Fördel med pensionssparande i IPS om du har enskild firma?

Nu ska vi prata om IPS (och inte ISK). Kan man som egenföretagare pensionsspara på traditionellt sätt? Ja, till skillnad från anställda där avdragsrätten för avsättningar till pensionsförsäkringar och pensionsdepån IPS försvunnit kan vi med enskild firma få avdrag för upp till 35% av inkomsten i deklarationen. Läs gärna avsnittet om enskild firma hos deklarationsmyndigheten.

Då jag inte är någon skatteexpert på något vis har jag länge funderat kring detta. Jag har enskild firma och enligt Visma Skatt där jag gör min deklaration dras det ”särskild löneskatt” på 24 procent, men det kanske ändå är fördelaktigt när det gäller att skjuta upp skatten?

Så jag ställde denna fråga till min förre chef, privatekonomigurun Anders Andersson.
Särskilda löneskatten som dras från pensionssparande till IPS är ju 24% för mig med enskild firma medan egenavgifterna på den inkomst som blir kvar är ca 29%.  Även om jag ligger under gränsen för statlig inkomstskatt är det väl då en fördel att pensionsspara för att på så vis skjuta upp skatt? Jag skjuter väl också upp även inkomstskatten i för mig 15-25 år då pensionssparande sänker firmans överskott?

Och svaret blev:
”Du tänker rätt. Pensionssparande  är ju faktiskt det enda sättet att aktiespara i en enskild firma. Överskott som placeras i fonder eller aktier räknas som löneuttag i firman.”

Jag som har åldern 40+ kan alltså skjuta upp en del skatt fram till jag tar ut kapitalet från pensionsdepån IPS. Det är möjligt tidigast när jag fyllt 55 år. Sen tillkommer förstås inlåsning av kapitalet fram tills dess och osäkerheter kring vilken skatt som råder när jag tar ut kapitalet som pension.

Generellt tycker jag att det bästa sättet att pensionsspara görs med fullt ut med beskattade pengar och det i ISK och KF.

Men som komplettering ska jag överväga att likt för 2018 sätta av lite grann i en IPS. Jag ogillar inlåsningen, men att skjuta upp skatt och låta kapitalet avkasta sig under tiden gillar jag.

När Anders Andersson skriver att ”Pensionssparande  är ju faktiskt det enda sättet att aktiespara i en enskild firma.” menar han inte bokstavligt talat att aktierna står i den egna firmans balansräkning. Inga aktier ska du ha där, för allt din firma tjänar beskattas som inkomst av näringsverksamhet och det är egenavgifter och inkomstskatt. Men indirekt kan man säga att man har enskild firma och aktiesparar om man gör det via avdragsrätten och sätter in kapitalet i IPS (som står på mig som privatperson och inte på mig som egenföretagare/enskild firma). IPS är schablonbeskattad som ISK och KF och skatten är därför relativt låg.

Uppdatering 4 maj 2019: Har lagt till ett frågetecken i titeln efter feedback. Jag utreder lönsamheten vidare, då det i IPS tack vare all avkastning blir en större summa som ska beskattas i framtiden.

Preferensaktienytt och nästa års beskattning av ISK och KF

Det gäller att hantera skattekostnaderna rätt.

Beskattningen av ISK och KF under 2019 är nu känd. Som PA skriver: ”Statslåneräntan per den 30 november 2018 sätts till 0,51 procent, en uppgång med 0,02 procentenheter jämfört med förra årets 0,49 procent.”
Det höjer skatten med motsvarande.

På min sida om information om ISK och KF har jag därför uppdaterat räkneexemplet till:
Om statslåneräntan på 0,51 procent och vi plussar på 1 procentenheter får vi totalt 1,51 procent i schablonintäkt. Schablonskatten är då 0,3*1,51=0,453 procent.
Har du inga avdragsgilla räntekostnader är skatten enkelt uttryckt 4530 kr per miljon kr du har i ISK eller KF. Sen beräknas kapitalunderlagen lite olika bland annat utifrån insättningar och uttag, men de reglerna är oförändrade och går att läsa om på ISK och KF-sidan.

Nytt på preffsidan

Aros Bostadsutveckling är ny på preffsidan. En till synes helt okej preff men i helt fel bransch just nu.

Preferensaktier som håller på att avnoteras är de från SAS, Agora och Real. Dessa har jag tagit bort redan nu.

Zeta Displays inlösenvillkor som gällde fram till november 2018 tar jag också bort. Kvar är det som är aktuellt framöver.

Jag har blivit med ISK – här är fördelarna

Som om det inte räckte med aktiedepå, KF, och IPS har jag nu skaffat ISK. Orsaken är att jag vill testa det där med att schablonintäkterna från ISK dyker upp i deklarationen och kvittas mot räntan på bolånet. Helt skattefritt sparande låter för bra för att vara sant och frågan är om det är rimligt.

Jag har i nuläget mitt nya innehav Nibe i ISK och ska köpa lite mer svensknoterade innehav där.

Det är i ISK dessutom insättningsgaranti och jag står som ägare till tillgångarna. Det sprider därmed riskerna något.

Q&A – Lånet jag tycker du kan ta

Senaste tidens frågor (svärtade) och mina svar kommer här i ännu en aktiefrågelåda. Nu är aktiechattarna igång igen hos PA, fredagar kl 10.
Ska plugga i drygt ett år kan välja att sälja aktier och leva av eget kapital eller ta CSN lån.. Åsikt?
CSN-lån och bostadslån är de enda två lånen som är bra att ha. Enkelt uttryckt. Räntan på studielånen är så pass låg att om du är långsiktig i aktier (5 år eller mer i sparhorisont) borde tjäna på att leva på studielånet. Nu ser börstrenden ut att vara ned, men på sikt lönar det sig ju.
Jag funderar på Spiltan investmentfonden som alternativ till att direktäga de 4 största bolagen som fonden innehåller. (Industrivärden, Investor, Kinnevik samt Lundberg) Den givna nackdelen som jag ser det är att gå miste om utdelningarna samtidigt så brukar väl fonder återinvestera sina utdelningar?
Det stämmer att fonden återinvesterar all utdelning som fonden får från sina innehav. Du går därmed inte mist om den, men du får inte bestämma hur utdelningen ska återinvesteras eller om den användas för att täcka dina levnadskostnader.
Är det skatt på (aktie)utdelningar som sätts in på ett ISK-konto? Jag har hört lite olika.
Utdelningen du får från aktier i ISK är skattefri på så vis att det inte är någon kapitalskatt på utdelningen. Däremot kommer utdelningen precis som andra likvider och värdet av aktierna att schablonbeskattas. Utdelning räknas inte som insättning, men vanlig schablonskatt/avkastningsskatt blir årligen det då allt med värde i ISK ingår i kapitalunderlaget. Undantag om du har kostnadsräntor som du i deklarationen kan kvitto mot schablonintäkten från ISK.
Marcus, tyvärr har januari börjat oerhört trist; jag trodde som vanligt att januari, som brukar vara den bästa månaden, skulle gå upp, Icke sa Nicke! 18 av 20 år har just denna månad varit ett draglok på börsen! Vad tror min vän experten om detta året då det börjat så illa? Kan man ändå hoppas på att jan går i alla fall plus minus noll! Vad vågar en investerare satsa på? Vad ska man sälja för bransch?
Trenden är onekligen ned på börsen nu och då brukar säsongsmönstren inte hjälpa särskilt. Bäst att se upp på börsen. Jag behåller alla mina aktier och köper då och då i nedgångarna så slipper jag det här med tajming. Fast kanske kommer inte en långsiktig vändning på börsen förrän i höst. Jag vet inte om jag har någon favoritbransch i nedgången.

Vad är en onoterad aktie?

Någon enkel definition av onoterad aktie finns inte.

Efter en kort mejldiskussion med Spiltans Per H Börjesson fick jag svaret att en onoterad aktie kan definieras på flera olika sätt:

  • Finansinspektionen (FI) begränsar vilka aktier som aktiefonder få äga. Enligt FI är onoterade aktier de som handlas på First North, Aktietorget och Alternativa.
  • Skattemyndigheten menar istället att det är bara Alternativa av ovanstående marknadsplatser som har onoterade aktier rent skattemässigt. Detta då handel sker mindre än var 10:e dag. Onoterat enligt Skatteverket innebär att bara 5/6-delar av reavinster och -förluster ska tas upp till beskattning, vilket sker via blankett K12.
  • Det finns ca 800 onoterade aktier som är Euroclear-anslutna, men som inte handlas på någon lista alls.
  • Flera 100 000 onoterade aktiebolag som har vanlig aktiebok i till exempel ett excelark, då de inte har anlitat Euroclear för att sköta den tjänsten. Typ små familjeföretag och enmansföretag där ägarlistorna nästan aldrig ändras.

Exempelvis mina innehav Euroforest, Forwood och Tectona har anslutit sig till Euroclear. Bolagen är onoterade just nu, även om Forwood har handel via Mangold. Huruvida bolagen räknas som onoterade om det blir notering på t.ex. Aktietorget framöver är alltså en definitionsfråga.