaste tioårsperioden är snittökningen när det gäller fastighetsvärdena 7 procent.

Tectona gynnas av den starka dollarn då Panamas valuta är i dollar och bolagets redovisning i svenska kronor.

Mitt utgångstips är att Tectona-aktien kommer att pendla mellan 2 kr och 2,50 kr ett bra tag till.

Läsarfråga – Vilken av dessa utdelningsplaceringar ska jag köpa?

Läsarfråga: Har tänkt placera i ETF:er alternativt i någon svensk preferensaktie. Har redan en relativt bred aktieportfölj om 15 aktier. Väljer mellan följande placeringar med 7-10 års horisont. Vilken hade du valt (100 % i någon av dessa).
Reality Income
MDIV (First Trust Exchange…)
Akelius pref
Klöverns pref

Svar: Jag väljer efter lite tvekan välja Realty Income för utdelningshöjningarna och den månadsvisa utdelningen.

De tre alternativen har högre direktavkastning, men där blir det nog inte mycket till utdelningshöjningar.

Fastighetsbolaget Tectona Capital tar in kapital

En av de mer spännande sätten att investera i bostäder är Tectona Capital. Det är ett av mina onoterade innehav, som nu genomför en ägarspridning med sikte mot NGM MTF.

Tectona köper lite förenklat ägarlägenheter och styckar upp dem i mindre lägenheter som hyrs ut. Priserna i Panama är lägre än i Sverige, men stigande. Bolaget är lönsamt, men expansivt så vinst och utdelning hålls nere till förmån för expansion.

Teckningstiden varar till den 24 april. Emissionskursen på 3,10 kr känns rimlig utifrån den information som finns. Bolaget redovisar inte marknadsvärde av varje tillgång likt de stora svenska fastighetsbolaget. Det bokförda egna kapitalet i Tectona är därmed mindre än det egentliga. Läs mer i memot som bolaget gett ut.

Tectona äger även lite teakplantager. Detta då bolaget 2006 drog igång som ägare och förvaltare av teakplantager som man sålde ut ägarandelar av. Nu är fokus mot fastigheter, som har fördelen att de ger positiva kassaflöden snabbt. Teakplantager ger inga kassaflöden att tala om förrän vid slutavverkningen efter 20 år.

Jag har redan en rätt stor post i bolaget och tecknar inte mer i nuläget. Tectona Capital är en högriskinvestering, då bolaget är litet, personberoende och Panama långt borta. Lyckligtvis är landet en väl fungerande marknadsekonomi med relativt låg andel korruption.

Läsarfråga: Realty Incomes stamaktie eller preferensaktie?

Läsarfråga: Ditt innehav i Realty Income, är det preffar eller stamaktier?   Vilket av aktieslagen föreslår du och vilket ger månatlig utdelning? Jag har en ganska bred portfölj men ännu inget i nämnda bolag.

TACK för många bra råd genom åren och lättbegripliga böcker!

Mitt svar: Det är stamaktien för Realty Income som jag äger och det är den jag rekommenderar. Aktien ger månatlig utdelning och lär ge fortsatta utdelningshöjningar.

Tack för berömmet, trevligt du gillar mina böcker.