Tectona ger ut obligation med 7% i ränta

För att vara ett fastighetsbolag är Tectona på NGM MTF väldigt lågt belånade. Soliditeten var höga 89 procent per den 31 mars. Obligationen med 7 procents ränta som bolaget emitterar 24 maj till 15 juni innebär därför en relativt låg risk. Avkastningen från fastighetsprojekten i Panama City snittar 11,5 procent ROI och värdet på fastigheterna stiger över tid. Det finns därför underliggande värdeskapande nog för att klara räntan.

Nu är Tectona ett litet bolag med rätt högt personberoende. Riskerna finns där även om hyresintäkterna ska öka 30 procent med lönsamhet i år, enligt bolagets prognos. Löptiden är två år och kapitalet ska betala av den förra och mindre obligationen samt gå till nya investeringar.

Obligationen blir onoterad och därmed går det inte att ha den i vanliga ISK och KF. Därmed är det vanlig depå som gäller med 30 procents kapitalskatt på räntan. 0,7*7 procent är 4,9 procent kvar i nettoränta, det vill säga efter skatt. Det är en högränteobligation, men det kommer säkert gå bra så du får din ränta och ditt kapital tillbaka.

Både potentialen och risken är högre i stamaktien. Välj det som passar dig bäst. Tectonas obligation är för dig som söker en lite exotisk komplettering i din portfölj. Minsta post att teckna är 50 000 kr.

Personligen avstår jag för att satsa på stamaktien istället och för att min strategi är att fokusera mot noterade innehav. Men visst är jag frestad att teckna mig.

Tectona Capital – mitt exotiska och spännande innehav mot notering

Äntligen är mitt onoterade innehav Tectona Capital på väg mot en börslista. I början av 2018 kommer aktien att börja handlas på NGM MTF.

Tectona Capital är ett fastighetsbolag med fokus mot Panama. Det landet växer snabbt och därmed är utvecklingen för hyresfastigheterna god. Tectona köper in stora lägenheter och styckar av dem till två eller tre små och hyr ut dem. Efterfrågan på små lägenheter är större än på den för stora.

Just nu tar Tectona Capital in kapital via en listningsemission. Själv känner jag mig mer eller mindre fullinvesterad i bolaget på kort sikt.

På risksidan märks slagsida mot dollarn, då Panamas valuta är amerikansk dollar. Tectona är också ett litet bolag (endast 22 miljoner i eget kapital) med stort personberoende.

Mig veterligen är inte fastigheterna upptagna till marknadsvärde i bokföringen. Därför bör det finnas en del dolda värden i balansräkningen, vilket å andra sidan gör Tectona lite svårvärderat. Teckningskursen på 2,70 kr kanske känns stor i förhållande till den bokförda substansen, men i praktiken är det annorlunda.

Exit Forwood

Jag har nu sålt ut i Forwood, eftersom jag inte orkar längre. Innan de ens fått ordning på torpet så att säga satsa på avfallshantering är bara obegripligt. Efter alla år av arbete för att få lönsamhet och positiva kassaflöden ska de utan att ännu ha lyckats ordentligt diversifiera. Dessutom under namnet Green Growth som Tectonas systerbolag hette en gång i tiden.

Jag har sålt nästan alla aktier i Forwood och använder mina inlösenrätter för att bli av med alla andra. De övriga inlösenrätterna som jag får över försöker jag sälja. Eftersom jag sålde aktier efter avstämningsdagen för inlösenrätterna har jag för många och kan få en spottstyver för dem. En spottstyver är här 4 öre per inlösenrätt, då det krävs 5 rätter för att sälja en aktie för 1,20 kr.

Det ska bli skönt att gå vidare. Det jag har kvar i Panama är helt onoterade innehav, bolag som äger teakplantager och fastigheter. Gott så.

Forwood är ett av de innehav jag haft längst, lite beroende på om vi räknar de så kallade teakandelar och teak units jag hade först innan de konverterades till aktier. Förlust blev det också, tur att jag lyckats bra med andra satsningar på inte fullt så vilda bolag.

Fortsatt snurr i Forwood

Jag har några onoterade innehav, som jag går igenom i blogginlägg åtminstone någon gång per år. Främst för Forwood fortsätter det snurra med olika verksamheter så det är inte lätt att hänga med längre.

2015 gav ingen lönsamhet för Forwood, men förvaltningsuppdragen fortsätter komma och det lindrar problemen. Årets förlust blev 5,3 miljoner kr, men räknar vi bort de båda posterna om handlar om förändringar av värden av biologiska tillgångar hamnar resultatet kring nollan.

Eget kapital var vid årsskiftet 1,19 kr per aktie och då aktien (onoterad men handlas sporadiskt på Mangoldlistan) kostar är långt under kronan är substansrabatten stor. Troligen också befogad då den löpande lönsamheten historiskt varit svag.

Marktillgångar som inte är planterade uppges ha ökat i värde och Forwood planerar därför att förädla/förvalta dem. Enligt senaste nyhetsbrevet innebär det avstyckning och omvandling till tomtmark, vilket förstås är bättre än nya planteringar av teak vilket skulle ha inneburit ett tillskott av negativa kassaflöden i 15-20 år innan teaken slutavverkas.

I vilket fall handlar det enligt bokslutet om 50 miljoner kr i övervärden som inte ingår i det egna kapitalet.

Försäljningen av mark i december 2014 stärkte finanserna och trots inlösen av konvertiblerna är likviderna 89 miljoner kr. De långfristiga skulderna är samtidigt 58 miljoner kr. Forwood kanske inte badar i pengar, men har råd att lösa in aktier för 1,20 kr styck vilket de kommer att göra i med avstämningsdag den 30 november. Anmälan till inlösen är nu i augusti.

Enda frågetecknet här är att inlösen sker till bokfört eget kapital, alltså utan att övervärdena för markuppvärderingen. Rent bokföringstekniskt är det å andra sidan nog smart att inte lösa in aktier till kurs över bokförd substans.

Något som får mig att vilja ge upp och sälja om jag kunde få bra pris på aktierna har dykt upp. Forwood ska byta namn till Green Growth Nordic då man ska satsa på avfallshantering med sopor under jorden via markbehållare. Verksamheten ska drivas i dotterbolaget Avfallsekonomi Garby AB. Sic!

Som om det inte fanns nog att förbättra inom teakplantager och drift där för att få bättre lönsamhet. Eller bara vara fokuserat som bolag. Forwood kommer nu alltså inte bara äga teakplantager, ha så kallade andelsägare med teak units som ger rätt till avkastning från teaken (men inte markuppvärdering), förvalta/sköta andras plantager i Panama utan även syssla med sophantering i Sverige.

Apropå Green Growth hade Tectona-folket ett sånt bolag en gång, men det bolaget omvandlades till annat då det inte fanns förutsättningar för att göra olika gröna investeringar med lönsamhet. Tectona Capital har även tidigare år sålt ut i jordbruksbolaget Black Earth East och håller på att fasa ut delar av teakverksamheten. Fokus där ligger på fastigheterna i Panama, vilket är något som verkligen går bra och ger positiva kassaflöden. Dessutom är fastighetspriserna i Panama fortsatt långt under de i Stockholm, trots att Panama växer så det knakar och har inflyttning.

Att fokusera på det som funkar måste löna sig. Undrar om Forwood verkligen vet vad de gör när de låter bolaget spreta med olika verksamhetsgrenar. Den där noteringen på Aktietorget som bolaget pratat om i åratal lär inte bli av i år heller. Tur jag inte har så mycket kapital kvar i Forwood.

Höga utdelningar från ETF:er, aktier och onoterad preff

Här kommer mina svar på några av frågorna jag fått på sistone. Aktiechattar är som vanligt hos privataaffarer.se om fredagarna.

Har du hunnit titta på ETF:en EHI? Kanske man nu kan räkna med uthållighet i utdelningen trots allt?
Jag har svårt att få grepp om den och andra globala ränte-ETF:er. Orsaken är att jag inte ser vad som är valutaeffekter och vad som är prisförändringar på obligationerna. Kan säkert bli uthållighet i utdelningen, men det är ingen lätt produkt att få grepp om tycker jag.

I din senaste krönika skriver du att du sålt Skagen Global och bytt till utdelande aktier i USA. Är för egen del ute i samma ärende och flytta en del av mina tillgångar från fonder och svenska innehav till andra marknader. Vore intressant att höra dina åsikter om vad man kan köpa i t.ex. USA, England, Norge och Danmark. Räcker med någon/några enskilda aktier som tex Novo Nordisk och Maersk för Danmark. Övriga länder är jag osäker på vad jag skall välja och behöver goda råd. Finns säkert massor av köpvärda aktier i Tyskland och Frankrike också men någonstans måste man börja. Vore intressant att höra dina synpunkter om länderna som sådana och enskilda aktier i synnerhet.
Jag kan nästan bara USA och deras utdelningskungar. Jag tycker det räcker med Norden och USA, det finns många bra bolag i de länderna. Det är svårt att sätta sig in i vilka bolag som är de bästa i många olika länder, så jag vill fokusera. Aktierna i USA är utdelningsaristokrater som de jag nämner långt ned på sidan hernhag.se/utdelningar.

Nokia ska dela ut miljardbelopp till sina aktieägare de närmaste åren. Oavsett hur aktier utvecklas dem kommande veckor/månader …. hur länge ska jag definitivt behålla dem för att få glädjen av att vara med i utdelningsklubben?
Du ska vara aktieägare när utdelningarna avskiljs, vilket lär ske i maj 2016 och maj 2017. Då får du utdelningarna.

Jag har fått ett erbjudande om att köpa preffar med 11% avkastning i ett nystartat fastighetsförädlingsföretag som agerar i Stockholm primärt. Jag tror mycket på deras affär och de har gjort hemläxan så de ska nog med all säkerhet klara av att betala ut denna avkastning. 400 SEK per aktie, 44 kronor i avkastning per år, betalas ut kvartalsvis. Är det något jag ska tänka på innan jag tar beslut om att investera, för mig rör det sig om en post på mellan 500-1500 aktier som jag reserverat idag.
Jag tycker det är riskabelt med nya bolag och främst onoterade sådana, men fastighetsutveckling är en bra bransch. Direktavkastningen på 11 procent signalerar hög risk, högre än vad jag brukar rekommendera när det gäller preferensaktier. Nu kan det förstås gå vägen ändå så det är inget jag avråder från heller. Är du medveten om riskerna och tror på bolaget så teckna då, men i vart fall för en liten del av din portfölj.

Vore kul att höra vad du tror om Mavshack? Jag vet att det är ett struligt bolag som ligger långt efter Netflix. Drar lite kort vad som hänt om du inte tittar så mycket på just denna aktie. Men på senare tid så har ju styrelsen köpte rätt mycket aktier i bolaget flera procent. Sen även betalat för TOKP som kan lösas in till 2kr st per aktie 2017. Dock var priset på optionen hemlig .Men till marknads pris. Vad det nu är? Dom har köpt en ny samarbetspartnern Ambient Media, ett dotterbolag inom Global Link koncernen. Som betalning fick 20 miljoner Mavshack aktier till kursen 1kr. Abara Equities är ett finansiär bolag som ska gå in med pengar vid behov. Samma här, personerna i finansiär bolaget är också hemligt, lite konstigt. Bolaget hade bara 1.7 miljoner kvar sist vid delårsrapporten 28 oktober. Dom kan Max gå in med 30 miljoner och får då aktier för dom pengarna i bolaget. Det blir ju då en väldigt stor utspädning av aktien på dagens låga kurs, ca 50 öre . Man kan ju också hoppas på lån från tex större aktieägare tills kursen är bättre Känns ju inte som att det ska bli konkurs när så många satsar såna stora pengar. Bolaget var ju värderat till 5kr i januari i år . Kan det vara värt en liten chansning eller?
Det är inget bolag jag skulle vilja ta i. Rena lottsedeln. Med det sagt kan det bli en rejält kursmässigt uppsving den dag det eventuellt kommer goda nyheter. Måste de Mavshack ta in mer pengar blir det som du skriver stor utspädning av aktiekapitalet då kursen är så låg. Det skulle i så fall sätta mer press på kursen, om det inte redan är inräknat det mesta. Konkurs blir det nog inte än på ett par år ändå, men det är tveksamt om det här är en lottsedel som är värd risken. Det ska vara för ett litet belopp i så fall.