Ordlista – engelska finansord

Här är min ordlista med engelska finansord. Det är de engelska aktie-, börs- och ekonomirelaterade ord som jag under årens lopp stött på. För att lära mig all finansengelska har jag genom åren översatt och skrivit ner glosorna, eftersom jag lär mig saker och ting bättre när jag skriver.

Hoppas du har användning av den. Det går ju om inte annat att ha den som utbildningsmaterial och plugga in alla finansorden som glosor om du inte kan alla redan.

Accounts Receivable (AR)kundfordring
Accredited Investorkvalificerad investerare
Acquisitionförvärv
Actingtillförordnad
Allotmenttilldelning
Annual reportårsredovisning
Appoint temporarilytillförordna
APR = Annual percentage rateeffektiv årsränta
Associate companyintressebolag
All time highalla tiders högsta, kursrekord
Auto payautogiro
Average cost per shareanskaffningskostnad per aktie, GAV
Bankrupt estatekonkursbo
Bank runuttagsanstormning, uttagsrusning
Basis point (BPS)räntepunkt
Blocked currency, nonconvertible currencyej växlingsbar valuta
Board lotshandelsposter
Bonus issuefondemission
Budgetbudget
Bullion(guld/silver)tacka
Burn rateförbränningstakt av pengarna i bolaget
Business cyclekonjunkturcykel
Bye-Lawsbolagsordning
Call optionköpoption
Call premium1 en sorts straffavgift till obligationsinnehavarna för förtida inlösen
2 summan du får (av köparen) när du ställer ut en köpoption
Call price (redemption price)inlösenkurs
Capital gainreavinst
Carrying valuekvarvarande värde = anläggningstillgångens inköpspris minus avskrivningar
Cashier’s checkpostväxel
Certified checkpostväxel
Certificate Of Deposit (CD)Ränteprodukt med löptid och bunden ränta.
Chattellösöre
Closed end (fund/investment)Börshandlad fond, men det blir inga nya eller färre andelar/aktier när du köper eller säljer. Därmed kan det bli substansrabatt eller substanspremie.
Collateralpantsäkerhet, borgensåtagande
Commodityråvara, handelsvara
Commodity pricesråvarupriser
Common stock, common sharestamaktie
Compoundingränta-på-ränta, ackumulera
Consumer discretionarysällanköpsvaror och –tjänster
Co-operative societyekonomisk förening (se även Swedish credit union)
Cornerstone investorsankarinvesterare
Corporate bullshitaffärsord som är floskler
Corporize, equitizebolagisera
Court verdict in tax disputedom i skattemål/tvist
Custodian Bankförvaringsinstitut. En finansiell tjänst där tillgångar förvaras och rutiner granskas.
Currency hedgevalutasäkring
Current ratiobalanslikviditeten. Omsättningstillgångar delat på kortfristiga skulder.
Cut the interest ratesänka räntan
Cyclicalcykliska
Damage the equity sentimentskada förtroendet för aktier
Debenturesskuldebrev
Debt collection, collection of debtsinkasso
Decouplingen losskoppling i börsutvecklingen mellan ex två index som tidigare korrelerat
Deductibleavdragsgill kostnad eller i försäkringssammanhang självrisk
Delistavnotera
Deputy CEOvice VD
De-stockinglagerneddragningar
Directed equity issueriktad nyemission (av aktier)
Disclosure notice, declarationflaggningsmeddelande
Divestavyttra
Dollar-cost averagingmånadssparande (fast summa vid varje köp)
Domestic consumptionHushållskonsumtionen
DRIPDividend Reinvestment Plan. Återinvesteringsplan.
Due dateförfallodag
Due diligenceutförlig genomgång av ett företag inför till exempel ett uppköp
Economicsnationalekonomi
Election committeevalberedning
EmbezzlerFörskingrare
Employee co-determination talksmotsvarande MBL-förhandlingar
Employee stock optionspersonaloptioner
Endowment insurancekapitalförsäkring
Equitable remedyNär någon av domstol/skiljenämnd tvingas fullfölja ett kontrakt/avtal istället för att bötfällas för att ha brutit det.
Equity credit facilityTillskott av eget kapital (nyemission) på samma sätt som om du tog lån via en beviljad kreditlina.
Equity indicesaktieindex
Equity portfoliosaktieportföljer
ETN = exchange traded notesETC = börshandlade certifikat, som råvarucertifikat
Fee ownership (fee simple, freehold)Att du äger en fastighet, både hus och mark (ej arrende)
Final accountsbokslut
Financial yearräkenskapsår
Floatde premier som du som kund betalar in till ett försäkringsbolag och som bolaget inte förrän långt in i framtiden behöver betala ut i en ersättning blir ett stort kapital som försäkringsbolaget kan investera (ej samma sak som free float, som är de aktier i ett bolag som inte huvudägaren har utan som kan handlas och byta ägare då och då)
Foreclosurepantövertagande
Foreclosure salespantförsäljningar (t.ex. en bank tar över ett överbelånat hus och säljer det)
Front-end loadköpavgift (oftast hos aktiefonder som är open-end)
GNP, Gross national productBNP, BruttoNationalProdukt
Gorillabranschdominerande företag (endast i finansengelska)
Government bondstatsobligation
Group Chief Executivekoncernchef
Herd behaviorflockbeteende
Hernhag.seSkojar bara, det är inget engelskt ord.
ICRInterest coverage ratio, alltså räntetäckningsgrad.
Impairmentnedskrivning av en tillgångs värde
Individual companyenskild firma
Initial public offering (IPO)Första nyemissionen till allmänheten (med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt)
Installment loanAvbetalningslån
Intangible (asset/property)Immateriell (tillgång/egendom)
Interim reportdelårsrapport
Investment Savings AccountInvesteringssparkonto (ISK)
Invoicefaktura
Invoice amountfakturabelopp
Invoicingfakturering
Junk bondskräpobligation
Land propertymarkområde
Lease ownership (leasehold)arrende av mark
Legal tenderlagligt betalningsmedel
Lesseehyresgäst
Lessorhyresvärd/utarrenderare
Letter of intent (=LOI), Memorandum of Understandingintentionsavtal
Lettingsuthyrningar
Liabilitiesskulder
Limited partnershipKommanditbolag
Lifestyle creeplivsstilsinflation
Load fundvärdepappersfond med köpavgift, som kan ha en distributionskostnad på max 1% utöver det.
Loan-loss provisionskreditförluster
Mandatory offerObligatoriskt bud (enligt budplikt)
MITTS (Market Index Target-Term Securities)(aktie)indexobligationer
MortgageSubstantiv: säkerhet, inteckning.
Verb: belåna, inteckna
Mortgage loanHypotekslån
Municipalskommunala självstyren, som i USA kan ge ut obligationer medborgarna kan köpa
Net Asset Value (NAV)Nettoandelsvärde (NAV). Används även för substansvärde.
Net Asset Value discountSubstansrabatt.
Net Asset Value premiumSubstanspremie.
Net Interest Income (NII)räntenetto
New share issuenyemission
No-Load fundvärdepappersfond helt utan köpavgift, men som kan ha en distributionskostnad på max 0,25% utöver det.
Nomination committeenomineringskommitté
Notice, Notice conveningkallelse
Open end (fund/investment)Det blir nya andelar när du köper, färre när du säljer
Order backlogorderstock
Order bookingsorderingång
Oversubscribedövertecknad
P&C Insureance (Property And Casualty Insurance)fastighets- och skadeförsäkring
Pain tradesmärtsam affär, för du har maximalt dålig tajming
Par valuenominellt värde
Parent companymoderbolag
Payout ratioutdelningsandel
Penny stocksfrimärksaktier
Pension fundpensionsfond
PipPercentage in point. Den minsta rörelse en valuta kan göra. Är ofta men inte alltid en tiotusendel av valutans värde.
Preemption rightprimär teckningsrätt (som nuvarande aktieägare har gentemot icke-ägare)
Preferential rights issueföreträdesemission
Preferred stock, preference share, reference share, preferredspreferensaktie
Price targetriktkurs
Private economyprivatekonomi
Profit-takingvinsthemtagning
Property yielddirektavkastning
Proprietary traderstraders som handlar med bankens egna pengar.
Public debt, government debtstatsskuld
Put optionsäljoption
Record dateavstämningsdag
Redemption depository receiptsinlösenaktier
Redemption feesäljavgift (om det gäller fonder)
Redemption price (call price)inlösenkurs
Redemption procedureinlösenförfarande
Redemption programinlösenprogram
Repurchase treasury sharesåterköpta egna aktier (som bolaget därmed äger i sig själv)
Retaildetaljhandel
Retailerdetaljist
Retainbibehålla
Reverse stock splitomvänd aktiesplit, sammanläggning av aktier
Revolving credit facilityflexibel kreditlina som kan ökas och minskas under löptiden
Rights issuenyemission med teckningsrätter
Rising rating dispersionsökande värderingsspridning
Saturday night specialmidnattsräd
Secured loansäkerställt lån
Settlementavräkning
Share buyback programåterköpsprogram av aktier
Shell companyskalbolag
Short interestdet totala antalet aktier i ett bolag som blivit blankade
Short ratioblankningsandel. Antalet blankade aktier delat på genomsnittlig antal handlade aktier. Visar hur många dagar det minst tar för blankarna att köpa tillbaka aktierna de lånat och sålt. Short ratio kan också betyda andelen blankade aktier av den fria floaten (free float, public float)
Short sellingblanka
Soliditysoliditet
Spin offavknoppning
Staplesdagligvaror, basvaror, stapelvarors
statutory mergertvångsfusion
Stocks dragged lower principally by Astraaktier drogs ned främst (på grund) av Astra
Streamlines operationsrenodlar verksamheten
Strike pricelösenpris för option
Subordinated debtförlagslån
Subprime mortgagebolån till mindre kreditvärdiga låntagare
Subscription periodteckningstid
Subscription priceemissionskurs, teckningskurs
Subscription warrantsteckningsoptioner
Subscriptions feeköpavgift (om det gäller fonder)
Subsidiarydotterbolag
Sundriessmåutgifter
Support area, support linestödområde, stödlinje (inom teknisk analys)
Swedish credit unionekonomisk förening
Swedish Tax Agencyskatteverket
Take overuppköp
Take over bid,
Tender offer
uppköpserbjudande
Tenantarrendator
Term loanbanklån med villkor för amortering
The stock selectionvalet av aktier
TIPS = Treasury Inflation Protected Securitiesrealränteobligationer
Tracking stockav moderbolag emitterad aktie som inte ger ägande utan bara ger avkastning utifrån hur ett dotterbolag går, alternativt en andel i en fond som följer ett index
Trading partnershiphandelsbolag (bolagsformen)
Tradinglothandelspost
Transferable subscription rightsteckningsrätter
Treasury Bill (T-Bill)statsskuldväxel (kortare löptid än ett år)
Treasury bonden sorts statsobligation med löptid längre än 10 år och fast ränta
Treasury departmentfinansdepartementet
Triple Witchingnär det är inlösen för aktieoptioner, aktieterminer och aktieindexoptioner samtidigt
Trusteeförvaltare
Underwritegarantera (en nyemission)
Upbeatoptimistisk
Utility stocksaktier inom kraftförsörjning
Wealth managementförmögenhetsförvaltning
Vendorförsäljare
Wholesalegrosshandel
Wholesaler, wholesale dealergrossist
Withholding tax on dividendkällskatt på utdelning
Year end reportbokslutskommuniké

32 reaktioner till “Ordlista – engelska finansord”

 1. Hej Marcus! Vad kallar man ” schablon ” på engelska?? Kanske lite dum fråga men den har snurrat runt i mitt huvud. Elisabeth T-P

  1. Hej!
   Kanske är det ”flat-rate tax”, alltså platt skatt. Enligt tyda.se är det så eller ”standard tax rate”. Platt skatt använder vi ju bara om inkomstskatter som inte är progressiva.

 2. Imponerande och bra Marcus och kul humor under H.

  1. Hej!
   Stiftelse heter nog ”trust”, lite beroende på land och skatteregler. Insamling till välgörenhet är charity. ”Charity trust” är min gissning.

   Handelshus beror nog helt på sammanhanget.

 3. Hej! Tack för en bra lista. Jag undrar vad substansvärde heter eller har för motsvarande begrepp på engelska? Har sökt i listan men inte hittat det.

 4. Hej Marcus

  Jag saknar payout ratio som man väl kan kalla utdelningsandel.
  Borde det inte varit med på din sajt ? 😉

  glad sommar // Micke

 5. Hej Marcus. Tack för ett bra jobb.
  Jag undrar hur man kan förklara på engelska på ett enkelt och kort sätt vad det innebär att placera via ISK? Tack så mycket.

 6. Hej!

  Jag undrar vad ”lösenuppgifter” heter på engelska? Eller vad kan man säga för att en utländsk bank ska förstå vad jag behöver?

  Stort tack!

 7. Hej Marcus!

  ”Shares of stock” – vad syftar man på då? Är det bara ett uttryck för aktier eller hur skulle du översätta det?

  Mvh Moa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)