Hitta tillgångarna som gör dig rik

Hitta tillgångarna som gör dig rik heter boken och här är framsidan.
Den enkla vägen hitta tillgångarna som gör dig rik.

Den viktigaste tillgången du har är tiden. Utifrån den och din kunskap och nätverk väljer du finansiella tillgångar. Hitta tillgångarna som gör dig rik innehåller genomgångar av aktier, räntebärande placeringar, råvaror, fonder samt hur de olika tillgångarna avkastar över tid. Dessutom flera olika kända plus nya portföljförslag samt smarta fördelningar mellan olika tillgångar.

Du kan köpa boken Hitta tillgångarna som gör dig rik hos både Bokus och Adlibris eller signerat exemplar på Sterners Förlag.

Innehållet:

 • Tankar kring tid och att finansiell stress sänker din IQ
 • Lär känna de finansiella marknaderna och vad som styr
 • Främsta faktorn bakom långsiktig kursuppgång
 • Viktiga trender vs cykliska faktorer
 • Mest och minst konjunkturkänsliga råvarorna samt råvaran där den förväntade avkastningen är negativ
 • Lär dig investera på räntemarknaden. Niklas Edman på Carnegie Corporate Bond förklarar viktigaste faktorerna för avkastningen för räntefonder
 • Min genomgång av räntebärande alternativ och hur du ska tänka kring dem, samt mina erfarenheter när jag testat P2P-lending
 • Bästa och sämsta råvarorna? Torbjörn Iwarson förklarar avkastning och riskpremier på råvarumarknaden.
 • Bostaden – tillgång eller skuldmaskin? Maria Landeborn på Danske Bank om bostaden som investering.
 • Fördelarna och nackdelarna med fonder, samt hur man ska välja fonder enligt Jonas Lindmark på Morningstar
 • Djupare genomgång av hur du skapar egna aktieportföljer som fungerar som indexfonder
 • Genomgång av skillnaderna i avkastningskrav mellan olika tillgångar
 • Jonas Olavi förklarar fördelarna med strategisk allokering
 • Tre av de mest kända defensiva portföljerna med olika tillgångar: Ray Dalios Allvädersportfölj, Yale-modellen och Harry Brownes Permanenta portfölj.
 • Mina portföljförslag (tillgångsallokering) utifrån hur mycket tid du har
 • Olika sätt att sprida riskerna mellan tillgångarnas olika branscher etc
 • Intressanta trender och investeringsidéer för framtiden – kapitlet som sen blev min sjunde aktiebok.
 • Hur vi bör tänka kring handlingsplaner, allt från att planera inför investeringsbeslut till att sätta upp mål och öka sannolikheten för att nå dem

Köp boken Hitta tillgångarna som gör dig rik här

Bokus
Adlibris
Sterners Förlag (Signerade exemplar av boken)

Bokrecensioner

Investera-pengar
Sparo
The Dividend Story
Aktienorr (Instagram, så länken fungerar troligen bara på mobil enhet)
Aktier och sånt (Instagram, så länken fungerar troligen bara på mobil enhet)
Stefan Thelenius på Z2036

Sagt om boken i sociala medier:
”Bra bok och har läst den.”

Disclaimer: Det finns inga garantier för att du ska bli rik tack vare boken. Historisk avkastning behöver inte säga något om framtida avkastning och börsen kan gå ned flera år i följd. Du kan i sämsta fall förlora hela eller delar av dina besparingar. Det tar i regel lång tid att bygga upp en sparportfölj och du gör alla investeringar på egen risk och på eget ansvar. Bokens innehåll och råd måste anpassas utifrån dina förutsättningar för att du ska öka dina chanser och det krävs ansträngningar av dig för att du ska kunna lyckas.