Utdelningssänkningar & aktiefonder för kapitalförsäkring

Har du något att föreslå som vore lämpligt att lägga in i en KF, dvs någon som ligger i 5 – 10 % nivån? Jag tycker det vore bra med 4 – 5 olika fonder.
Fonder som är bra på många års sikt och som jag och Privata Affärer gillar är Carnegie Sverigefond, Lannebo Corporate Bond, Skagen Global, Skagen Kon-Tiki, BL Global Equities.

När SCA sänkte utdelningen – var det då i relation till vinsten eller förlust som gjorde att de sänkte ’ den? Eller var det möjligen att de skulle framöver göra investeringar som de behövde pengar till?
När SCA sänkte utdelningen var det mitt i finanskrisen och då blev alla resultat pressade, särskilt de med lite lån. SCA sänkte nog mest av försiktighetsskäl, inte att vinsten rasade så väldigt för den sjönk relativt måttligt.

Om vissa bolag inte har sänkt utdelningen något år kan jag instämma i, men när de inte höjt densamma kan man ju indirekt säga att de har sänkt den. Hennes & Mauritz ska dela ut 9,50 kr per aktie. det gjorde de även senaste gången. Den summan är inte lika mycket värd nu som den var då. Om det ska vara ”riktigt” borde de höja utdelningen i relation till inflationen, som brukar vara cirka 2 procent!?
Ja, men det har varit väldigt låg inflation de senaste åren. Om inflationen istället är 3-4 procent och höjningarna uteblir vore det klart sämre. Tyvärr lite för omfattande arbete att inflationsjustera allt.

Vad gäller Hufvudstaden och andra bolag med C-aktier – är det någon skillnad på dem då det kommer till rättigheter, skyldigheter, förmåner eller annat som skiljer dem från A- aktier?
Det främsta som skiljer är Hufvudstadens A-aktier från C-aktier är rösterna på bolagsstämman. Som småsparare är det viktigare att ta den aktien som har en vettig handel och i Hufvudstaden är det A-aktien.

———

Det var alla frågor och svar som helgläsning för denna gång. Fler mejl och aktiechattar hos PA kommer framöver.
/Marcus Hernhag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

(Spamcheck Enabled)