Välja depå – KF vs ISK

De depåer/konton för sparande som är bäst på lång sikt är generellt kapitalförsäkring (KF) och investeringssparkonto (ISK). Detta särskilt om du får gott om utdelningar. Har du aktier utan utdelning och börsen faller under exempelvis ett år äter schablonskatten bara på dina besparingar, medan vanliga depåer just det året blir lönsammast.

Får du mer avkastning än statslåneräntan den 30 november föregående år plus 1 procentenheter lönar det sig med KF och ISK. Notera att lägsta schablonintäkt är 1,25 procent. 30 procent av summan av statslåneräntan+1% är det som båda alternativen enkelt uttryckt betalar i skatt. Exempelvis om statslåneräntan på 0,51 procent och vi plussar på 1 procentenheter får vi totalt 1,51 procent i schablonintäkt. Schablonskatten är då 0,3*1,51=0,453 procent. Se tabellen nedan om kapitalunderlag etc.

Jag rekommenderar ISK för nysparande, men båda typerna är bra för långsiktigt sparande. KF är bäst för dig som får mycket utdelningar från utländska bolag (läs mer nedanför tabellen).

ISK KF
Typ Bankprodukt. Försäkringsprodukt.
Bör slippa fasta avgifter? Ja. Ja, men kolla noga.
Samägande? Nej. Nej, men det går att samäga ett bolag som har en KF.
För vem? Endast privatpersoner. Privatpersoner och företag. Både personer och företag kan vara förmånstagare (om du dör får denna 101% av tillgångarna).
Schablonskatt Schablonintäkten beskattas i din deklaration i inkomstslaget kapital med 30%, om du inte har kapitalförluster att kvitta mot. Schablonintäkten beskattas i din kapitalförsäkring med 30%.
Kapitalunderlag & schablonintäkt En fjärdedel av summan av ett plus två nedan:1 Värdet på tillgångarna vid varje kvartals ingång
2 Insättningarna av kontanta medel och värdepapper. Kapitalunderlaget gånger summan av statslåneräntan plus 1 procentenhet är schablonintäkten som tas upp i deklarationen. Lägsta schablonintäkt är 1,25 procent.
Värdet av tillgångarna vid årets ingång, hela värdet av inbetalningar under första halvåret, hälften av inbetalningar under andra halvåret. Statslåneräntan plus 1 procentenhet ska du sen gånga med kapitalunderlaget för att få schablonintäkten. Lägsta schablonintäkt är 1,25 procent.
Lönsam? Så länge årets avkastning är högre än statslåneräntan den 30 november föregående år plus 1 procentenhet. Så länge årets avkastning är högre än statslåneräntan den 30 november föregående år plus  1 procentenhet.
Dras schablonskatten från depån/kontot? Nej.  Ja.
Flytta in värdepapper från vanlig depå? Ja, men de reavinstbeskattas då. Nej, endast kontanter kan flyttas in eller tas ut (=återköpas).
Äger du tillgångarna? Ja. Nej, inte rent formellt. Du får därmed en motpartsrisk/kreditrisk.
Rösträtt på bolagsstämma? Ja. Nej.
Insättningsgaranti på kontanter? Ja. Nej.
Belåning? Ja. Ja.
Dras källskatt på utdelningar från utländska innehav? Ja, men avräkning sker i din deklaration. Finns begränsningar dock. Ja, men avräkning är möjlig. Din bank ska göra det, men se upp, för alla banker kanske inte gör avräkning alls eller inte sköter den optimalt.
Skattefri utdelning? Ja, om uttag före kvartalsskiftet.  Ja, om uttag före årsskiftet.
Går att teckna vid nyintroduktioner där befintliga aktier säljs och inte bara nyemitterade? Inte alltid. Kan gå hos bankerna som håller i nyintroduktionen och som handlar i egen bok.  Ja.
Kvitta förluster mot vinster?  Nej.  Nej.
Går att ha om du ska skriva dig utomlands?  Nej.  Ja.

Du ska slippa alla fasta och onödiga rörliga avgifter i både ISK och KF. Mig veterligen finns det ingen lag mot det i ISK, bara en överenskommelse mellan bankerna och regeringen. I KF kan det finnas både fasta och rörliga avgifter som vissa ”gammelbanker” tar ut. Schablonskatten och courtaget slipper du inte undan, men du kan slippa resten om du blir kund hos en modern nätmäklare.

Kapitalförsäkring är mer fördelaktigt än investeringssparkonto när det gäller källskatten på utdelningar från utländska innehav. Med utländska innehav avser jag bolag med skatterättslig hemvist i annat land än Sverige. Det är i regel aktier noterade utomlands, men även aktier på svenska börslistor kan det dras källskatt om deras skatterättsliga hemvist är ett annat land.

I ISK får du tillbaka källskatt via nästa års deklaration då din bank ska skicka kontrolluppgifter till Skatteverket. I KF tar det däremot över två år efter ett kalenderårs slut innan du får tillbaka din källskatt (via din bank som begär avräkningen). Jag citerar här på hernhag.se frikostigt mig själv från Privata Affärers webb när jag undersökte saken 2014:

”Om du får utdelning från utländska aktier och ETF:er dras det källskatt. Via något som kallas för avräkning kan du få tillbaka den skatten, för i grunden ska all utdelning i KF och ISK vara fri från kapitalskatt enligt gällande regler och lagar. En bra nätmäklare begär avräkning åt dig i KF så du får tillbaka källskatten på oftast 15 procent inom max ett par år.

Men i ISK är det enligt uppgift tydligen lite knepigare. Har du bolån har du troligen underskott av kapital på grund av låneräntorna och då får du tillbaka max 500 kr i avräkning på källskatten. Har du mer än 3 333 kr i utdelningar från andra länder i din ISK får du alltså inte tillbaka all källskatt. Det finns dessutom ett tak som säger att du inte kan få tillbaka mer källskatt än du har schablonintäkt. Det krävs många fler procents direktavkastning än schablonintäkt för att detta tak ska slås i.

Bolånetagare med underskott av kapital är därmed den grupp som lättast kan drabbas av högre skatt i ISK. I kapitalförsäkring står däremot din mäklarfirma rent formellt som ägare och då är det dem som gör avräkningen. Det gör att du slipper riskera att inte få tillbaka all källskatt. Har du allt eller nästan allt i utländska placeringar där direktavkastningen är mer än dubbelt så hög som statslåneräntan blir skatten lägre i KF än i ISK på grund av all källskatt du inte får tillbaka i sistnämnda depåtypen.

För dig som enbart placerar i svenska värdepapper är däremot ISK minst lika bra som KF. Särskilt om du har bolåneräntekostnader som du kan kvitta din schablonintäkt mot, vilket du inte kan i KF. ”

Du kan inte få tillbaka mer källskatt än du har schablonintäkt, vilket i teorin kan drabba även KF när statslåneräntan är mycket låg. För då blir din avkastningsskatt mycket låg och rent teoretiskt kan du då inte få avräkning för all källskatt som dragits. Om statslåneräntan skulle vara noll och reglerna om de där 0,75 procentenheterna som ska läggas på statslåneräntan försvann får du inte tillbaka någon källskatt alls. Å andra sidan med låg statslåneränta betalar du ingen avkastningsskatt, så det är ju ett kärt problem det där med källskatten i sådana tider. Inget att gnälla över med andra ord. 🙂 Enligt Skatteverket är det så att ”överskjutande avräkningsbar skatt får avräknas under senare år.” Det borde gälla även KF, även om jag inte kollat det. Tids nog får vi alltså sannolikt tillbaka all dragen källskatt.

Du kan inte alltid kan teckna aktier vid nyintroduktioner i ISK. Det beror som jag skrivit här på hernhag.se på att det måste vara noterade värdepapper som köps. Säljs det befintliga aktier är de onoterade innan första börsdagen, alltså under själva teckningstiden. Därmed kan du inte teckna. I KF är det din mäklarfirma/bank som rent formellt står som ägare och som tecknar, vilket möjliggör teckning oavsett.

Aktier innebär lägre källskatt än fonder. Det gäller oavsett om du har ISK eller KF. Aktiefonder får utdelning från sina aktieinnehav och det dras källskatt på deras utländska aktier. Enligt fondbolagen får fonderna inte tillbaka all källskatt. Äger du däremot samma aktier direkt själv i förslagsvis en KF får du tillbaka källskatten.

Några av källorna och mer information:
Privata Affärers jämförelse mellan ISK och KF
Skatteverkets frågor och svar om investeringssparkonto
Skatteverkets sida om avräkning
Günther Mårder förklarar ISK vs KF (2013)
Avanzas sida ISK inklusive jämförelse med KF och ett inlägg med nya skatteförslaget.(C) Marcus Hernhag 2012 - 2020

22 reaktioner till “Välja depå – KF vs ISK”

 1. Hej,

  Skulle du kunna förtydliga ”ISK… …Schablonintäkten beskattas i din deklaration i inkomstslaget kapital med 30%…”.
  Vad exakt är det som beskattas med 30%? Har precis tänkt byta till just ett ISK.

  1. Schablonintäkten dyker upp i din deklaration som en ränteintäkt. I nuläget är det 0,9 procent av kapitalunderlaget som blir schablonintäkt. Om/när den beskattas med 30% blir det alltså 0,3*0,9=0,27% i skatt.

 2. Tack! Ska titta lite närmare på de reglerna, för det vore väldigt intressant med samägt KF. Avanza påstår dock det motsatta:

  Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring kan endast ha en ägare på grund av de regler som gäller för dessa konton.

  Annars vill jag passa på och tacka för en mycket bra blogg!

 3. Hej ! Ser ingen fördel med att ha ett isk konto om man skall bygga upp en utdelnings portfölj?
  Då måste ju en kapital försäkring vara bättre även för svenska aktier eller tänker jag fel ?

   1. Jag pingar också in i den här tråden 🙂
    Bland utdelningsinvesterare ser jag nästan alltid uppdelningen:
    Svenska – ISK
    Utländska – KF
    Men utöver att välja KF för källskattens skull så har jag inte förstått eller läst någon vettig argumentation för att använda ett ISK. Varför inte bara en KF istället för uppdelningen ISK + KF?
    (utöver att separata konton kan göra det enklare att hålla en tydlig struktur)
    Är det här något som kan besvaras snabbt och enkelt (men som jag hittills bara bommat att förstå) eller kräver förklaringen att helt eget inlägg? 🙃

    Varför ISK över KF?

    1. I teorin kan det bli lägre risk med ISK. Där finns insättningsgaranti på likvider. Dessutom står kan du stå som ägare till aktierna och fonderna så du kan gå på bolagsstämmor (troligen får du be din bank se till så det inte står deras namn ”på kommission av kund” i samband med bolagsstämman).

 4. Skattefri utdelning?
  ISK: Ja, om uttag före kvartalsskiftet.
  KF: Ja, om uttag före årsskiftet.

  Hur menar du kring detta? Att utdelningarna kommer in på KF och att du sedan måste ta ut dessa innan årskiftet för att slippa schablonskatt på detta.

 5. Hej Stort tack för all material. Jag hade en fråga kring skatt på utdelning där du har skrivit att det är skattefritt om uttag före kvartalsskiftet. Hur kan man räkna det ? skulle du kunna ett praktiskt exempel?

  MVH
  Fred

 6. Hej.

  Jag driver ett konsultbolag (AB) och får en del vinst över. Skulle vilja investera dessa i mitt bolag så som jag förstår det gäller bara en KF.

  Jag har tänkt att ha pengarna i ungefär 5-7 år i mitt företag för att sedan göra en större investering via mitt företag. Har tänkt mig att satsa på värdestrategin från din bok. Känns det som om jag ska välja KF då?

 7. Hej Marcus

  Vad händer om Riksbanken chockhöjer statslåneräntan? Jämför med Turkiet 2018: https://www.di.se/nyheter/turkiet-hojer-rantan-24-procent/
  Om Riksbanken chockhöjer statslåneräntan så borde väl även ISK-skatten chockhöjas? Finns det risk att stora delar av ens aktiekapital utraderas på grund av chockhöjd ISK-skatt eller är effekten fördröjd så att man hinner flytta aktiekapitalet från ISK till vanlig aktiedepå innan chockhöjningen får effekt på ISK-skatten?

  1. Ja, chockhöjs räntorna för staten på grund av Riksbankens höjningar av styrräntan så ökar skatten på ISK och KF för statslåneräntan ligger till grund för beskattningen. Nu är Turkiet väldigt olikt Sverige på många olika plan, tack och lov. Schablonskatten styrs utifrån statslåneräntan i slutet av november vill jag minnas och nog skulle vi se tydliga tecken på chockhöjning i tid. I Turkiet har vi sett demokratin monteras ned delvis, försök till statskupp, och en stat som lägger sig i företagens verksamhet i vissa branscher. Sådant skapar allt mer oro på marknaden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)