Tectona ger ut obligation med 7% i ränta

För att vara ett fastighetsbolag är Tectona på NGM MTF väldigt lågt belånade. Soliditeten var höga 89 procent per den 31 mars. Obligationen med 7 procents ränta som bolaget emitterar 24 maj till 15 juni innebär därför en relativt låg risk. Avkastningen från fastighetsprojekten i Panama City snittar 11,5 procent ROI och värdet på fastigheterna stiger över tid. Det finns därför underliggande värdeskapande nog för att klara räntan.

Nu är Tectona ett litet bolag med rätt högt personberoende. Riskerna finns där även om hyresintäkterna ska öka 30 procent med lönsamhet i år, enligt bolagets prognos. Löptiden är två år och kapitalet ska betala av den förra och mindre obligationen samt gå till nya investeringar.

Obligationen blir onoterad och därmed går det inte att ha den i vanliga ISK och KF. Därmed är det vanlig depå som gäller med 30 procents kapitalskatt på räntan. 0,7*7 procent är 4,9 procent kvar i nettoränta, det vill säga efter skatt. Det är en högränteobligation, men det kommer säkert gå bra så du får din ränta och ditt kapital tillbaka.

Både potentialen och risken är högre i stamaktien. Välj det som passar dig bäst. Tectonas obligation är för dig som söker en lite exotisk komplettering i din portfölj. Minsta post att teckna är 50 000 kr.

Personligen avstår jag för att satsa på stamaktien istället och för att min strategi är att fokusera mot noterade innehav. Men visst är jag frestad att teckna mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)