Börsens stabilaste utdelningsaktier

Stockholmsbörsens stabilaste utdelningsaktier är de med längst utdelningstrender. En stabil utdelningsaktie innebär sällan eller aldrig sänkt utdelning trots att det är en vanlig stamaktie. Grunderna i vad aktieutdelning är kan du lära dig här och direktavkastning går jag igenom i denna lektion.

Kom ihåg att det är lönsammare i längden att äga aktier där utdelningen i kronor höjs regelbundet, än att jaga de utdelningsaktier som har allra högst direktavkastning. Jag har därför samlat detta urval av stabila utdelningsbolag där de med längst trender klarade av både finanskrisen 2008-2009 och coronakraschen 2020.

Ett fåtal långa utdelningstrender bröts under 2020. Av utdelningshöjarna klarade 86 procent coronakrisen och av bolagen med längst trend utan sänkning var det två tredjedelar som klarade sin trend.

Källor till utdelningstrenderna nedan är bolagens sajter, bokslutskommunikéer, årsredovisningar, databasen Börsdata och de mejlsvar jag fått från press och IR-avdelningarna. All utdelningshistorik är justerad för aktiesplittar och sammanläggningar av aktier.

Allt du behöver veta om aktieutdelning i en och samma bok: Bygg din egen pengamaskin är uppföljaren till Bli rik på aktieutdelning.
Beställ exemplar från Sterners Förlag eller köp den hos Bokus eller Adlibris.
Som e-bok finns den via dessa länkar till Adlibris och Bokus.

Stockholmsbörsens bästa utdelningshöjare 2024

Börsens bästa utdelningsaktier. Här är bolagen som per räkenskapsåret 2023 höjt den ordinarie utdelningen flest år i följd. Den aktieutdelningen betalas ut under våren 2024 och för de som delar ut flera gånger per år kommer resten senare under året.

Vitec – 22 år i sträck med höjningar av utdelningen
Varje vår sedan 2003 har programvarubolaget Vitec betalat ut mer pengar till sina aktieägare jämfört med året innan.

Wihlborgs – 18 år av höjda utdelningar
Fabege och Wihlborgs gick skilda vägar i maj 2005 då Wihlborg började handlas på börsen. Fastighetsbolaget Wihlborgs införde utdelning det räkenskapsåret och från och med 2006 har utdelningen höjts varje år.

AAK – 15 år med höjd utdelning
Fettillverkaren har började höja räkenskapsåret 2009 och har sedan fortsatt. Under pandemin 2020 sköt man upp utdelningen till hösten. Sviten med att inte sänka utdelningen är tre år längre, se topplistan längre ned på sidan.

Hexagon – 15 höjningar i följd
Från och med räkenskapsåret 2009 har mätteknikbolaget höjt utdelningen i svensk valuta. Utdelningen sätts i euro, så valutakursförändringar kan påverka. Pandemivåren 2020 sköt bolaget upp utdelningsförslaget till hösten 2020 och genomförde det då istället, så trenden blev intakt.

Sagax – 14 år av utdelningshöjningar
Fastighetsbolaget har en fin svit av höjd utdelning med start från och med räkenskapsåret 2010. Det gäller både A-aktien och B-aktien.

Min bok om utdelningsaktier.

Hur du blir rik på aktieutdelning kan du läsa i min bok om utdelningsaktier. Den finns att köpa hos Adlibris och Bokus samt att signerade exemplar finns hos Sterners Förlag.
Klicka på bilden ovan för att läsa mer om boken här på sajten.

2024 års stabila utdelningsbolag som sällan eller aldrig sänker

Att aldrig sänka den ordinarie utdelningen utgör en annan typ av utdelningsaktier, men det blir inte höjd ordinarie utdelning varje år. Det här är utdelningsbolagen som per räkenskapsåret 2023 (utdelningen som betalas ut under 2024) undvikit att sänka sin ordinarie utdelning flest år i följd.

Atlas Copco – 40 år utan sänkt ordinarie utdelning
Industribolaget har haft höjd eller oförändrad ordinarie utdelning sedan räkenskapsåret 1984. Bolaget uppger i mejl till mig på hernhag.se att det inte sänkt den ordinarie utdelningen sedan 1983. Imponerande med tanke på att det är ett konjunkturkänsligt bolag som dessutom gett extrautdelningar vissa år och många år även höjt den ordinarie utdelningen. Trenden ovan gäller justerat för avknoppningen av Epiroc i juni 2018. Under 2020 sköt bolaget upp en del av utdelningen till hösten p.g.a. coronakrisen, men på helåret behölls trenden.

Assa Abloy – 28 år av bibehållen eller höjd utdelning
Låsbolaget införde/höjde utdelningen räkenskapsåret 1995 och har sedan dess aldrig sänkt den. Under 2020 sköt bolaget upp en del av utdelningen till hösten p.g.a. coronakrisen, men sett över hela året klarade man utdelningstrenden.

Sweco – 25 år av positiv utdelningstrend
Teknikkonsulten börsintroducerades 1998 och har räknat från och med räkenskapsåret 1999 aldrig sänkt den ordinarie utdelningen. Den totala har däremot varit svängigare, tack vare extrautdelningar. I coronakrisen 2020 sköt bolaget upp halva utdelningen från våren till hösten, men genomförde sedan utdelningen. Trenden förblev därför intakt.

Nibe – 25 år med positiv utdelningstrend
Värmepumpbolaget börsintroducerades i juni 1997 och har aldrig sänkt sin utdelning. Från och med 1998 är det alltså bara sidledes eller uppåt som gällt, men i pandemins år 2020 sköts utdelningen upp men genomfördes ändå till slut.

Astra Zeneca – 24 år av oförändrad eller höjd utdelning
Läkemedelsjätten har sedan sammanslagningen mellan Astra och Zeneca 1999 höjt eller behållit utdelningen per aktie i dollar. Detta enligt mejlsvar från bolaget. Jag räknar därmed trenden från och med år 2000. Astra har med andra stabil utdelning i dollar, men valutakursförändringar gör att du inte fått samma stabilitet i svenska kronor alla åren.

ABB – 20 år med bevarad eller höjd utdelning
Industribolagets trend för utdelningen är i hemvalutan CHF (schweizisk franc). I svensk valuta kan det vara annorlunda. Räkenskapsåret 2005 var året då man började ge utdelning igen efter krisen i början av 00-talet. Efter 11 höjningar i följd blev det oförändrad utdelning för räkenskapsåret 2020.

AAK – 18 år utan sänkt ordinarie utdelning
Industri- & kemibolaget Aarhus Karlshamn bildades 2005 och heter numera AAK. Bolaget har från och med räkenskapsåret 2006 haft en ordinarie utdelning som varit oförändrad eller höjd varje år. Under 2020 sköt man upp utdelningen till hösten, men klarade den därmed för helåret.

Axfood – 15 år i följd utan sänkning
Matkedjan sänkte utdelningen i finanskrisen, men har från och med 2009 höjt eller behållit utdelningen årligen.

Bahnhof – 15 år utan sänkt utdelning
Från och med räkenskapsåret 2009 har bredbandsbolaget bara höjt eller behållit utdelningen varje år.

Övriga stabila utdelningsaktier 2024

Vissa bolag tvingas sänka utdelningen, men bara enstaka år. Dessa utdelningsaktier har långsiktigt bra trender ändå med tanke på hur sällan de sänker utdelningen.

Min regel här är max två sänkningar på 25 år, vilket får Skanska och Telia att inte vara med längre. Bubblare är Castellum som efter 24 år av höjningar ställde in sin utdelning och Intrum som efter 17 år utan sänkning slopade sin.

Bolagen kommer i bokstavsordning.

Afry – en sänkning på 21 år
Teknikkonsultens senaste utdelningssänkningar var för räkenskapsåren 2002 och 2019. Däremellan 16 år med bibehållen eller höjd utdelning.

Alfa Laval – En utdelningssänkning på 21 år
Industribolaget hade sedan börsintroduktionen 2002 aldrig sänkt den ordinarie utdelningen, utan bara höjt eller behållit den. Utdelningen för 2019 som skulle ha kommit våren 2020 drogs i coronakrisen in.

Atrium Ljungberg – En sänkning på 30 år
Fastighetsbolaget hade sedan Ljungberggruppens börsintroduktion 1994 aldrig sänkt aktieutdelningen förrän räkenskapsåret 2023 kom (utdelningen som betalas ut under 2024). Ljungberggruppen och Atrium gick samman 2006 och lägger vi ihop Ljungbergs historik innan fusionen med den efter får vi antalet år ovan.

Beijer Alma – En utdelningssänkning på 21 år
Industribolaget hade från och med räkenskapsåret 2003 inte sänkt den ordinarie utdelningen en enda gång förrän våren 2020, då man för räkenskapsåret 2019 sänkte utdelningen på grund av effekter från pandemin covid-19.

Beijer Ref – Två sänkningar av utdelningen per aktie på 22 år
År 2000 delades Beijer Electronics ut och för räkenskapsåret 2001 blev utdelningen i kontanter lägre än året innan. Från och med 2002 behöll eller höjde den teknikinriktade handelskoncernen Beijer Ref sin utdelning fram till coronakrisens 2020. För 2022 höjdes utdelning totalt i kronor räknat, men nyemissionen i mars 2023 ökade antalet aktier så per aktie blev det ändå en utdelningssänkning.

BTS – En sänkning på 22 år
Utbildningsbolaget börsintroducerades sommaren 2001 och från och med 2002 har utdelningen alltid hållits oförändrad eller höjts. Covid-19 fick BTS att skjuta upp utdelningen till slutet av 2020, men bolaget behöll trenden sett över hela året. Däremot sänkte bolaget utdelningen året efter istället.

Ework – En sänkning på 14 år
IT-konsultmäklaren har bara sänkt den ordinarie utdelningen en gång räknat från och med 2010. Det var utdelningen för 2019 som i pandemiåret 2020 först sköts upp en sen kom den i form av en sänkning.

FastPartner – En sänkning på 22 år
Från och med 2002 då fastighetsbolaget började med utdelningar har FastPartner alltid gett utdelning. När utdelningen för 2022 sänktes i början av 2023 var det första gången på 20 år som den inte hölls oförändrad eller höjdes.

Fenix Outdoor – En sänkning på 30 år
Friluftsbolaget börsintroducerades 1983 och hade från och med räkenskapsåret 1993 klarat sig utan sänkning av utdelningen. Totalt blev det därmed 25 år utan sänkt utdelning. Fenix utdelningstrend bröts i coronakrisen våren 2020 (utdelning för räkenskapsåret 2019).

HMS Networks – Har sänkt en gång på 16 år
IT-bolagets enda plump i protokollet var för 2019, vilket innebär att utdelningssänkningen kom på grund av Wuhan-viruset i pandemin 2020.

Hufvudstaden – En sänkning på 23 år
Fastighetsbolaget höjde utdelningen varje år från och med räkenskapsåret 2001 (som betalades ut våren 2002) och fram till och med 2019. Totalt 19 år av högre utdelning, men för 2020 blev det däremot en sänkning.

Investor – Två sänkningar sedan 2003
Efter sänkningen för räkenskapsåret 2002 har investmentbolaget Investor endast sänkt ordinarie utdelningen två gånger. Först för år 2008 och sedan för 2019, vilket skedde under pandemiåret 2020. Välj den aktie av A-aktien och B-aktien som har lägst kurs för tillfället.

JM – En sänkning på 15 år
Byggbolaget höjde utdelningen varje år från och med räkenskapsåret 2009 till och med 2022. Under 2020 sänktes först utdelningen, men tack vare att mer utdelning skiftades ut under hösten delade man ändå ut i enlighet med det ursprungliga förslaget så att trenden står fast. För räkenskapsåret 2023 kom till slut en sänkt utdelning.

Lagercrantz – En sänkning på 19 år
Teknikgrossisten har brutet räkenskapsår. Varje årsstämma från och med den som hölls 2006 och till och med den 2019 klubbade bolaget igenom höjd eller åtminstone oförändrad utdelning. Men 2020 kom en sänkning.

Latour – Tre sänkningar sedan 1985
Investmentbolaget sänkte utdelningen i finanskrisens 2009 och dessförinnan för 1992. År 2020 sänkte bolaget utdelningen för 2019, då 2020 var coronakrisens år. Bara i finanskriser sänker Latour utdelningen.

Loomis – En sänkning på 16 år
Från och med räkenskapsåret 2009 höjde kontanthanteringsbolaget varje år fram till 2020, då man tvingades sänka för räkenskapsåret 2019.

Lundbergs – Två sänkningar av utdelningen på 26 år
Investmentbolaget har sedan 1998 enbart sänkt utdelningen 2008 och 2020.

SCA – Två sänkningar av utdelningen sedan 1950
Skogsbolaget sänkte under finanskrisen 2009 utdelningen för räkenskapsåret 2008, vilket var för första sänkningen sedan börsintroduktionen 1950. Konsumentprodukterna i form av Essity avknoppades 2017 och utdelningstrenden är justerad för det och gäller därefter det kvarvarande bolaget SCA. Våren 2020 drogs utdelningen in för räkenskapsåret 2019.

Softronic – Två sänkningar av utdelningen på 16 år
Åtminstone från och med 2007 klarade IT-konsulten av att hålla en positiv utdelningstrend fram till coronakrisens 2020 då trenden tog slut. År 2022 blev det ett tapp efter ett tungt fjärde kvartal.

Wallenstam – En sänkning på 29 år
Fastighetsbolaget svarade 2013 hernhag.se per mejl att man 1987 sänkte utdelningen och det inte skedde någon utdelning under åren 1992-1994. Från 1995 har utdelningen alltså varit oförändrad eller höjd ända fram till våren 2020.

Inspiration till sparande i aktier via samarbete med Aktieinvest.
Inspiration till sparande i aktier via samarbete med Aktieinvest.

Du kan också månadsspara i de aktier jag väljer till sparboxen Utdelningsfavoriter by Hernhag. Jag väljer ca tio aktier som finns på listorna här ovan och ditt månadssparande eller dina engångsköp fördelas då med lika mycket i varje aktier. Det sker via nätmäklaren Aktieinvest (länk öppnas i nytt fönster) där du kan läsa mera.

Amerikanska utdelningsaristokrater

En utdelningsaristokrat är att bolag som har höjt utdelningen minst 25 år på raken.
”A company doesn’t need to raise the dividend every four quarters to be considered a Dividend Aristocrat, just every year.”
Marc Lichtenfeld, författare och analytiker, i Oxford Income Mailbag – February 9, 2021. Detta som svar på min fråga om AT&T efter fem kvartal med oförändrad utdelning fortfarande var en utdelningsaristokrat. Jag är redo att hålla med om att det räcker med en höjning varje kalenderår, inte varje löpande tolvmånadersperiod. Med det sagt är det ingen definition som nödvändigtvis är ristad i sten.

Här är ett urval av välkända aristokrater tillika utdelningsaktier. Om du kollar upp deras direktavkastning kommer du sannolikt att se att den är relativt låg. Det beror på att väldigt långa utdelningstrender som förväntas fortsätta leder till relativt hög aktiekurs jämfört med utdelningen. Kvalitet kostar.

Bolag – Utdelningstillväxt sedan år – Bransch
Abbvie – 2013 – Läkemedel
Chevron – 1986 – Råvaror (olja)
Coca-Cola – 1963 – Konsumentvaror
Colgate-Palmolive – 1964 – Konsumentvaror
Consolidated Edison – 1975 – Råvaror (el)
Exxon Mobile – 1983 – Råvaror (olja)
Johnson & Johnson – 1963 – Hälsovård
McDonalds – 1973 – Konsumentvaror
Pentair – 1976 – Vattenreningsprodukter
Pepsico – 1973 – Konsumentvaror
Procter & Gamble – 1957 – Konsumentvaror
Realty Income – 1996 – Fastigheter
T. Rowe Price Group – 1987 – Kapitalförvaltning
Wal-Mart – 1975 – Konsumentvaror

Källa till flera av årtalen är dividend.com.

Fler stabila utländska utdelningsaktier

Dessa utdelningsaktier är varken svenska eller några utdelningsaristokrater, men långa trender har de.

Norska pantmaskinbolaget Tomra har åtminstone från och med 2006 höjt den ordinarie utdelningen varje år, även om utdelningen som betalades ut under 2020 kom först på hösten på grund av pandemin.

En annan norsk aktie med stabil aktieutdelning är livsmedelsbolaget Orkla, som åtminstone från 2006 har behållit eller höjt varje år.

Danska läkemedelsjätten Novo Nordisk som har en lång bra utdelningshistorik. Åtminstone från 2005 har bolaget höjt utdelningen varje år.

Tyska återförsäkringsbolaget Munich Re har inte sänkt utdelningen sedan 1970-talet.

Amerikanska REIT:s som Digital Realty Trust och Omega Healthcare Investors höjer inte varje år, men de har inte sänkt på länge. Inte ens i finanskrisen 2008/2009.

Tips mig! Har du hittat fler utdelningsaktier eller hittat något fel i mina topplistor ovan hör av dig per mejl eller i kommentarsfältet nedan.

192 reaktioner till “Börsens stabilaste utdelningsaktier”

  1. Telia sänkte för år 2001, men sedan fusionen med Sonera 2002 har teleoperatören aldrig sänkt den ordinarie utdelningen. Den totala utdelningen har sänkts eftersom man bara vissa år haft extrautdelning, men som sagt den ordinarie håller en bra svit just nu. Tack för tipset!

  1. Tele2 sänkte utdelningen 2014 gentemot 2013. Tele2 delade ut en ordinarie utdelning på 7.10 kr 2013. Kan inte påstås vara en av de stabilaste utdelningsaktierna….

  2. Vad är fördelen med utdelningsaktie före andra aktier som behåller vinsten för att använda i tex utveckling eller köpa upp andra bolag? Som aktieägare spelar det väl ingen roll då aktiekursen minskar i värde utifrån utdelningen?

   Så om jag återinvesteras utdelningen eller har kvar aktie utan utdelning har jag väl samma värde på mina aktier? Eller?

   1. Utdelningsstrategin har som flera andra strategier historiskt sett gett en överavkastning. Aktier återhämtar sig efter att utdelningen avskiljts, detta i takt med att bolaget tjänar in till nästa utdelning.

    Sen är det lite av en smaksak om man vill ha bolag som återinvesterar mer och förhoppningsvis stiger mer i kurs eller om man vill ha utdelningarna/kassaflöden som en större del av avkastningen.

    1. Bolag som delar ut stor del av vinsten, är då ofta stora och mogna bolag. En beprövad afförside, där man sannolikt inte kan växa mycket!
     För de som vill leva på utdelning, ett bra sätt. (pensionär som mig).

 1. Hej bra inlägg. Av ovan svenska utdelningsaktier vilka tycker du ser mest attraktiva ut just nu värderingsmässigt?

 2. Hej.
  När det gäller Atlas Copco, är det A eller B aktien som man bör köpa till sin portfölj? Jag är endast intresserad av god utdelning över tid. Skiljer ju en del i pris mellan A och B aktien?

  Mvh,
  Tony

  1. Hej!

   Atlas B-aktie är ganska bra omsatt men billigare så ta den du. A-aktien är dyrare främst för att den ger mer röster på årsstämman.

 3. En direkt följdfråga:
  funderar på att köpa för 100 000kr till portföljen, vad är dina tankar om just Atlas, men också om Castellum och Hufvudstaden. Övriga kärninnehav i min portfölj är Swedbank, H&M, och Industrivärden. Med tanke på dessa tre bolag kanske en av de jag funderar på skulle passa sig bättre än den andre? Dina spontana tankar Marcus? Har du något annat tips för att spä ut en långsiktig utdelningsinriktad aktieinvesterare?
  Mvh,
  Tony

  1. Jag gillar de tre aktierna du funderar på. Castellum är lite högre risk (medel) än Hufvudstaden som är en en riktig lågriskare även för att vara fastigheter. Atlas är konjunkturkänsligt, men en stabil utdelare och kompletterar dina övriga innehav bra.

 4. Tjena!

  Vart kan man få tag på information om ett bolags utdelningshistorik där man på ett tydligt sätt kan se vad som är ordinarie utdelningar och bonusutdelningar?

  1. Hej! Vet inte, men de flesta bolag har fem- eller tioårshistorik på sin respektive sajt där utdelningar och extrautdelningar står. Börsdata har mig veterligen bara totalutdelning varje år.

   mvh
   Marcus

 5. Jag gillar Swedish Match, men är lite fundersam kring den låga soliditeten. Vet du vem/vilka som så gladeligen lånar ut till Swedish Match med så låg andel eget kapital? Tycker du det är en acceptabel risk att ta vid köp av aktien?

  1. Det är inga problem, för det mesta av värdet av Swedish Match varumärken finns inte i balansräkningen. De har med andra ord en stor dold tillgång på ett antal miljarder kr. Det vet långivarna, som även ser kassaflödena och att bolaget kan betala alla räntor. Periodvis har Swedish Match även haft negativt eget kapital, men det blev ju ingen konkurs för det av samma anledning.

 6. Hej,

  Jag undrar om kanadensiska aktien Bombardier Inc pref är bra att ha i en utdelningsportfölj? Jag kom in på den av en slump och den verkar ha en bra avkastning, jag är dock ännu ung på marknaden och vet inte om jag missat något viktigt som gör den bra eller mindre bra.

  1. Hej! Det är en preferensaktie och vanlig aktie så direktavkastningen är uppåt 8 procent. Med tanke på att Bombardier skriver att de ska bli kassaflödespositiva först 2018 är risken hög. Bolaget verkar inte gå särskilt bra. Det finns tryggare preffar som ger ungefär lika mycket, som svenska Volati Pref.

 7. Hej Skägget!

  Jag undrar lite kring fastighetsbolag. Stämmer det att en uppskrivning av fastighetsbeståndets värde ingår i resultatet? Eller är det bara driftnettot (hyror minus kostnader), plus eventuella försäljningar som utgör resultatet?

   1. Tack för svaret!

    Undrar just hur mycket utdelning man hade fått efter kraschen på 1990-talet, om Castellum och Hufvudstaden hade varit japanska fastighetsbolag ….

    1. ios gammal tråd ..men aktuellt ändå!
     Hur kan fastighetsbolag skriva UPP värdet..när man enligt skatteverket ska skriva av 2% varje år?

     1. Fastighetsbolagen följer andra redovisningsregler. Deras fastigheter ska tas upp till marknadsvärde, vilket innebär att de nuvärdesberäknar framtida kassaflöden.

 8. Tack för svar tidigare (det fungerade inte att svara på ditt svar genom mobiltelefonen). Jag tittade på Volati och har även läst på din sida om preferensaktier. Finns det någon klar risk eller nackdel med så kallade ”preffar”?

  Är Eniros och Oscar Properties preferensaktier bra att ha också och vad innebär det att man kan begära frivillig inlösen på X antal kronor? Om t ex X = 300 kr och aktien handlas för 100kr skulle det ju innebära att företaget förlorar 200kr på varje aktie de köper av säljaren (förutsatt att jag förstått det rätt att man genom att begära frivillig inlösen kan sälja tillbaka aktierna till företaget för ett i förhand bestämt pris).

  1. Fördelen med preferensaktier är stabil och hög utdelning. Risken är om räntor och inflation stiger, för utdelningarna stiger i regel inte.

   Eniros innebär hög risk, troligen väl hög. Oscar Properties B-preferensaktier kan du begära frivillig inlösen i och då inlösenkursen är 500 kr lär inte aktien handlas lägre än det. Vilket är syftet med just detta upplägg med inlösen. Skulle kursen ändå falla under inlösenkursen och du begär inlösen kommer bolaget helt enkelt att betala tillbaka pengarna de fick in när aktierna emitterades. Emissionskursen var 500 kr så det är ingen förlust för bolaget, men det hade varit billigare för bolaget om de köpt aktierna över marknaden till den lägre kursen istället.

   1. Oscar prop. pref B med emissionskurs 500 kronor, handlas idag till en kurs på 465 kronor på marknaden….
    Hur skall man som privatperson agera för att få till stånd en frivillig inlösen på 500 kronor i mars 2018??

    1. Utifrån 7.6 och 7.9 i bolagsordningen ska du anmäla det skriftlig till Oscars styrelsen. Fråga bolaget och kolla exakt hur de vill ha det. Ett problem är ju att många med aktiedepå och alla med KF inte står som ägare till aktierna utan att de är registrerade i kommission för kund eller liknande. Mejla din bank/nätmäklare och fråga om det går att lösa på något vis. Oscar P måste ju kunna se att just du är aktieägare om du ska kunna anmäla frivillig inlösen för just dina aktier.

 9. Väldigt intressant blogg, jag ska även köpa dina böcker och läsa. Vill lära mig mer främst för mina tre barns sparande och framtid, vill att de ska få en god start. Min man o jag vill spara till ett hus och nu ska vi investera ca 50 000 kr till. Har du några tips och råd, självklart är det på egen risk vi investerar.
  Hälsningar från gotländskan

  1. Tack för att du tänker beställa mina böcker! Välj den aktiestrategi som passar er – det kan vara investmentbolag, kan vara utdelningsaktier eller preferensaktier, kan vara aktier i stigande trender, etc.

 10. Hejsan Marcus,
  Är på jakt efter några preferensaktier att fylla ut aktiedepån med men det känns som flertalet är rätt övervärderade i nuläget. Har du något tips på preffar som du tycker är köpvärda i dagsläget?

  Mvh
  Kalle

  1. Hej!
   Så länge preffen handlas en bra bit under inlösenkursen och ger över 6 procent i direktavkastning är det okej värdering. Det mesta kanske är lite halvdyrt, men det är ingen fara direkt.

   1. Finns även amerikanska och kanadensiska kvartalsutdelare med i boken ”pengamaskinen”? Om man nu inte har så lång tid på sig att bli ekonomiskt fri -att utöka pensionen för att nå budgeten för ”medelinkomstpensionären”. Då funkar det inte med direktavkastningar under 3-4 %, såvida man inte är mångmiljonär, och då behöver man väl å andra sidan inte någon pengamaskin?
    När kommer dina böcker som e-böcker. Till slut ryms inte alla böcker, såvida man inte har en padda med e-books.

    1. Jag har Pengamaskinen ett kapitel med tips på främst Nordamerikanska utdelningsaktier som jag gillar.
     Låg direktavkastning ska innebär extra stabil utdelning eller snabbare utdelningstillväxt, vilket i det sistnämnda fallet leder till mer kursuppgång. Därmed kan du med fördel sälja aktier för att få loss kapital om verkligen behöver.
     Jag hoppas att mina böcker kommer som e-böcker inom 1-2 år i alla fall. Det ligger utanför min påverkan när det sker.

 11. Tack för svar!
  Det verkar finns olika strategier när det gäller aktiesparande, har läst om aktiestinsen och han tipsar om att leta aktier med ett p/e-tal mellan 5-15, högst 20 och med avkastning mellan 3-5 procent ungefär. Är det ngt man kan ta till sig tycker du?

  1. Ja, det är ingen tokig tumregel, men P/E-tal på under 10 är så låg värdering att det i nuläget är en varningssignal om svag vinstutveckling framöver.

    1. Ja, börsens genomsnittliga värdering är P/E-talet 14-15 sett över många år. Somliga bolag växer snabbare och förtjänar högre värdering, andra gör det inte. Vissa bolag har stabila vinster och stigande utdelningar och förtjänar hög värdering, andra gör det inte. Allt beror så mycket på.

 12. Hej igen, när jag började spara fanns inte ISK så jag har en del i vanlig depå, aktie- o fonddepå och jag undrar om det är bättre att börja sälja av och flytta över. Jag har förstått att det ska vara det. Gärna vid nyår då så man ska slippa bli beskattad två ggr. Eller hur ska jag tänka? Pengamaskinen ska bli större har jag tänkt till husinköpet.

  1. Långsiktigt om räntorna fortsätter vara låga är det fördelaktigt att flytta till ISK. Kapitalskatt på reavinster du har i aktiedepån för du skatta för om du flyttar aktierna in i en ISK, men att göra en sådan manöver efter ett årsskifte kan ha en marginell fördel ja.

 13. Mina barn har sparat i Melker Schörling sedan kursen var på ca 123 kr i vanlig depå. Jag funderar på att sälja och placera vinsten i deras ISK och ev ta ngt annat eller kopiera Melkers koncept där. Melker ger ju ingen utdelning så det verkar ju värdelöst att ha kvar där, eller vad tror du? Eller kan de gå upp lite till?

  1. Melker återinvesterar sina kassaflöden och det ger bättre kursutveckling sett över flera år. Samtidigt som det alltid kan komma nedgångar är det kvalitet som Melker du bör ha på sikt. Behåll. Troligen lika bra i vanlig depå så du skjuter upp skatten.

 14. Hej!

  Är en 25-årig kille som precis läst din nya bok om aktieutdelning.

  Min fråga är vilka aktier du anser som bäst chans för hög utdelningstillväxt inom branscherna/segmenten bank, investmentbolag, fastighet, bygg, produktion, sällanköpsvaror, dagligvaror och konsultbolag?

  Har en lång sparhorisont därför är intresset för hög utdelningstillväxt större än för hög direktavkastning.

  Tack för en välskriven och motiverande bok.

  1. Hej, trevligt du gillar min bok!
   Jag har ingen bra lista eller förslag på bolagen med bäst utdelningstillväxt, eftersom det beror på från och till vilka år vi prognostiserar. Hur det ser ut framöver beror även på om utdelningen är låg eller hög idag, om aktien kostar 100 kr och utdelningen är 0,5 kr per aktie är det möjligt med en dubblad utdelning om det går bra för bolaget men om utdelningen är 10 kr per aktie lär knappast utdelningen kunna dubblas så direktavkastningen blir 20 procent. Med det sagt ska jag någon gång framöver återkomma till bolag med snabb utdelningstillväxt, det borde gå att uppskatta ungefär vilka genomsnittliga procentsatser det blir framöver.

 15. Hej igen,

  Jag beställde och läste båda dina böcker. De var mycket givande och jag kommer att gå tillbaka och läsa flera delar av dem igen. Aktieutdelning var extra intressant att läsa om tyckte jag.

  Innan jag köpte böckerna hade jag sedan ett tag tillbaka köpt aktier hos Skiens Aktiemølle på grund av den höga utdelningen. Självklart åkte jag på att aktien sedan sjönk ungefär med utdelningens värde. Jag läste sedan vad jag förstod som att företaget ska likvideras? Jag förstår det som att de tänker stänga igen. Bör jag sälja av mitt innehav i bolaget eller kan jag vänta mig något positivt av att behålla aktierna?

  1. Hej, så roligt att du gillar mina böcker.
   Skiens Aktiemølle har jag inte hört talas om tidigare, men de skriver att en avveckling av verksamheten är det bästa för aktieägarna. Det behöver rent teoretiskt inte vara en dålig affär, det beror lite på hur mycket nettotillgångar som finns kvar att sälja och dela ut. Det mesta av tillgångarna ser efter en hastig blick i deras halvårsrapport ut att vara eget kapital. Ser inte ut som konkurs eller så med andra ord.

 16. Tack för det snabba svaret! Ledsen att det blir ett nytt inlägg, jag får bara upp en vit sida när jag försöker svara på ditt inlägg och all min text jag skrivit försvinner.

  Om det inte är en konkurs i företaget men de håller på att avveckla verksamheten, vad innebär det för mig som aktieinnehavare? Vad händer med mina aktier i bolaget? Jag missade för övrigt den förrförra stora utdelningen (då hade jag inte börjat med aktier än) men kom med på den senaste. Har därför lite svårt att avgöra om jag ska avvakta ett litet tag eller göra mig av med min andel. Skönt dock att veta att det inte är en konkurs för då hade jag nog fått panik.

  1. I takt med att de säljer av och delar ut så faller din aktie i värde, men du får också utdelningar. När allt är klart har alla tillgångar skiftats ut i form av kontanter till dig och aktieägarna. Då är aktierna mer eller mindre värdelösa och lär avnoteras.

 17. Hej, tack för välskrivna böcker och en intressant blogg.
  Har nyss läst ut din senaste bok om utdelningar och det känns som att det är en strategi som passar mig bra.
  Jag har lärt mig väldigt mycket av boken så tack för det!

  Har tänkt att gå in med ca 2 000 000 kr och sprida det mellan 10-15 bolag. Utdelningen kommer att återinvesteras och sedan när värdet är tillräckligt stort är målet att leva på utdelningen. Är nu 34 år så portföljen ska vara på väldigt lång sikt.

  De bolag jag funderar på att gå in i är:
  Investor, Kinnevik, H&M, Skanska, Castellum, Intrum J, BTS Group (mindre post), Fortum, W.P. Carey, Omega Healthcare.
  Behöver lite åsikter om val av dessa bolag och riskspridning.
  Är det något/några bolag du anser att jag borde ersätta med annat? Vad tycker du portföljen kan tillföras i form av bransch, bolag isf? Har medvetet inte tagit med bank och telekom då jag är osäker på utvecklingen där på lång sikt.
  Ska i dagarna försöka scouta fram ytterligare något/några amerikanska bolag med bra utdelningshistorik (ingen mer exponering mot fastigheter då jag redan har tre).

  Ser fram emot subjektiva åsikter 🙂

  1. Hej, vad roligt att du gillar mina böcker och min blogg. Bra portföljidé, jag ogillar inget av bolagen utan tvärtom gillar mer eller mindre alla. Fortum är ju ingen ägare nöjd med efter de senaste åren, men det kanske vänder.

 18. Hej

  Jag har svårt att hitta direktavkastningen för de amerikanska ETFerna. Jag har Schwab us dividend och ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

  Vilka är annars dina bästa amerikanska utdelningsaktier? Jag lutar åt AT&T och/eller Johnson & Johnson.

  /Henrik

  1. Hej!
   Morningstar.com och dividend.com har direktavkastning för ETF:er i USA.

   Håller med om att AT&T och/eller Johnson & Johnson är bra utdelningsaktier, men WPC gillar jag nästan mer på nuvarande nivåer.

 19. Nordic campping tror du de kommer göra aktieutdelning eller ska man sälja? (köpte på 8 kr nu 22kr 100st)

  1. Vet inte, har inte koll på dem tyvärr. Men bolaget går med vinst i alla fall, men nu när invandringen och migrationsboendet uppges minska under hösten är det kanske ändå tveksamt med utdelning.

 20. Svolder köpte jag 32 st för ett tag sen har gjort ca 3000 i vinst på dem ska man sälja eller behålla?

  1. Det är kanske ingen brådska att sälja då aktietrenden är uppåt. Jag ser ingen tydlig toppformation i alla fall.

 21. Hej!

  Vad tycker du om K2A pref som decemberutdelare? Skulle du rekommendera någon annan aktie (måste inte vara en pref) för utdelning i just december? Jag har också skrivit upp new mountain finance på december.

  Sedan undrar jag om du har någon tumregel för hur långt innan en utdelning det generellt brukar vara bättre att köpa en aktie. Jag förstår att det aldrig går att säga i förväg men har märkt ett mönster i att värdet på en aktie ofta sjunker med utdelningsbeloppet den dag den handlas utan utdelning. Köper man den dagen och utdelningen sker en gång per år kommer den investeringen ta längre tid att generera något tänker jag.

  1. Hej!
   K2A är helt okej som högriskpreff.

   För vanliga stamaktier är det nog några veckor till några månader innan utdelningen som det går att få någon form av överavkastning från aktier som ger utdelning jämfört med andra aktier. Men det är förstås en grov tumregel. För kvartalsutdelande preffar är det förstås kortare tid. Överavkastning kan i det här fallet både betyda stiger mer och faller mindre än andra aktier.

 22. Hej Marcus. Tack för alla dina tips i bloggen. Det har hjälpt mig att tänka igenom min portföljtstrategi. Jag har funderat en hel del på ISK- eller AF-konto och skulle behöva hjälp i vad som skulle vara gynnsammast för mig.

  Jag planerar att köpa i princip bara utdelningsbolag undantagsfall några ”kryddor”. Jag tänker behålla utdelningsaktierna hela livet och bara sälja kryddorna om det känns lämpligt.

  Bör det vara mest lönsamt för mig att ha AF-konto för mina utdelningsaktier då jag inte tänkt sälja och därmed inte behöver skatta på dem förutom för utdelningen. Och ha ISK för kryddorna för enkelheten och lönsamhetens skull? Eller blir det ändå mest gynnsamt att ha ISK på båda

  1. Hej!
   Iofs är det så att du kan skjuta upp kapitalskatten så länge du inte säljer aktier och fonder i en vanlig aktiedepå (där du också slipper avkastningsskatten som ISK har). Däremot kommer alla utdelningarna från aktier i en aktiedepå/AF-konto att beskattas med 30 procent årligen. Det är bara i ISK du slipper kapitalskatt på utdelningarna. Troligen är därför ISK bäst för dina utdelningsaktier.

 23. Hej Marcus,
  Har med växande intresse läst din bok om aktieutdelning. Beröm förtjänar du för en informativ och lättläst bok, tack.
  Ska inom ett år sälja mitt företag och har tänkt att sätta pengarna i en ISK depå med bra utdelningsaktier, ca 5 miljoner ska investeras. Denna depå ska sedan få ligga orörd och återinvestera utdelningarna enligt som du beskriver i boken.
  Smygstartar redan nu med köp av Astra, tele2 och Corem pref. Är det ngt du tycker verkar vettigt? Hälsningar Björn

  1. Hej!
   Tack för berömmet.
   Dina aktieval känns vettiga, men det är inga stora utrymmen till utdelningshöjningar i dem.

 24. Hej,

  Finns det anledning till att hålla sig borta från Balders pref? Preffen har sjunkit på sistone, det varnades om bolaget för inte så länge sedan om jag inte minns fel. Dock fick de också ett investment-grade betyg för ett par dagar sedan och jag uppfattade detta som åt det positiva hållet (är inte någon expert på detta alls vill jag tillägga). I skrivande stund har marknadsräntan sjunkit men aktien tappar ändå i värde. Beror det på framtida förväntningar gällande räntan? Jag hade tänkt börja investera lite i några av deras preffar för långsiktigt (många år) ägande men är osäker på om det är bra tajming nu eller om jag ska titta på något annat.

  1. Hej!
   Det kommer att bli lite dyrare för Balder att låna framöver nu när marknadsräntorna stigit lite sedan i somras. Annars tuffar bolaget på rätt bra minst sagt, så kreditrisken är fortsatt låg. Det är en sektorrotation som pressat preffar en tid, men jag ser inga problem med Balder Pref så länge inflationen inte tar fart på allvar (vilket jag inte tror än).

 25. Stort tack ska du ha för svaren du har gett under året samt för dina båda böcker som jag tyckte väldigt mycket om.

  Gott Nytt År!

 26. Hej Marcus,

  Jag och en kompis har precis börjat månadsspara i aktier och vi har en sparhorisont på 15 år (förhoppningsvis längre). Om du har tid och lust får du gärna komma med synpunkter på de aktier vi valt ut (kommer längre ner). Är vissa för högt värderade? Är det för många investmentbolag? Vi försöker läsa på så mycket som möjligt varje dag men vore trevligt att få en åsikt i ett tidigt skede från någon med din erfarenhet. Bure, Investor B, Latour B, Svolder B, Traction B, Öresund, Nordea, Nibe, Castellum, Skanska, Axfood, Astra, Beijer Alma, Nolato, Catena Media (krydda).

  Mvh Jonas

  1. Hej!
   Det är onekligen många investmentbolag i din/eran portfölj, men det är inget problem. Bra riskspridning i det stora hela. Kör på!

 27. Hej Marcus
  Är det fel att ha många investmentbolag? jag har sett dem som en ersättning till fonder. Är detta fel tänkt?
  Mvh Helena

  1. Hej!
   Nej, det är inte direkt fel, men varken investmentbolag eller aktiefonder med samma riktning behöver du ha så särskilt många av. Tio stycken vore väldigt ambitiöst, medan till exempel fyra investmentbolag räcker långt.

 28. Hej, jag har börjat titta på property invest som t.ex Saltängen, Torslanda och Hemförsäkring fastigheter. Dessa verkar till synes vara de ultimata utdelningsaktierna. Hög utdelning, utdelning 4 ggr per år och låg volatilitet. Tänker mig även kanske något förenklat de har hyreskontrakt lång tid framöver med etablerade företag med hyra in som gör de så stabila. Finns det några nackdelar?

  Mvh Peter

  1. Hej, de har ofta bara en hyresgäst så det är hög risk. Jag är tveksam till om de är värda risken, men håller du nere storleken på innehaven och sprider riskerna så.

   mvh
   Marcus

 29. Kanadensiska Northview Apartment REIT med nästan enbart hyresfastigheter verkar säkert och delar ut ca 7,5% vid nuvarande kurs. utdelning varje månad. Dessutom är den kanadensiska dollarn avsevärt stabilare än den amerikanska.

 30. Hallå 🙂
  Hur ser det ut med våra banker?
  Har de någonting lång historik inom utdelningar?
  Skulle vara kul att se vilken som har haft bäst över tid eller längst så att säga 🙂

  Mvh Emil

  1. Hej!
   Handelsbanken behövde inte ens slopa utdelningen i finanskrisen 2008-2009. Banken har funnits i 146 år och gått med vinst alla utom 1992 så enda året det blev noll i utdelning var våren 1993.

 31. Hej Marcus!

  Tack för intressanta böcker och inlägg. Är YOC något du tittar på i en utdelningsportfölj? Är nyfiken på hur du tänker när det kommer till att sälja av/vikta ner en aktie och därmed kanske ”tappa” en hög YOC jämför med att köpa en ny aktie med lägre YOC.

  1. Hej!

   YOC, yield on cost, är en direktavkastning jag aldrig tittar på. Det är nutid som gäller för mig. I USA är det däremot vanligt att titta på YOC.

 32. Hej Markus!
  Jag ska nu börja med ett månadssparande i aktier och måste först säga tack för all hjälp redan!

  Jag tänkte börja spara i 6st bolag varav 3st investment för riskspridning (Investor, Industrivärden, Svolder) sen tittar jag på dessa bolag Resurs Bank, Intrum Justitia, Castellum, Swedish Match.
  Tanken är långsiktigt med stor värdering på utdelning. Vilken aktie hade du valt bort av dessa?
  Stort tack för all hjälp du ger oss småsparare

  1. Hej!
   Just nu skulle jag undvika Intrum, då jag inte vet till vilket pris de säljer verksamheterna de måste sälja efter fusionen. Frågan är hur mycket vinnande koncept som finns kvar i Intrum, troligen blir det bra men nästa år någon gång har nog läget klarnat mer.

 33. Hej,

  Hur ser du på Oscar Properties idag? Om man redan gått in i preffen, är det läge att gå ur, snitta ner sig eller avvakta? Den är inte särskilt likvid, och ett par artiklar nyligen tar upp en del problematik med ekonomin. Den känns därför som högrisk och kursen börjar avspegla det (över 10% direktavkastning för nuvarande kurs). Jag har lite svårt att avgöra om is i magen kan vara värt risken eller om det bara är att ta smällen och gå ur nu. Samma fråga tänkte jag också vad gäller stamaktien som också dalat ner, men framför allt OP Pref.

  1. Hej!
   Avvakta rapporten i alla fall. Kortsiktigt lär det falla mer, men klarar de bara utdelningen de närmaste åren återhämtar sig kursen förr eller senare.

 34. Hej Marcus!

  Har läst en av dina böcker och fick mersmak, tack för din utbildning i ämnet! I min egen förberedande research och från ovan svar noterar jag att ni proffs inte förlitar er helt på investmentbolag med god (framtida) utdelning och tillväxt. Vad vore nackdelen med att basera sin portfölj endast på investmentbolag (med prio på rabatt över substansvärde) jämfört med en bredare Svensk/Nordisk/Amerikanska utdelar portfölj? Handlar det om riskspridning eller max utdelningspotential eller annat?

  Tack på förhand! / DM

  1. Hej!
   Med facit på hand skulle jag ha haft fler investmentbolag i portföljen redan på 00-talet. Endast investmentbolag skulle spara en hel del tid, men precis som med fonder är det lite svårare att veta om innehaven är dyra eller inte när man får en helt korg bolag på en gång så att säga. Köper vi innehaven direkt bestämmer vi själva dessutom vad som ska ske med utdelningarna och det blir full frihet.

 35. Hej! Tog fram Castellums senaste utdelning med hjälp av Avanza och där stod det ”Ordinarie utdelning 2,50 SEK 2017-09-22 2017-09-28”. Även om de tidigare utdelningarna hade höjts, så hade det inte varit någon högre utdelning tidigare. Hur kan du anse att detta företag är något att satsa på för att få bra utdelningar?

  1. Hej! Castellum har i år infört halvårsutdelningar. Utdelningen under 2017 blir därmed totalt 5 kr, vilket är en höjning jämfört med ifjol.

 36. Tyvärr lade jag inte märke till det, vilket gör att jag ångrar min dåliga formulering. Om jag dock får ställa en sista fråga så undrar jag vad du anser om utdelningarna från ett företag som Investor?

 37. Hej Marcus!

  Jag har Intrum i min portfölj (ca -10%). Tror du det är läge att sälja av och ta förlusten då det ser ut som det bli lite skakigt framöver eller tror du den kan bli stabil i det långa loppet?

  Jag funderar på ta in J&J i min portfölj och även en krydda i form av antingen Storytel eller Nuevolution. Vad är din tanke kring dessa val? Några alternativ?

  Min långsiktiga portfölj (ISK) i nuläget:
  Axfood
  Castellum
  Intrum
  Investor
  Kinnevik
  Latour
  Mr Green (krydda)
  NetEnt
  NIBE
  Nolato
  Skanska
  Vitec
  Fresenius (KF)
  Sampo (KF)
  Tomra (KF)

  Tack på förhand!

 38. Hej Marcus,

  Jag förstår inte hur Oscar Properties Pref B (som du skrivit har frivillig inlösen om 500:-/aktie varje år i Mars) kan vara billigare än dessa 500:-

  Då tjänar jag med andra ord X antal kronor oavsett hur börsen går om jag löser in dem i Mars?

  Finns det någon anledning att inte köpa dessa? Ser inga nackdelar..

 39. Hej Marcus!

  Jag läste om amerikanska aktier via Avanza blogg idag, med anledning av Black Friday som de kör fritt från courtage imorgon. Däri listades aktier med hög direktavkastning. Jag fann en REIT som jag undrar om du har tittat något på och vad du anser om den i så fall: Senior Housing Properties Trust. Den har beräknad direktavkastning på 8% just nu vilket lockar. Prospect Capital Corp lockar förvisso på toppen med sina 12% direktavkastning men det är ju inte en REIT och jag har redan Omega Healthcare sedan tidigare.

  Länken som tog mig till bloggen var följande:

  https://blogg.avanza.se/avanza/black-friday-2017/

  Tack för goda råd och lättlästa böcker!

  1. Hej!
   Jag ägde Senior Housing en tid, men sålde med förlust. Jag ändrade mig eftersom jag inte gillar att deras företagsledning är ett extern bolag som även sköter andra bolag samt att de började med ett rätt komplicerad affär där managementbolaget skulle samägas av vissa av bolagen. Jag tyckte det blev för komplicerat. Har du redan OHI-aktier känns det som att det räcker med exponering mot USA:s sjuka och äldre.

 40. Hej Marcus!

  Ovan har du skrivit att Sweco aldrig har sänkt utdelningen. Detta är från Sweco’s förstasida på Avanza:
  Ordinarie utdelning 3,36 SEK 2015-04-17 2015-04-23
  Ordinarie utdelning 3,12 SEK 2014-04-17 2014-04-28
  Ordinarie utdelning 3,25 SEK 2013-04-18 2013-04-25

  Som du ser från 3,25 år 2013 till 3,12 år 2014. Är det Avanzas historik som är galen här eller? Jag har själv inte undersökt det närmare.

  Mvh.

 41. Ser att detta är skrivet för länge sen. Är dessa bolag enligt dig fortfarande aktuella bra utdelningsbolag? Eller du har uppdaterat någon annanstans? /Jennie

 42. Hej Marcus!

  Jag funderar lite över AZN och om de ff kvalar in som utdelningshöjare.

  Under 2018 har man aviserat att man totalt kommer dela ut 22,37 kr (just nu då det kan ju ske lite valutaförändringar under året). Detta motsvarar ca 22,37/546 = 4,1 % direktavkastning, vilket börjar bli lite lågt kan jag tycka…

  Under 2017 delade man ut 24,38 kr. Jag förstår att detta delvis har med dollarns utveckling att göra men AZN är ingen högutdelare (med 4,1 %) och slutresultatet är ju en sänkning jmft förra året. Jag är inne på att lämna AZN för ett alternativ. Klokt eller korkat? Vad skulle du ta in istället med hyfsat hög DA och stigande utdelning över tid? Gärna ett investmentbolag :-). Hälsar Lars D

  1. Hej!
   Med tanke på att AZN har hög utdelningsandel då man investerar så tungt att kassaflödena inte riktigt räcker krävs det lyckade forskningsutfall för att utdelningen ska kunna stiga eller ens behållas.

   Någon riktig högutdelare inom hälsovård finna nog inte, för en sådan konjunkturstabil verksamhet där utdelningen dessutom är trygg värderas högt kursmässigt. JNJ har ju en direktavkastning under 3 procent eftersom de med stor sannolikhet kommer att höja utdelningarna i många år till.

   1. Tack, Marcus! Då kommer jag ”plocka upp” J & J vid ett framtida generellt börsfall :-). Hälsar Lars D

 43. Hej Markus!
  Jag har köpt aktier, Fingerprint cards och Clas ohlson och går rejält back. Vad är dina råd? sälja eller behålla? OM jag säljer nu kan jag dra av förlusten på något sätt?
  Tack för dina kloka råd!

  1. Hej!
   Jag säger ingenting om timingen, men mitt strategiska råd är att undvika de aktierna. Fingerprint har problem med fallande försäljning och deras bransch förändras snabbt medan Clas Ohlson likt alla andra butikskedjor inom sällanköpsvaror möter en helt ny situation då e-handeln stadigt tar över en allt större andel av marknaden.

 44. Rätta mig gärna om jag har fel men H&M har ju sänkt utdelningen? jag kollade upp historisk data och detta vad jag kunnat hitta. Men har ju altså sänkt utdelningen flera ggr?

  år 2000 utdelning: 0.68kr (sänkt utdelning)
  år 1999 utdelning: 2.00 kr
  år 1998 utdelning: 1.50 kr (sänkt utdelning)
  år 1997 utdelning: 5.50 kr
  år 1993 utdelning: 3.00 kr (sänkt utdelning)
  år 1992 utdelning: 7.00 kr
  år 1985 utdelning: 1.35kr (sänkt utdelning)
  år 1984 utdelning: 2.00kr

  1. H&M har genomfört ett antal aktiesplittar och det är ett sorts nollsummespel. Därför justerar man historiska utdelningar för sånt. Det är nog förklaringen tror jag.

 45. googla ”softronic utdelning 2006” så står det på Placera att utdelningen för 2006 var 0.30 :O)

 46. intressant lista för en nybörjare…
  tänkte börja bygga upp en portfölj grundat på utdelningar.
  finns det något tips kring hur man ska tänka kring aktiernas kostnader? tänker typ swedish match kostar ca 370 kr/st och axfood ca 160 kr/st men procentuell likvärdig utdelning. tänker jag fel eller?
  fler aktier för samma insats borde ju vara bättre eller?

  1. Att Axfoods aktiekurs är lägre än Swedish Match säger inget. Varje bolags aktiekurs måste jämföras med det bolaget presterar. Axfoods utdelning per aktie med deras aktiekurs ger aktiens direktavkastning. Den går att jämföra med Swedish Match direktavkastning, men även då måste vi ta hänsyn till att de är olika sorters dagligvarubolag.

 47. Sintercast verkar vilja höja varje år. Ökar utdelningen, men ger bonusutdelning vid extra bra år så att man kan bibehålla höjning av ordinarie. Nivån verkar rätt bra. 3-7% inkl bonus. Har dock inte lika många år som bolagen på din lista. Litet bolag med kända kunder och nya innovationer på gång. Kanske kan kvala in på listan om några år.

 48. Hej Marcus, tack för din kunskap och engagemang !
  Tänker nu skapa en långsiktig portfölj av stabila aktier med bra utdelning i samband med att börsen börjar ändra karaktär från att belöna tillväxtbolag till värdebolag. Såg att du för en tid sedan gjorde en ”topp-10 lista” inklusive %-uell fördelning (se nedan). Är detta något du har gjort även inför 2019, och om så; 1) var finns denna upplagd 2) kommer den att uppdateras samt 3) kan man prenumerera på en sådan lista för att ta del av ändringar (de få som nu behöver göras givet ett bra förarbete :-)) 4) skulle en lista med ”topp-20” ge ett mervärde över en ”topp-10”. Mvh, Henrik
  ===
  Bra bolag inför 2016
  Aktierna i det här portföljförslaget har utvecklats mer eller mindre svagt under 2015. Placeringen är som vanligt oaktat tajming, men ska du köpa kan det förstås vara en fördel nu när aktierna rekylerat lite. Inför 2016 kan med andra ord du som ska köpa aktier på tio års sikt förslagsvis välja bland dessa.

  Bra bolag inför 2016 Bransch Portföljvikt i procent
  Castellum Fastigheter 10
  H&M Kläder 15
  Handelsbanken A Bank 10
  ICA Konsumentprodukter 15
  Kinnevik B Investmentbolag 15
  Meda Läkemedel 10
  Procter & Gamble Konsumentprodukter 15
  Skanska B Byggbolag 10

 49. Kul rad, äger bland annat de tre AAA+ bolagen i min 17 bolag stora utdelningsportfölj, Alfa Laval, Atlas och Assa. Tror deras utd.tillväxt vill fortsätta framöver trots något konjukturkänsligt så kommer dom att tuffa på 🙂

 50. Hej Marcus!
  Dedicare har ju rusat i Januari.. Vad tror du är grunden till det och hur ser du på Dedicare framöver?

  Jag hade precis gått in i den och önskar att jag hade satsat mer…

 51. Hej!
  Som nybliven aktiesparare får jag tacka för den mycket värdefulla information och vägledning som du tillhandahåller! Det är verkligen en djungel att navigera i för en nybörjare.

  Tänkte mig att löpande varje månad investera i en portfölj med lång tidshorisont. Utgångspunkten är att behålla innehaven och återinvestera utdelningen.

  Tänkte mig en portfölj innehållande en grund i investmentbolag:
  Investor
  Svolder
  Bure
  Latour
  Creades
  Lundbergföretagen

  Samt fyra utdelare:
  Castellum
  Swedish Match
  SEB eller HSB (har inte bestämt mig)
  Axfood

  Tror du att det kan vara en bra portfölj att börja med?
  Tack på förhand!

 52. Hej

  Tack för en otroligt bra och lärorik sida. Jag skulle gärna ta del av din portfölj men hittar inte fram till den.
  Är den borttagen från sidan?

 53. Hej, undrar lite kring skillnaden på Vitec och Hexagon, vad är den stora skillnaden och kan man äga båda eller är det onödigt?

  1. Hej! Den stora skillnaden är att Hexagon gör mätteknikprodukter med tillhörande mjukvaror och Vitec utvecklar helt andra saker nämligen nischade affärssystem och liknande. Du kan äga båda, det är ingen direkt överlappning eller så mer än att båda är IT-aktier.

 54. Hej,
  Med avseende på NOBL & SDY får jag följande meddelande:

  ”Pga nya regelverk från EU är det efter årsskiftet inte möjligt att köpa det här värdepappret, det går endast att sälja. Det här gäller samtliga amerikanska och kanadensiska ETF:er.”

  Synpunkter?
  Finns det andra möjligheter?

  Mvh
  Per

 55. Väldigt matnyttig info på din hemsida, ska läsa din första bok nu i veckan med.

  Ska investera i ca 10-15 000 kr, tänkte börjar med utdelningsstrategin du rekommenderar. Hur många bolag tycker du jag ska satsa på, några få eller flera? Vet inte hur långt man kommer på den skrala insättningen jag har tänkt.

 56. Hej,

  Vad är din syn på att istället för att köpa aktier i de enskilda bolagen satsa på xact högutdelande? Finns det några nackdelar som du ser och vad tycker du om ETF:en generellt.

  En annan fråga är vad du tror om att satsa på att investera i fonden Core Ny Teknik A?

  Tack på förhand!

 57. på avanza ser det ut som att Nibe sänkt sin utdelning från över 3:- per aktie 2016 till ca 0.80 per aktie 2017.stämmer inte det? isof ska Nibe vara med på listan?

 58. Hej.

  Stämmer det att Wihlborgs sänker sin utdelning för 2019 jämfört med föregående år eller har jag missat något?

  Mvh,
  Håkan

 59. Hur är det med skogsaktier? utdelningar, framtida trender osv… trä känns ju som om det skulle gynnas av klimat och miljötrenden?

 60. En fundering på om man vill skapa en bombmatta. Ska man då köra de svenska på ISK och de utländska på KF eller ska man köra allt på KF?

 61. Hej!
  Jag jobbar in en utdelningsportfölj successivt över året med ett antal bolag. När jag har dem på plats, och jag ska börja fylla på, borde jag fylla på dem med lägst p/e eller högst DA för att maximera total utdelning? Tanken finns också att köpa de bolag som delar ut som nästa bolag på året för att få tillbaka utdelning asap.
  Övertänker jag?
  Tack för grym ny pod, mycket bra och nyttigt!

  1. Hej!
   Jag undrar om nyckeltalen är en särskilt bra vägledning för utdelningstajming. Titta även kurstrenden och om bolaget presterar med stigande vinst etc. Är direktavkastningen lite högre än vanligt eller inte? Stiger kurstrenden över tid eller tuggar den sig nedåt? Jag tror det är bättre att investera strax efter en utdelning har avskiljts, för då är kursen lägre jämfört med alla kommande utdelningar.

 62. Hej Marcus,

  Har slängt ihop en utdelningsporfölj som jag gärna delar med mig av och undrar av ren nyfikenhet vad du tycker om innehaven.

  (*=utländska i KF)
  Fortnox
  Vitec
  Hexagon
  *Exchange Income
  Beijer alma
  *Oneok
  *Fortum
  Castellum
  Hufvudstaden
  Investor
  Intrum
  Swedish match
  *Reality Income
  *New mountain
  SBB D
  *Enbridge
  Axfood
  *Abbvie
  Cibus
  *WP carey
  *EPR properties

  XACT högutdel

  Har en del inom fastigheter men ser det som riktigt bra bottenfiske just nu. Planen är från nu att investera i bolagen jag har. Tror den kan leverera både tillväxt och bra utdelning med tanke på Läget/situationen. Ser du någon potential i portföljen på 20-30års sikt?

  Hälsningar
  GB

 63. Hej Marcus,
  Tittar lite på en aktie som du nämnt i olika sammanhang, New Mountain. Hur ser du på den som en stabil utdelningsaktie i dagens läge. Om man inhandlat den till 16 mars-kurs så hade den gett ca 25% direktavkastning, idag ger den ca 13%. Är 0,3 dollar att se som en stabil utdelningsnivå? Jag vet att du tidigare nämnt den som tråkig men stabil, är den det även utifrån dagens läge?

 64. Hej Marcus!
  Tack för all inspiration! Fullt redo att börja bygga upp min utdelningsportfölj!
  Min fråga till dig är om hög utdelningsandel alltid bör ses som ett varningstecken för att ett bolag kan ha svårt att betala utdelning framöver eller om det kan varjera lite mellan olika branscher? Tänker framförallt på Axfood som jag har funderar på att köpa. De har länge haft en hög utdelningsandel men lyckades trots det höja utdelningen under corona. Tecken på att det är en bransch som klarar att ge utdelning även i dåliga tider eller en varning för sänkta utdelningar framöver?

  1. Hej!
   Hög utdelningsandel är iofs ett varningstecken, men i en så stabil sektor som mat/daglivaror gör det mindre. Det vore värre för ett cykliskt bolag som Boliden, där vinsten alltid rasar i lågkonjunkturer och höjs rejält i goda tider. Hög utdelningsandel för Axfood innebär sänkt utdelning i finanskrisen 2008-2009 vill jag minnas, men det är inte mycket till varningssignal och det var inte jättesänkning då heller.

 65. Hej

  Hittat ett försäkringsbolag Prudential Finance. Har läst att du gillar försäkringabolag som hedge mot ökade räntor? och dessutom har Prudential hög direktavkastning enligt Börsdata. Något bolag du känner till?

 66. Lite bolag du kan ta med på listan
  JM har höjt sen 2010 (11år i rad)
  PLATZER FASTIGHETER HOLDING B har höjt alla år sen 2014 (7e året i rad)
  LIFCO B har höjt alla år sen 2015 (6e året i rad)

  1. Tack för förslagen! Jag lägger till JM på topplistan över höjare, jag räknar med räkenskapsåret 2009 och framåt så det blir 12 höjningen nu med räkenskapsåret 2020. Först om några veckor när alla bolag rapporterat uppdaterar jag topplistan med det senaste årets höjningar.

 67. Hej, helt ny med aktier men tror utdelningsaktier kan vara min grej.
  Finns det någon anledning till varför jag inte bara kan köpa alla ovan listade aktier till min portfölj eller är det helt rimligt?

  1. Hej!
   Köp inte för många aktier, för du bör kunna hålla koll på hur bolagen utvecklas när det gäller utdelningsandelen och utdelningen och så vidare. Frågan är också hur branschfördelningen blir i din portfölj. Börja med 5-10 aktier och bygg på successivt.

 68. Hur tänker du kring Essity. De är ju en ”fortsättning” av SCA. Har utdelat ökande och bör väl fortsätta göra det enligt SCA-traditionen?

 69. Jag tycker om bolag som ger utdelning minst fyra gånger per år. har du några bra tips om bra bolag som delar ut flera gånger per år? Jag har Savaria Corp och SBBNorden D och resten sbolag som Nibe, Investor, Kinnevik, Intrum, Swedish Match, Axfood osv.

 70. Hur ser du på SKF? Varför är de inte med i listan? Har för mig att de har en stabil utdelningspolicy och bara sänkt en gång sedan 2009.

  1. De har en relativt stabil utdelningstrend, men SKF har en sänkning på 10 år och två hack i kurvan inräknat finanskrisen. Då var utdelningen lite lägre i två år och inte bara ett. Kanske kommer de med någon gång framöver.

 71. Godkväll,
  Vilka stora svenska bolag anser du nu idag vara de bäst/mest utdelande bolagen?
  Det räcker om du anger de 6 bolag du tror kommer ge störst utdelning under år 2022.
  Tacksam för svar. (Inte nödvändigtvis ikväll)
  Med vänlig hälsning
  Per

   1. Är det någon skillnad att köpa utdelningsaktier med ett AB och som privatperson? Tänker om det finns fördelar att köpa med ett AB istället för Privat.

    1. Ja, men företagsbeskattning är inte min expertis. Jag vet de som inte tar ut allt från sitt AB utan placerar en del kapital i en kapitalförsäkring som AB:t äger. Sen är det inte nödvändigtvis det bästa heller för alla personer, vad vet jag.

 72. Hej
  Hur är det med Kopparberg, Hexpol och Husqvarna?

  Vilka Övriga aktier är nära listan men som inte är med? tex sänkt ”bara” 3ggr eller slopat utdelning nån enstaka gång?

  1. Hej!
   Tack för bra förslag. Kopparberg sänkte 2008 och 2019. Däremot ligger Hexpol och Husqvarna på 14 år i följd utan sänkt ordinarie utdelning, så troligen lägger jag till dem nästa år.

   Bolag som sänker enstaka år och som bara är nära listan letar jag helst inte efter, men jag tar gärna emot förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)