Tele2 och utdelningen under 2024

Jag tror att Tele2:s utdelning under 2024 blir omkring oförändrad, lite beroende på hur styrelsen resonerar kring kapitalbehovet framöver. 

Som jag skrev i måndagens krönika har nog Tele2-aktien bottnat nu. Detta då rapporten mottogs väl på marknaden och att hela branschen verkar andas morgonluft igen. I alla fall ett litet lufthål verkar man ha.

Det fria kassaflödet på rullande 12 månader är nu 6,67 kr per aktie och det är ändå lägre än utdelningen på 6,80 kr per aktie. Utdelningsandelen är därmed höga 98 procent. Det fjärde kvartalet avgör om kassaflödet räcker till utdelningen. Att Tele2 nu höjt priset lär vara positivt framöver.

Kurspotentialen är långsam återhämtning av aktiekursen. Botten är nådd, men det blir inget snabbt återtåg. 

Det finns ingen långsiktigt snabb tillväxttakt i sektorn. Tele2 B är därför ingen stor favorit, utan en helt okej kassako i en framtidssektor. Likt många andra skulle den gynnas av lägre räntor på sikt. Det är ingen aktie som ska vara största innehavet, däremot en bra basaktie tills vidare. Mina tips på basaktier finns för övrigt här.

2 reaktioner till “Tele2 och utdelningen under 2024”

  1. Samtidigt var väl din bedöming av Intrum liknande?

    Alla kan ta fel förstås, det jag tar med mig att detta är svårbedömt på riktigt.

    1. Ja, i Intrums fall gjorde jag en John Skogman: Jag gjorde bort mig rejält. 🙂

      Tele2 har inte fått sin vinst bli utraderad fem kvartal i följd som Intrum är uppe i nu, men visst kan det bli en viss sänkning om vi har otur eller styrelsen bedömer det nödvändigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)